İSA MESİH’in TANRI’sal NİTELİKLERİ

 • Bu konu 2 izleyen ve 1 yanıt içeriyor.
2 yazı görüntüleniyor - 1 ile 2 arası (toplam 2)
 • Yazar
  Yazılar
 • #27112
  Anonim
  Pasif

  İA MESİH, TANRI’nın SAHİP OLDUĞU NİTELİKLERE, SAHİP OLDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİR.

  İsa Mesih’in iddialarına baktığımız zaman, sadece dört olasılık olduğunu görürüz.
  O da ya bir yalancı, ya bir deli, ya bir efsane ya da Gerçek olduğudur. Eğer biz O’nun gerçek olmadığını iddia edersek, otomatik olarak diğer üç alternatiflerin birisini kabul etmiş oluruz

  *1–İsa Mesih’in Kendisinin Tanrı olduğunu bildirirken yalan söylemiş olmasıdır. Öğretisine yetki katabilmek, dinleyenleri etkilemek için bu yalanı uydurmuştur. Bazı kişiler buna kanmış, kanmayanlar ise yine de O’nun büyük bir ahlak öğretmeni olduğunu kabul etmişlerdir.

  Yalan söyleyen, ahlak öğretmeni!
  Bu durum açık bir çelişkidir, çünkü hem yalan söyleyen, hem de ahlak öğretişleri veren bir kişi açıkça ahlaksızdır, sahtekardır.

  *2–İsa’nın kendi kendisini aldattığı, yani gerçekten de Tanrı olduğunu düşünen bir deli olduğudur.
  Günümüzde de kendisini Tanrı zanneden insanlar vardır ve bu kişiler genellikle, akıl hastanelerinde ikamet etmektedirler. Ancak İsa Mesih’in yaşamına baktığımız zaman kişisel dengesizlik veya anormallik içeren bir davranış ile ilgili hiçbir kanıta rastlamayız.
  Tam aksine en ağır baskılar altındayken bile, sarsılmayan bir kişilik ile karşı karşıya kalırız.

  *3– Üçüncü alternatif ise, İsa’nın Tanrı olduğu hakkındaki iddiaların hepsi birer efsanedir. O’nun ateşli taraftarları, 3. ve 4. yüzyıllarda, İsa’nın duysa şok olacağı ifadelerini İncil’e yerleştirmişler ve O’nun ağzından çıkan sözlere, kendileri birşeyler eklemişlerdir. İsa Mesih geriye döndüğünde bu sözleri reddedecektir.

  Modern arkeoloji, önemli birçok keşiften sonra, efsane teorisinin yanlışlığını kanıtlamıştır. Bu keşifler, kesin bir şekilde İsa Mesih’in hayatının yazıldığı dört biyografinin, İsa Mesih’in çağdaşların dönemleri içinde kaleme alındığını ortaya koymuşlardır.

  John Hopkins Üniversitesinden emekli olan dünyaca ünlü arkeolog Dr. William F. Albright,
  İncil’in M.S. 70 senesinden önce yazıldığının tartışmasız bir şekilde ortaya çıktığını kitaplarında açıklamıştır. İsa denilen bir kişi hakkında ortaya atılacak bir efsanenin, içinde bulunduğu zaman ve mekanda yaşayan insanlar arasında İncil şeklinde kabul edilip, oradan da tüm dünyaya yayılması tamamen imkansız bir yaklaşımdır.

  (4) Geriye kalan tek alternatif ise,
  İsa Mesih’in gerçekleri söylediğidir.

  Herhangi birisi iddialarda bulunabilir. Tanrı olmayı iddia eden başkaları da olmuştur. Ben de Tanrı olmayı iddia edebilirim, sen de… ancak hepimizin cevaplaması gereken soru, şu sorudur:

  “Bu iddiamızı nasıl destekleyebiliriz?”
  Benim iddiamın çürütülmesi 10 saniye bile sürmeyecektir, seninkinin de akıbeti farklı olmayacaktır.

  Ancak konu Nasıra’lı İsa Mesih’in iddiası olunca, insanlar 2000 yıldan beri bu iddianın çürütülmesini başaramamışlardır.

  İSA MESİH İDDİASINI NASIL DESTEKLEMİŞTİR.
  1) O’nun ahlaki karakteri, iddialarını desteklemektedir.

  Bir çok akıl hastası kendisini ünlü birisi, bir peygamber ya da Tanrı zanneder, ancak bu kişilerin iddiaları karakterleri ile desteklenemez.

  İsa Mesih’te ise durum böyle değildir. O benzersizdir — benzersizliği Tanrı’nınki ile aynıdır.

  İsa Mesih günahsızdı. O’nun yaşamı o kadar temizdi ki, düşmanlarına şu ifade ile meydan okuyabildi:

  “Hanginiz bana günahlı olduğumu kanıtlayabilir? Gerçeği söylüyorsam, niçin bana iman etmiyorsunuz?”
  Yuhanna 8:46

  Bu sorusuna aldığı tek cevap sessizlikti; soruyu yönelttiği kişiler ise O’nu öldürmek isteyenlerdi.

  İsa Mesih’e yönelen ayartmaları okuruz, ancak asla O’nun bir itirafını, günahını duymayız. O asla bağışlanmak için dua etmedi, ancak herkese bunu yapmasını öğretti.

  İsa Mesih’in ahlaki başarısı, tüm çağlardaki öğretmen veya peygamberler ile kıyaslandığında, şaşırtıcıdır.

  Tanrı’ya daha çok yaklaştıkça, kendi başarısızlığımızı,kusurlarımızı
  ve günahkarlığımızı fark ederiz.Her İnsan günah işlemiştir.

  Esenlikle.

  #35679
  Anonim
  Pasif

  ”Başlangıcta SÖZ vardı” diye başlar kelam..Yaratılışın öncesinde,başlangıçta var olan bir SÖZ !
  ”Söz Tanrı’yla birlikteydi ve SÖZ Tanrı’ydı.”diye devam eder..
  Anlaşılması oldukça güç ama bi o kadar da derin Tanrı Sözleri..SÖZ yani Tanrı’nın beden alıp aramızda yaşaması inanmayanlar için her ne kadar imkansız gibi
  görünse de TANRI İÇİN HERŞEY MÜMKÜNDÜR…

  Ayetler üzerinde derin düşünmeye gerek olmasa da aslında Tanrı’yla birlikte olan SÖZ’ün İSA MESİH’ten baskasi olmadığını görürüz ki ”Başlangıç ve Son Benim”
  yani İbrahim’den,Musa’dan,Yakup’tan,İshak’tan ve gelmiş geçmiş tüm soylardan önce var olmuş ve var olacak olan SÖZ İSA MESİH’tir…

  Yuhanna 1:4 Yaşam O’ndaydı ve yaşam insanların ışığıydı.
  Yaşam İsa Mesih’tir.Yaşam O’nun bize verdiği armağandır.O’nun bedeni bize verilen en büyük armağandır.
  Yuhanna 6:35 İsa,Yaşam ekmeği Ben’im. Bana gelen asla acıkmaz, bana iman eden hiçbir zaman susamaz dedi.
  Kendisini de bu sözlerle ve eylemleriyle bunu kanıtlamış oldu.

  İncil’de Rab ile Tanrı sözcüklerinin Mesih için kullanılması İsa Mesih’in Tanrısal özelliklere ve Tanrı’nın ruhuna sahip olduğunu kanıtlayan en sağlam delilerdir.
  İsa Mesih kendisinin sonsuz varoluşunu yani öncesizlikten beri varolduğunu ortaya koymak için ”İbrahim’den önce varım! ”(yuhanna 8:58) demiştir.

  Yine Tevrat’ın Çıkış Bölümü’ne baktığımızda Tanrı’nın Musa’ya kendisini tanıtmak icin kullandığı sözlerin aynısını İsa Mesih tüm insanlığa kullanmıştır.
  İsa Mesih: Yuhanna 8:58 ”Ben Varım.”
  Tanrı: Çıkış 3:14 ”Ben Ben’im.”
  Burada Çıkış Bölümü’nde ve İncil’de Tanrı kendi varlığının sonsuzluğunu ve tüm varoluşun kaynağı olduğunu bildirmiş oldu.

  İsa Mesih’in doğumundan önce yazılmış olan Mezmurlar’a bakacak olursak Mezmur yazarının Tanrı’yı anlatırken kullandığı sözlerden O’nun neler yaptığını ve yapabilecek
  güçte olduğunu görmüş oluyoruz.Aynı zamanda İncil’e baktığımızda İsa Mesih’in de aynı güce sahip olduğunu anlıyoruz ki bu da O’nun Tanrı olduğunun çok açık
  göztergesidir… :)

  Mezmur 145:11 Elini açar bütün canlıları doyurursun dilediklerince.
  Matta 15:29 İsa dörtbin kişiyi doyuruyor.

  Mezmur 145:18 RAB kendisine yakaran,içtenlikle yakaran herkese yakındır.Dileğini yerine getirir kendisinden korkanların,feryatlarını işitir,onları kurtarır.
  Matta 8:28 İsa iki cinliyi iyileştiriyor.
  Matta 9:18 İsa bir kızı diriltiyor ve hasta bir kadını iyileştiriyor.
  Luka 4:38 İsa birçok hastayı iyileştiriyor.
  Luka 5:17 İsa bir felçliyi iyileştiriyor.

  Mezmur 146:8 Rab körlerin gözünü açar,iki büklüm olanları doğrultur, Doğruları sever.
  Matta 9:27 İsa körlerin gözlerini açıyor dilsizleri iyileştiriyor.
  Luka 18:35 İsa bir körün gözlerini açıyor.
  Yuhanna 9:1 İsa kör bir adamı iyileştiriyor.

  Mezmur 146:9 RAB garipleri korur, Öksüze, dul kadına yardım eder, Kötülerin yolunuysa saptırır.
  Luka 7:11 İsa bir dulun oğlunu diriltiyor.

  Mezmur 145:11 Rab verdiği bütün sözleri tutar.Her davranışı sadıktır.
  Yuhanna 6:15 Yaşam ekmeği benim.Bana gelen ASLA acıkmaz.Bana iman eden ASLA usamaz.
  Yuhanna 10:11 Ben iyi çobanım.İyi çoban koyunları uğruna canını verir.
  Yuhanna 11:25 Diriliş ve yaşam benim.Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır.
  Matta 16:21,Luka 9:22 İsa ölüp dirileceğini önceden bildiriyor.
  Matta 28:1,Luka 21:1 İsa diriliyor.

  ve bunun gibi birçok kanıtı yaşayan Tanrı’mızın sözü,ruhsal silahımız olan İncil’de bulabilirsiniz.Sonuç olarak,Başlangıç ve Son,Yol Gerçek ve Yaşam,Beden Alan SÖZ,Yaşam Ekmeği ve Yeryüzünün Yek Hakimi Rab olan İSA MESİH’tir.Ayrıca,İsa Mesih’in Tanrılığını gösteren elimizde bu kadar güçlü kanıtlar varken İsa’nın adının Immanuel ‘TaNrı BiZimle’ olmasına şaşmamalı…:)))

2 yazı görüntüleniyor - 1 ile 2 arası (toplam 2)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.