İsa’nın Tanrılığı ve Yuhanna

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #27829
  Anonim
  Pasif

  Geçenlerde girdiğim bir internet sitesinde dolaşıyordum ve çok ilginç bir yazıya rastladım. Dolaştığım site, Hristiyanlık inancı hakkında bilgisi olduğunu zanneden bir kişinin (ismi lazım değil) kurduğu bir siteydi. Kendince Kutsal Kitap’ı yorumlamaya kalkıştı ve kesinlikle başarısız olmuştur.

  Yazdığı makalenin başlığı, “Başlangıçta Söz var mıydı?” Biliyorum, komik bir başlık ama elden gelen bir şey yok. Ancak benim asıl dikkatimi çeken şey, makalede geçen bir cümledir. İşte o cümle: “Mevcut İncilin, ilk dört kitabının içerisinde, Yuhanna Kitabını bir kenara bırakırsak, diğer üç incile göre, Meryemoğlu İsa Mesihin ilahlığına dair bir bulguya ulaşmak mümkün değildir.” Çok ilginçtir çünkü bu açık bir hatadır. Neyse, çok uzatmadan gelin bu iddianın nasıl boş olduğunu birlikte okuyalım.

  Kişinin bahsettiği İncil’in ilk 4 kitabı, Matta, Markos, Luka ve Yuhanna’dır. Makalenin yazarı, Yuhanna’yı okumamızı istemiyor (işine gelmediği için olabilir). Biz de buna tamam diyoruz ve Matta, Markos ve Luka’da, İsa’nın Tanrılığını kanıtlayan ayetlere bakıyoruz.

  İsa yetki veriyor

  İsa Mesih, on iki öğrencisini seçti ve onlara kötü ruhlar üzerinde yetki vermiştir. “İsa on iki öğrencisini yanına çağırıp onlara kötü ruhlar üzerinde yetki verdi” (Matta 10:1). Müslümanların iddialarına göre, Tanrı İsa’ya (İsa’nın sadece bir peygamber olduğunu varsayarak) mucize yapma gücü vermiştir. Bunu böyle kabul edecek olursak, İsa’nın kendi öğrencilerine yetki vermesi için Tanrı olması gerekir.

  İsa tapınmaları kabul ediyor

  İncil’in birçok yerinde, insanlar İsa’ya tapınıyorlar ve İsa onlara “sakın yapmayın” demiyor! Bir kaç örnekle bunu açıklamak isterim.

  • Teknedekiler, “Sen gerçekten Tanrı’nın Oğlu’sun” diyerek O’na tapındılar. (Matta 14:33)
  • İsa ansızın karşılarına çıktı, “Selam!” dedi. Yaklaşıp İsa’nın ayaklarına sarılarak O’na tapındılar. (Matta 28:9)
  • İsa’yı gördükleri zaman O’na tapındılar. Ama bazıları kuşku içindeydi. (Matta 28:17)
  • Öğrencileri O’na tapındılar ve büyük sevinç içinde Yeruşalim’e döndüler. (Luka 24:52)

  Bu ayetlerden de anlaşılacağı gibi, İsa bütün tapınmaları kabul etti. Hiçbirini reddetmedi. Şayet İsa sadece bir peygamber olsaydı, Tanrı olmasaydı onları durdurması gerekirdi, çünkü Petrus ve Yuhanna da benzer bir şey yaşamış, ancak kendilerine tapmak isteyen kişileri durdurmuşlardı. Aslında Yuhanna bir meleğe tapmak üzereydi ki, melek ona engel oldu. İşte o ayetler:

  • Eve giren Petrus’u karşıladı, tapınırcasına ayaklarına kapandı. Petrus ise onu ayağa kaldırarak, “Kalk, ben de insanım” dedi. (Elçilerin İşleri 10:25-26).
  • Bunları işiten ve gören ben Yuhanna’yım. İşitip gördüğümde bunları bana gösteren meleğe tapmak için ayaklarına kapandım. Ama o bana, “Sakın yapma!” dedi, “Ben senin, peygamber kardeşlerin ve bu kitabın sözlerine uyanlar gibi bir Tanrı kuluyum. Tanrı’ya tap!” (Vahiy 22:8-9)
  Ayetlerden de anlaşılacağı gibi, İsa gerçekten Tanrı’dır.

  İsa peygamber gönderiyor

  Hem Musevilik hem Hristiyanlık hem de İslam inancına göre, peygamberleri gönderen tek biri vardır, O da Tanrı’dır. Tanrı’dan başka hiçkimse peygamber gönderemez. Ancak az sonra okuyacağınız ayette, İsa’nın peygamber gönderdiğini göreceksiniz.

  • İşte bunun için size peygamberler, bilge kişiler ve din bilginleri gönderiyorum. Bunlardan kimini öldürecek, çarmıha gereceksiniz. Kimini havralarınızda kamçılayacak, kentten kente kovalayacaksınız. (Matta 23:34)

  İsa, Yeruşalim’e sesleniyor

  Mesih İsa, Yeruşalim’deyken yüreği sızladı. Ancak ilginç olan şey (bana göre değil, İsa’nın Tanrılığına inanmayanlara göre), İsa’nın Yeruşalim’e söylediği sözlerdir. Dikkatlice okuyun:

  • “Ey Yeruşalim! Peygamberleri öldüren, kendisine gönderilenleri taşlayan Yeruşalim! Tavuğun civcivlerini kanatları altına topladığı gibi ben de kaç kez senin çocuklarını toplamak istedim, ama siz istemediniz. (Luka 13:34)

  İsa, günümüzden 2012 yıl kadar önce gelmiştir. Yeruşalim ise, İsa’dan çok önce kurulmuş bir kenttir. Bunu göz önünde bulundurarak İsa’nın bu sözleri çok şaşırtıcıdır. Çünkü İsa, Yeruşalim zamanından önce bile var olduğunu üstüne vurarak belirtiyor. Bu da, iddia sahibinin kabul etmek istemediği Yuhanna bölümünde yazan, “…İbrahim doğmadan önce ben varım” sözüne uyuyor. İsa Mesih her zaman vardı.

  İsa, bütün yetkiye sahiptir

  İsa Mesih, insan bedeni almıştı. Dirildikten sonra, yüceliğine kavuştu ve şunları söyledi:

  • “Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi.” (Matta 28:18).
  “Neden verildi?” diye soranlar çıkacaktır kesin. Cevap çok basittir, İsa, insan bedenine bürünmüştü. İnsani doğasından dolayı kısıtlıydı, heryerde olamıyordu mesela. Ancak dirildikten sonra yüceltilmiş bir bedene sahip olarak o yetkiye de tekrar kavuştu!

  İsa, dünyayı yargılayacak

  Ahiret günü, dünyayı yargılayacak olan kim? Kesinlikle Tanrı’dır! Bunu kime sorsanız aynı cevabı verir. Bunu destekleyen Eski Ahit’ten birkaç ayet vermek isterim:

   O yönetir doğrulukla dünyayı, O yargılar adaletle halkları. (Mezmur 9:8)
   İçimden “Tanrı doğruyu da, kötüyü de yargılayacaktır” dedim, “Çünkü her olayın, her eylemin zamanını belirledi.” (Vaiz 3:17)
   Uluslara, “RAB egemenlik sürüyor” deyin. Dünya sağlam kurulmuş, sarsılmaz. O halkları adaletle yargılar. (Mezmur 96:10)

  Yukarıdaki ayetlerden de anlaşılacağı gibi, Tanrı dünyayı yargılayacaktır. Başka yargıç yoktur. Şimdi ise, Mesih’in kendisi hakkında ve son gün yani yargı günü hakkında söylediklerine dikkatlice bakalım.

  • “İnsanoğlu* kendi görkemi içinde bütün melekleriyle birlikte gelince, görkemli tahtına oturacak. Ulusların hepsi O’nun önünde toplanacak, O da koyunları keçilerden ayıran bir çoban gibi, insanları birbirinden ayıracak. Koyunları sağına, keçileri soluna alacak. “O zaman Kral, sağındaki kişilere, ‘Sizler, Babam’ın kutsadıkları, gelin!’ diyecek. ‘Dünya kurulduğundan beri sizin için hazırlanmış olan egemenliği miras alın! “Sonra solundakilere şöyle diyecek: ‘Ey lanetliler, çekilin önümden! İblis’le melekleri için hazırlanmış sönmez ateşe gidin! “Bunlar sonsuz azaba, doğrular ise sonsuz yaşama gidecekler.” (Matta 25:31-34, 41, 46).

  • İnsanoğlu*, Babası’nın görkemi içinde melekleriyle gelecek ve herkese, yaptığının karşılığını verecektir. (Matta 16:27)

  Bence yukarıdaki ayetler herşeyi kanıtlamaya yetiyor. Elbette ki bundan daha çok kanıt var, ancak kısaca yazmayı tercih ettim. Yuhanna bölümünü hiçe saymak ve diğerlerini kabul eder gibi görünmek adilce değildir. Hatta ne adilce ne de zekicedir. Çünkü profesyönel bir araştırmacı böyle bir şey yapmaz. Ancak herneyse, gerçekler ortaya çıkmıştır. İsa Tanrı’nın ta kendisidir!

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.