İsa Mesih Kadın Hakları’nın Savunucusudur

 • Bu konu 2 izleyen ve 1 yanıt içeriyor.
2 yazı görüntüleniyor - 1 ile 2 arası (toplam 2)
 • Yazar
  Yazılar
 • #27271
  Armagan
  Anahtar yönetici

  İsmail Samuel Aydin Mart 8

  8 Mart Dünya Kadinlar Günü Üzerine

  İsa Mesih Kadın Hakları’nın Savunucusudur

  Feministler çoğunlukla kadınlara karşı davranışlardaki kusurlar konusunda çeşitli dinleri tenkit ederler. Kesinlikle de haklıdırlar. Kadınların din kullanılarak kötü muameleye tabi olması hem Türkiye Cumhuriyetin de hem de bütün ülkelerde yaygın görülen bir durumdur. Bir çok feministin bilmediği bir şey varsa o da İsa Mesih’in feministlerin en büyük destekçisi olduğudur.

  İsa Mesih’in yaşadığı Ortadoğu kültürüne bakalım. Yahudi hahamlarının kapılarında şu ibareye sık sık rastlanırdı: “Tanrım beni kadın yaratmadığın için sana şükürler olsun.” Kadınlar din yaşamından uzaklaştırıldıkları gibi Tevrat’ı nadiren ve gizli şekilde öğreniyorlardı. İsa Mesih ise birçok kadını halkın gözü önünde öğrenci olarak yetiştirdi, ki bu durum Yahudi din adamlarını çileden çıkarttı. Kadınlardan ve erkeklerden oluşan kalabalıklara ve öğretişlerde bulundu, mucizeler sergilerdi, hastaları iyileştirdi.

  İsa Mesih, onların cinsel ayrımcı sosyal yasalarına meydan okudu. O zamanlarda bir yasa, herhangi bir sebepten dolayı karısını boşaması için bir kocaya izin veriyordu; örneğin, geç hazırlanan yemek. Bu yasanın kadınlara getirdiği zalimliği ve emniyetsizliği bir hayal edin. Ve takibi tahmin edebileceğiniz gibi bir kadın asla onun kocasını boşayamazdı. İsa Mesih, hem erkeğin hem kadının diğerini boşama hakkı olduğunu ancak boşanmanın sadece zina durumunda meşru olduğunu çünkü Tanrı’nın evlilik anlayışında boşanma kesinlikle olmadığını öğretti.

  O devirde (ve günümüzde hala daha bazı ülkelerde) zina yaparken yakalanan bir kadın, taşlanarak öldürülürdü. Erkeğe ise hiçbir ceza verilmezdi. İsa Mesih’in kadınlara saygıyla davrandığını bilen Yahudi din adamları O’nu bu konuda sınamak istediler. “Din bilginleri ve Ferisiler, zina ederken yakalanmış bir kadın getirdiler. Kadını orta yere çıkararak İsa’ya, «Öğretmen, bu kadın tam zina ederken yakalandı» dediler. «Musa, Yasa’da bize böyle kadınların taşlanmasını buyurdu, sen ne dersin?» Bunları İsa’yı sınamak amacıyla söylüyorlardı; O’nu suçlayabilmek için bir neden arıyorlardı.İsa eğilmiş, parmağıyla toprağa yazı yazıyordu.

  Durmadan aynı soruyu sormaları üzerine doğruldu ve; ‘Günahsız olan, ona ilk taşı atsın!» dedi. Sonra yine eğildi, toprağa yazmaya koyuldu. Bunu işittikleri zaman, başta yaşlılar olmak üzere, birer birer dışarı çıkıp İsa’yı yalnız bıraktılar. Kadın ise orta yerde duruyordu. İsa doğrulup ona, «Kadın, nerede onlar? Hiçbiri seni yargılamadı mı?» diye sordu. Kadın, «Hiçbiri, efendim» dedi. İsa, «Ben de seni yargılamıyorum’ dedi. «Git, artık bundan sonra günah işleme!’ (Yuhanna 8: 3-11).

  Yazar Philip Yancey şu yorumu yapmıştır: “Kadınların ve diğer mazlumların durumu hakkındaki o devrin genel yargıları ve görüşleri İsa Mesih tarafından baş aşağı edilmiştir. Kutsal Kitap alimi Walter Wink’e göre: “İsa Mesih, İncil’de aktarılan kadınlar ile olan bütün münasebetlerinde o zamanın bütün değer yargılarını çiğnemiştir.”

  İsa Mesih haç üzerinde can verirken bir çok öğrencisinin kaçmış olması, ancak birkaç kadının O’nun başında beklemiş olması bu durumu daha iyi açıklayan bir örnek değil midir? İsa Mesih ölümden dirildikten sonra ilk olarak kadınlara gözükmüştür. Bu dikkate değer bir durumdur. İsa Mesih’in ölümden dirilmesi, O’nun Tanrı olduğuna dair iddialarının kanıtı olmuştur. Kadınların, o kültürde statülerinin düşük olmasına, dini veya sosyal söz haklarının olmamasına rağmen İsa Mesih, diğerlerine O’nun ölümden dirilmesi bilgisinin iletilmesi rolünü kadınlara verdi. Niçin? Belli ki İsa Mesih, hem kadınların hem erkeklerin günahları için ölmüş olduğu gerçeğini vurgulamak istedi. Belki İsa Mesih, hem kadınların hem erkeklerin tamamen bağışlanmaları için geldiğini ve onları yönlendireceğini, sonsuz hayat ve huzur vereceğini göstermek istedi.

  #35998
  Anonim
  Pasif

  @Evangelist 20501 wrote:

  Yazar Philip Yancey şu yorumu yapmıştır: “Kadınların ve diğer mazlumların durumu hakkındaki o devrin genel yargıları ve görüşleri İsa Mesih tarafından baş aşağı edilmiştir.

  Bu söze kesinlikle katılıyorum…
  Bu arada bu güzel yazınız sebebiyle size teşekkür ediyorum Sayın Evangelist…

2 yazı görüntüleniyor - 1 ile 2 arası (toplam 2)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.