İSA MESİH ve ÖĞRENCİLik

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #26722
  Anonim
  Pasif

  “İsa yanlarına gelerek onlara şöyle dedi;Gökte ve yerde bütün yetki bana verilmiştir.Bu nedenle gidin,bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin.Onları Baba,Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftız edin.Size buyurdugum her şeye uymayı onlara öğretin.İşte,ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim.”
  Matta 28:18.20

  İsa Mesihin öğrencisi olmak,onu koşulsuz izlemek demektir.İsa Mesihi seçmiş,ona iman etmiş,herkez Mesihin öğrencisidir.Öğrencilik; Kutsal Kıtab,ta mürit,şakit;çömez,havari gibi kelimelerle geçer.
  Aynı şekilde, Kutsal Kıtap çeşitli, öğrenci guruplarından,da bahseder.Havarilere baktığımızda Onlar İsa Mesih,i Öğretmen olarakta tanımlarlar.

  KUTSAL KİTAP,ta GEÇEN ÇEŞİTLİ ÖĞRENCİ GRUPLARI:
  İncili okuduğumuzda,İsa’nın öğrencilerinden başka,öğrencilerden bahsedildiğini görürüz.Bunlar;
  *MUSA’nın Öğrencileri.
  *YAHYA’nın Öğrencileri.
  *FERİSİLERİN Öğrencileri.
  *İSA MESİH’in Öğrencileridir.Bu öğrenciler ise;
  -İSA MESİH’in on iki öğrencisi.
  -İSA MESİH’in 72 öğrencisi.
  -İSA MESİH’in çeşitli öğrencileri.
  -ELÇİLERİN İşlerindeki öğrenciler.dir

  *MUSA’nın öğrencileri:
  Ferisiler Kutsal yasa öğrencileriydiler,Görünüşe göre ruhsal güvenliklerini bile Musa’nın ögrencisi olma temeline dayandırmışlardı.

  “O zaman(ferisiler)ona küfrederek:O’nun öğrencisi sensin .Biz Musa’nın öğrencileriyiz,dediler.”
  Yuhanna 9:28

  *YAHYA’nın öğrencileri:
  “Ertesi gün Yahya yine öğrencilerden ikisiyle birlikteydi”
  Yuhanna 1:35
  Vaftizci Yahya’nın öğrencileri,onu izleyen ve ondan öğrenen kişilerdi.(Luka 11:1)Tartışmalarında Yahidilerle karşı karşıya geldiler
  (Yuhanna 3:25) ve hapiste kaldığı sürece Yahya’ya hep sadık kaldılar(Matta 11:2) ve Yahya’yı hiç bırakmadılar,Yahya öldürüldüğünde O’nu gömenler gene öğrencileriydi.

  *FERİSİLERİN öğrencileri:
  Ferisiler’in öğrenciler daha çok Eski Ahit’teki ve Atalarından gelen,
  Yahudi gelenekleri bilgisi ile ulaşıyorlardı.

  “Bunun üzerine Ferisiler çıkıp gittilr.İsa’yı kendi söyleyeceği sözlerle tuzağa düşürmek amacıyla bir düzen kurdular ve O’nun Hirodes yanlılarıyla birlikte kendi öğrencilerini gönderdiler.”
  Matta22:15.16

  *İSA MESİH’İN öğrencileri:
  İsa Mesihin öğrencileri,O’nun kendisini izlemeye çağırdığı kişilerdi.Yanlız öğretisini değil,O’nu kendisini kabul etmeliydiler.Tam itaat istiyor,öğrencilerine,hizmet etmeyi ve O’nun adı uğruna ölmeyi göze alabilmeyi, İsa Mesihten öğrenmişlerdi.Bu köktenci ve benzeri olmayan bir öğrencilik türüydü.

  _İSA MESİH’in 12 Öğrencisi:

  “İsa bunlardan on iki kişiyi yanında bulundurmak ve göndermek için seçti.”
  Markos 3:14

  On iki öğrenci,İsa’nın çevresindeki en dar öğrenci halkasıydı.Bu öğrencilere Havari Yada elçi denmiştir.ya diğer adı ile onikiler olarakta isimlendirilmişlerdir.(Markos 4:10)Yahuda Iskarıyot dışında hepsi İSA Mesihe dayandı ve O’nun reddedilişi sırasında soğukkanlıliklarını korudular.(Luka 22:3.28)

  _İSA MESİH’ın 72 Öğrencisi:
  Yetmiş iki öğrenci,İsa’nın çevresindeki,biraz daha geniş bir halkanın içindaydi.İsa onları gönderirken daha önce 12 lere verdiği yetkinin aynısını verdi.Matta 10:1.15 Luka 9:1.5 ve 10:1.12

  _İSA’nın Çeşitli öğrencileri.
  Aramatyalı Yusuf İsa’nın gizli öğrencisiydi.
  “İsa bunlarla birlikte aşağı inip düzlük bir yerde durdu.Öğrencileden büyük bir kalabalık ve tüm Yahudiye’den,Kudüsten Sur’la Sayda yakınlarındaki kıyı bölgesinden büyük bir halk topluluğuda oradaydı.”
  Luka 6:17

  _ELÇİLERİN İŞLERİNDEKi Öğrenciler:
  Elçilerin işlerinde İsa2ya İman etmiş olan herkez.öğrenci diye adlandırılır.Mesela şu ayetler bakabiliriz:
  “İsa’nın öğrencilerinin sayıca çoğaldığı o günlerde..”
  Elçilerin İşler 6:1
  “Saul birkaç gün Şam’daki öğrencilerin yanında kaldı.”
  Elçilerin İşler 9:19
  “Yafa’da İsa’nın öğrencisi olan,Tabita adında bir kadın vardı. Tabita ‘Ceylan’ anlamına gelir”
  Elçilerin İşler 9:36

  Öğrencilere İlk kez Hrıstıyan Antakya’da denilmiştir.

  “Böylece Barnaba ve Seul bir yıl boyunca oradaki inanlılar topluluğuyla bir araya gelerek büuük nir kitleyi eğittiler.Öğrencilere ilk kez Antayada Mesihciler adı verildi.”
  Elçilerin İşleri11:25.26

  Öğrenci kelimesi İncilin İlk dört bölümünde 238 defa geçer.Elçilerin İşlerinde ise, 30 defa geçer ve Mektuplarda ise hiç geçmiyor.
  Öğrenci terimi yanlız Matta,Markoz,Luka,Yuhanna ve Elçilerin İşlerinde kullanılıyor.Öğrenci kelimesi her zaman bir Öğretmenin varlığını şart koşar.Bu nedenle gerçek bir öğrenci ,İsa Mesihi koşulsuz izlemeye hazır olmalı ve RAB’bi izlemelidir. Çünkü ancak bu şekilde dünyanın ışığı ve yeryüzünün tuzu olabiliriz.

  Ya RAB, senin çoçukların ve öğrencilerin olan bizlere sadakatini, bilgini,ve sevgini bağışla diye Dua ediyorum Yüce adınla AMİN

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.