İsa Mesih Peygamber Mi? Öğretmen Mi?

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #24489
  Anonim
  Pasif

  Mesih İsa’daki düşünce sizde de olsun.

  Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde, Tanrı’ya eşitliği sımsıkı sarılacak
  bir hak saymadı. Ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile
  boyun eğip kendini alçalttı.

  Bunun için de Tanrı O’nu pek çok yükseltti ve O’na her adın üstünde olan adı bağışladı. Öyle ki, İsa’nın adı anıldığında gökteki, yerdeki ve yer altındakilerin
  hepsi diz çöksün ve her dil, Baba Tanrı’nın yüceltilmesi için İsa Mesih’in Rab
  olduğunu açıkça söylesin.

  Flp.2: 5-11

  Yukardaki ayetler İsa Mesih’in geçmişten geleceğe yani sonsuzluktaki yolculuğunu anlatan değerli Tanrı Söz’leridir.

  İsa Mesih Tanrı özüne sahip ve Tanrı’ya eşit olduğu halde kul özünü alarak yüceliğini bırakmıştır.Tanrı’ya sonsuz itaati ile günahkar insanlara Tanrı’nın öfkesini günahsız canını aşağılık bir ölüm şekli olan çarmıhda vererek yatıştırmış ve Tanrı’yı akladığı insanlarla barıştırmıştır. Tanrı’da İsa Mesih’i tüm varlıklarının anıldığında diz çöküp dilleriyle açıkca söyleyecekleri her adın üstündeki Rab adını bağışlayarak tekrar yüceltmiştir.

  İsa Mesih sonsuzda Tanrı yüceliğinden gelip Tanrı yüceliğine gitmektedir. İsa Mesih’in yalnızca bir peygamber yada öğretmen olduğu yanlıştır.İsa Mesih Peygamber, Öğretmen, Başkahin, Kral ‘dır. İsa Mesih % 100 Tanrı ve % 100 insandır. İsa Mesih Bedeni insan doğasına, Ruh’u Tanrı doğasına sahip Tanrı Oğlu olan bir kişidir. İsa Mesih Tanrı yüceliğini bırakıp insan bedeni giyerek kendisini alçalttı; çünkü insan Tanrı’dan aşağı seviyede bir varlıktır. Tanrı Ruh’u hep O’nunlaydı. Başka türlü günahsız insan alması mümkün değildir. Annesi Meryem’de Kutsal Ruh’dan gebe kalmıştır; Tanrı Ruh’unu taşıyan bir insandı.

  YHVH İsa Mesih’in düşüncesine sahip olup üstünlüğümüzde alçalabilme gücünü versin. Oğlu Yahşuah adıyla, Amin.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.