İncİl Melekler Hakkinda Ne Der?

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #24077
  Anonim
  Pasif

  MELEKLER HAKKINDA İNCİL NE DER

  Melekler doğaüstü göksel varlıklar, .Tanrı’nın hizmetçileri ve O’nun buyruğunu, amacını yerine getiren mesajcılardır. İncil’de onlara, görevli ruhlardenir.

  ’Bütün melekler kurtuluşu miras alacaklara hizmet etmek için gönderilen görevli ruhlar değil midir?’ (İbraniler 1:14).

  Melekler Tanrı’nın buyruğu ile yaratıldılar.

  Rab’bin adına övgü sunsunlar, çünkü O buyruk verince, var oldular’ (Mezmur 148:5).

  ’Nitekim yerde ve gökte, görünen ve görüneyen herşey – tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar – O’nda yaratıldı. Her şey O’nun aracılığıyla ve O’nun için yaratıldı’ (Koloseliler 1:16).

  ’ Sabah yıldızları birlikte şarkı söylerken, ilahi varlıklar sevinçle çığrışırken’(Eyup 38:7).

  İsa Beytlehem kentinde bakire Meryem’den dünyaya gelince, bir melek başkanlığında büyük bir melekler topluluğu gökte Tanrı’ya şükürler sunarak şu ezgiyi yükselttiler:

  ’En yücelerde Tanrı’ya yücelik olsun . Yeryüzünde O’nun hoşnut kaldığı insanlara esenlik olsun’ dediler (Luka 2:14).

  Tanrı’nın yarattığı meleklerin tümü kutsal, günahsız durumda kalmadı. Başta İblis olmak üzere, Tanrı’ya başkaldıran melekler topluluğunun üçte biri göksel Kat’tan atıldı, cin diye tanınan murdar ruhlar durumuna düştü.

  ’Tanrı günah işliyen melekleri esirgemedi; onları cehenneme atıp karanlıkta zincire vurdu. Yargılanıncaya dek orada tutulacaklar’ (2.Petrus 2:4).

  Meleklerin belirli işlerinden biri Tanrı’ya hamt sunmaktır.

  ’Rabbe övgüler sunun, ey sizler, O’nun melekleri, O’nun sözünü dinleyen, söylediklerini yerine getiren güç sahipleri!’(Mezmur 103:21).

  ’Rab’be övgüler sunun! Göklerden Rab’be övgüler sunun. Övgüler sunun O’na ey bütün göksel orduları!’ (Mezmur 148:1-2).

  Baş meleğin adı Mikael’dir.

  Pers krallığının önderi yirmi bir gün bana karşı durdu. Sonra baş önderlerden Mikail bana yardıma geldi’ (Daniel 10:13).

  İsa’nın doğacağını Meryem’e müjdeleyen melek Cebrail’dir.

  Elizabet’in hamileliğinn altıncı ayında Tanrı, Melek Cebrail’i Celile’de bulunan Nasıra adlı kente, Davut’un soyundan Yusuf adındaki adamla nışanlı kıza gönderdi. Kızın adı Meryem’di’ (Luka 1:26).

  Adları ile tanınan başka melekler şunlardır: Rafael, Uriyel, Yeremiyel, göksel toplumlar Kitap’ta Kerubim ve Esrafim adları ile tanıtılır.

  İsa, meleklerin kutsal, akıllı varlıklar olduğunu, erkek ya da dişi olmadığını, yeniden gelişinde O’nun yanında bulunacaklarını, doğruları günahkarlardan ayıracaklarını, yerde her günahlı insanın tövbe edişinde gökte sevinç duyduklarını, günahlıların yargılanışında hazır bulunacaklarını belirtir. Meleklerin rolü hem geçmişte hem de gelecekte önemlidir.

  İsa Mesih mezardan dirilince bir melek gökten indi, geldi taşı yuvarladı, üstüne oturdu. Mezarı ziyarete gelen kadınları şaşkına döndüren müjdeyi yansıttı. Taşı kenara yuvarlayarak üzerine oturdu. Görünüşü şimşek gibi, giysileri ise kar gibi bembeyazdı . Nöbetçiler korkudan titremeye başladılar, sonra ölü gibi yere yıkıldılar. Melekler kadınlara şöyle seslendi: ’Korkmayın! Çarmıha gerdiğiniz İsa’yı aradığınızı biliyorum. O burada yok; söylemiş olduğu gibi dirildi’ (Matta 28:2-6).

  Meleğin görünmü şimşek gibiydi, giysiside kar gibi bembeyazdı.

  Bir meleğin, hapse atılan elçileri hapisten kurtardığı, onları belirli göreve yönelttiği, Herodes adından bozuk ve haksız bir kralı ölüme çarptığı ve vücudunu kurtlarla doldurduğu yazılıdır.

  Meleklerin insanlara hizmeti İsa Mesih’in yeryüzüne gelip kefaret sunusundan bu yana durmuştur. Tanrı çağımızda insanlara Mesih’in kefareti ve Kutsal Ruh’un teselli edişi ile konuşur. Kuşkusuz, Mesih meleklerden üstündür. Melekler birer yaratıktır. İsa hem meleklerin hem de insanın Rabbidir.?

  ’Yine Tanrı ilk doğanı dünyaya gönderirken diyor ki, ’Tanrı’nın bütün melekleri O’na tapınsın’. Melekler için, ’Kendi meleklerini rüzgar, hizmetkarlarını da ateş alevi gibi yapar’ diyor (İbraniler 1:6-7).

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.