• Bu konu 3 izleyen ve 2 yanıt içeriyor.
3 yazı görüntüleniyor - 1 ile 3 arası (toplam 3)
 • Yazar
  Yazılar
 • #25765
  Anonim
  Pasif

  İsa Mesih Sizin Rab’biniz midir?


  (Josh McDowell ve Bart Larson)

  Tüm kanıtları inceleyen bir kişinin, İsa Mesih’in Tanrısallığına inanıp inanmayacağına karar vermesi gerekir. Kendilerine ‘Mesih inanlıları’ diyenlerin de kabul edeceği gibi, Mesih İsa yaşamış, ölmüş, gömülmüş ve dirilmiştir. İsa Mesih şöyle der:

  ‘Benim O olduğuma iman etmezseniz, günahlarınızın içinde öleceksiniz’ (Yuhanna 8:24).


  Pavlus şöyle yazmıştır: ‘İsa’nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı’nın O’nu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen, kurtulacaksın’ (Romalılar 10:9).


  Eğer Mesih Tanrı’ysa ve kurtuluş için O’nun tanrısallığına inanmak gerekiyorsa, vereceğimiz karar çok önemlidir. C.S. Lewis, inancından şüpheli bir arkadaşına (Arthur Greeves) yazdığı bir mektubunda, İsa Mesih’in tanrısallığının önemi üzerinde durmuştur:


  ‘Bence büyük zorluk şudur:Eğer O Tanrı değilse kimdi veya neydi? Matta 28:19’da şu önemli formülü görüyoruz:

  ‘Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla…’ Kimdir bu ‘Oğul?’ Kutsal Ruh bir insan mıdır? Eğer değilse, O’nu ‘gönderen’ bir insan mıdır? Eğer değilse, O’nu ‘gönderen’ bir insan mıdır? (Bkz.Yuhanna 15:26)? Koloseliler 1:17’de Mesih her şeyden öncedir ve her şey O’ndadır. Bu nasıl bir insandır? Yuhanna’nın 1.bölümünde anlatılan o muhteşem açıklamadan bahsetmeyeceğim. Daha az açık olan bir ayete bakalım. Kudüs için ağlarken neden birdenbire şöyle demiştir?

  ‘İşte, bunun için size peygamberler, bilge kişiler ve dinbilginleri gönderiyorum’ (Matta 23:34).

  Bu kişi için kim, Tanrı’ıdır veya değildir diyebilir? Günahları bağışlayan bu kişi kimdir? Peki ya Markos ‚:18-19’a ne demeli? Nasıl bir insan, oruç gibi bazı gereklilikleri istediği zaman geçersiz kılabilir? Okul yöneticilerinin dışında okulun tatil olduğunu kim söyleyebilir?


  Mesih’in tanrısallık konusu, çözülmesi gereken bir problem değil, üzerini kaplayan ağların açılması gereken bir konudur. Tabii ki bu ayetlerin geçerliliğini reddedebilirsin, fakat o zaman ben de bu oyunu oynayıp, senin savunduğun noktalar için aynı iddiada bulunabilirim. Tanrı denenmez denildiğinde, ben bunu açık bir gerçek olarak görürüm. Tanrı ölemeyeceği gibi, denenemez de. Mesih yeryüzüne, Tanrı’nın isteğini yapıp acı çekmek üzere gelmiştir. Tanrı, Tanrı olarak gelip Mesih’in beden alarak yapmış olduğu bu görevi yapmazdı. Eğer Mesih’in tanrısallığını kaldırırsan, Mesih inancından geriye ne kalır? Yeni Antlaşma’da de beyan edilen bir insanın ölümü, nasıl olur da tüm insanları etkileyebilir?’


  İşte esas nokta da budur: Hiçbir insan tüm insanlık üzerinde özel bir etkide bulunamaz. Tanrı’nın hiçbir benzeri, insanları tatmin edemez.


  Mesih’in tanrısallığını, reddedenlerin çoğunluğu, Üçlübirliği veya Mesih’in iki doğasını ‘olanaksız’ veya ‘mantıksız’ olduğu için reddetmektedir. Onlara göre: ‘Tanrı bir çarmıha çivilenemez…’ ‘Tanrı Ruh’tur’ veya ‘Tanrı kendisini Kendisine sunmaz’ ya da ‘Tanrı beden alıp doğamaz’. Bu sözleri söyleyenler, Oğul’un kul özünü almakla Kendisini Baba’ya sunmuş olduğunu ve Baba Tanrı için olanaksız hiçbir şey olmadığı göz ardı etmektedirler.
  ‘Mantıklı’ veya ‘olabilir’ gibi kavramların, Tanrı’nın göstermiş olduğu şeyleri yargılamasına izin vermemeliyiz. Buradaki konu bizim ne kavrayabileceğimiz değil, Tanrı’nın ne söylediğidir.

  İncil’i okuduğumuzda, İsa’nın insanlardan üç temel tepki almış olduğunu görüyoruz: Nefret, şaşkınlık ve saygı… O’nun iddialarını anlayanlar, oldukları gibi kalamamışlardır. İsa Mesih, tüm insanların kendisini ya kabul etmelerini, ya da reddetmelerini ister.


  İsa Mesih’i üç kez inkar etmiş olan Petrus, İsa’nın kul özü almış Mesih olduğuna inandığından dolayı şehit edilmiştir. Mesih, Petrus’a kim olduğunu sorduğunda Petrus şöyle demiştir: ‘Sen yaşayan Tanrı’nın oğlu Mesih’sin’ (Matta 16:16).

  Petrus’un sözlerine yanıt veren İsa Mesih, onun söylediklerini kabul edip şöyle demiştir: ‘Ne mutlu sana, Yunus oğlu Simun! Bu sırrı sana açan insan değil, göklerdeki Babam’dır (Matta 16:17).  İsa Mesih’in dirilişinde şüphe etmiş olduğu için, genellikle Tomas’tan ‘şüpheci Tomas’ diye bahsedilir. Sonunda, dirilişten sonra Mesih’i gören Tomas O’na tapınarak: ‘Rabbim ve Tanrım!’ (Yuhanna 20:28) demiştir.

  O zamandan beri, yüzyıllar boyunca İsa Mesih’in şu sorusuyla karşılaşan birçok kişi aynı şekilde bocalamıştır ve bocalamaktadır: ‘Benim kim olduğumu söylüyorsun?’

  Peki ya siz ne durumdasınız? Mesih’in kim olduğunu düşünüyorsunuz? Sadece bir din mensubu musunuz yoksa Oğlu İsa Mesih aracılığıyla, yaşayan Tanrı’yla kişisel bir ilişki içerisinde misiniz? Karar vermeye istekli olanlar için, Mesih’in tanrısallığına inancı destekleyen yeterince kanıt vardır. Tomas İsa’ya: ‘ Rabbim ve Tanrım!’ dedikten sonra İsa şöyle karşılık vermiştir:

  ‘Beni gördüğün için mi iman ettin? Görmeden iman edenlere ne mutlu!’ (Yuhanna 20:29).

  #33945
  Anonim
  Pasif

  İsa Mesih Rab’dir, kralların Kralı, İlk ve Son olan, Sonsuz Tanrı, Egemen Rab, Kurtarıcı, evrenin yaratıcısıdır. Her diz O’nun önünde çökecek, her dil İSA MESİH RAB’dir diyecektir. İsa Mesih yaşama giden tek YOL’dur, tek KURTARICI’dır. O tüm insanları seviyor ve sonsuz yaşam ve kurtuluş vermek istiyor.

  Ama Şeytan denen yılan, Mesih’in ve Mesih’e iman edenlerin düşmanıdır. Onları yok etmek, susturmak, Mesih’in kurtuluş müjdesini, İncil’in duyurulmasını engellemek için Mesih’e düşman kişileri kullanır, elinden geleni yapar. Ama ne yaparsa yapsın, İsa Mesih Şeytan’ı yenmiştir, haç üzerinde Şeytan’a karşı o zafer kazanılmıştır. İsa Mesih’in Tanrılığı inkar edilemez ve hiç bir güç O’nun İncili’nin Müjdesi’nin yayılmasını engelleyemez, kimsenin buna gücü yetmez. İncil tüm dünyaya duyurulacak ve SON gelecektir.

  Fakat Mesih’e ve Mesih izleyicilerine karşı kötülük yapmakta inat edip tövbe etmeyenlerin VAY HALİNE! Kutsal Kitap o kişiler için ‘KEŞKE DOĞMAMIŞ OLSALARDI’ demektedir. Onların sonları Şeytan ve O’nun cinleri için hazırlanmış olan kükürt ve ateş gölüdür.

  Esenlikler hepinize

  #33949
  Anonim
  Pasif

  Rab’bimiz Nikodemus’a şöyle dedi: Sana dogrusunu söyleyeyim,bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı’nın Egemenliği’ni göremez (Yuh.3:3).

  Sen çok ülkeler görmüş olabilirsin; fakat bir ülke vardır ki, o ülkeye sadece… İsa Mesih aracılığı ile girebilirsin.

  Filipeliler.3:20 ‘Oysa bizim vatanımız göklerdedir. Oradan Kurtarıcı Rab İsa Mesih’i bekliyoruz.’

  Sen çok güzel bahçeler ve ağaçlar görmüş olabilirsin,Fakat yeniden doğmadıkça …Yaşam Ağacını…göremezsin.

  Sen bu dünyada çok degerli yakuttan, zümrütten çeşitli mücevherlerle kaplı kral taçlarını duymuş, onları görmüş olabilirsin. Fakat yeniden doğmadıkça…Yaşam Tac’ını kesinlikle göremezsin.

  Sen bu dünyada çeşitli şehirler ve kentleri görmüş olabilirsin,ama yeniden dogmadıkça,senin için hazırlanmış olan ..Göksel Kent…i göremezsin.

  İbraniler 11:16 ‘Ama onlar daha iyisini,yani göksel olanı arzu ediyorlardı.Bunun içindir,ki Tanrı onların Tanrısı olarak anılmaktan utanmıyor.Çünkü onlara bir kent hazırladı.’

  Vahiy.21:2 ‘Kutsal kentin,yeni Yeruşalem’in gökten ,Tanrı’nın yanından indiğini gördüm.Güveyi için hazırlanmış süslü bir gelin gibiydi’.

  Sen bu dünyada,çok dügünler görmüş olabilirsin.Ne var ki yeniden doğmadıkça…Kuzunun Düğününü… göremezsin.

  Sen bu dünyada kralları duymuş görsel araçlar vasitası ile onları görmüş olabilirsin.Fakat yeniden dogmadıkça…Kralların Kralı …olan…Mesih İsa’yı göremezsin

  Mez.29.10 ‘Rab tufan üstünde taht kurdu.O sonsuza dek Kral kalacak’.

  Sen Köyünde,kasabanda yada şehrinde çok pınarlar görmüş olabilirsin,ama yeniden dogmadıkça …Yaşam Suyu.. Pınarından…içemezsin.

  Vahiy.21:6 ‘Bana tamam dedi,Alfa ve Omega başlangıç ve son benim.Susayana yaşam suyunun pınarından karşılıksız su verecegim.

  Yeniden doğuşu alabilmemizse,günahlarımızdan tövbe edip İsa Mesih’i Rab ve Kurtarıcı olarak kabul etmemizle gerçekleşir.

  ‘Petrus onlara şu karşılıgı verdi;Tövbe edin,her biriniz .İsa Mesih’in adıyla vaftiz olsun .Böylece günahlarınız bağışlanacak ve Kutsal Ruh armağanını alacaksınız’ (Elçilerin İşleri.2:38)

3 yazı görüntüleniyor - 1 ile 3 arası (toplam 3)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.