İsa Mesih’te Gerçekleşen Ön Bildiriler (peygamberlikler)

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #23780
  Evangelist
  Anahtar yönetici

  Tekvin 3:5: Şeytan İsa'ya karşı

  Luka 22:53

  Tekvin 3:15: Kurtarıcı kadının soyundan olacak

  Galatyalılar 4:4 (Luka 2:7, Vahiy 12:5)

  Tekvin 3:15: İsa'nın şeytan üzerindeki zaferi

  İbraniler 2:14; I.Yuhanna 3:8

  Tekvin 13:15: Mesih, İbrahim soyundan çıkacaktır

  Galatyalılar 3:15-16, 19

  Tekvin 14:18-20: Kahin Melkisedek İsa Mesih'in kahinliğini işaret etmektedir

  İbraniler 7

  Tekvin 17:19 İshak'ın vaat edilen soyu

  Elçilerin İşleri 3:25 (Matta 1:1, Luka 3:34)

  Tekvin 18:18 (22:18/26:2-4): Uluslar İsa Mesih'te İbrahim'in soyu olarak kutsanacaktır

  Elçilerin İşleri 3:25, Romalılar 9:4-5, Galatyalılar 3:8,16, Luka 3:34, Matta 1:1-2

  Tekvin 28:13-14 (Sayılar 24:17-19): Yakup Soyu

  Luka 3:34

  Tekvin 49:10-12, Sayılar 24:17: Yahuda ve Yakup soyu üzerinde bir hükümdar

  Matta 1:2-3, Luka 1:32-33, İbraniler 7:14, Vahiy 5:5

  Tekvin 49:10 Kral olarak yasa koyacak

  Matta 5; 6; 7

  Tekvin 49:10 Kaya, Çoban

  Yuhanna 10:11, Matta 21:42-45

  Çıkış 12:1-14:46: Fısıh Kuzusu Mesih

  Yuhanna 19:31-36, I.Korintliler 5:7, I.Petrus 1:19

  Çıkış 16:4: Göksel ekmek

  Yuhanna 6:31-33

  Çıkış 24:8: Dökülen kurban kanı

  İbraniler 9:11 -28

  Levililer 16:15-17: Serpilen kurban kanı

  Romalılar 3:25, İbraniler 9:1-14, I.Yuhanna 2:2

  Levililer 14:4-6: Su ve kan ile gelen temizlik

  Yuhanna 19:34-36

  Sayılar 21:8-9: Çarmıhtan gelen yaşam

  Yuhanna 3:14-15

  Sayılar 24:17, 19 (Tekvin 28:14): Yakup'un soyundan gelen

  Matta 1:2, Luka 3:34, Vahiy 22:16

  Sayılar 24:17 Mesih Yıldızı

  Matta 2:1-2, 9-10

  Tesniye 18:15, 17-19: Gelecek olan peygamber

  Matta 21:11, Yuhanna 1:45; 6:14; 12:49-50, Elçilerin İşleri 3:19-23

  Tesniye 18:18 Tanrı'nın sözlerini emredecek

  Yuhanna 8:28, 38; 12:47-50

  Tesniye 18:19 Tanrı'nın adıyla konuşacak

  Yuhanna 5:43

  Tesniye 21:23 Ağaç üzerine asılan lanetlidir

  Galatyalılar 3:10, 13, I.Petrus 2:24

  Tesniye 25:1-3 (İşaya 53:5) Suçlu gibi kamçılanacak

  Yuhanna 19:1, I.Petrus 2:24

  Tesniye 30:12-14: İsa, Tanrı'nın bize yakın olan Sözü

  Romalılar 10:6-8

  II.Samuel 7:14 Mesih, Tanrı'nın Oğlu

  İbraniler 1:5

  II.Samuel 7:16 Davut Oğlu, sonsuz Kral

  Luka 1:32-33, Vahiy 19:11-16

  II.Samuel 7:12-14 Davut evinden sonsuz bir Kral çıkacak

  Romalılar 1:2-3, Matta 9:27; 1:1

  Mezmur 2:7, 12 Tanrı'nın Oğlu, Mesih

  Matta 3:17, 17:5, Markos 1:11, 9:7, Luka 3:22, 9:35, Yuhanna 3:16, Elçilerin İşleri 13:33, İbraniler 1:5

  Mezmur 2:9 Güçle uluslara önderlik edecek

  Vahiy 2:27

  Mezmur 8:2: Tanrı Oğluna çocukların övgüsü

  Matta 21.16

  Mezmur 8:4-5: Kendini meleklerden aşağı kılan alçakgönüllü, kurtarıcı Mesih

  İbraniler 2:6-9

  Mezmur 8:6: Her şeyin İsa'ya bağlı olması

  I.Korintliler 15:27-28, Efesliler 1:22

  Mezmur 16:8-11: Davut Oğlu ölümden dirilecek

  Elçilerin İşleri 2:25-32, 13:35-37, Matta 28:9, Luka 24:36-48

  Mezmur 22:1: Tanrı'nın Mesih'ten yüz çevirmesi

  Matta 27:46, Markos 15:34

  Mezmur 22:6: insanların Mesih'i küçümsemesi / azarlaması

  Matta 27:39-44 (Mezmur 109:25, Matta 27:39-40) / Romalılar 15:1-3, İbraniler 13:13

  Mezmur 22:7-8: Mesih ile alay edilmesi

  Matta 27:29, 41-44, Markos 15:18, 29-32, Luka 23:35-39

  Mezmur 22:7, 8, 13 (109:25): Mesih'in etrafını düşmanların sarması

  Matta 27:39-44

  Mezmur 22:8 (109:25) Mesih'e başlarını sallayacaklar

  Matta 27:38-39

  Mezmur 22:16 (Zekeriya 12:10; 13:6): Mesih'in ellerini ve ayaklarını delecekler

  Yuhanna 19:18, 37; 20:25-27, Luka 23:33 (Yuhanna 19:34, Vahiy 1:7)

  Mezmur 22:17: düşmanların Mesih'e bakmaları

  Matta 27:36, Luka 23:35

  Mezmur 22:18: İsa'nın elbisesinin paylaşılması

  Matta 27:35, Markos 15:24, Luka 23:34, Yuhanna 19:24

  Mezmur 22:22: İsa'nın kiliseye açıklaması

  İbraniler 2:13

  Mezmur 27:12 (35:11): Yalancı Tanıklar Mesih'i suçlayacak

  Matta 26:62-62; 27:12-14

  Mezmur 31:5; 22:21: Mesih Ruhunu Tanrı'ya teslim ediyor

  Luka 23:46 (Yuhanna 10:18)

  Mezmur 34:20; 22:17 (Çıkış 12:46): İsa'nın kemikleri kırılmayacak

  (Sayılar 9:12) Yuhanna 19:31-36

  Mezmur 35:11: Mesih hakkındaki yalancı tanıklık

  Matta 20:60-61, Markos 14:55-56

  Mezmur 35:19 / 69:4: Mesih'ten sebepsiz nefret edilecek

  Yuhanna 15:25

  Mezmur 38:11: Mesih'in dostları ondan uzakta duracak

  Luka 23:49

  Mezmur 40:6-8: Mesih Tanrı'nın isteğini yapmak için geldi

  Yuhanna 6:48, İbraniler 10:5-9

  Mezmur 41:9: Mesih'i arkadaşı ele verecek

  Markos 14:10, Yuhanna 13:18-21

  Mezmur 45:2 övgüye değer biri

  Yuhanna 1:17, Luka 4:22

  Mezmur 45:6-7: Kralın gelişi

  İbraniler 1:8-9

  Mezmur 68:18: İsa'nın yükselişi ve armağanlar vermesi

  Luka 24:50-51, Elçilerin İşleri 1:9, Efesliler 4:7-11

  Mezmur 69:3, 21: Acı çeken Mesih'in susaması

  Yuhanna 19:28-29, Matta 27:34, 48

  Mezmur 69:4 (109:2-5): Sebepsiz Mesih'ten nefret edilecek

  Yuhanna 15:23-25

  Mezmur 69:8 Kardeşleri Mesih'ti kabul etmek istemeyecek

  Yuhanna 1:11; 7:1-5

  Mezmur 69:9: Mesih'in Tanrı'nın evi için olan tutkusu

  Yuhanna 2:14-22

  Mezmur 22:14; 69:20: Mesih'in böğrünün delinmesi

  Yuhanna 19:34-37

  Mezmur 69:25: Mesih'e karşı olanın yargılanması

  Elçilerin İşleri 1:20

  Mezmur 69:21 (22:15): Mesih'in susaması

  Yuhanna 19:28-29, Matta 27:34-48

  Mezmur 72:10-11: Mesih'in saygı ve övgüyü alması

  Matta 2:1-11

  Mezmur 78:1-4: Mesih hikayelerle konuşacak

  Matta 13:34-35

  Mezmur 102:25-27: Kralın gelişine işaret

  İbraniler 1:10-12

  Mezmur 109:4 (İşaya 53:12): Mesih düşmanları için dua edecek

  Luka 23:34

  Mezmur 109:7-8: Yahuda'nın görevi başka birine verilecek

  Elçilerin İşleri 1:18-20

  Mezmur 110:1: İsa Tanrı'nın sağına yükselmiştir

  Matta 27:64, Elçilerin İşleri 2:34-35, I.Korintliler 15:25, Efesliler 1:20-22, İbraniler 1:3; 10:12-13

  Mezmur 110:1: Davut'un Rab'bi İsa

  Matta 22:41-46, Markos 12:35-37, Luka 20:41-44, Vahiy 22:16

  Mezmur 110:4: İsa'nın kahinliği

  İbraniler 5:5-6; 6:20; 7:11-12, 15-17

  Mezmur 118:22-23: köşetaşı / red edilen taş (İsa)

  Matta 21:42-45, Markos 12:10-12, Luka 20:17-19, Elçilerin İşleri 4:10-11 (4:1-12), Romalılar 1:32-33, Efesliler 2:20, I.Petrus 2:6- 8

  Mezmur 118:26: Rabbin adıyla gelen Mesih

  Matta 21:9 -11, Markos 11:9, Luka 19:38, Yuhanna 12:13

  Mezmur 129:3: Mesih'in sırtının yaralanması

  Markos 15:15-17

  Süleymanın Meselleri 30:4 Kurtarıcı Oğul'un adı özeldir

  Matta 1:21

  İşaya 6:9 (29:13): İsa'nın Eski Ahitten öğretişi

  (Müjdeye kapalı kalpler)

  Matta 13:14-15, Markos 4:12, Luka 8:10 Yuhanna 12:37 -41

  İşaya 7:14 (Yeremya 31:22): Mesih bir bakireden doğacak

  Matta 1:18-23, Luka 1:26-35

  İşaya 8:14: Sürçme taşı, tökezleme kayası İsa

  Romalılar 9:32-33, I.Petrus 2:6-8

  İşaya 9:1-2: İsa'nın Celile bölgesine ziyareti

  Matta 4:12-16, Markos 1:14-15 Luka 4:14-15

  İşaya 9:6-7 (İşaya 11:1-5, II.Samuel 7:13): Davut soyundan sonsuz Kral

  Matta 1:6, Luka 1:31-33

  İşaya 9:7: Mesih Tanrı'dır

  Yuhanna 1:1-3, 14, 18, I.Timoteyus 3:16

  İşaya 9:6-7: Mesih esenliğimizdir

  Efesliler 2:14-17

  İşaya 11:1-2: Yesse'nin soyundan olanla Kutsal Ruh'un birlikteliği

  Matta 1:6; 3:16, Markos 1:16, Luka 3:21-22

  İşaya 11:2 (Mezmur 45:7, İşaya 11:3-4): Mesih'in Bilgelik ve anlayışı

  Luka 2:52; 4:18

  İşaya 11:1-4 Ruhta doluluk

  Yuhanna 3:34, Vahiy 5:6

  İşaya 11:10 / II.Samuel 7:12-16: Yesse (Davut) soyundan gelecek olan

  Luka 1:32-32

  İşaya 11:10: Ulusların İsa'da Kurtuluşu

  Romalılar 15:12

  İşaya 22:22: İsa Davut'un anahtarını tutuyor

  Vahiy 3:7

  İşaya 25:8: Ölümü zaferle yenen İsa

  I.Korintliler 15:54

  İşaya 35:5-6: Mesih'in mucizeleri

  Matta 11:4-6, Luka 7-22, Yuhanna 11:47

  İşaya 35; Mesih'in iyileştirme hizmeti

  Matta 8; 11:4-5

  İşaya 40:3-5 (Malaki 3:1): Çölde yükselen ses, (Mesih'in öncüsü)

  Matta 3:1-3, Markos 1:3, Luka 3:4-6, Yuhanna 1:23

  İşaya 42:2-3 / 53:7: Alçakgönüllü, yumuşakhuylu Mesih

  Matta 12:18-20; 26:62-63

  İşaya 42:1 / 49:1-8: Mesih'in uluslara hizmeti

  Matta 12:21

  İşaya 42:1 -4: Seçilmiş hizmetçi İsa

  Matta 15:21

  İşaya 45:23: her diz Mesih'in önünde çökecek

  Romalılar 14:11, Filipililer 2:10

  İşaya 49:6: Uluslara ışık olan Mesih

  Elçilerin İşleri 13:46-47

  İşaya 50:6: Mesih'e eziyet ve dövülmesi

  Matta 26:67-68; 27:26-30, Markos 14:65; 15:15, 17, 19, Yuhanna 18:22; 19:1, 3

  İşaya 50:6: Mesih'e tükürülmesi

  Matta 26:67, Markos 14:65

  İşaya 50:6 (Mika 5:1): Mesih'in yanaklarına vurulması ve sakalının yolunması

  Luka 22:63-64

  İşaya 52:14: Mesih'in aşağılanması ve Ona vurulması

  Matta 27:27-31

  İşaya 52:14 (53:2) Mesih'in görünüşü

  Yuhanna 19:1-5

  İşaya 53:1: İsrail Mesih'e inanmayacak

  Yuhanna 12:37- 38, Romalılar 10:16

  İşaya 53:3 (Mezmur 2:2): Mesih'in red edilişi

  Yuhanna 1:11; 5:43, Luka 4:29; 17:25; 23:18

  İşaya 53:3 (Yeremyanın Mersiyeleri 1:12): Acılar adamı Mesih

  I.Petrus 2:4, Luka 19:41; 23:27-31

  İşaya 53:1-3: Mesih'in reddedilmesi

  Markos 15:29-32

  İşaya 53:4-5: İsa'nın iyileştirme hizmeti

  Matta 8:16-17, Markos 1:32-34; 15:25, Luka 4:40-41, I.Petrus 2:24

  İşaya 53:4-6, 12: Mesih acı çekerek zafer kazanacak

  Matta 8:16-17, Romalılar 4:25, I.Korintliler 15:3

  İşaya 53:5, 6, 10: İsa'nın günahlara için kurban olması

  II.Korintliler 5:21, I.Korintliler 5:7

  İşaya 53:7 (Mezmur 38:13-14): Mesih'in sessiz kalması

  Matta 26:62-63; 27:13-14 (Elçilerin İşleri 8:32)

  İşaya 53:7: Tanrı kuzusu

  Yuhanna 1:29

  İşaya 53:7-8: Acı çeken Tanrı kuzusu İsa

  Yuhanna 1:29, 36, Elçilerin İşleri 8:30-35, I.Petrus 1:19, Vahiy 5:6, 12

  İşaya 53:8 Halkın isyanı ve hak ettiği ceza Mesih'e yüklendi

  II.Korintliler 5:21

  İşaya 53:9: Günahsız olan hizmetkar İsa

  İbraniler 4:15, I.Petrus 2:22

  İşaya 53:9: Mesih ölümünde zengin adamla birlikte olacak

  Matta 27:57-60

  İşaya 53:12: İsa günahkarlarla bir sayıldı

  Matta 27:38, Markos 15:27- 28, Luka 22:37; 23: 33, Yuhanna 19:18

  İşaya 53:12: İsa başkaldıran için yalvardı

  Luka 23:34

  İşaya 55:3-4: Mesih'te yapılan antlaşma

  Matta 26:28, Markos 14:24, İbraniler 8:6-13, Luka 22:20, I.Korintliler 11:25,

  İşaya 55:3: Davud'un kutsaması

  Elçilerin İşleri 13:32-33

  İşaya 59:16 / 53:1: Tanrı'nın kolu olan Mesih

  Yuhanna 12:38

  İşaya 59:20-21: Sion'dan gelecek Kurtarıcı

  Romalılar 11:26-27

  İşaya 60:1-3: Bütün uluslar gelip Mesih'e tapınacaklar

  Matta 2:11, Romalılar 15:8-12

  İşaya 61:1-2 (Mezmur 45:7): Kutsal Ruh'ta meshedilen Mesih

  Matta 3:16, Markos 1:10, Luka 4:16-22, Elçilerin İşleri 10:38

  İşaya 61:1-11: Mesih'in hizmeti

  Luka 4:16-21

  İşaya 65:1: Ulusların Mesih'e iman etmesi

  Romalılar 10:20

  İşaya 65:2: İsrail Mesih'i red edecek

  Romalılar 10:21

  Yeremya 23:5 / Mezmur 132:11: Davut soyundan Kral İsa

  Luka 1:32-33

  Yeremya 23:5-6: Mesih Rab diye çağrılacak

  Elçilerin İşleri 2:36

  Yeremya 23:6/33:15-16: Davut soyundan gelen Kurtarıcı

  Matta 1:21, Romalılar 1:3, Elçilerin İşleri 2:30

  Yeremya 23:6 / 33:16: Mesih doğruluğumuzdur

  I.Korintliler 1:30

  Yeremya 31:15: Çocukları için ağlayan Rahel

  Matta 2:16-18

  Yeremya 31:31-34,40 : İsa ve Yeni Antlaşma

  Luka 22:20, I.Korintliler 11:25, İbraniler 8:8- 12; 10:15-18

  Hezekiel 21:26-27 / Hezekiel 37:24-25: Mesih'in doğruluğu / Krallığı

  Luka 1:32-33

  Hezekiel 34:23-24 / 37:24-25: İyi çoban

  Yuhanna 10:11, 14, 16, İbraniler 13:20, I.Petrus 5:4

  Hezekiel 37:26: Mesih'te esenlik antlaşması

  Luka 22:20, I Korintliler 11:25

  Daniel 7:13-14: Gelecek olan insanoğlu

  Matta 24:30; 26:64, Markos 13:26; 14:62, Luka 21:27, Vahiy 1:13; 14:14

  Daniel 7:27: Mesih'in sonsuz krallığı

  Vahiy 11:15

  Daniel 9:24: Mesih'in barıştırma hizmeti

  II.Korintliler 5:18- 21

  Daniel 9:24-26 [Daniel 9:25]: Mesih'in gelişi

  Efesliler 1:10, Galatyalılar 4:4, [Markos 1:15]

  Daniel 9:26: Mesih'in bütün bir ulus için ölmesi

  Yuhanna 11:50-52 [Markos 15:25]

  Hoşea 11:1: İsa'nın Mısırdan çıkışı

  Matta 2:12- 15

  Yoel 2:28-32: Tanrı'nın Ruh'u dökülecek

  Elçilerin İşleri 14:21

  Amos 9:11-12: Uluslar Mesih'e iman edecek

  Elçilerin İşleri 15:13-18

  Yunus 1:17: Mesih'in üç gün mezarda kalması

  Matta 12:39-40

  Mika 5:2: Mesih Betlehem'de doğacak

  Matta 2:1-8, Luka 2:4-7

  Mika 5:2: Sonsuz kral Mesih

  Luka 1:32-33

  Mika 5:4: Gelecek olan çoban

  Yuhanna 10:11, 14

  Mika 5:5: Mesih esenliğimiz olacak

  Efesliler 2:14-17

  Zekeriya 9:9, (Tekvin 49:11): Mesih'in eşek üzerinde gelmesi

  Matta 21:1-11, Markos 11:1-10, Luka 19:28-38, Yuhanna 12:12-16

  Zekeriya 11:12-13: Otuz gümüş ve Çömlekçi tarlası

  Matta 26:14-16; 27:1-10

  Zekeriya 12:10: Çarmıha gerilen Mesih'e bakacaklar

  Yuhanna 19:37, Vahiy 1:7

  Zekeriya 12:10: Mesih için ağlayanlar

  Luka 23:27

  Zekeriya 12:10: Mesih'in böğrünü delecekler

  Yuhanna 19:34

  Zekeriya 13:7: Vurulan çoban ve dağılan sürü

  Matta 26:30-31, 55-56, Markos 14:27, 48-50

  Malaki 3:1: Mesih'in önünden giden adam

  Matta 11:7-10, Markos 1:2-4, Luka 7:24-27

  Malaki 3:1: Mesih tapınağa gelecek

  Yuhanna 2:14-17, Matta 21:12-15, Luka 2:25-32

  Malaki 3:3: Mesih kendi halkını pak kılacak

  Titus 2:14

  Malaki 4:2: Doğruluğun güneşi olan Mesih kendi halkını iyileştirecek

  Matta 12:15, Vahiy 21:4

  Malaki 4:5-6: İlya'nın geri dönüşü

  Matta 11:14; 17:11-13, Markos 9:11-13, Luka 1:16-17


  Rab İsa, sana iman ediyorum. Beni korkutan herhangi bir şeyin beni ezmeyip,
  sana itaat etmeme engel olmaması için, imanımda beni destekle! Kilisene eşlik et,
  kilisenle beraber kal, çobanların ve müminlerin imanını güçlendir.
  Senin yardımınla kutsal Adını, duymak istemeyenlere bile duyuracağız!

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.