ANASAYFA Forum İNCİL’den Bugünkü İnciler… (Devotionals) İsa Mesih bizde görünsün.

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #26441
  Anonim
  Pasif

  Yasa tutkusu ile yürüyen Tarsuslu Saul’a görünen Kurtarıcı Mesih İsa, dikkatimi ve ilgimi yıllarca, tekrar ve tekrar çeken şu sözü üzerinde düşünmemi ve bu noktada durmamı sağladı:

  ‘Kalk ve ayakta dur; çünkü hem gördüğün şeylerde, hem sana görüneceğim şeylerde seni hizmetçi ve şahit tayin etmek için sana göründü’ (Res.İşl 26:16)..

  Allah’ın yazılı emirlerini benimseyenler, yazılı emirleri “emir” sayıp onları yapmakla yükümlü olduklarını düşünürler ve kabaran dini duyguları ile kendi iradelerini kullanarak yazılı emirlere kendilerini uydurmağa çalışırlar. Kurtarıcımız Mesih İsa’nın dünyamıza girişi ile, Allah’ın yazılı emirlerinin eylemleri de, kendi iradesi ile dünyamıza girmiş oldu! Ve Kurtarıcımız Mesih İsa, tüm çağlara ışık olan şu güçlü sözü söyledi:

  ‘Benimle beraber olmayan bana karşıdır,…’ (Matta 12:30).

  İsa Mesih’in sözlerini benimseyip de, onları kendileri yapmağa çalışanlar, kendi iyi eylemlerine güvenerek düşerler! İsa Mesih ile yüzleşmeğe gereksinimimiz var! Tarsuslu Saul, kendini Yazılı Yasa’nın uygulayıcısı sayarak kendisi eylemci olmağa çabalamış, ama küfür derecesine varan hatalar işlemiş! Saul’un İsa ile olan o karşılaşmasında, kutsal Yasa’nın gerçek eylemi ile karşılaşmış oldu! Kurtarıcı İsa Mesih, Yazılı Yasa’nın eylemsel gücü ve varlığıdır! Daha bedeninin günlerinde iken İsa’nın şu sözü, içimize ekili yaşam tohumu oldu:

  ‘Çünkü bensiz bir şey yapamazsınız’ (Yuhanna 15:5).

  Günümüze kadar ulaşan İNCİL’i acaba zihnimizi işgal eden hangi düşünce ile okuyoruz? Bunu kendime de, sordum. İNCİL’i okuyup çevremize bakındığımız zaman içimizde başlayan o işin, çevremizde de, cereyanını görebiliyor muyuz acaba? Çünkü İsa, söylediği sözlerin olacaklarını vaat etmiştir! (Matta 28:20). Olan ve olacak şeylere bakmağı kimse bana öğretmedi, bu nedenle olan şeyleri görmeden, Mesih İsa’nın emirlerine hep kendimi uydurmağa çalıştım; ama uygunsuz çok şeyler yaptım! Sanırım ki, Tarsuslu Saul, yazılı emirleri yapmak hususunda hepimizden daha gayretli idi. İNCİL satırlarını okurken farkettim ki, yasacı Saul’un Rab İsa Mesih’le karşılaşmağa ihtiyacı vardı ve olmuş! Kutsal Yazılı Yasa yolu ile Allah’ı tanadığını sanan Saul, o karşılaşmada gördükleriyle, ‘Sen kimsin, ya Rab?’ demiş! (Res.İşl.26:15).

  Bu sözleri İNCİL’den okurken, hepimiz aynı itirafı yapabiliyor muyuz acaba? Ben, kendi hesabıma “hayır” diyorum. Rab’bımızın huzuruna çıkıp, ” okuduklarımla seni hâlâ tanıyamadım; seni tanımamı sağla” diyebilecek dönüm noktasına gelenler var mı acaba? Tarsuslu Saul, belki de, böyle bir karşılaşmağı önceden beklemiyordu.Yasa tutkusu ile Saul, Rab’bin önünde nasıl da, dize gelmiş! O karşılaşma ne harika bir şey! İNCİL’de bu ve benzeri şeyler, bizi Rab’le karşılaşmağa istekli olalım diye maksatlı yazılmış! Kutsal Yazıları okurken içimize Rab’bi görmek ve sözleri O’nun ağzından dinlemek arzusu doğuyorsa, bu arzu, O’nun arzusudur! Bunun farkına varalım ve O’nu çağıralım. Bu, O’nun yazılı sözlerini okumamızdan çok farklı bir şey olur! Tıpkı Saul’a dediği gibi, “hem gördüğün şeylerin, hem sana görüneceğim şeylerin hizmetçisi ve tanığı olacaksın” ( Res.İşl. 26:16).

  Rab Mesih İsa’nın ağzından işiteceğimiz her söz, İNCİL’de yazılı sözlerin canlısı, etkilisi ve en keskinidir! (İbraniler 4:12). Böylece Kurtarıcımız Rab İsa Mesih, İNCİL’de okuduğumuz sözlerinin, bize görünen şeyler olmasıdır. O, yanan çalıda Musa’ya göründüğü zaman, YAHWEH adını söylemiş ve “BEN OLANIM” şeklinde kendini tanıtmış! O, insan formunu alıp dünyamıza İsa Mesih olarak girdiğinde, insanlara söylediği sözlerin ardından olacak şeylere dikkatimizi ve ilgimizi çeksin diye şu sözü söylemiş:

  ‘Vaki olduğu zaman, ben o idiğime iman edesiniz diye, vaki olmadan önce size şimdiden söylüyorum’ (Yuhanna 13:19).

  İsa, söylediği her sözün ardından, “olduğu zaman” diyerek, olacak şeylere dikkatimizi ve ilgimizi çekmiş! Tarsuslu Saul, İsa Mesih’le o karşılaşmasında gördüğü şeyler karşısında hayretler içinde kalmış! Ve, hem gördüğün şeylerin ve hem sana görüneceğim şeylerin hizmetçisi ve şahidi olacaksın” demiş! (Res.İşl. 26:16).

  Bu, İNCİL’de yazılı olan şeylere inanıp onlara hizmetçi ve şahit olmanın en iyi ve en ikna edici yoludur! İNCİL okuyup olan şeyleri gördüğümüz zaman, hakikati görmenin sevinci ile bu müjdeyi herkesle paylaşmamak mümkün mü? İçimizde hakikat ateşi ile hareket ederek, Allah’ı arayan herkese koşmamamız mümkün mü?

  İsa Mesih’in gelişi ile yasacılığın sonu gelmiştir. Mesih İsa’da Yaşam Ruh’nun yasası gelmiştir! Mesih Ruhu ile yönetilenlerin hepsi, günahın ve ölümün yasasından özgürdür!(Rom.8:2).Amin.

  Mesih Ruhu’ndan esinle düşünenler, o esinin emri altındadırlar! O esinle düşünürler, aydınlanırlar, onu söylerler ve öyle hareket ederler!

  Çünkü, esindeki iradenin emri altındadırlar! Yasacılıktan kutulduktan sonra adı Pavlus olan Tarsuslu Saul, İsa Mesih’le yeniden doğmuş! Bu ve benzeri olaylar, İNCİL okuyan herkese birer vaattır! Harfe hizmet dönemi artık kapanmıştır. İsa Mesih’in İNCİL’de yazılı vaadı şudur:

  “Eğer benim ismimle bir şey dilerseniz, ben onu yapacağım.”(Yuhanna 14:14). “Çünkü bensiz bir şey yapamazsınız.” (Yuhanna 15:5).

  Evet sevgili kardeşim ve kızkardeşim; yazılı emirlere kendini uyduramıyorsan, umutsuzluğa kapılma ve İblis’in suçlamasına inanma ve asla kapılma; Rab’bimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih, bizim gücümüz ve Kutsal eylemimizdir! Onunla buluşmayı ara ve O’nun adını çağır. Yeter ki, O’nunla senin de, paydaşlığın olsun.
  İsa Mesih’in bize ışık olan şu sözünü tekrar düşünelim:

  ‘Benimle beraber olmayan bana karşıdır, ve benimle beraber devşirmeyen dağıtır’ (Matta 12:30).

  Eğer İsa içimizde yoksa, iyi-kötü, yaptığımız herşey, İsa Mesih’e karşıdır! Çünkü bizim iyi eylemlerimiz, Allah’a makbul değildir! Çünkü, Âdem zürriyetiyiz; İsa, eylemleriyle Baba’yı hoşnut ederek bizim eylemlerimiz olsun diye Baba’nın sağında bizim için duruyor! İsa Mesih’in ismine vaftiz olunan herkes, Âdem’in bedeninden çıkar ve Mesih İsa’nın bedenine girer! Böylece, Allah’ın önünde İsa Mesih’in zürriyeti oluruz.

  Rab İsa Mesih, sizi bereketlesin ve eyleminiz olsun. Amin.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.