İsa Mesih İnanlısının Gözünde Komunizm Nedir?

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #24175
  Anonim
  Pasif

  İsa Mesih İnanlısının Gözünde Komunizm Nedir?
  (Yazar: Tomas Cosmades)

  Tanrı inancı, ruhun önemi, ruhsal değerler, yaşamın günahtan arıtılışı, ölümden sonra varlığın sürmesi, meleklerin, şeytanın, cinlerin var oluşu çağlardan beri bilinen gerçeklerdir. İnsanın maddi külçeden başka bir şey olamayacağını düşünmek en azından sağduyu eksikliğidir. Hem özdeksel, hem de ruhsal bir ortamda var oluşumuz tanıklık istemez. Evrenin yaratıcısı ve koruyucusu olan Tanrı kendisini ta başlangıçtan insanlığa açıklamıştır. Tanrı esini (vahiy) her insan düşüncesinden eskidir. Komunizm doktirini çok yeni bir uygulayıştır. Yalnız maddi bir ortam tanır. Bunun dışında ruhsal değerleri saymaz. Bu açıdan iki tutum birbirine aykırıdır.

  Yeryüzünde düzen bozuktur, insanlık bunalım içerisindedir. Bu durum insanın günahından kaynaklanmaktadır. İsa Mesih insanın yeniden doğuşa kesinlikle muhtaç olduğunu belirtmiştir. Hergün karşılaştığımız haksızlık ve kötülükler, Mesih’in yeryüzüne gelişi ve Tanrı’nın evrensel egemenliği kurmasıyla sona erecektir. Özlenen eşitlik, barış ve düzen insan başarısı ile sağlanacak iş değildir. İncil’de belirtilen temel bilgi budur.

  Kominizm, insanı değiştirmeden toplumu değiştirmek girişimine atılmakta ve bu nedenle de başarısızlığa uğramaktadır.Tanrı, ilk önce insanın ondan sonra toplumun düzelebileceği tezini önerir. Bu köklü değişmeyi sağlayan Mesih’in gücü ve yetkisi tüm çağlar boyunca sergilenmektedir. Mesih’in sağladığı yaşam değişikliği insan başarısı ya da eylem gelişimi ile uygulanamaz. Tanrısal yeterliğin tüm sorunu ele almasıyla uygulanır.

  Kominizm kişisel özgürlüğe yer tanımaz. Bireyin ruhsal değerler açısından yaşamı yorumlamasına katlanamaz. İncil’in ana çizgisi herkese tanınan vicdan özgürlüğüdür. Kominizmde toplum anlayışı her şeyden önce gelir. Bu çizgi, birkaç ileri gelenler tarafından çizilen ve herkese zorla kabul ettirilen, tepeden inme bir formüldür. İnsanı Tanrı benzerliğinde yaratılmış ruhsal bir varlık olmaktan çıkarmayı öngörür. Belirli bir zümreyi her sorunun tek yetkili idarecisi, yorumcusu durumuna sokmak en azından insanın değerini küçümsemektir.

  Kominizm insanı maddi bir üretim aracı niteliğinde tanır. Çok kez bitki yaşamını andırır bu. İncil’de insan Tanrı benzerliğinde yaratılmış, can ve ruh taşıyan, ölümden sonra dirilecek olan bir varlık olarak değerlendirir. Kominizme göre insan ölünce her şey biter. Oysa Tanrı’nın açıklayışına göre, inanlının ölümü daha üstün ve olumlu yaşama yol açar.

  Kominizmin tezi, insanı sömürüden, sınıf ayrılıklarından, karanlıktan, sosyo-ekonomik eşitsizlikten özgür duruma getirmektedir. Kuşkusuz bunlar özlenilen amaçlardır. Ama birçok kominist ülkede bu ülkücü düzeye erişilmemiştir bugüne dek. Erişileceği de beklenemez. Yalnız Mesih’in yeryüzüne gelişi bu ülkücü özleyişleri gerçeğe çevirecektir. İnsansal sağlayış değil, tanrısal uygulayıştır bunlar.

  İncil’de saçılan nurla kominizm eleştirilince ortaya bu sonuçlar çıkar. İncil’de kominizme ya da bozuk sayılan herhangi bir düzene karşı, inanlı savaş açmaya çağrılamaz. Savaşımız sadece günaha ve Şeytan’a karşıdır. Kominizm gerçek kıtlığında yoğrulmuş sayısız insan yapıtı felsefelerden biridir. Faşizm de aynı oranda bozuk ve temeli kum üstünde kurulmuş bir düzendir. Kapitalizm de Tanrı’nın esini ya da hizmetçisi olmayıp, çoğu kez karanlık kuşakların buyruğu altındadır.

  Görüldüğü gibi, bunların hepsi bozuk dünyanın gelip geçici düzenleridir. Tanrı kendi gerçeğini bu insan buluşları üstünde kurmamıştır. Onlara muhtaç değildir. O, İsa Mesih O’nun hiç değişmeyen gerçek Sözü’dür. Konu edilen bu düzenlerin hepsi bozuk ortamla beraber tarihe karışıp kaybolacaktır.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.