Yürek Temizliğindeki Mutluluk

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #26637
  Anonim
  Pasif

  Yürek Temizliğindeki Mutluluk

  (Dr. Billy Graham)

  Ne mutlu yüreği temiz olanlara, çünkü onlar Tanrı’yı göreceklerdir’ (Matta 5:8.)

  Kutsal Kitap’ta yüreğin, bedenin herhangi bir organından daha karışık olduğu belirtilir. Duyguların bulunduğu yer olarak adlandırılır. Korku, cesaret, öfke, sevgi ve nefret yürekten kaynaklanan duygulardır. Bir insanın ahlaksal, ruhsal ve zihinsel yaşamın merkezidir. Yürek, bir insanın vicdanının ce yaşamının konutu olarak bilinir.

  İsa, ‘Ne mutlu yüreği temiz olanlara’ dedi. Şimdi bunun gerçek anlamını kavrayabilmeliyiz. Şimdi yürek sevcginin bulunduğu yerse, o zaman Tanrı’ya olan sevgimiz temiz olmalıdır. Eğer yürek, iradelerimizin konutuysa, iradelerimiz Mesih’e boyun eğmelidir. Sevgi, güçlü ve arzularımız temiz olmalı.

  Temizliğin Gerçek Anlamı

  Burada ‘temiz’ olarak çevrilen sözcük, Eski Yunanca’da değişik şekillerde kullanılır. Bir tanesi, başka bir maddeyle karıştırılmamış saf altın ya da sulandırılmamış süt örneklerindeki gibi, özüne yabancı herhangi bir şeyle karıştırılmamış, saflığı bozulmamış anlamındaki kullanımıdır. Diğeri ise iyice yıkanmış bir tabak ya da çamaşırın ‘temiz’ olması örneğindeki gibi temizlik anlamını taşır. Şimdi bu anlamları, ‘yürek temizliği’ ne uygulayalım. Eğer yüreklerimiz gerçekten temizse, Tanrı’nın iradesine gerçekten adanmışlığımız çift-fikirli olmayacaktır. Güdülerimiz ve düşüncelerimiz doğru olmayan şeylerle karışmayarak saflıklarını koruyacaklardır. Yüreklerimiz, bilinen günahı hoşgörmeyeceğimiz için temiz olacaklardır. Kutsal Kitap’taki şu vaadi ciddiye alacağız:

  ‘Günahımız yoktur dersek, kendi kendimizi kandırırız ve gerçek bizde barınmaz’.

  Günahlarını açıkça söyleyen, güvenilir olan ve hakça davranandır; öyle ki günahlarımız bağışlanır ve bizi suçtan arıtır’ (1.Yuhanna 1:8-9).

  Ancak ‘temiz’ sözcüğünde başka bir boyut daha bulunur. Doğru kullanılabilmesi için yanlışın çıkarıldığı bir şey anlamına da gelir. Barclay, sözcüğün korkak, zayıf ya da dövüşmeyen askerlerden temizlenmiş bir ordu için kullanılabileceğini belirtir. Adanmış, savaşmaya hazır eğitimli askerlerle dolu ‘temiz’ bir ordu. Hastalıktan temizlenmiş, çalışmak için gücü ve yeteneği olan bir insanın bedeni için de aynı sözcük geçerlidir. Aynı şekilde, yüreğimiz temiz olduğunda, Tanrı’nın bizim için önceden planlanmış olduğu iyi işleri yapmak için hazırdır.

  Başka bir deyişle, yürek temizliğinin hem olumsuz hem de olumlu bir yanı vardır. Yüreklerimiz, bir yandan günahtan ve günahın üzerimizdeki egemenliğinden boşaltılırken, diğer yandan da temiz olanla doldurulmalıdır. Kutsal Kitap’ın, temizliğin bu olumsuz ve olumlu yanlarına verdiği örnekler şöyledir:

  ‘Bu nedenle, bedeninizin dünya ile ilgili eğilimlerini, zinayı, iğrençliği, utandırıcı isteği, uygunsuz tutkuyu ve yalancı tanrılara tapıcılıkla eşdeğer olan açgözlülüğü öldürün… Bunların tümünü üzerinizden atın: Kızgınlığı, öfkeyi, kötülüğü, sövücülüğü, ağzınızdan çıkabilecek kirli sözleri… Tanrı’nın seçilmişleri, kutsal yaşamlılar ve sevilenler olarak, sevecenlik dolu bir bağır, iyi yüreklilik, alçakgönüllülük, yumuşak huyluluk ve sabır kuşanın… Bunların tümü üzerine, yetkinlik yaşamının bağı olan sevgiyi kuşanın’ (Koloseliler 3:5, 8, 12, 14).

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.