• Bu konu 2 izleyen ve 1 yanıt içeriyor.
2 yazı görüntüleniyor - 1 ile 2 arası (toplam 2)
 • Yazar
  Yazılar
 • #25726
  Anonim
  Pasif

  İsa Nasıl Hizmet Etti?

  (David Pytches)

  İsa Tanrı’ydı, ama beden alarak insan oldu.
  ‘Söz, insan olup aramızda yaşadı’ (Yuhanna 1:14).

  ‘Bu nedenle her yönden kardeşlerine benzemesi gerekiyordu. Öyle ki, Tanrı’ya olan hizmetinde merhametli ve sadık başkahin olup halkın günahlarını Tanrı’ya bağışlatabilsin’ (İbraniler 2:17).


  O halde İsa yarısı Tanrı’dan, yarısı insandan oluşan bir varlık değildi. %100 Tanrı’ydı. İsa her zaman böyleydi ve böyle kalacaktır. Ancak İsa Mesih %100 insan olmuştur. İsa insan olduğunda ve gerçek bir insan bedeni aldığında, tam anlamıyla Tanrı olarak kalmasına rağmen, yüceliğinin bazı tanrısal sıfatlarını bırakmıştır (Ko.2:9).


  İsa, Tanrı’nın yaşam Sözü’nü ve bize olan sevgisini iletmek, insanlığımızı çarmıhta temsil etmek ve dünyaya nasıl hizmet etmemiz gerektiğini göstermek amacıyla insan oldu.


  İsteyerek ve bilerek bıraktığı tanrısal yüceliğine ilişkin sıfatları başlıca üç tanedir: Her yerde bulunma sıfatı, herşeyi bilme sıfatı ve herşeyi yapabilme (herşeye gücü yeter olma) sıfatı.


  Her yerde bulunma – bırakıldı


  İsa insan bedeni aldığı zaman aynı anda tek bir yerde bulunabiliyordu; her yerde bulunamazdı.


  Herşeyi bilme – bırakıldı


  1.) İsa kaç kez bilmediği şeyler olduğunu söyledi.

  2.) On iki yaşında tapınakta kaldığı zaman, annesinin ve babasının Fısıh şöleninden sonra kendisi için kaygılandıklarının farkında değildi.

  3.) ‘İsa bilgelikte …. gelişiyordu’ sözleri (Luka 2:52), bilgeliğinin önceden sınırlı olduğunu çağrıştırıyor.

  4.) Kanamalı kadın iyileştiği zaman İsa, kendisine kimin dokunduğunu kalabalığa sordu (Mar.5:30), bunu yapmış olanı görmek için çevresine bakındı’ (Markos 5:32).

  5.) İsa dört bin kişiyi doyurmadan önce öğrencilere kaç ekmekleri olduğunu sordu’ (Markos 8:5).

  6.) Dilsiz ruha tutsak olan çocuğun babasına İsa şöyle sordu:
  a. ’Onlarla (öğrencilerle) ne tartışıyorsunuz?’ (Markos 9:16).
  b. ‘Size daha ne kadar katlanacağım?’ (Markos 9:21).

  7.) İsa kalabalıklardan uzaklaşabilmek için öğrencileriyle kayığa bindi. Yalnız kalıp dinlenebilecekleri sessiz bir yere çekilmek istedi. Karşı yakaya geçip orada büyük bir kalabalıkla karşılaşan İsa, açıkçası şaşırdı.


  8.)Yeryüzündeki egemenliğini ne zaman kuracağı İsa’ya sorulduğunda, ‘O günü ve saati, ne gökteki melekler, ne de Oğul bilir; Baba’dan başka kimse bilmez’ diye yanıt verdi (Markos 13:32).


  Bütün bu ayetler, yeryüzündeki hizmeti sırasında İsa’nın, herşeyi bilme sıfatını bıraktığını gösteriyor.  Her şeye gücü yeter olma – bırakıldı


  Vaftizinden önce Kutsal Ruh’la meshedilmeden önce İsa’nın güce dayanan bir hizmeti yoktu. Kutsal Ruh’un gücüyle vaftiz olmadan önce hiçbir cini çıkarmadı, hiçbir hastayı iyileştirmedi, kimseyi ölümden diriltmedi, fırtına dindirmedi ve kalabalıkları mucize yaparak doyurmadı. İsa güç gösterimlerine dayanan sıradışı işleri, meshedildikten sonra yapmaya başladı.


  Vaftizinden sonra


  1.) İsa, Ruh’un gücüyle donanmış olarak Celile’ye döndü’ (Luka 4:14).

  2.) Havraya girerek İşaya’nın 61. bölümünden okudu: ‘Rab’bin Ruhu üzerimdedir. Çünkü O beni, müjdeyi yoksullara iletmek için meshetti. Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, körlere gözlerinin açılacağını duyurmak için, ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak için Rab’bin lütuf yılını ilan etmek için beni gönderdi… Dinlediğiniz bu yazı bugün yerine gelmiştir’ (Luka 4:18-21).

  3.) ‘ Bu nasıl söz? Güç ve yetkiyle kötü ruhlara çıkmalarını buyuruyor, onlar da çıkıyorlar!’ (Luka 4:36).


  4.) ‘İsa Rab’bin Ruhu sayesinde hastaları iyileştiriyordu’ (Luka 5:17).

  5.) ‘Kalabalıkta herkes İsa’ya dokunmak için çabalıyordu. Çünkü O’nun içinden akan bir güç herkese şifa veriyordu’ (Luka 6:19).


  Vaftiz aracılığıyla İsa’ya tanrısal güç verildi: ‘O zaman Petrus söz alıp şöyle dedi… ‘Yahya’nın vaftiz çağrısından sonra Celile’den başlayarak tüm Yahudiye’de meydana gelen olayları, Tanrı’nın Nasıralı İsa’yı nasıl Kutsal Ruh’la ve güçle meshettiğini biliyorsunuz. İsa her yanı dolaşarak iyilik yapıyor, İblis’in baskısı altında olanların hepsini iyileştiriyordu. Çünkü Tanrı O’nunla beraberdi’ ( Luka 10:37-38).


  R.A Torrey’nin dediği gibi, ‘İsa Mesih tanrısal işleri için gerekli olan gücü kendi tanrısallığından değil, Kutsal Ruh’un meshedişinden alıyordu. Güç söz konusu olduğunda , diğer insanlarla aynı koşulları paylaşıyordu.’ Vaftizden sonra İsa’nın gücünün açık bir şekilde kısıtlı olduğu zamanlar da vardı. Kendi memleketi olan Nasıra’da, halkın imansızlığından dolayı fazla mucize yapmadı (Matta 13:58). Başka zamanlarda ise, gücü sanki bol bol akıyor gibiydi ( Luka 5:17 ve 6:19).


  İsa Tanrı’nın gücüyle etkindi ve öğrencilerinin de aynı şekilde etkin olmasını istedi.


  ‘Size doğrusunu söylüyeyim, benim yaptığım işleri, bana iman eden de yapacak; hatta daha büyüklerini de yapacaktır. Çünkü ben Baba’ya gidiyorum’ (Yuhanna 14:12). (Buradaki işlerin büyüklüğü nicelikte değil niteliktedir.)

  #31460
  Anonim
  Pasif

  Mükemmel bir şekilde izah edilmiş.

  Tanrımız Sevgi Tanrısıdır..

2 yazı görüntüleniyor - 1 ile 2 arası (toplam 2)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.