İsa Mesih kendisinin Tanrı olduğunu söyledi mi?

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #27550
  Anonim
  Pasif

  İsa Mesih kendisinin Tanrı olduğunu söyledi mi?

  İnancımıza göre İsa Mesih Tanrı’nın beden almış halidir. Buna bazıları inanamıyor. Özellikle İslam alemi ve Yehova Şahitleri İsa’nın Tanrı olduğuna şiddetle karşı çıkıyor ve genellikle şu soruyu soruyorlar: “İsa İncilin neresinde kendisinin Tanrı olduğunu söylemiştir?”. Şimdi bu yazıda İsa’nın kendisinin açıkça Tanrı olduğunu söyleyen ayetleri sıralayacağım. Unutmayalım ki, Kutsal Kitap sadece İncil değildir. Tevrat Zebur ve İncil’dir. Tevrat ve Zebur’da Tanrı birçok doğal özelliğinden söz ediyor ve göreceğimiz gibi İsa Mesih’te bu doğan özelliklerini kendisi için kullanmaktan çekinmiyor, çünkü kendisi Tanrı’dır.

  a) Ey Yakup soyu, çağırdığım İsrail, beni dinle: Ben O’yum; ilk Ben’im, son da Ben’im. (Tevrat –Yeşaya 48:12)

  a) Alfa ve Omega, birinci ve sonuncu, başlangıç ve son Ben’im. (İncil – Vahiy 22:13)

  b) “Gündüz ışığın güneş olmayacak artık, ay da aydınlatmayacak seni; Çünkü RAB sonsuz ışığın, Tanrın görkemin olacak. (Tevrat – Yeşaya 60:19)

  b) İsa yine halka seslenip şöyle dedi: «Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen, asla karanlıkta yürümez, yaşam ışığına sahip olur.» (İncil – Yuhanna 8:12)

  c) “‘Siz, ey benim sürüm, Rab Yahve şöyle diyor: Koyunla koyun arasında yargıyı ben vereceğim. (Tevrat – Hezekiel 34:17)

  c) «İnsanoğlu kendi görkemi içinde bütün melekleriyle birlikte gelince, görkemli tahtına oturacak. Ulusların hepsi O’nun önünde toplanacak, O da koyunları keçilerden ayıran bir çoban gibi, onları birbirinden ayıracak. Koyunları sağına, keçileri soluna alacak. (İncil – Matta 25:32-33)

  d) Kutsalınız, İsrail’in yaratıcısı, Kralınız RAB benim.” (Tevrat – Yeşaya 43:15)

  d) İsa, «Benim krallığım bu dünyadan değildir» diye karşılık verdi. «Krallığım bu dünyadan olsaydı, yandaşlarım, Yahudilere teslim edilmemem için savaşırlardı. Oysa benim krallığım buradan değildir.» Pilatus, «Demek sen bir kralsın, öyle mi?» dedi.
  İsa, «Söylediğin gibi, ben kralım» karşılığını verdi. (İncil – Yuhanna 18:36-37)

  d) İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi: «Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. (İncil – Matta 28:18)

  e) Ot kurur, çiçek solar, ama Tanrımız’ın sözü sonsuza dek durur. (Tevrat – Yeşaya 40:8)

  e) Gök ve yer ortadan kalkacak, ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır. (İncil – Markos 13:31)

  Şimdi ise İsa’nın yaptıklarına bir göz atacağız. Acaba bunları Tanrı’dan başka biri yapabilir mi?

  1) «Beni gönderen Baba bir kimseyi bana çekmedikçe, o kimse bana gelemez. Bana geleni de son günde dirilteceğim. (İncil – Yuhanna 6:44). Ölüleri İsa Mesih diriltecek!

  2) Benim adımla benden ne dilerseniz yapacağım. (İncil – Yuhanna 14:14). İsa duaları kabul ediyor ve cevaplıyor!

  3) Onların imanını gören İsa, «Dostum, günahların bağışlandı» dedi. (İncil – Luka 5:20). Günahları affediyor!

  Gördüğünüz gibi, İsa Mesih Tanrı’nın beden almış halidir!

  Her şeyin kaynağı O’dur; her şey O’nun aracılığıyla ve O’nun için var oldu. Sonsuza dek O’na yücelik olsun. Amin. (Romalılar 11:36)

  Sevgiler.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.