ANASAYFA Forum DİNLER, MEZHEPLER, İNANÇLAR… Bilim İnsan ve Dinazorlar

 • Dieses Thema hat 1 Teilnehmer und 1 Antwort.
Ansicht von 2 Beiträgen - 1 bis 2 (von insgesamt 2)
 • Autor
  Beiträge
 • #25518
  Anonym
  Inaktiv

  “ Seninle birlikte yarattığım Behemot’a bak. Sığır gibi ot yiyor. “ ( Eyüp 40:15 )
  “ Behemot “ : Behemont’un hangi hayvan olduğu kesin bilinmiyor. Su aygırı,fil, timsah ya da soyu tükenmiş bir hayvan olduğu sanılıyor.

  Aşağıdaki alıntı; GotQuestions.org’dan alınarak bana iletilmiş bir yazıdır:

  Kutsal Kitap ve dinazorlar konusu, Hristiyan aleminde sürüp giden, dünyanın yaşı. Yaratılış kitabının doğru yorumu ve etrafımızda bulunan maddesel kanıtlarınınnasıl açıklanması gerektiği hakkında daha büyük bir tartışmanın parçasıdır. Dünyanın yaşının daha büyük olduğunu ileri sürenler, Kutsal Kitap’ta dinazorların geçmediği eğilimindedirler. Çünkü onların görüş çerçevesine göre, dinazorlar birinci insanın yeryüzünde gezmesinden daha milyonlarca yıl önce yok olmuşlardır. Kutsal Kitap’ı kaleme alanların canlı dinazorları görme fırsatı olamazdı.
  Öte yandan, dünyanın yaşı daha küçük olduğuna inananlar da var. Onlar, çoğunlukla “ dinazor “ sözcüğü kullanılmadığı halde; Kutsal Kitap’ta dinazorların geçtiği konusunda hemfikirdirler. Eski Antlaşma ; “ dinazor “ sözcüğünün yerine İbranice „tanniyn “ sözcüğünü kullanıyor. “ Tanniyn “ sözcüğünün de Türkçe Kutsal Kitap çevirisinde birkaç karşılığı vardır: bazen “ deniz canavarı “ , bazen “ yılan „. Ama en çok
  “ ejder “ olarak çevriliyor. Tanniyn’ler herhalde bir çeşit dev sürüngendi. Bu yaratıkların adı Eski Antlaşma’da yaklaşık 30 kez geçiyor ve hem suda, hem karada yaşayan türler var.
  Kutsal Kitap, o dev yaratıkları yaklaşık otuz kez anmaktan başka, kimi yaratıkları öyle tarif ediyor ki, kimi bilim adamları Kutsal Kitap yazarlarının dinazorları tarif ettiği kanısına vardılar. Behemot denilen varlık, Tanrı’nın bütün yarattıklarının arasında en güçlüsü olarak gösteriliyor. Kuyruğu sedir ağacına benzetilen bir dev ( Eyüp 40:15 ).Kimi bilim adamları Behemot’un ya fil ya da su aygırı olduğunu ileri sürdü. Başkaları buna karşın fillerin ve su aygırlarının kuyrukları çok ince iken, Brahiosaurus ve Diplodokus gibi dinazorların kuyrukları kocaman olduğunu, rahatlıkla sedir ağacına benzetildiğini vurguluyor.
  Hemen hemen her eski uygarlıkta kocaman sürüngenleri gösteren resimler bulunuyor. Kuzey Amerika’da bulunan bazı yazılı kayalar, ev eşyaları ve küçük çömlek heykelcikleri bile çağdaş dinazor betimlemelerine benziyor. Güney Amerika’da bulunan kayada oymalar, Diplodokus’a benzeyen varlıkların sırtına binmiş insanlar gösteriyor ve şaşılacak bir biçimde, ünlü Triseratops, Pterodaktil ve Tiranosaurus Rks dinazor cinslerine benziyorlar. Romalı mozaikler, Maya halkının çömlekleri ve Babil’in surları – bunların hepsi insanın, kültürün ve coğrafyanın sınırlarına bakmaksızın, o tür varlıklar tarafından cezbedildiği konusunda birer tanıktırlar. Marko Polo’nun II Milione adlı gibi ciddi seyahatnameler, hazine saklayan canavarları anlatan efsanelerle karışmış durumdadır. Onun dışında, bugünlerde bile dinazorları görenlerin tanıklıkları da var. Oysa genelde şüphe edenlerin ezici eleştirileriyle karşılaşıyorlar.
  Dinazorlarla insanların aynı çağda yaşadıkları yönünde antropolojik ve tarihsel kanıtların yanısıra başka maddesel kanıtlar da bulunmaktadır. Örneğin, Kuzey Amerika ve Batı-Orta Asya’da bulunan fosilleşmiş insan ve dinazorların ayak izleri.
  Bütün bunlar ne demek oluyor – Kutsal Kitap’ta dinazorlar geçiyor mu ? Bu konu tam olarak çözülmüş olmaktan çok uzaktır. Her şey var olan kanıtları nasıl değerlendirdiğin ve etrafındaki dünyayı nasıl yorumladığına bağlıdır. Biz burada, GotQuestions.org’da dünyanın genç olduğuna inanırız, dinazorlarla insanların yanyana yaşadıklarını kabul ediyoruz. Dinazorların Nuh tufanından belli bir zaman sonra, müthiş evrensel değişiklikleri yüzünden ve aynı zamanda insanlar tarafından hunharca avlandıkları için yok olduğuna inanırız.

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

  Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !

  Dünyayı kazansan ne yararı olur ? :elsalla: :elsalla: :elsalla: fish

  #30768
  Anonym
  Inaktiv

  Dinazorlar – Yaratılış için güçlü bir kanıt

  Dinazorlar, şimdiye kadar yaşamış canlılar içinde , insanları ve özellikle de çocukları en çok büyüleyen canlılardır. Bunun nedeni belki de onların, birçok örneğinde görülen büyüklükleri ve sahip oldukları pek çok alışılmadık anatomik özellikleridir ( dinazorların büyüklüğü, bir horozun boyutundan seksen tona kadar bir ağırlığı ve beş katlı bir binaya kadar uzunluğu olan Brachiosaur’un bıyutuna kadar değişkenlik gösteriyorlardı ). Dinazorların fosil kaydı, bugün soyları tükenmiş olan canlılar konusunda mümkün olduğu kadar yaratılışı doğrulamaktadır.

  İlk dinazor fosili, 180 yıl önce İngiltere’de bulundu. 1822 yılında, bir fizikçi ve aynı zamanda da amatör bir paleontolog olan Dr. Gideon Mantell’in eşi tarafından büyük bir diş keşfedildi. Dr. Matell, daha başka fosiller aradı ve birkaç diş ve kemik daha buldu. Bulduğu fosilleri ünlü bir fransız bilim adamı olan Baron Cuvier’e gönderdi. Şimdiye kadar, bununla karşılaştırılabilecek hiçbir fosil görmemiş olan büyük Fransız bilim adamı bu kez yanıldı. Cuvier, dişlerin, eski bir gergedana ve kemiklerin de, soyu tükenmiş bir suaygırına ait olduğunu belirledi.

  Daha sonra, Dr. Mantell’in bir arkadaşı, ona, dişlerin yapısının Meksika ve Güney Amerika’da bulunan Hint ( İguana ) kertenkelesilerinkine benzediğini haber verdi. O zaman Dr. Mantell, çok şaşırtıcı yeni bir canlı türünün kalıntılarını bulduğuna karar verdi. Kısa bir süre sonra, kertenkele benzeri büyük bir etçilin fosilleşmiş diş ve kemikleri bulundu ve Megalosaurus olarak isimlendirildi. Iguanodon ve Megalosaurus’un o güne kadar keşfedilmemiş, soyu tükenmiş bir canlı türünün üyeleri oldukları fark edildi. Büyük İngiliz anatomi ve fosil bilimcisi Sir Richard Owen, onlara, “ korkunç kertenkele “ anlamına gelen Dinasaur ismini verdi. ( “ Evrim “ – Nisan 2008 )

  Devamı var.

  Biz inanlılar, Tanrı’nın merhametiyiz.
  Ayak izimiz, Mesih’tir ve yolumuzdur. isasiyahbeyaz
  Dünyayı kazansan neye yarar ?

Ansicht von 2 Beiträgen - 1 bis 2 (von insgesamt 2)
 • Du musst angemeldet sein, um auf dieses Thema antworten zu können.