İSA Döneminde,Yahudiler’deki Meshepler.

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #27592
  Anonim
  Pasif

  İsa Mesih döneminde,Yahudiler arasında değişik meshepler varmıydı..?

  Bu konuyu araştırdığımızda o dönem,bir çok mezhepin var olduğunu anlıyoruz.
  ( Kaynak:Simon;Jevish Sects at the Time Jesus,163-168)

  Kutsal Kıtap’a baktığımızda,var olan yerleşim yerleri hakkında bilği edinebiliriz.

  “Aramızda Partlar,Metler,Elamlılar var. Mezapotamya’da Yahudiye va Kapaokya’da Pontus ve Asya’da Frikya ve Pamfilya’da Mısır ve Libya’dan Kirene’ye yakın bölgelerinde yaşayanlar var.Hem öz yahudi hemde Yahudiliğe dönme Romalı konuklar,Gritliler ve Arap’lar var aramızda”
  Elçilerin İşleri2:9.11

  Başta sorduğum soruya döndüğümüzde,İsa Mesih’in yaşadığı dönemde Yahudiler arasında, bir çok değişik mezhep’in var olduğunu anlıyoruz.

  Ferisiler,Sadukiler,Esseniler,Fakihler,Partizanlar,Scariiler,Galile’liler,
  Nasraniler,Genistalar,Helenler,Hirodeler,İskenderiye’liler.
  Ayrıca bunların Hasıdim (Ortadoks),Muafazakar ve Reformcu ayrımcılarının var olduğu gibi.

  O dönem,bir çok değişik mezhebe ait olan bu topluluklar, hiç bir zaman tek bir idare merkezinin kontrolünde değillerdi.
  Günümüze baktığımızda yine farklı mezhepler olmasına karşın,
  kullanılan İncil aynıdır.mezhep farklılığı sadece yorum ve uygulama farklılığını doğurmuştur.

  M.S 2:ci yüzyılda Kilise büyüklerinden biri olan Tertulliyan (M.S.160-240) Anadolu ve Afrika ekiskposlarıyla birlikte;Roma ekiskposu Atina ve İskenderiye ekiskposu Denys arasında vaftiz konusunda anlaşmazlıklar bulunuyordu.
  Bu anlaşmazlılarda, sert tartışmalara kadar gidilmişti.

  “Tertulyan(M.S 160-240) tarafından ileri sürülen fikir üç yerel konsulde kabul edildi.Kartaca sinodu(M.S 220’de) İconium (Konya) sinodu(M.S 23’da) ve Kipriyan’ın (M.S.200-258)
  Riyasetinde (başkanlığında) toplanan,ikinci Kartaca sinodu(M.S255-256’da aynı fikirleri ileri sürünce kavga patlak verdi.
  Afrikalılar 1 Eylul 256’da toplandıkları 87 ekiskoposlu bir konsilde, fikirlerinden fazgeçmeyince Papa bu topluluklarla ilişkisini kesti.
  (Kaynak:Katolik Kilisesi Tarihi 1 ve 4 yy ‘da Hrıstıyanlık s.88)

  (SİNOD:
  Kilise yaşamının her düzeyiyle ilgili sorunları incelemek üzere toplanan ve yeni yönelişlere yol açan meclis.
  Diğer bir anlamıda, kültürel,ticari,dini amaçlarla yapılan her türlü toplantı.)

  M.S 40’üncü yılları civarında,yapılan Kalkedon(Kadıköy) konsilinde alınan kararlarda, kilise babaları arasında oy birliği sağlanamamış ve sonuçta ayrılmalar ve bu günkü mezhepleşmeler başlamıştır.

  Arabistanda’da çeşitli Hrıstiyan meshepleri vardı.Hira ve Güney Arabistanda’da Nesturiler,Gessan ve Şam taraflarında Ya’kubi’ler ve öteki bölgelerde Melkitler cemaatlerini kurmuşlardı.
  Bunlar içinde Kuzey ve Güney Arabistan arasında yaygın meshep sahibi Nesturilerdi.
  (Kaynak:Müslümanların Hrıstıyanlığa karşı yazdığı Tartışma Konuları s:20)

  İmparator Phoceas döneminde, Roma katolik Kilisesinin ilk resmi papalığı ” Papa Boniface” ile M.S 607 yılında başladı.
  Ancak o zaman ona tüm dünya’nın katolik kiliselerine hükmetmesi için dini yetki verildi.
  (Kaynak:Chinigue,Fifty Years in the Churc of Rome.s.366)

  Yahudilerin ünlü tarihci ve galile bölgesindeki yahudi ordusunun komutanı olan Yosefus,M.S 70 Yıllarında Romalılara tutsak düştüğünde
  Mesih İnanlısı cemaatler hakkında şunları yazdı:
  (Bu konu Yahudilerin tarihi (Yosefus Antiguitates Iudaeorum Sayfa..18:63-64) adlı kıtap’ında yazılıdır.)

  “Şu sıralarda İSA adında biri şaşırtacak işler yarattı,gerçeği kabul eden belimseyen insanların öğretiscisiydi.Kendi ardından hem Yahudilerden,hemde Yahudi olmayanlardan çok sayıda izleyici çekti.
  O Mesih’ti.
  İleri gelenlerin isteği üzerine Platus İsa’yı çarmıh üzerinde idama mahkum edince,O’nu önceden sevmiş olanlar O’nu terketmediler.

  Çünkü ölümden üç gün sonra İSA,onlara diri olarak görüldü.Kaldı ki,Tanrı’nın peyganberleri,bu olayları ve O’nunla ilğili daha on bin şaşırtacak ayrıntıyı önce’den bildirmişlerdi.
  Adlarını O’ndan alan “Mesihçilere topluluğu ise bu güne değin yok olmamıştır.

  “Kutsal Kıtap yetkisi herhangi bir insan veya kiliseye dayalı değildir.Bu Kitap Tanrı’ya dayalıdır.Bu yüzden Kutsal Kıtap insanlar tarafından İMAN ve İTAAT ‘le kabul edilnesi gerekiyor.
  Çünkü Kutsal Kıtap TANRI’nın SÖZ’leridir.”
  (Kaynak:Remillant,The Westminter Confession of Faith,Sayfa 1-4)

  “LİTERA SCRİPTA MANET”
  Yazılmış olan sabit kalır.

  İSA Mesih’teki gerçek O’nu sevgi ile arayan her yüreği bulsun.Amin.

  Esenlikle..

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.