İSA MESİH’mi.. İNCİL’i YAZDI..?

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #26882
  Anonim
  Pasif

  Hrıstıyan olmayan.. meraklı.. kardeşlerle konuştuğumuzda..
  Birinci soru..Neden Dört Kıtaba İnanıyorsunuz..?
  İkinci soruları ise..!
  İNCİL’i İSA MESİH’mı yazdı..?

  Birinci Soru ile ilgili.. bir çok bilgi var, sitemizde..Burada İkinci Soru ile ilğili yani İNCİL’i İSA MESİH’mi yazdı..sorusuna açıklık getirelim.

  İNCİL.. İSA MESİH’in yaşamı.. ve yaşamının sonucu olan müjdesidir.

  İSA MESİH.. Tanrının sözüdür. Yani.. Diğer peygamberlere vahiy gelmişken, İSA MESİH’in kendisi vahiy olarak gelmiştir.

  İnsanlara.. Tanrı’nın kurtuluş.. müjdesini getirmiştir. İNCİL..İSA MESİH’in.. ölümü..dirilişi ve göğe yükselişinden sonra TANRI’sal esinle öğrencileri tarafından yazılmıştır.

  Büyük İskender’den sonra..İSA dönemindeki Filistin.. üç yüzyıldan beri Yunan uygarlığının.. etkisinde bulunuyordu.
  Romalıların ülkeyi, ele geçirmesinden sonra bile, resmi dil Yunanca olarak kaldı.

  Bu nedenle Yeni Antlaşma (İNCİL) İSA MESİH’in dirilişi ve göğe çıkışından, sonra havarileri tarafından Eski Yunanca olarak kaleme alındı.
  Yeni Antlaşma’yla TANRI’sal vahiy tamamlanmış oldu.

  TÜRKÇE’ye ÇEVRİMİ,
  İse..
  İSA MESİH ve havarilerinin zamanında.. dünyada en yaygın dil Yunanca olduğundan, o çağın kilise topluluğunun okuduğu Kutsal Kitap Yunanca idi.

  İSA MESİH’ten yaklaşık iki yüzyıl önce, Mısır’ın, İskenderiye Kentindeki, Yahudiler.. Eski Antlaşma’yı.. İbraniceden Yunancaya çevirmişlerdi. “Septuagint” adıyla tanınan bu ünlü çeviri, havarilerin Yunanca’da kaleme aldığı, Yeni Antlaşma’yla birlikte.. ilk çağ kilisesinin kullandığı Kutsal Kitap’tı.

  Kuzey Afrika’daki kilise toplulukları, Yunanca değil, Romalıların etkisi altında Latince konuştuklarından, Yeni Antlaşma’yı Latinceye çevirdiler. Bu çeviri Jerom adlı bilgin tarafından yaklaşık M.S. 400 yılında İbranice ve Yunancaya göre düzeltildi.O dönemler.. Kutsal Kitap Süryanice ve Kıpticeye de çevrildi.

  Bu çağda.. İNCİL’den bir iki parça.. Orta Asya’daki Türk dillerine de çevrildi.

  “Türkçeye ilk çeviri Sultan IV. Mehmet’in baştercümanı Ali Bey tarafından yapıldı. Bu çeviri 1666 yılında bütünlendi”.
  Basılmak üzere Hollanda’ya götürüldü ama basılmadı. Ali Bey’in kaleminden çıkan metin.. LEYDEN Üniversitesi kitaplığındadır. “
  Bu çeviriye dayanan.. ilk Türkçe ..Yeni Antlaşma 1819’da 5000 nüsha olarak basıldı.
  Tüm Kutsal Kitap ise 1827’de yayınlandı.”

  KUTSAL KITAB’IN TÜRKÇE TARIHÇESİ..
  İse..
  Ali Bey’in.. çevirisi, Arap yazısına benzeyen Osmanlı yazısıyla.. yazıldı. Türkçe konuşan ama Ermeni yazısını kullananlar için ayrı bir çeviri 1819yılında basıldı.
  Bu çevirinin.. Yeni Antlaşma kesimi.. 1831 yılında..
  Tümü ise 1843 yılında gözden geçirilerek yayınlandı. Bu çevirinin Osmanlı yazısıyla basılması önerilince uygun görülmedi. Yeni Antlaşma ve Mezmurlar’ın yeni bir çevirisi Osmanlı yazısıyla yayınlandı (1866-1868).
  On yıl sonra.. içinde yabancı uzmanlar da olan, Şükri Efendi ve Ahmed Efendi..Keyfi Efendi,ismindeki kişilerlinde de bulunduğu bir kurul.. tüm Kutsal Kitap’ı gözden geçirdi.
  Bu çalışmanın ürünü hem Osmanlı hem de Ermeni alfabesinde basıldı. Bu çeviri 1885 yılında yeniden düzenlendi.

  Osmanlı İmparatorluğunda Türkçe konuşup Yunan alfabesini kullanan bir topluluk vardı.
  Onlar için Ali Bey’in çevirisinin.. Yeni Antlaşma bölümü,1826 yılında Yunan alfabesiyle yayınlandı.

  1839 yılında Kutsal Kitap’ın tümü Yunan alfabesiyle yayınlandı. Bu eser 1854 ve 1871 yıllarında yeniden gözden geçirildi.
  1884 yeni bir çeviri Yunan alfabesiyle basıldı.
  1905 yılında üç ayrı Türkçe çeviri yerine aynı çeviri.. Osmanlı, Ermeni ve Yunan alfabeleriyle yayınlandı.

  Dil devrimi gerçekleşince yeni alfabeyle yazılan bir Kutsal Kitap çevirsi zorunluydu. 1929 ile 1941 yılları arasında yapılan çalışmanın sonucunda bugün kullanılan çeviri gerçekleşti.

  1987 yılında.. özel bir kurulun, çalışmasıyla “MÜJDE” başlığı altında İNCİL”in çağdaş Türkçe çevirisi yayınlandı.

  1988 yılının sonunda da.. Kitabı Mukaddes Şirketi’nin İNCİL’in Yunan’cadan,çağdaş Türkçeye, çevirisi yayınlandı.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.