ANASAYFA Forum HRİSTİYAN İNANCI (Mesih İnancı Teolojisi) İsa Mesih (Kristoloji) İsa’nın Tanrılığı İsa Mesih Tanrı’nın Özelliklerine Sahiptir

 • Bu konu 4 izleyen ve 8 yanıt içeriyor.
9 yazı görüntüleniyor - 1 ile 9 arası (toplam 9)
 • Yazar
  Yazılar
 • #25044
  Anonim
  Pasif

  İsa Mesih Tanrı’nın Özelliklerine Sahiptir :papatya:

  (Josh Mc Dowell -Bart Larson)

  Tanrı eşsizdir. Sadece Tanrı yaratılıştan değildir. O, tüm evrenin yaratıcısıdır. O yaratılışın bir parçası değil, kaynağıdır. Tüm yaradılışta Tanrı’nın el işini veya bir işaretini görebiliriz. Fakat O’nun el işi, Tanrı’ya eş değer veya Tanrı’nın Kendisi olamaz. Örneğin, insanlar kişiseldir… Bizler düşünebilir, karar verebilir, hayal kurabilir, sevebiliriz. Kişisel olan Tanrı’nın benzeyişindeyiz, fakat Tanrı değiliz.

  Eğer İsa Mesih gerçekten de Tanrı’ysa, o zaman Tanrı’nın özelliklerine tamamen sahip olmalıdır. Bu bölümde Tanrı’nın en ayırdedici beş özelliğini inceleyeceğiz ve İsa Mesih’in bu özelliklere sahip olduğunu göreceğiz.

  Tanrı Her Yerdedir

  Tanrı her şeydedir…Tanrı evrenin her noktasındadır. Tanrı’nın aynı anda her yerde olduğunu söylemekle, Hindu inancının belirttiği gibi, tüm yaratılışın Tanrı’yı oluşturduğunu söylemiyoruz. Örneğin, Tanrı ağaçları yarattığı halde ağaçlar Tanrı’nın bir parçası değildir. 1

  Tanrı’nın kişisel olarak her yerde bulunması durumuyla (Mezmur 139:7; Süleyman’ın Meselleri 15:3) Tanrı halkına yardım edebilir, onları koruyabilir, sevebilir, savunabilir ve isteklerini ve gereksenimlerini karşılayabilir. Aynı şekilde, Yeni Antlaşma’da bu özellikler Mesih için de geçerlidir. Pavlus şöyle der: ‘İnmiş olan ve her şeyi doldurmak üzere tüm göklerden çok yukarı çıkmış olan Kişi aynıdır’ (Efesliler 4:10).

  Mesih öğrencilerine şöyle söyler: ‘Nerede iki ya da üç kişi benim adımla toplanırsa, ben de orada onların arasındayım’ (Matta 18:20).

  Onlara ‘İşte ben, dünyanın sonunda, dek her an sizinle birlikteyim’ (Matta 28:20) vaadinde bulunur. Mesih’e iman edenlerin hepsinin içinde İsa’nın yaşayacağı yazılmıştır.

  (Romalılar 8:9; Galatyalılar 2:20; Efesliler 3:17, Koloseliler 1:27; Esinleme 3:20). ‘…İsa Mesih’in içinizde olduğunu bilmiyor musunuz? Aksi halde sınavdan başarısız çıkardınız’(2. Korintliler 13:5). Ölümlü bir kişi nasıl olur da, tüm yeryüzündeki inanlıların yüreklerinde yaşadığını iddia edebilir?

  #29131
  Anonim
  Pasif

  Tanrı Her Şeyi Bilir (Josh Mc Dowell -Bart Larson) :papatya:

  Tanrı ‘her şeyi bilendir’ dediğimizde, Tanrı’nın sonsuzluk boyunca bilinilebilir olan herşeyi bildiğini söylemek istiyoruz.

  Tanrı, herşeyle ilgili mükemmel ve sonsuz bilgiye sahiptir. Bilinebilir olan herşey Tanrı’nın bilgisi dahilindedir. Tanrı’da olan bilgi, bizim bilgi edinişimizden farklıdır. Bizler öğrenerek bilgiye ulaşırız. Tanrı’nın bilmek için öğrenme sürecinden geçmesine gerek yoktur. Tanrı’nın herşeyi bilmesi akıl yürütme, sonuç çıkarma, duygular, hayal kurma, tümevarım veya tümdengelim yöntemleri sayesinde değildir. O’nun bilgisi doğrudan, keskin, ayırdedici ve en doğru bilgidir. Bilinebilecek olan her şey Tanrı tarafından bilinir. 2

  Yeni Antlaşma Mesih’in tüm bilgiye sahip olduğunu belirtmektedir. Mesih geçmişten, bugünden ve gelecekten haberdardır. Yuhanna 2:24-25’te şöyle yazılmıştır:

  ‘İsa bütün insanların yüreğini bildiği için onlara güvenmiyordu. İnsan hakkında kimsenin O’na bir şey söylemesine gerek yoktu. Çünkü Kendisi, insanın içinden geçenleri biliyordu’. İsa’nın öğrencileri O’na tanıktı; ‘Şimdi senin her şeyi bildiğini anlıyoruz” (Yuhanna 16:30).

  Petrus; “Rab, sen her şeyi bilirsin” beyanında bulunur (Yuhanna 21:17). İsa’nın her şeyi bilmesinden bahsederken, Kendisini kimin ele vereceğini de bildiğini söylemeden geçemeyiz(Yuhanna 6:64).

  Mesih’in her şeyi bilmesi konusu üzerinde yazmış olduğu bir paragrafta Dr. John Walvoort şöyle der:

  Mesih’in gelecek olaylarla ilgili bilgisi Kutsal Yazılarca onaylanmaktadır (Yuhanna 13:1, 11; 18:4; 19:28).

  Mesih, her şeyi bilme gücüyle Tanrı’nın bilgeliğine sahip olduğunu beyan etmiştir (1. Korintliler 1:30). İsa’nın yetenekleri en bilge peygamberlere bile verilemezdi ve bu yetenekler, Mesih’in tüm tanrısal niteliklere sahip olduğunun kanıtıdır. 3

  Thomas Schultz şöyle demektedir: Mesih’in bilgisi, tüm ölümlülerin bilgisinin ötesindedir. O sadece tüm insanların en zekisi ve en bilgesi değildir. O’nun bilgeliği, insanın tüm sınırlarını aşar ve yalnızca yetkin bilgi olarak sınırlandırılabilir. İlk olarak Tanrı’ya özgü bir yetenek olan insanların düşüncelerini ve anılarını bilir (1. Krallar 8:39; Yeremya 17:9-16).

  Din bilginlerinin yüreklerindeki kötülüğü görmüştür (Matta 94); Kendisini reddedecekleri (Yuhanna 10:64) ve Kendisini izleyecekleri önceden bilmiştir (Yuhanna 10:14). Bütün insanların yüreklerinden geçenleri biliyordu (Markos 2:8; Yuhanna 1:48; 2:24, 25; 4:16-19; Elçilerin İşleri 1:24; 1. Korintliler 4:5; Esinleme 2:18-23).

  Sade bir insan, insanların yüreklerinde ve akıllarında ne olduğunu bilmek için zekice bir tahminden başka bir şey yapamaz. İkinci olarak, Mesih, hiçbir insanın kavrayamayacağı gerçekler hakkında bilgi sahibidir. Balıkların suyun neresinde olduğunu (Luka 5:4-6; Yuhanna 21:6-11) ve bir balığın ağzında madeni para olduğunu biliyordu (Matta 17:27). Gelecekle ilgili olayları (Yuhanna 11:11; 18:4), ileride karşılaşılacak ayrıntıları (Matta 21:2-4) ve Lazar’ın öldüğünü (Yuhanna 11:14) biliyordu. Üçüncü olarak, Tanrı’nın iç bilgisine sahipti. Yetkin bilgiye sahip olmasının yanı sıra, Tanrı’yla iç içeydi. Baba O’nu bildiği gibi, O da Baba’yı bilir (Matta 11:27; Yuhanna 7:29; 8:55; 10:15; 17:25). Dördüncü olarak, Kutsal Yazılar’ın bu çizgideki öğretişi, Mesih’in her şeyi bildiğini göstermeye yöneliktir (Yuhanna 16:30; 21:17), ve bütün bilgelik ve bilgi hazineleri O’nda gizlidir (Koloseliler 2:3).
  __________________

  #29770
  Anonim
  Pasif

  MESİH’İN SONSUZLUĞU :papatya:
  (Josh McDowell ve Bart Larson)


  Kutsal Kitap’ın Tanrısı sonsuzdur. Zaman ve zaman kaynağının ötesindedir. O’nun olmadığı bir zaman veya olamayacağı bir zaman yoktur. Yalnızca Tanrı sonsuzdur. Kutsal Kitap’ta bu konuyla ilgili bazı ayetlere bakalım:

  ‚Tanrı, “Ben Ben`im” dedi, “İsrailliler`e de ki, `Beni size Ben Ben`im diyen gönderdi’(Mısır’dan çıkış 3:14).`

  ‘Duruşuyla dünyayı sarstı, Titretti ulusları bakışıyla, Yaşlı dağlar darmadağın oldu, Dünya kurulalı beri var olan tepeler O`na baş eğdi. Tanrı`nın yolları değişmezdir’ (Habakkuk 3:6).

  ‘Ey Yeşurun, sana yardım için Göklere ve bulutlara görkemle binen, Tanrı`ya benzer biri yok.
  Sığınağın çağlar boyu var olan Tanrı`dır, Seni taşıyan O`nun yorulmaz kollarıdır. Düşmanı önünden kovacak Ve sana, `Onu yok et! Diyecek’ (Yasa’nın tekrarı 33:26-27).

  İsa Mesih de sonsuzdur. Yehova şahitlerinin ve Uluslararası Yol üyelerinin iddia etmiş oldukları gibi, Mesih İsa’nın bir ‘başlangıcı’ olmamıştır.

  İsa Mesih’in doğumunu önceden bildiren Mika Peygamber şöyle der:

  ‘Ama sen, ey Beytlehem Efrata, Yahuda boyları arasında önemsiz olduğun halde, İsrail`i benim adıma yönetecek olan senden çıkacak. Onun kökeni öncesizliğe, zamanın başlangıcına dayanır’ (Mika 5:2).

  Yeşeya, İsa Mesih’in doğumundan söz ederken diğer adların yanısıra bu çocuğa ‘Sonsuz Baba’ denileceğinden söz eder.

  ‘Çünkü bize bir çocuk doğacak, Bize bir oğul verilecek. Yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı Harika Öğütçü*fı*, Güçlü Tanrı, Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak’ (Yeşeya 9:6).

  İsa Mesih, ‘İbrahim doğmadan önce Ben Varım’ (Yuhanna 8:58) der. Buradaki Grekçe metin kesin bir şekilde ‘Ben vardım’ sözünü değil, şimdiki zaman olan ‘Ben Varım’ sözünü kullanır. F.F Bruce bu ayeti şöyle yorumlamıştır: İsa, sadece daha önceden olmuş bir varlık olsaydı; ‘İbrahim olmadan önce Ben Vardım’ sözünü kullanırdı. İsa daha da öteye giderek, Kendisinin her zaman var olduğunu belirten, ‘Ben Varım’ kelimeslini kullanmıştır.

  G.Campbell bu konuda şöyle der: ‘Ben varım’ kelimesi varoluşun sonsuzluğunu, tüm İbrani tarihinde Mesih İsa’nın varlığını iddia eder’.

  William Barclay’ın yorumu da önemlidir:

  İsa için zaman kavramı yoktur. İsa’dan bahsederken ‘O vardı’ diyemeyiz. Her zaman ‘O var’ demeliyiz… İsa’da zaman kavramının dışında olan bir Tanrı görüyoruz. Bu Tanrı İbrahim’in, İshak’ın ve Yakup’un Tanrısı’dır. Bu Tanrı zamandan önce de vardı ve zamandan sonra da var olacaktır’.

  #31526
  Anonim
  Pasif


  Tanrı’nın Değişmezliği
  (Josh McDowell ve Bart Larson)

  Tanrı, kişilik olarak değişilmezdir. Zaman içerisinde hareket etmesine ve zaman içerisinde insanlarla ilişki içerisinde olmasına rağmen, niteliklerini içeren özünde asla değişmez:

  ‘Ben RAB`bim, değişmem. Siz bunun için yok olmadınız, ey Yakup soyu!’ (Malaki 3:6).

  Her nimet, her mükemmel armağan yukarıdan, kendisinde değişkenlik ya da döneklik gölgesi olmayan Işıklar Babası`ndan gelir’ (Yakup 1:17).

  ‘Ama RAB`bin planları sonsuza dek sürer, Yüreğindeki tasarılar kuşaklar boyunca değişmez’ (Mezmur 33:11).

  Çok önceden beri olup bitenleri anımsayın. Çünkü Tanrı benim, başkası yok. Tanrı benim, benzerim yok!
  Sonu ta başlangıçtan, Henüz olmamış olayları çok önceden bildiren, `Tasarım gerçekleşecek, İstediğim her şeyi yapacağım diyen benim’ (Yeşeya 46:9-10).

  Bizi sonsuza dek seveceği ve vaatlerini tutacağı konusunda O’na güvenebiliriz. Tabii ki Mesih İsa, insanın geçirmiş olduğu bedensel gelişine evrelerinde değişim geçirmiştir. Yine de, Kutsal Yazılar’da O’nun doğasıyla ilgili şöyle yazılmıştır: ‚İsa Mesih dün, bugün ve sonsuza dek hep aynıdır’ (İbraniler 13:8). İsa ve Baba, özlerinde değişmez olarak kalmaktadırlar.

  Gördüğümüz gibi, Kutsal Yazılar’da İsa Mesih’in Tanrı’nın sonsuz niteliklerine sahip olduğu birçok kez yazılıdır.

  #32684
  Anonim
  Pasif

  merhabalar! hepinize iyi günler! sevgi ve saygılarımla!

  hz.isa mesih aleyhisselam hazretlernin ruhuna selam olsun!

  buraya yeni girdim çok güzel sıcak kanlı bir site!daha hırisityan olmadım ama hz.isa mesih aleyhisselam içimde büyük sevgi uyandırdı! ve onu araştırarak bazı sorular soruyorum kendi kendime ve bu günlerde okuduğum incilde bazı sorular aklımda yer aldı bu nedenle internette aklımdaki soruyu yazdım bu forum çıktı ve bende bilgili hırisityan arkadaşlarım var diye aklımdaki sorulara güzel cevaplar alırım diye bu siteye kayıt oldum.

  hz.isa aleyhisselamın tanrısallığı hakkında bir kaç sorum olacaktı? sonradan tekrara dönüp bu siteye baktığımda cevaplamanızı temenni eder, cevaplarını içinde şimdiden hepinize teşşekkür ederim!

  sorum şu idi; hz.isa mesih aleyhisselam hazretleri incilde kendisi için tanrı olduğunu bizzat kendisi ifade eder?

  Elçilerin İşleri 2:36 şöyle diyor: “Tanrı, sizin çarmıha gerdiğiniz bu İsa’yı, hem Rab, hem Mesih yapmıştır.”

  39 ayette şöyle yazılmışır: “…Tanrımız olan Rab…” Ve işte olan Mesih aynı zamanda Tanrıdır

  Yahudiler şöyle cevap verdiler: “Seni iyi işlerden ötürü değil, küfür ettiğin için taşlıyoruz. İnsan olduğun halde Tanrı olduğunu ileri sürüyorsun” (Yuhanna 10:30-33).

  peki güzel kardeşlerim! hz.isa mesih aleyhisselam tanrımızsa ona tapıyorsak eğer bizlere neden şu çağrıda bulunuyor;

  İsa ona şu karşılığı verdi: “Allah’ın Rab’be tapacak, yalnız O’na kulluk edeceksin’ diye yazılmıştır.” (Luka, 4/8)

  ve kitapda hz.isa mesih a.s hazretleri kendisini ruhundan yaratan ALLAH için şu vasıflarda bulunmuştur;

  ‘Dinle, ey İsrail! Allah’ımız olan Rab tek Rab’dir (Markos, 12/29-30)

  Allah birdir. (Galatyalılara Mektup, 3/20)

  diğer bir ayette ise kendisi şöyle buyurur;

  Biliyoruz ki put, dünyada gerçekte var olmayan bir şeydir ve birden fazla Tanrı yoktur. (Pavlus’un Korintlilere Birinci Mektubu, 8/4)

  Tek bir Allah vardır… (Timoteos’a 1. Mektup, 2/5)

  Sen Allah’ın Bir olduğuna inanıyorsun, iyi ediyorsun… (Yakup’un Mektubu, 2/19)

  Birbirinizi yücelten ve tek olan Allah’tan (Yuhanna, 5/44)

  ALLAH C.C. hazreti isa mesih aleyhisselam için onun vasfını şöyle beyan ediyor:

  Matta (12-18) : ” İşte benim seçtiğim kulum”

  ve ALLAH C.C. kutsal kitaplarda kendisni şöyle vasıflandıyor:

  Tesniye (32-39) :” Şimdi görün ki , ben O’yum, katımda ilah yoktur”

  I. Samuel (2-2) :” … Senden başka ilah yoktur.”

  I. Krallar (8-60) : “… Rab, Allah olan odur, ondan başka yoktur.”

  İsaya (45-5,6) : ” Rab benim ve başkası yoktur, benden başka Allah yoktur”

  lütfen kardeşler bu ayetleri yanlış anlamayın! beni de! ben bu günlerde bu sorulara yanıt arıyor geceleri inan uyuyamıyorum bu nedenle sizlere sorayim dedim ne olur yanlış anlamayın! ve lütfen cevabınızı
  en kısa zamanında bekliyorum!

  ” matta: 7:7: dinleyin, size verilecek arayın; bulacaksınız kapıyı çalın…” lütfen cevap bekliyorum esenlikler!!!!!

  #32691
  Anonim
  Pasif
  nikta;13349 wrote:
  merhabalar! hepinize iyi günler! sevgi ve saygılarımla!

  hz.isa mesih aleyhisselam hazretlernin ruhuna selam olsun!

  buraya yeni girdim çok güzel sıcak kanlı bir site!daha hırisityan olmadım ama hz.isa mesih aleyhisselam içimde büyük sevgi uyandırdı! ve onu araştırarak bazı sorular soruyorum kendi kendime ve bu günlerde okuduğum incilde bazı sorular aklımda yer aldı bu nedenle internette aklımdaki soruyu yazdım bu forum çıktı ve bende bilgili hırisityan arkadaşlarım var diye aklımdaki sorulara güzel cevaplar alırım diye bu siteye kayıt oldum.

  hz.isa aleyhisselamın tanrısallığı hakkında bir kaç sorum olacaktı? sonradan tekrara dönüp bu siteye baktığımda cevaplamanızı temenni eder, cevaplarını içinde şimdiden hepinize teşşekkür ederim!

  sorum şu idi; hz.isa mesih aleyhisselam hazretleri incilde kendisi için tanrı olduğunu bizzat kendisi ifade eder?

  Elçilerin İşleri 2:36 şöyle diyor: “Tanrı, sizin çarmıha gerdiğiniz bu İsa’yı, hem Rab, hem Mesih yapmıştır.”

  39 ayette şöyle yazılmışır: “…Tanrımız olan Rab…” Ve işte olan Mesih aynı zamanda Tanrıdır

  Yahudiler şöyle cevap verdiler: “Seni iyi işlerden ötürü değil, küfür ettiğin için taşlıyoruz. İnsan olduğun halde Tanrı olduğunu ileri sürüyorsun” (Yuhanna 10:30-33).

  peki güzel kardeşlerim! hz.isa mesih aleyhisselam tanrımızsa ona tapıyorsak eğer bizlere neden şu çağrıda bulunuyor;

  İsa ona şu karşılığı verdi: “Allah’ın Rab’be tapacak, yalnız O’na kulluk edeceksin’ diye yazılmıştır.” (Luka, 4/8)

  ve kitapda hz.isa mesih a.s hazretleri kendisini ruhundan yaratan ALLAH için şu vasıflarda bulunmuştur;

  ‘Dinle, ey İsrail! Allah’ımız olan Rab tek Rab’dir (Markos, 12/29-30)

  Allah birdir. (Galatyalılara Mektup, 3/20)

  diğer bir ayette ise kendisi şöyle buyurur;

  Biliyoruz ki put, dünyada gerçekte var olmayan bir şeydir ve birden fazla Tanrı yoktur. (Pavlus’un Korintlilere Birinci Mektubu, 8/4)

  Tek bir Allah vardır… (Timoteos’a 1. Mektup, 2/5)

  Sen Allah’ın Bir olduğuna inanıyorsun, iyi ediyorsun… (Yakup’un Mektubu, 2/19)

  Birbirinizi yücelten ve tek olan Allah’tan (Yuhanna, 5/44)

  ALLAH C.C. hazreti isa mesih aleyhisselam için onun vasfını şöyle beyan ediyor:

  Matta (12-18) : ” İşte benim seçtiğim kulum”

  ve ALLAH C.C. kutsal kitaplarda kendisni şöyle vasıflandıyor:

  Tesniye (32-39) :” Şimdi görün ki , ben O’yum, katımda ilah yoktur”

  I. Samuel (2-2) :” … Senden başka ilah yoktur.”

  I. Krallar (8-60) : “… Rab, Allah olan odur, ondan başka yoktur.”

  İsaya (45-5,6) : ” Rab benim ve başkası yoktur, benden başka Allah yoktur”

  lütfen kardeşler bu ayetleri yanlış anlamayın! beni de! ben bu günlerde bu sorulara yanıt arıyor geceleri inan uyuyamıyorum bu nedenle sizlere sorayim dedim ne olur yanlış anlamayın! ve lütfen cevabınızı
  en kısa zamanında bekliyorum!

  ” matta: 7:7: dinleyin, size verilecek arayın; bulacaksınız kapıyı çalın…” lütfen cevap bekliyorum esenlikler!!!!!

  Sevgili Nikta,

  Hristiyantürkforuma hosgeldiniz. Umarim forumumuzda kalip Incil ve Rab Isa Mesih(Yahsuah) hakkinda merak ettiklerinizi bilgili kardeslerimizden aldiginiz cevaplarla giderirsiniz. Yasiniz genc. Arastirmaya meyiliniz ve merakiniz var. Sizi kutlariz. Fakat bu genc yasinizda ve Kutsal Kitap hakkinda alintiladiginiz ayetlerden kafamda bir acaba uyandirmadiniz degil hani.. Acaba yine dedim ki kopyala yapistir yöntemiyle baska yerlerden yine duyulanlar mi buraya yeniden getiriliyor gibi bir hisse kapildim, ama yine de sizi elestirdigimi ve cevap vermek istemedigimi sakin zannetmeyin.

  Fakat sorunuzu daha da acik yazip netlestirirseniz memnun oluruz. Öbür türlü konu cok dagiliyor. Ayrica forumu bir dolasirsaniz aslinda sorunuzun büyük bölümüne cevap verilmis oldugunu görebilirsiniz. Neyse ben kisaca bir giris yapmak istedim.


  Rab size gercegi tanimaniz ve esenlik, lütufla dolmaniz icin yardimci olsun.


  Sevgiler.

  #32018
  Anonim
  Pasif

  hepinize iyi mutlu pazarlar!

  güzel kardeşim kores!

  aslında tam manasıyla bu soruyu tam ortasından söylemek isterdim ilkinde, ama beni yanlış anlarsın diye tahmin etmiştim. çünkü her dinde farklı inanç sistemi vardır bende bu günlerde allahın peygamberi hz.isa a.s için ona karşı ayrı bir sevgi duyuyorum!
  ama şimdi isterseniz beni sizler yanlış anlamadan aklımda kalan soruyu net bir şekilde, tabi sizlerinde beni yanlış anlamadan birbirimizi yanlış anlamamak şartıyla aklımda tam manasıyla yatan ve sizlerinde bilgilerinizce bu sorucağım soruları cevaplamanız ve beni tatmin etmeniz için aklımdaki sormak istediğim soru şekilde idi;

  DİKKAT! (BU SORULARI HIRİSTİYAN KARDEŞLERİM, YANLIŞ ALGILAMAYIN!)

  incilde hz.isa mesih hazretlerinin vasıfları şu şekildedir:

  PEYGAMBERLİĞİ;

  Size önemle belirtirim ki, elçi kendiliğinden hiçbir şey yapamaz… (Yuhanna, 5/19)

  “Gerçekten dünyaya gelecek olan peygamber budur” dedi. (Yuhanna, 6/14)

  Luka (24-19) : “… Kudretli bir peygamber olan Nasıralı İsa.”

  Orşelim’e girdiğinde, bu kim diye şehir galeyana geldi. Halk da bu Nasıralı İsa peygamber, dediler.) [21/10-11]MATTA

  (Haça gerildikten sonra o Peygamber, elbisemi aralarında taksim edip kaftanım üzerine kur’a attılar demiştir.) [27/35] MATTA

  KULLUĞU:

  Matta (12-18) : ” İşte benim seçtiğim kulum”

  ALLAH C.C. BAŞKA TANRI YOKTUR;

  TEVRATTAN;

  Tesniye (32-39) :” Şimdi görün ki , ben O’yum, katımda ilah yoktur”

  Tesniye (6-4) : ” Dinle ey İsrail : Allah’ınız Rab, bir olan Rabtir.”

  I. Samuel (2-2) :” … Senden başka ilah yoktur.”

  İsaya (45-5,6) : ” Rab benim ve başkası yoktur, benden başka Allah yoktur”

  …Benden önce Allah olmadı ve Benden sonra olmayacak. Ben Rabbim ve Benden başka kurtarıcı yoktur… (İşaya, 43/10-11)

  İNCİLDEN;

  ‘Dinle, ey İsrail! Allah’ımız olan Rab tek Rab’dir.(Markos, 12/29-30)

  … Allah birdir. (Galatyalılara Mektup, 3/20)

  … Bizim için tek Allah vardır(Korintoslulara 1. Mektup, 8/6)

  Tek bir Allah vardır… (Timoteos’a 1. Mektup, 2/5)

  birden fazla Tanrı yoktur. (Pavlus’un Korintlilere Birinci Mektubu, 8/4)

  Onları bana veren Rabbim her varlıktan üstündür… (Yuhanna, 10/29)

  Din bilgini İsa’ya, “İyi söyledin, öğretmenim” dedi. “Allah tektir ve O’ndan başkası yoktur” demekle doğruyu söyledin. (Markos, 12/28-32)

  VE EN ÖNEMLİ İKİ TANESİ;

  1.si;

  Onlar Allah’la ilgili gerçeğin yerine yalanı koydular. Yaradan’ın yerine yaratığa tapıp kulluk ettiler. Oysa Allah sonsuza dek övülmeye layıktır. (Pavlus’un Romalılara Mektubu, 1/23-25)

  2.si;

  İsa ona şu karşılığı verdi: “Allah’ın Rab’be tapacak, yalnız O’na kulluk edeceksin’ diye yazılmıştır.” (Luka, 4/8)

  EVETKARDEŞLER!

  yine sözlerimi yanlış anlamayın ve algılamayın demekle birlikte araştırma içinde olduğum şu günlerde aklımdaki soruyu soruyorum;

  bizler hz.isa mesih aleyhisselam hazretlerine yeri geldi “tanrımız mesih” ya da “RAB İSA MESİH ” deriz peki biz bize şu şu sözü söyleyene neden rab olarak görmekteyiz!

  İsa ona şu karşılığı verdi: “Allah’ın Rab’be tapacak, yalnız O’na kulluk edeceksin’ diye yazılmıştır.” (Luka, 4/8)

  aklımdaki sorum açıkça bu idi cevabınızı en kısa zamanda raz etmenizi ister saygılarımla hepinize esenlikler!

  #32689
  Anonim
  Pasif

  Hristiyanlar 3 Tanrıya değil Tek Tanrıya inanır.önce bunu bilmelisiniz sayın nikta

  #32690
  Anonim
  Pasif

  Tanrı’nın Değişmezliği
  (Josh McDowell ve Bart Larson)

  Tanrı, kişilik olarak değişilmezdir. Zaman içerisinde hareket etmesine ve zaman içerisinde insanlarla ilişki içerisinde olmasına rağmen, niteliklerini içeren özünde asla değişmez:

  ‘Ben RAB`bim, değişmem. Siz bunun için yok olmadınız, ey Yakup soyu!’ (Malaki 3:6).

  Her nimet, her mükemmel armağan yukarıdan, kendisinde değişkenlik ya da döneklik gölgesi olmayan Işıklar Babası`ndan gelir’ (Yakup 1:17).

  ‘Ama RAB`bin planları sonsuza dek sürer, Yüreğindeki tasarılar kuşaklar boyunca değişmez’ (Mezmur 33:11).

  Çok önceden beri olup bitenleri anımsayın. Çünkü Tanrı benim, başkası yok. Tanrı benim, benzerim yok!
  Sonu ta başlangıçtan, Henüz olmamış olayları çok önceden bildiren, `Tasarım gerçekleşecek, İstediğim her şeyi yapacağım diyen benim’ (Yeşeya 46:9-10).

  Bizi sonsuza dek seveceği ve vaatlerini tutacağı konusunda O’na güvenebiliriz. Tabii ki Mesih İsa, insanın geçirmiş olduğu bedensel gelişine evrelerinde değişim geçirmiştir. Yine de, Kutsal Yazılar’da O’nun doğasıyla ilgili şöyle yazılmıştır: ‚İsa Mesih dün, bugün ve sonsuza dek hep aynıdır’ (İbraniler 13:8). İsa ve Baba, özlerinde değişmez olarak kalmaktadırlar.

  Gördüğümüz gibi, Kutsal Yazılar’da İsa Mesih’in Tanrı’nın sonsuz niteliklerine sahip olduğu birçok kez yazılıdır.

  [/quote]

9 yazı görüntüleniyor - 1 ile 9 arası (toplam 9)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.