İSLAM’DAN ÖNCEKİ TÜRK’LERDE DİN Ve İNANIŞ.

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #26786
  Anonim
  Pasif

  İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRKLERDE DİN VE İNANIŞ

  Göktanrı Dini: Türklerin İslamiyet’ten önceki dini Göktanrı diniydi. Bu dine göre Türkler;
  * Tek bir Tanrının evreni yarattığına ve gökte oturduğuna inanıyorlardı.
  * Öldükten sonra dirileceklerine inandıklarından, ölülerini atı, eşyaları ve silahıyla birlikte gömüyorlardı.
  * Cennet’e UÇMAĞ, cehenneme ise TAMU diyorlardı.
  * Mezarlara ölünün, sağlığında öldürdüğü düşman sayısı kadar BALBAL adı verilen küçük heykeller dikerlerdi. İnanışa göre, yeniden dirilecek kişi atıyla cennete gidecek, ve öldürdüğü düşmanlar sonraki yaşamında ona hizmet edeceklerdir.
  * Ölüleri için YOĞ adı verilen cenaze törenleri yapar, ve ardından yas tutarlardı.

  En eski Türk Dini : Türklerin eski devirlerinde Gök kutsal sayılmıştır.
  Bunun yanında bazı dağ, ırmak, vadi gibi varlıklarda gizli güçlerin olduğuna inanıyorlardı.
  Güneş ve Ay’da kutsal sayılmıştır.

  Hun Dininin özellikleri : Dağ, vadi, göl gibi tabiattaki bazı varlıklar kutsallıklarını korumaya devam etmiştir.
  Gök asıl tapılan unsur haline gelmiştir. Gök için “Tengri” kelimesini kullanmışlardır.
  Atalarının ruhlarını da kutsal kabul etmişlerdir.
  Bu nedenle ataların mezarlarına dokunma savaş sebebi sayılmıştır.
  İyi ve kötü ruhlara , fal ve büyüye inanmışlardır.
  Ölülerin kötü ruhlardan kurtulması için uzun süre bekletmişlerdir.
  Cesedin kokmasını önlemek amacıyla mumyalamışlardır.

  Göktürklerde Din : Evrenin üst üste gelen katlardan oluştuğuna inanılmıştır.
  Gök’ün onyedi, yerin altının ise yedi kattan oluştuğuna inanırlardı. Bu ikisinin arasında insanların yaşadığı yeryüzü bulunurdu.
  Tek tanrı inancına bu dönemde ulaşılmıştır. Bütün evren göğün en üst katında oturan Tanrı’ya itaat ederdi.
  Göktürkler Tanrı’ya “Türk Tanrısı” adını vererek onu millileştirmişlerdir.
  Tanrı’ya ; Ugan , Bayat , Ulu Yaratgan da demişlerdir.
  Bazı kutsal saydıkları yerlerde Tanrı’ya dua edip, kurban kesmişlerdir.

  Uygurlarda Din : Önceleri Şamanizm’ e inanmışlardır.
  Bögü Kağan döneminde Mani dinini kabul ettiler. * Orta Asya’da Türkler’de ilk kez göktanrı din inancı dışında başka bir dini kabul etmesi.
  Doğu Türkistan Uygurları ” Budizm ” i dini inanç olarak benimsediler.

  Hazarlarda Din : Önceleri Şamanizm’e inanıyorlardı.
  Sonra devlet yöneticileri ve halkın bir bölümü ” Museviliğe ” inanmıştır.
  Hazarlarda son derece geniş bir dini hoşgörü vardır. Müslüman, Hristiyan, Musevi , Şaman dininden olanlar birlikte yaşamışlardır.

  Kam ( Şaman – Baksı ) : Türklerin din adamlarına verdikleri isimdir. Şamanlar ; fala bakar, büyücülük yapar, gelecekten haber verir , doktorluk yaparlardı. * Diğer toplumlarda olduğu gibi ayrıcalıklı bir sınıf haline gelmemişlerdir.

  Yuğ : Ölü gömme törenine verilen isim. Acılı bir şekilde törenlerini yaparlardı. Yedi gün sürerdi. Ölü ‘ nün silahları , eyeri , değerli eşyaları ve kurban edilen Atı mezara birlikte konurdu.

  Balbal : Ölen kişinin hayatta iken öldürdüğü düşman sayısı kadar taşın mezarın kıyısına dikilmesi ile oluşan anıtlar.( Öbür dünyada hizmetlerini göreceği inancıyla bu taşları dikerlerdi)

  Kurgan : Türklerde mezarlara verilen isim.

  Kam (Şaman) Dininden kalma geleneklerden :
  1. Evli çiftlerin üzerine para,buğday,şeker vb. atılması ( Saçı ) ( Darısı başına deyimi )
  2. Kapı eşiğine basmama ( Ölen atalarının ruhlarının eşikte durduğuna inandıklarından)
  3. Sadaka verirken başa çevirme
  4. Türbe, ağaç ve mezarlara çaput bağlama
  5. Ölen kişinin evine yemek götürme.

  Türklerin kabul ettiği dinler : Şamanizm, Maniheizm, Musevilik, Hristiyanlık, Mazdeizm ( Zerdüştlük), Budizm, İslamiyet. ( Çok geniş bir çevreye yayılmışlardır.)

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.