ANASAYFA Forum İNCİL’den Bugünkü İnciler… (Devotionals) İsa Mesih’in görünümü: Ruhsal yetiler!

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #26190
  Anonim
  Pasif

  İNCİL’de, yaşanmış esrarengiz bir olay anlatılır: Korintos kentinde toplanan Mesih imanlıları, kendilerine anlatılan İsa Mesih’i görmeği özlemişler! Kim bilir; İsa onlara görünsün diye ne kadar içten dua etmiş olmalılar? Fakat Pavlus, onları ziyaret erdince, onların göremedikleri İsa Mesih’in fizik ötesi varlığını onların üzerinde görmüş! İsa Mesih’in fizik ötesi varlığı olan Ruh’sal yetiler, Korintos topluluğunda görünmüş!(1.Korint.1:4-7). Şam yolunda görkemli varlığı ile kendini Pavlus’a göstermiş olan Rab İsa Mesih, insanı aşan şu sözü vermiş: “Sana görüneceğim şeyler…” (Res.İşl. 26:16). Pavlus, İsa Mesih’in fizik ötesi görünümü olan Ruh’sal yetiler varlığının Korintos kilisesi topluluğu üzerinde egemenlik sürdüğünü seyredip hayran olmuş!
  Kötü şeylere tutkularını farkeden insanlar, İsa Mesih’e tutsak olmağı acaba arıyorlar mı? Çünkü İsa Mesih, kötü şeylere tutsak olanları, fizik ötesi varlığı ile tutsak alsın diye dirilmiştir! İsa Mesih, sonsuz yaşamımız olsun diye yaşıyor! Kötü şeylere tutkularından kurtulmak isteyenlerin dileklerine ve arayışlarına bakan Kurtarıcımız Rab İsa Mesih, onların özleyişlerini ve beklentilerini cevapsız bırakmaz.
  Pavlus, İsa Mesih tarafından kendisine görünen bir şeye o kadar tutulmuş ki, o şeye erişmek için arkasından koşmuş! Ve o şey, her ne idi ise, Pavlus’u tutsak edip ardından koşturmuş! O tutkuyu şöyle tanımlamış Pavlus: “Mesih İsa tarafından tutulduğum şeye erişmek için arkasından koşuyorum.” (Filipi 3:12). Belki de, o şey, Mesih İsa doğruluğu idi.
  Kendimizi doğru göstermeğe çabaladığımız halde, kötü hareketler sergilemekten kendimizi alamıyoruz; değil mi? İsa’daki doğruluğun bizde görünmesine ne kadar çok ihtiyacımız var; değil mi? O şeyin bizde görünmesi için bizde arayış başlamış mı acaba? Mesih İsa’nın doğruluk varlığı, bizde de, görünmelidir! O, bizde görününce, kendi doğruluğumuz artık görünmeyecektir. Amin.
  İsa Mesih’in fizik ötesi varlığının bizde görünmeğe başlaması, kötü şeylere tutkumuzun sonu olacaktır. İşte o zaman İsa Mesih’in hizmetçileri ve tanıkları oluruz. “İsa Mesih’i tanıyorum” demenin yolu budur. Ah sevgili kardeşim ve kızkardeşim, zamanının Kutsal Yasa bilgini olan Saul(Pavlus), Şam yolunda Mesih İsa ile karşılaşmasında yüzüstü yere kapanıp ” Ya Rab, sen kimsin?” diyebilmiş? Tarsuslu Saul çok kitaplar okumuş ve bilgin olmuştu ama, Rab bilgisinden hâlâ yoksundu! Rab’le karşılaşmasında bilgiçlik taslamaktan vazgeçip, “Ya Rab, sen kimsin?” diyebilmişti! Günümüz okumuşlarının da, İsa Mesih’le karşılaşmağa gereksinimleri vardır! Kitap okuma yolu ile edinilen bilgilerin insanda oluşturduğu iki musibet görüyorum:
  1- Sanrılar.
  2- Gurur.
  Kurtarıcımız Rab İsa Mesih, kitapları okumakla meşgul olanlara, “sonsuz yaşamınızın onlarda olduğunu sanıyorsunuz” diyerek “sanrı” musibetine tutsak olduklarını teşhis etmiş! (Yuhanna 5:39). Kutsal Yazılar’ı okudukları halde neye ihtiyaçları olduğunu bilmeyen zamanın okuryazarlarına, “siz hiçbir zaman ne onun sesini işittiniz, ne de onun suretini gördünüz” demiş!(Yuhanna 5:37). Bu sözleri İNCİL’den okuduğum zaman, Ruh’un sesini ve İsa Mesih’in fizik ötesi varlığını görmeğe ne kadar muhtaç biri olduğumu farkediyorum! Evet sevgili kardeşim ve kızkardeşim, Kitabı Mukaddes’i ve özellikle İNCİL’i okuyan bizler için de, aynı teşvik vardır! Okuduğumuz sözlerin sesini Rab’den işitmeğe ve görünmez şeyleri görmeğe çağrılıyız! Pavlus, bir mektubunda ruhsal şeyler gördüğünü söylemiş!(1.Korint.2:12-14).
  Okuduğumuz Kitabı Mukaddes’de yazılı Allah’ın sözleri ve cereyan etmiş tanrısal olaylar, bizim için zenginlikle doludur! Başka kitaplardan ve başka insanlardan fikirler alıp onları benimsiyenlerin fikir beyanları, ruhumuzu doyurucu ve besleyici değildir. Kutsal Ruh(Mesih Ruhu) esinlerini arayalım; çünkü Mesih Ruhu düşünceleri,yaşamdır ve esenliktir; ruhumuzu uyandıran, bize sevinç, iman, umut ve esenlik veren Mesih Ruhu düşüncelerinin tadına ve zevkine varalım(Rom.8:6).Mesih Ruhu karşıtı düşüncelerle düşünmeğe tutulmuş olanları ancak Rab İsa Mesih kendine tutsak alabilir.
  Bizi tutsak eden şeylere dikkatle bakalım. Mesih Ruhu düşünceleri ile düşünerek yaşam ve esenlik yolunda yürüyelim.
  Korintıos kilise topluluğunda, Mesih Ruhu’ndan esin almayanlar da, vardı. Çünkü onlar, kötü arkadaşlıklardan edindikleri fikirlerle düşünüyorlardı! Pavlus, Allah’ın Ruhu ile yazarak Korintos kilisesinde bulunan o kişileri şu sözlerle uyarmış: “Aldanmayın; fena arkadaşlıklar güzel ahlâkı bozarlar. Salâh ile ayılın, ve günah işlemeyin; çünkü bazılarında Allah bilgisi yoktur; size utanç olsun diye söylüyorum.”(1.Korint. 15:33,34). Kutsal Ruh, Mesih İsa’nın doluluğundan aldığı düşünceleri içimizde doğdurarak, onlarla düşünmemizi sağlar. Mesih Ruhu fikirleri, İsa’nın bizde görünecek hayatıdırlar. Mesih Ruhu düşünceleri ile düşünmeğe tutulmak, kötü fikirlere tutsaklıktan bizi kurtarır! Mesih Ruhu düşüncesi ile düşünmenin tadına varanlar, tanıklık yapsınlar.
  Pavlus’un yazdığı şu sözlerle bu paylaşımımı sonlandırıyorum: “Çünkü Rab’bin fikrini kim bildi ki, ona öğretsin? Fakat Mesih’in fikri bizdedir.” (1.Korint.2:16).

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.