ANASAYFA Forum KURTULUŞ (SETERYOLOJİ) Yeniden Doğuş, Kurtuluş İsa Mesih’e İman Edip Kurtulan Kişilerde Görülen Belirtiler

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #26321
  Anonim
  Pasif

  İsa Mesih’e İman Edip Kurtulan Kişilerde Görülen Belirtiler
  (Carlos Madrigal)


  1). BABA TANRI ile hergün ihtiyaç duyduğu yeni bir dua ve güven ilişkisi başlar .

  Çünkü sizi yeniden korkuya sürükleyecek kölelik ruhunu almadınız, oğulluk ruhunu aldınız. Bu ruhla, ‘Abba, Baba!’ diye sesleniriz’ (Romalılar 8:15).


  ‘Oğullar olduğunuz için Tanrı, öz Oğlu’nun ‘Abba, Baba!’diye seslenen Ruhu’nu yüreklerinize gönderdi’ Galatyalılar 4:6).

  2).Kutsal Kitap’ı okurken RUHSAL BİR ANLAYIŞA sahip olup Tanrı’nın kendisine seslendiğini keşfeder.

  ‘Tanrı’nın bize lutfettiklerini bilelim diye, bu dünyanın ruhunu değil, Tanrı’dan gelen Ruh’u aldık’ (1.Korintliler 2:12).

  ‘Size gelince, O’ndan aldığınız mesh sizde kalır. Kimsenin size birşey söylemesine gerek yoktur. O’nun size herşeyi öğreten meshi gerçektir, sahte değildir. Size öğrettiği gibi, Mesih’le yaşayın’ (1.Yuhanna 2:27).

  ‘ Kendisinde Tanrı Oğlu bulunanda yaşam vardır, kendisinde Tanrı Oğlu bulunmayanda yaşam yoktur.

  ‘Tanrı’nın Oğlu’nun adına iman eden sizlere, sonsuz yaşama sahip olduğunuzu bilesiniz diye bunları yazdım’(1.Yuhanna 5:12-13).

  3). Kurtuluşa sahip olduğuna emin olup bunun için içten ŞÜKREDEBİLİR’.

  ‘İçinde bulunduğunuz bu lütfa Mesih aracılığıyla, imanla kavuştuk, ve Tanrı’nın yüceliğine erişmek umuduyla övünüyoruz’(Romalılar 5:2).

  ‘Bizi kutsalların ışıktaki mirasına ortak olmaya yeterli kılan Baba’ya şükretmeniz için dua ediyorum’(Koloseliler 1:12).

  ‘Ama biz, ey Rab’bin sevdiği kardeşler, sizler için her zaman Tanrı’ya şükran borçluyuz. Çünkü Tanrı Ruh aracılığıyla kutsal kılınıp gerçeğe inanarak kurtulmanız için sizi ta başlangıçtan seçti’(2.Selanikliler 2:13).

  ‘Kurtarış, tahtta oturan Tanrımız’a ve Kuzu’ya özgüdür!’(Vahiy 7:10).

  ‘Bundan sonra gökte büyük bir kalabalığın sesini andıran yüksek bir ses işittim. ‘Haleluya!’ diyorlardı.

  ‘Kurtarış, yücelik ve güç Tanrı’mız’a özgüdür’(Vahiy 19:1).

  4). Eski nefretler ve bencillikler yok olup SEVGİNİN yön verdiği bir yaşam başlar.
  Umut düş kırıklığına uğratmaz. Çünkü bize verilen Kutsal Ruh aracılığıyla Tanrı`nın sevgisi yüreklerimize dökülmüştür’ (Romalılar 5:5).

  ‘Işıkta olduğunu söyleyip de kardeşinden nefret eden hâlâ karanlıktadır.
  Kardeşini seven ışıkta yaşar ve başkasının tökezlemesine neden olmaz.,
  Ama kardeşinden nefret eden karanlıktadır, karanlıkta yürür ve nereye gittiğini bilmez. Çünkü karanlık gözlerini kör etmiştir’(1.Yuhanna 2:9-11).

  Biz kardeşleri sevdiğimiz için ölümden yaşama geçtiğimizi biliyoruz. Sevmeyen ölümde kalır.
  Kardeşinden nefret eden katildir. Hiçbir katilin sonsuz yaşama sahip olmadığını bilirsiniz.
  Sevginin ne olduğunu Mesih`in bizim için canını vermesinden anlıyoruz. Bizim de kardeşlerimiz için canımızı vermemiz gerekir’(1.Yuhanna 3:14-16).

  5). Kendi günahlarına karşı yeni bir HASSASİYET (tiksinme) ve SAKINMA başlar.

  Ruhumu içinize koyacağım; kurallarımı izlemenizi, buyruklarıma uyup onları uygulamanızı sağlayacağım.
  Atalarınıza verdiğim ülkede yaşayacak, benim halkım olacaksınız, ben de sizin Tanrınız olacağım.
  Sizi bütün kirliliklerinizden kurtaracağım. Buğdaya seslenecek ve onu çoğaltacağım. Artık size kıtlık göndermeyeceğim.
  Ulusların arasında bir daha kıtlık utancı çekmemeniz için ağaçların meyvesini, tarlaların ürününü çoğaltacağım.
  O zaman kötü yollarınızı, kötü işlerinizi anımsayacaksınız. Günahlarınız, iğrenç uygulamalarınız yüzünden kendinizden tiksineceksiniz’(Hezekiel 36:27-31).

  6). Yaşamına tamamen İsa’nın istekleri ve buyrukları doğrultusunda yön verir, İTAAT ETME EĞİLİMİ hakimdir.


  ‘Ruh`un ürünüyse sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetimdir’ (Galatyalılar 5:22).


  ‘Buyruklarını yerine getirirsek, O`nu tanıdığımızdan emin olabiliriz’. (1.Yuhanna 2:3).


  Kutsal Kitap’ın bazı ayetleri iman ikrarında bulunup yeniden doğuşun belirtilerine ve ahlakına sahip olmayan kişilerin yıkıma doğru gittiklerine dair uyarıda bulunmaktadır.

  ‘Günahkârların, Tanrı Egemenliği`ni miras almayacağını bilmiyor musunuz? Aldanmayın! Ne fuhuş yapanlar Tanrı`nın Egemenliği`ni miras alacaktır, ne puta tapanlar, ne zina edenler, ne oğlanlar, ne oğlancılar, ne hırsızlar, ne açgözlüler, ne ayyaşlar, ne sövücüler, ne de soyguncular’ (1.Korintliler 6:9-10).


  ‘Benliğin işleri bellidir. Bunlar fuhuş, pislik, sefahat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgın eğlenceler ve benzeri şeylerdir. Sizi daha önce uyardığım gibi yine uyarıyorum, böyle davrananlar Tanrı Egemenliği`ni miras alamayacaklar’ (Galatyalılar 5:19-21).

  Yeniden doğmamış olan kişiler için söylenen Yuhanna’daki ‘Tanrı’nın Egemenliği’ne giremez’ ifadesiyle (Yuhanna 3:3-5) bu bölümlerdeki ‘Tanrı’nın Egemenliği’ni miras alamaz’ ifadeleri arasındaki benzerlik dikkat çeker ve çok anlamlıdır. Kaldı ki, bu ayetler uyarılardan sonra gerçek imanlıları kastederek, ‘Siz böyle değilsiniz’ tarzında açıklamalar getirir (1.Ko 6:11; Galatyalılar 5:24). Uyarılan kişiler kurtuluşlarını kaybetmezler, çünkü kurtuluşa hiç sahip olmamışlardır! Yaşantıları Tanrı’dan gelen yaşamı inkar etmektedir!

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.