ANASAYFA Forum İNCİL’den Bugünkü İnciler… (Devotionals) İsa’nın duası: "Baba, onlara bağışla."

 • Bu konu 2 izleyen ve 1 yanıt içeriyor.
2 yazı görüntüleniyor - 1 ile 2 arası (toplam 2)
 • Yazar
  Yazılar
 • #26206
  Anonim
  Pasif

  Bundan önceki paylaşımımda, “diri sözler” başlığı altında, Kitabı Mukaddes’den ve özellikle İNCİL’den okuduğumuz sözleri, Allah’ın sesinden işiterek aldığımız sözler olarak mütalaa etmiştik. Kitabı Mukaddes’i ve özellikle İNCİL’i okuyan herkes, diri sözler almağa adaydır. Çünkü bizim ihtiyacımız budur!
  Bugün, ikinci bir ihtiyacımızı teşvik olarak paylaşmak istiyorum. İnsan doğruluğu karşısında duran “Allah’ın doğruluğu!” Kitabı Mukaddes’de ve özellikle İNCİL’de sık sık işaret edilen Allah’ın doğruluğu, yıllarca dikkatimden kaçtığı için ilgimi çekmemişti; ama şimdi çekiyor! Bunun nedeni, Kitabı Mukaddes’i ve özellikle İNCİL’i insana göre okuyuşum ve insana göre düşünüşüm idi. Böylece Allah’ın doğruluğu bende görünmedi! Çünkü, kendi doğruluğumu insanlara ve Allah’a gösterme çabasında bulunmuşum; sonuç, fiyasko! Geçmişime İNCİL ışığında baktığım zaman, “en iyi işlerimin bile, Allah’ı hoşnut etmediğini görmeğe başladım mı acaba?” diye düşünüyorum. “Allah’ın doğruluğu”na ilişkin şimdi edindiğim bilginin ışığında geçmişteki doğruluk çabalarıma baktıkça, doğruluk konusundaki yenilgilerimi kabullenemediğimi, kendimi hep doğru gösterme çabalarımın benliğimi yüceltme maksadı taşıdığını farkettim! Şimdi şu gerçeği düşünebiliyorum: Baba Allah’ın doğruluğu, Oğlu İsa Mesih’de görünmüş! İsa Mesih’in düşünceleri ve söylediği bütün sözlerini izleyen o kusursuz hareketleri, günahlarımıza karşılık gerilmiş olduğu o haçta iken de, Baba’sına şu yakarışı ile devam etmiş ve Baba’nın iradesine boyun eğişi olmuş: “Baba, onlara bağışla; çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar”(Luka 23:34). Kurtarıcımız Rab İsa Mesih’in o haç elemlerinde Baba’ya yakarışı ne içindi acaba? “Baba, onlara bağışla” yakarışı, bize nasıl bir bağışı kapsıyordu acaba? Kendi çabalarımızla asla sergileyemediğimiz o doğruluğu, Baba’nın bize bağışlaması içindi İsa’nın o yakarışı! İNCİL okumalarıma rağmen, doğruluk okulunda gösterdiğim çabalara rağmen, İsa Mesih’de görünen o doğruluğa erişemedim ve yıllarca yaşadığım denenmelerde hep sınıfta kaldım! Şimdi ise, kendi doğruluk çabalarımdan yorulmuş olarak, ben de, yorgun savaşçı oldum! Ama o haçta, “Baba, onlara bağışla” diyene, yorgun bir savaşçı olarak umutla bakıyorum. Doğru olmağa çabalamaktan yorulan herkes, yorgun savaşçıdır. Ama yorgun savaşçı olmama rağmen, Mesih Ruhu’dan aldığım düşüncelerle düşünürken içimde Mesih İsa sevgisi, sevinci, esenliği, güveni, umudu, tesellisi doğarak bütün yorgunluğumu üzerimden alıp götürüyor!
  Kötü düşüncelerle düşünenlerde yorgunluk belirtileri görünür, başağrıları olur, sanal âleme tutsaklık olur. Bütün bunları yaşamış biri olarak yorgun savaşçı oldum! Ama İsa Mesih’in o haçtaki elemleri hiç de boşuna olmamış! Mesih İsa imanlıları arasında da, yorgun savaşçılar var ama, İsa Mesih’in o haçtaki elemlerine bakarak, kendi çabaları ile erişemedikleri o doğru hareketler, yorgunluklarında görünecek ve onlara daha çok güç verecektir. Çünkü Mesih İsa’ya umutla bakıyorlar!
  Adem’in Allah’a itaatsizliği sebebi ile işlemiş olduğu günah, bütün insanlarda görünüyor! Çünkü o ilk günahta Adem’in bedeninde idik. Ama Kurtarıcımız İsa Mesih, Allah’ın Oğlu olarak- İNCİL’de “göksel Adam” olarak da, tanımlanır- yeryüzüne insan benzerliğinde gelmişl Onun İblis tarafından denenmelerinde hiç günah işlemediği, Allah’ın peygamberleri ve kitapları tarafından şehadet olunuyor! Onda günah yakalamak için didinen zamanın dindarlarına şu soruyu cömertçe sormuş İsa: “Bende günah olduğunu sizden kim ispat eder?”(Yuhanna 8:46). Hiç kimse İsa’da günah tesbit edememiş!
  İsa Mesih’in Golgota tepesinde haça gerildiği yerde bir doğruluk anıtının dikilmesi gereklidir! Çünkü orada dinci kesimin doğruluğu karşısında Allah’ın doğruluğu olan İsa Mesih haça gerilmiş! İnsan doğruluğu, Allah’ın doğruluğu karşısında gizemli bir biçimde yargılanmış ve Allah’ın doğruluğunun bizde de, görünmesinin başlangıcı ve sebebi olmuş! Kendi doğruluğumuza dayanarak kendimizle övünürsek, İsa Mesih’deki doğruluğun bizde henüz görünmediği bir dönemi yaşıyoruz demektir. O tepede “Baba, onlara bağışla” yakarışının esintilerini yüreğimizde duymak ne harika bir umut veriyor bize! “İşte, tek bir suç bütün insanların mahkûmiyetine yol açtığı gibi, bir doğruluk eylemi de bütün insanlara yaşam veren aklanmayı sağladı.” diye yazılıdır İNCİL’de(Rom.5:18). İsa Mesih’in ismine vaftiz olunan herkes, İsa’nın, yani “Göksel Adam”ın bedenindedir! İsa Mesih’deki doğruluk eylemleri vasıtası ile hoşnut olan Göksel Baba’mız, bizi topraktan yaratılmış atamız Adam’ın bedeninden alıp Mesih İsa’nın bedenine yerleştirmiştir! Kurtarıcımız Rab İsa Mesih’in fizik ötesi varlığı olan Baba’nın doğruluğu, bizde de, görünecektir! Kendi doğruluğu ile şahlanmış Tarsuslu Saul, İsa Mesih’le olan o karşılaşmasında ayakta duramayıp yüzüstü yere kapanmış! İnsan doğruluğunun, Allah’ın doğruluğu olan İsa Mesih’in önünde diz çökmesi mutlaka olacaktır! Bunun için Allah’ın doğruluğu olan İsa Mesih’in vaadı altındayız! Ve bu vaat, İNCİL’de şöyle yazılıdır:
  Hayatım hakkı için, her diz önümde çökecek,
  Ve her dil Allah’a ikrar edecektir.
  (Rom.14:11).
  Evet sevgili kardeşim ve kızkardeşim, İsa Mesih’in o haçtaki yakarışına ve Baba’nın bize ne tür bağışlar yaptığına dikkatle bakalım. İsa Mesih’e karşıt fikirlere sahip olanların iddialarına bakarak vakit kaybetmeyelim ve Pavlus gibi, İsa Mesih’e olan tutkumuzla hedefe doğru koşalım. İsa Mesih’in o duasının ardından aldığımız Kutsal Ruh bağışları ile sonumuza doğru Mesih Sevgisi, Mesih imanı, Mesih esenliği, Mesih sevinci, Mesih bilgisi, Mesih umudu, Mesih tesellisi ile yürümeğe devam edelim. Kurtarıcımız Rab İsa Mesih, bize gündelik ekmeğimizi veriyor! Onun Diri kelâmı, bizim gündelik ekmeğimizdir. Kendi doğrulunu üzerimizde göstermesi yolu ile bizi kendi çabalarımızla doğru olma yolundan özgür edebilen İsa Mesih’e bakalım. İNCİL’de yazılı şu söz ne kadar sevindirici ve bize umut verici:”Zira Musa ile şeriat verildi; İsa Mesih ile inayet ve hakikat oldu.”(Yuhanna 1:17). İsa Mesih’deki doğruluğun bizde de, görüneceğine ilişkin bir müjdedir bu! İşte bir müjde sözü daha: “Sizi öksüz bırakmam; size gelirim. Biraz zaman daha, ve dünya artık beni görmez, fakat siz beni görürsünüz; mademki ben yaşıyorum, siz de yaşıyacaksınız.”(Yuhanna 14:18,19).İNCİL’in neresine bakarsanız, sevindirici ve umut verici haberle karşılaşırsınız. Rab İsa Mesih’den aldığınız bereketleri bizimle paylaşınız; Rab, sizi ziyadesi ile bereketlesin.
  İsa Mesih’in fizik ötesi varlığının görünmesi ile ilgili görüşlerimi daha önce sizlerle paylaşmıştım ve İsa’nın şu vaat sözü üzerinde önemle durmuştum: “Kalk ve ayakta dur; çünkü hem gördüğün şeylerde, hem sana görüneceğim şeylerde seni hizmetçi ve şahit tayin etmek için sana göründüm.” (Res.işl.26:16). İsa Mesih’in bizde görüneceği şeyler var! Örneğin, onun resulü Petrus, İsa Mesih’in bizde görüneceği şeyleri bize şöyle ifade etmiş : “her biri nasıl mevhibe aldı ise, birbirinize Allah’ın çeşit çeşit lütfunun iyi kâhyaları gibi o mevhibe ile hizmet edin; eğer biri söyliyorsa, Allah’ın vahiylerine göre söylesin; eğer biri hizmet ediyorsa, Allah’ın tedarik ettiği kuvvetten olarak hizmet etsin, ta ki İsa Mesih vasıtası ile Allah her şeyde taziz olunsun; izzet ve kudret ebetler ebedince onundur. Amin.” (1.Petrus 4:10,11). Burada İsa Mesih’in fizik ötesi varlığı olan sözsel ve eylemsel varlığının üzerimizde görüneceğine ilişkin bize anlayış ve umut veriyor! Eğer doğru hareketlerin bizde görünmelerini istiyorsak, İsa Mesih’in şu vaadı ile dua etmemiz gereklidir: “Benim ismimle her ne dilerseniz, onu yapacağım; ta ki, Baba Oğul’da taziz olunsun. Eğer benim ismimle bir şey dilerseniz, ben onu yapacağım.”(Yuhanna 14:13,14). Örneğin: İsa Mesih’de görünmüş Allah’ın doğruluğunu kendi çabalarımla hiçbir zaman gösteremedim. Ama o doğruluğun bende görünmesini İsa Mesih’den istedim. Bu dileğim, arayışım ve kapıyı çalışım, onun, “sana görüneceğim şeylerin hizmetçisi ve şahidi olacaksın” yazılı vaadına uygundur!(Res.İşl.26:16). İsa Mesih’in boyunduruğu altına girmek, bizi şeriatin gereklerini yerine getirme çabalarımızdan özgür ediyor! Rab İsa Mesih’in sözsel ve eylemsel varlığının bizde de, görünmesini imanla ve umutla bekleyelim. Çünkü O’nun vaadı şudur: Olacak olacak. Amin.

  #32946
  Anonim
  Pasif

  Değerli imif-1940,
  Sizin yazdıklarınızla çok bereketleniyor ve kendimdeki eksiklikleri de buluyor ve anlamda idrakta daha da ışık alıyorum. Lütüf RABBİMİZ’den. RAB sizi bereketlesin aydınlık yüzünü size çevirsin, esenlik versin.

2 yazı görüntüleniyor - 1 ile 2 arası (toplam 2)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.