İSA MESİH’e ait olmanın ayrıcalığı

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #26743
  Anonim
  Pasif

  Bizler,Mesih,e inanmışlar olanlar,Rabbim’izin bize verdiği ayrıcalıklara sahipiz. Bu güvenceye kavuşmamızı saglayan yol, İSA MESİH,e İman etmektentir. Ayrıcalıklarımız var bunu biliyoruz bunlar neler mi?

  –*Bizler TANRI,nın çocuklarıyız.
  “Ancak kendisini kabul edip iman edenlerin hepsine Tanrı’nın çocukları olma hakkını verdi.Onlar ne kandan ,ne bedenin isteğinden ,nede insanın isteğinden doğdular,tersine Tanrı’dan doğdular”
  (Yuhanna1:12.13).

  “Bakın,Baba bizi o kadar seviyorki,bize Tanrın’ın çocukları deniliyor.Gerçekten de öyleyiz.Dünya Baba’yı tanımadığı için bizide tanımıyor’ (1.Yuhanna 3:1).

  –*Bizler,kendimizi değiştirdik ve yeni bir kişiliğe sahip olduk. iman ederek ve günahkarlığımızdan tövbe ederek kendimizi yeniledik.

  “Düşüncede ve ruhta yenilenin.Grerçek doğruluk ve kutsallıkta Tanrı’nın benzerliğine göre yaratılmış yeni yaratılışı giyinin’ (Efesliler 4:23.24).

  “Bir kimse Mesih’te yeni yaratıktır,eski şeyler geçmiş herşey yeni olmuştur” (2 Korıntliler5:17).

  “Düşüncede ve Ruh’ta yenilenin.Gerçek doğruluk ve kutsallıkta Tanrı’nın benzerliğine göre yaratılmış yeni yaratılışı giyin” (Efesliler 4:23).

  Mesihe iman eden her insan, Kutsal Ruh’un etkisi ile zaten kendini değiştirir.Kişi, eski kötü alışkanlıklarını ve kişilik olarak,olunsuzluklarına devam edip,günah işliyorsa o Kişi yalancı imanlıdır ve Mesihe ait değildir.Mesih,e ait olduğunu idea edip,gerçek imanlıları kandıramaz.
  RAB bize diyorki,bana ait olanları meyvalarından tanıyacaksınız.

  –*İSA MESİH’i tanımadan önce,Ruhsal olarak Ölüydük.
  Dünyasal,benliğimize göre yaşadığımız geçmişimizde,her davranışımızda,egolarımız ,sahip olma güdüsünün getirdiği tüm vahşiliği ve acımazsizliği,kullanıyor beynimiz ve aklımızın yönlendirmesine göre,hareket ediyorduk,insan harcamak bizim için çok basitti,hedeflerimize varmak için binbir kurnazlik ve adam satma yı,aklımızı kurnazlığımızın övüncü ve mucizesi olarak görüyorduk.Tanrı ve İnanç,a hayatımızda yer yoktu ve acımasizdik.bunu saklıyorduk,hepimizin yüzünde maskeler vardı, ve oynuyorduk ne kadar merhametli ve nekadar sevecenliği oynuyorduk.
  kısacası yaşayan ölülerdik..

  İSA MESİH bizi değiştirdi.Sevgiyle yavaş yavaş o muazzam aşkını yüreklerimize dökerek,degiştirdi.Hırpalamadan,bize gerceğimi açıkladı.
  bunun yöntemini,İnsanlığın, değerini bize kendisinde, uygulayarak gösterdi.

  “İsa ona dediki ‘Diriliş ve yaşam hayat benim’ dedi.Bana iman edenin sonsuz yaşamı vardır.Böyle biri yargılanmaz,ölünden yaşama geçmiştir” (Yuhanna 5:23).

  “Sizler bir zamanlar,içinde yaşadiğiniz suç ve günahlarınızdan ötürü ölüydünüz.bü dünyanın gidişine ve havadaki hükümdarliğa egemine,yani söz dinlemeyen insanlarda şimdi etkin olan ruha uymaktaydınız.bir zamanlar hepimiz böyle insanların arasında doğal benliğin ve aklımızın isteklerini yerine getirerek benliğimizin tutkularına göre yaşıyorduk.Ötekile gibi doğal olarak gazap çocuklarıydık.Ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için,suçlarımızdan ötürü ölü oldüğümüz halde,b,izi Mesih’le birlikte yaşama kavuşturdu.O’nun lütfüyla kurtuldunuz” (Efeslile 2:1:5).

  –*RAB’bin, istediği özelikleri kuşandıysak ve Ruhsal değiştiysek,Bize artık, mahkumiyet ve yargılanma yoktur.

  “Bu nedenle Mesih İsa’ya ait olanlara karşı artık hiçbir mahkumiyet yoktur” (Romalılar 8:1).

  “Size doğrusunu söyleyeyim,sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamiı vardır.Böyle biri yargılanmaz,ölünden yaşama geçmiştir” (Yunanna5:24).

  –*RAB,bimizin bizden istediği kişilik ve davranışlara sahipsek,Tanrı isteğine uygun davranıyorsak,RAB’bin yolunda yürüyorsak,ve artık günah işlemiyorsak,Tanrıya İtaat ediyorsak, Günahlarımız affedilir.

  “Senin günahlarını koyu bulut gibi.ve suçlarını bulut gibi sildim” (İşaya 44:22).

  “Kötülüklerini bagışlayacağım,günahlarını artık anmayacağım” (İbraniler 8:12).

  –*Bizler aklandık,biz Mesih İnanlıları,Mesihe olan İmanımızla aklandık.Günahlarımızdan tövbe ederek,iman ederek aklandık.

  “İnsanlar,İsa Mesih’te olan kurtuluşla Tanrı’nın Lütfüyla,karşılıksız olarak aklanırlar” (Romalılar 3:24).

  “Böylesine imanla aklandığımıza göre Tanrı’yla barışmış oluyoruz’ (Romalılar 5:1).

  –*Tanrı,artık bizimledir.Bizim ruh’umuzdadır,bizim vicdanımızdadır,bizim merhametimizdedir,tüm benliğimizde bizimle beraber yaşar ve yüregimizdedir ordan bize seslenir.Nayıf ve sevgi dolu sesini herzaman işitiriz.

  “Eyer bir kimse İsa’nın Tanrı oğlu olduğunı açıkça kabul ederse,Tanrı onda yaşar,o da Tanrıda yaşar” (1.Yuhanna 4:15).

  “Ben asmayım,siz çubuklarsınız.Bende kalın ve benim kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir.Bensiz birşey yapamazsınız” (Yuhanna 15:5).

  –*İsimlerimiz Yaşam kitabına yazılıdır.Mesihe ait olduğumuz sürece bize bu güvenceyi vermiştir.
  “Oraya murdar hiçbirşey,iğrenç ve aldatıcı işler yapan hiç kimse girmeyecek;yanlız adları Kuzu’nun yaşam kıtabında yazılı olanlar girecektir” (Yuhanna 15:5).

  “Galip gelen,böylece beyaz giysiler giyecek.Böylesinin adını yaşam kıtabından hiç silmeyeceğim.Babamın ve O’nun meleklerinin önünde o kişinin adını açıkca anacağım” (Esinleme 3:5).

  –*Kurtuluşumuzun, güvencesi kesindir.Bizler buna inanırız.Kutsal Kıtap,ta Rab’bimiz bunu bize, net bir şekilde belirtmiştir.

  “İsa’nın Rab olduğunu ağzınla açıkca söyle ve Tanrı’nın O’nu7 Ölümden diriltiğine yürekten iman edersen,kurtulacaksın” (romalılar 1O:).

  “Çünkü güve onları esvap gibi yiyecek ve kurt onları yapağı yiyecek,fakat adaletim ebediyan,ve kurtarışım nesillerın devanınca duracak” (İşaya 51:8).

  –*Cennette, Tanrı’yla sonsuza kadar birlikte olacağız.Onun istediğine sadık kalıp onu takip edersek ve onda kalırsak.Biz İnanlıların tek amacı Rab’le birlikte olmak,Onun o muhteşem ışığında yaşamak işte Bizlerin ödülü..

  “Artık hiçbir lanet kalmayacak,Tanrının ve Kuzu’nun tahtı kentin içinde olacak ve O’nun kulları kendisine tapacak.O’nun yüzünü görecek,alınlarında O’nun adını taşıyacaklar.Artık gece olmayacak.Ne çıra ışığı,ne de güneş ışığına gereksinmeleri olacak.Rab Tanrı onlara ışık olacak ve sonsuzlara dek egemenlik sürecekler” (Esinleme 22:3-5).

  Yüceler yücesi TANRIM, bu dünya da vahşetin her şekli yaşanıyor
  ve gözyaşlarımız durmuyor.Senin yaratığın insanoğlu hergeçen gün dahada açımasızlaşıyor,biliyorum sen sabrediyorsun yollarından dönsünlar diye ama biz zayıf kullarında,artık sabır kalmadı ne olur gel artık, gelişini geçiktirme Rab’binm ve Tanrım sana yalvarıyorum.. ne olur gelişini artik geçiktirme..

  AMİN

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.