Yuhanna..Yuhanna İncil’i Kimler için Yazıldı.?

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #27767
  Anonim
  Pasif

  ELÇİ YUHANNA.
  Yuhanna oniki öğrenci arsında en küçükleriydi.Mesleği balıkcılıktı.Babası zebedi,annesi Salome olup,Beytsayda’da yaşıyordu.

  YUHANNA MÜJDESİ NEYİ AMAÇLAR.
  Yunanna, İsa Mesih’in sadece Yahudiler için değil,bütün insanlığın Kurtarıcısı,dünyanın günah’ını kaldıran Tanrı Kuzusu olduğunu belirti.

  “Yazılanlar ,İsa’nın,Tanrı’nın Oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek O’nun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır.”
  Yuhanna 20:31

  YUHANNA İNCİL’İ KİMLER İÇİN YAZILDI.?

  Yuhanna İncil’i kilisenin gelişip Ruh’ta olgunlaşması için yazıldı.Pavlus,
  Anadolu’da bir çok kilise kurmuş ve Roma’da tutuklanması üzerine,Petrus sahipsiz kalan kiliseleri cesaretlendirmek için yola çıkmış ve Pavlus ve Petrus’un Neron döneminde işkencelerle öldürülmeleri üzerine,onların yerini alarak ,o dönem Mesih İnancının merkezi olan Efes’te yaşadı.

  Dagınık kiliselerle ilgilenerek “sürüyü” boş düşünce ve asılsız yasalar ve kirli bir özgürlük anlayışıyla bozmak üzere kurtlar gibi “ağıla” giren sözde imanlılarla savaşıp,bunları engellemenin mücadelesini vermiştir.

  O dönem Anadolu’da, kendilerini tövbeye çağıran Vaftizci Yahya’yı, Kurtarıcıdan daha fazla yücelten, Yah’ya’nın öğrencileri de yaşıyordu.
  Bunlar ,henüz gelmediği düşüncesiyle hala vaat edilen Mesih’i bekliyorlardı.Yuhanna,Mesih’in şahsını açıklayarak tüm bu karşıt akınlara ve düşünceye direnmişti.

  Yuhanna İncil’inin ulaştığı kişiler genelikle, başka uluslardan olan imanlılardı.Mesih’in Aramice dilindeki sözlerini Yunancaya tercüme etmekle kalmamış kendi kilisesinde konuşulan Yunanca’ya Mesih Ruhu’nu giydirerek çevresinin anladığı dilde tanıklık etmiştir.

  İsa Mesih’in yanında bulunmuş ve göğe yükselişine dek İsa Mesih’i sadakatle izlemiş görgü tanığıydı. İsa Mesih’in aktardığı sözleri duymuş,yaptıklarına yakından şahit olmuştu.
  İsa Mesih’in Ülkenin başkenti Küdus’e üç kez geldiğini,her seferinde dini önderler tarafından reddedildiğini ve sonunda çarmıh’a teslim edildiğini bildirir.
  İsa Mesih’e ait sözleri “Ben” kipiyle aktardı.İsa Mesih’in kişiliğini çizdi.
  “Işık-karanlık,ruh-beden,gerçek-yalan,yaşam-ölüm,yukarıdan olan-aşağıdan olan”gibi İsa Mesih’e ait karşılaştırmalara ve onun kutsal sevgisine yer verir.

  Esenlikle.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.