ANASAYFA Forum İNCİL’den Bugünkü İnciler… (Devotionals) İNCİL’den alıntı: "Gel de bak"

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #26097
  Anonim
  Pasif

  İtiraf ediyorum ki, Allah’a ait şeyleri insan anlatışından çoğunlukla emin olamıyorum.Allah ile teması içtenlikle arayan Natanael adında biri, Allah ile teması olan Filipus’un anlatışından emin olamayınca, Filipus’un şu teşvik edici sözü ile İsa Mesih’e gitmesi mümkün olmuş:”Gel de bak”(Yuhanna 1:46). Rab İsa Mesih’in hizmetçisi ve tanığı olan herkesin üzerinde yönlendirici bu özelliği arıyorum.Bu esinle düşünürken yaşadığım şu gerçeği suçlanmaksızın farkettim:Kutsal Ruh esinleri beni Kurtarıcım Rab İsa Mesih’e yönlendiriyor; ama ben, vaazlarımla insanları İsa Mesih’e neden yönlendiremiyorum? Filipus’un Natanael’e teşvik edici sözünde bilmediğim bir gizem var!Muhakkaktır ki, Filipus, insanları Rab İsa Mesih’e getirme yeteneğini ve görevini Allah’tan almıştı. Natanael gibi, hepimiz Rab İsa Mesih ile iletişime muhtaç durumdayız! Bu ihtiyacını gören herkes, Natanael gibi, Rabble karşılaşmağa hazırdır.Çağımızda İsa Mesih’e yönlendirici esinlerle konuşanlar, dinleyicilerin Rab ve Kurtarıcı İsa Mesih’e yöneldiklerini görürler.Çünkü Rab İsa Mesih, bu dünyanın ışığı ve Kurtarıcısıdır; başka kimse değildir! “Yol ve hakikat ve hayat benim; ben vasıta olmadıkça, Baba’ya kimse gelmez” diyen İsa Mesih’le iletişime çağrılıyoruz! “Gel de bak” diyen Filipus gibi, Kral Davud da, İsa Mesih’e yönelmemiz için şu sözü söylemiş:”Tadın ve görün; RAB ne iyidir!”(Mezmur 34:8).Filipus gibi, Davud da, Rabbin hizmetçisi ve şahididir! İNCİL’i okuyup da, doğruluğundan hala emin olamayanlara teşvikim şudur: İç odalarına çekilerek, gizlilik içinde dinleyen Baba’ya yüreklerindeki güvensizliği cesaretle söylesinler.Çünkü Allah’a iman etmeğe çalışmak şeriat yolu ve insan işidir; fakat gerçek iman, Allah’ın lütfu ve işidir!Allah’ın lütfunun ve işinin tanığı olarak bunu yazıyorum; Allah’a güvensizlikleri olanlar, yürekleri araştıran ve bilen Rabbimşiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih’e yüreklerini açsınlar ve Natanael gibi, Rabbbe yönelsinler. Natanael’in kendisine gelmekte olduğunu gören Rabbin şu sözü ne kadar cesaret vericidir: “İşte, kendisinde hile olmıyan gerçek bir İsraili!” (Yuhanna 1:47).Gerçek imanda şüphe yoktur! İçinde şüphe olan iman, hilelidir.Allah’a iman ettiklerini söyleyerek ön saflarda koşanların yüreklerini bilen Allah,bu hilenin farkında olanlardan itiraf bekliyor! Kurtarıcımız Rab İsa Mesih, insan formuna girerek bize güven vermeğe geldi. O, kendisi ile arkadaş olabileceğimiz halim ve alçak gönüllü yol, gerçek ve yaşamımız olmağa hazır bizi bekliyor.Günah ilşleyenleri günah işlemekten tek kurtaran odur. Yüreklerdeki hileleri alıp onların yerine hakikilerini koyan odur; çünkü o, hakikattır! İsa Mesih’ çağırın; çağrınızı işitiyor! Bu teşvik yazımı onun şu vaadı ile noktalıyorum:”Siz hakikati bileceksiniz; ve hakikat sizi azat edecektir” (Yuhanna 8:32).

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.