İncil’de geleceğe dair olması beklenen olaylar var mıdır?

 • Bu konu 4 izleyen ve 7 yanıt içeriyor.
8 yazı görüntüleniyor - 1 ile 8 arası (toplam 8)
 • Yazar
  Yazılar
 • #26519
  Anonim
  Pasif

  Merhaba.

  Bu konuyu merak ediyorum. İncil’de günümüzdeki bazı şeylerden haber verilmiş midir? Gelecek hakkında bilgi var mıdır?

  Teşekkürler.

  #33827
  Anonim
  Pasif

  Sonun Belirtileri

  (Mat.24:1-35; Mar.13:1-31)

  5-6 Bazı kişiler tapınağın nasıl güzel taşlar ve adaklarla süslenmiş olduğundan söz edince İsa, “Burada gördüklerinize gelince, öyle günler gelecek ki, taş üstünde taş kalmayacak, hepsi yıkılacak!” dedi.

  7 Onlar da, “Peki, öğretmenimiz, bu dediklerin ne zaman olacak? Bunların gerçekleşmek üzere olduğunu gösteren belirti ne olacak?” diye sordular.

  8 İsa, “Sakın sizi saptırmasınlar” dedi. “Birçokları, `Ben O`yum` ve `Zaman yaklaştı` diyerek benim adımla gelecekler. Onların ardından gitmeyin.

  9 Savaş ve isyan haberleri duyunca telaşlanmayın. Önce bunların olması gerek, ama son hemen gelmeyecek.”

  10 Sonra onlara şöyle dedi: “Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak.

  11 Şiddetli depremler, yer yer kıtlıklar ve salgın hastalıklar, korkunç olaylar ve gökte olağanüstü belirtiler olacak.

  12 Ama bütün bu olaylardan önce sizi yakalayıp zulmedecekler. Sizi havralara teslim edecek, zindanlara atacaklar. Benim adımdan ötürü kralların, valilerin önüne çıkarılacaksınız.

  13 Bu size tanıklık etme fırsatı olacak.

  14 Buna göre kendinizi nasıl savunacağınızı önceden düşünmemekte kararlı olun.

  15 Çünkü ben size öyle bir konuşma yeteneği, öyle bir bilgelik vereceğim ki, size karşı çıkanların hiçbiri buna karşı direnemeyecek, bir şey diyemeyecek.

  16 Anne babanız, kardeşleriniz, akraba ve dostlarınız bile sizi ele verecek ve bazılarınızı öldürtecekler.

  17 Benim adımdan ötürü herkes sizden nefret edecek.

  18 Ne var ki, başınızdaki saçlardan bir tel bile yok olmayacaktır.

  19 Dayanmakla canlarınızı kazanacaksınız.

  20 Yeruşalim`in ordular tarafından kuşatıldığını görünce bilin ki, kentin yıkılacağı zaman yaklaşmıştır.

  21 O zaman Yahudiye`de bulunanlar dağlara kaçsın, kentte olanlar dışarı çıksın, kırdakiler kente dönmesin.

  22 Çünkü o günler, yazılmış olanların tümünün gerçekleşeceği ceza günleridir.

  23 O günlerde gebe olan, çocuk emziren kadınların vay haline! Çünkü ülke büyük sıkıntıya düşecek ve bu halk gazaba uğrayacaktır.

  24 Kılıçtan geçirilecek, tutsak olarak bütün uluslar arasına sürülecekler. Yeruşalim, öteki ulusların dönemleri tamamlanıncaya dek onların ayakları altında çiğnenecektir.

  25 Güneşte, ayda ve yıldızlarda belirtiler görülecek. Yeryüzünde uluslar denizin ve dalgaların uğultusundan şaşkına dönecek, dehşete düşecekler.

  26 Dünyanın üzerine gelecek felaketleri bekleyen insanlar korkudan bayılacak. Çünkü göksel güçler sarsılacak.

  27 O zaman İnsanoğlu`nun* bulut içinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler.

  28 Bu olaylar gerçekleşmeye başlayınca doğrulun ve başlarınızı kaldırın. Çünkü kurtuluşunuz yakın demektir.”

  29 İsa onlara şu benzetmeyi anlattı: “İncir ağacına ya da herhangi bir ağaca bakın.

  30 Bunların yapraklandığını gördüğünüz zaman yaz mevsiminin yakın olduğunu kendiliğinizden anlarsınız.

  31 Aynı şekilde, bu olayların gerçekleştiğini gördüğünüzde bilin ki, Tanrı`nın Egemenliği yakındır.

  32 Size doğrusunu söyleyeyim, bütün bunlar olmadan, bu kuşak ortadan kalkmayacak.

  33 Yer ve gök ortadan kalkacak, ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır.

  34-35 Kendinize dikkat edin! Yürekleriniz sefahat, sarhoşluk ve bu yaşamın kaygılarıyla ağırlaşmasın. O gün, üzerinize bir tuzak gibi aniden inmesin. Çünkü o gün bütün yeryüzünde yaşayan herkesin üzerine gelecektir.

  36 Her an uyanık kalın, gerçekleşmek üzere olan bütün bu olaylardan kurtulabilmek ve İnsanoğlu`nun önünde durabilmek için dua edin.”

  37 İsa gündüz tapınakta öğretiyor, geceleri ise kentten dışarı çıkıp Zeytin Dağı`nda sabahlıyordu.

  38 Sabah erkenden bütün halk O`nu tapınakta dinlemek için O`na akın ediyordu.

  İncili okuduğunuzda göreceksiniz bu ayetleri. Ayrıca Vahiy kitabı tamamen son günlerde olacak olayları, Mesih Karşıtı Şeytanın oğlunun yeryüzüne gelişini, yeryüzünde olacak olan savaşları, yıkım ve felaketleri, doğal afetleri, salgın hastalıkları, kıtlığı, Mesih’in ikinci gelişini, Milenyum’u, Eski Düzenin ortadan kaldırılıp, yeni düzenin gelişini anlatır. Ama zamanları çok açıkça belirtilmemiştir ama bir sıra içinde anlatılır. Birçok islami kaynak ahir zamanla ilgili alametleri incilin vahiy bölümünden alıntılamıştır. Okuduğunuzda farkedeceksiniz ama bir farkla, O da şu, Mesih’in Rab olduğu gerçeği, ve insanlığın günahını yüklenen Tanrı Kuzusu olacağı gerçeği yadsınarak, sadece dünyada olacak felaketleri alıntılanmıştır.

  #33835
  Anonim
  Pasif

  Uğraşınız için teşekkür ederim.
  Sorudan kastım, detaylı olaylardı(örneğin: bir mekan verilip, ardından belirtilen bir zamanda o mekanda olacak çok nadir bir olayın bildirilmesi gibi) fakat; yine de teşekkürler.

  #33841
  Anonim
  Pasif

  GERÇEKLEŞMİŞ PEYGAMBERLİKLER MESİH İLE İLGİLİDİR.

  EN ÖNEMLİ ŞEY MESİH İLE ORTAYA ÇIKARILAN KURTULUŞ, LÜTUF , BAĞIŞLANMA ÇAĞIDIR. RAB TANRI YÜZYILLAR BOYUNCA, TAA YARATIŞLIŞTAN BU YANA PLANI KUTSAL KİTAPTA KAYIR ALTINDADIR. MESİH’İN GELİŞİ GERÇEKLEŞTİ, GELDİ, ÖLDÜRÜLDÜ, SUÇLARI ÜSTLENDİ. ADINA İMAN EDENLERE HAYAT VERDİ. BUNDAN DAHA MÜHÜM BİR VAAD YOKTUR. TANRI’NIN EN BÜYÜK VAADİDİR VE BU NEDENLE HEP BUNDA BAHSEDEN SÖZLERİ KUTSAL KİTAPTA VARDIR.

  YEŞAYA 52

  Dinleyin! Bekçileriniz seslerini yükseltiyor, Hep birlikte sevinçle haykırıyorlar. Çünkü RAB`bin Siyon`a dönüşünü gözleriyle görmekteler!

  9 Ey Yeruşalim yıkıntıları, Hep birlikte sevinçle haykırıp bağırın! Çünkü RAB halkını avuttu, Yeruşalim`i kurtardı.

  10 Bütün ulusların gözü önünde Kutsal kolunu sıvadı, Dünyanın dört bucağı Tanrımız`ın kurtarışını görecek.

  11 Çekilin, çekilin, oradan çıkın, Murdara dokunmayın. Oradan çıkıp temizlenin, Ey RAB`be tapınma araçlarını taşıyan sizler!

  12 Aceleyle çıkmayacak, Kaçıp gitmeyeceksiniz; Çünkü RAB önünüzden gidecek, İsrail`in Tanrısı artçınız olacak.

  Kulun Acı Çekmesi ve Yücelmesi

  13 Bakın, kulum başarılı olacak; Üstün olacak, el üstünde tutulup alabildiğine yüceltilecek.

  14 Birçokları onun karşısında dehşete düşüyor; Biçimi, görünüşü öyle bozuldu ki, İnsana benzer yanı kalmadı;

  15 Pek çok ulus ona şaşacak, Onun önünde kralların ağızları kapanacak. Çünkü kendilerine anlatılmamış olanı görecek, Duymadıklarını anlayacaklar.

  YEŞAYA 53

  Verdiğimiz habere kim inandı? RAB`bin gücü kime açıklandı?

  2 O RAB`bin önünde bir fidan gibi, Kurak yerdeki kök gibi büyüdü. Bakılacak biçimden, güzellikten yoksundu. Gönlümüzü çeken bir görünüşü de yoktu.

  3 İnsanlarca hor görüldü, Yapayalnız bırakıldı. Acılar adamıydı, hastalığı yakından tanıdı. İnsanların yüz çevirdiği biri gibi hor görüldü, Ona değer vermedik.

  4 Aslında hastalıklarımızı o üstlendi, Acılarımızı o yüklendi. Bizse Tanrı tarafından cezalandırıldığını, Vurulup ezildiğini sandık.

  5 Oysa, bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi, Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza Ona verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk.

  6 Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık, Her birimiz kendi yoluna döndü. Yine de RAB hepimizin cezasını ona yükledi.

  7 O baskı görüp eziyet çektiyse de Ağzını açmadı. Kesime götürülen kuzu gibi, Kırkıcıların önünde sessizce duran koyun gibi Açmadı ağzını.

  8 Acımasızca yargılanıp ölüme götürüldü. Halkımın isyanı ve hak ettiği ceza yüzünden Yaşayanlar diyarından atıldı. Onun kuşağından bunu düşünen oldu mu?

  9 Şiddete başvurmadığı, Ağzından hileli söz çıkmadığı halde, Ona kötülerin yanında bir mezar verildi, Ama öldüğünde zenginin yanındaydı.

  10 Ne var ki, RAB onun ezilmesini uygun gördü, Acı çekmesini istedi. Canını suç sunusu* olarak sunarsa Soyundan gelenleri görecek ve günleri uzayacak. RAB`bin istemi onun aracılığıyla gerçekleşecek.

  11 Canını feda ettiği için Gördükleriyle*fu* hoşnut olacak. RAB`bin doğru kulu, kendisini kabul eden birçoklarını aklayacak. Çünkü onların suçlarını o üstlendi.

  12 Bundan dolayı ona ünlüler arasında bir pay vereceğim, Ganimeti güçlülerle paylaşacak. Çünkü canını feda etti, başkaldıranlarla bir sayıldı. Pek çoklarının günahını o üzerine aldı, Başkaldıranlar için de yalvardı.

  YEŞAYA 9

  1 Bununla birlikte sıkıntı çekmiş olan ülke karanlıkta kalmayacak. Geçmişte Zevulun ve Naftali bölgelerini alçaltan Tanrı, gelecekte Şeria Irmağı`nın ötesinde, Deniz Yolu`nda, ulusların yaşadığı Celile`yi onurlandıracak.

  2 Karanlıkta yürüyen halk Büyük bir ışık görecek; Ölümün gölgelediği diyarda Yaşayanların üzerine ışık parlayacak.

  3 Ya RAB, ulusu çoğaltacak, sevincini artıracaksın. Ekin biçenlerin neşelendiği, Ganimet paylaşanların coştuğu gibi, Onlar da sevinecek senin önünde.

  4 Çünkü onlara yük olan boyunduruğu, Omuzlarını döven değneği, Onlara eziyet edenlerin sopasını paramparça edeceksin; Tıpkı Midyanlılar`ı yenilgiye uğrattığın günkü gibi.

  5 Savaşta giyilen çizmeleri Ve kana bulanmış giysileri Yakılacak, ateşe yem olacak.

  6 Çünkü bize bir çocuk doğacak, Bize bir oğul verilecek. Yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı Harika Öğütçü*fı*, Güçlü Tanrı, Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak.

  7 Davut`un tahtı ve ülkesi üzerinde egemenlik sürecek. Egemenliğinin ve esenliğinin büyümesi son bulmayacak. Egemenliğini adaletle, doğrulukla kuracak Ve sonsuza dek sürdürecek. Her Şeye Egemen RAB`bin gayreti bunu sağlayacak.

  YEŞAYA 11

  Esenlik Umudu

  1 İşay`ın kütüğünden yeni bir filiz çıkacak, Kökünden bir fidan meyve verecek.

  2 RAB`bin Ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu, Öğüt ve güç ruhu, bilgi ve RAB korkusu ruhu Onun üzerinde olacak.

  3 RAB korkusu hoşuna gidecek. Gözüyle gördüğüne göre yargılamayacak, Kulağıyla işittiğine göre karar vermeyecek.

  4 Yoksulları adaletle yargılayacak, Yeryüzünde ezilenler için dürüstçe karar verecek. Dünyayı ağzının değneğiyle cezalandıracak, Kötüleri soluğuyla öldürecek.

  5 Davranışının temeli adalet ve sadakat olacak*fk*.

  6 Onun döneminde kurtla kuzu bir arada yaşayacak, Parsla oğlak birlikte yatacak, Buzağı, genç aslan ve besili sığır yanyana duracak, Onları küçük bir çocuk güdecek.

  7 İnekle ayı birlikte otlayacak, Yavruları bir arada yatacak. Aslan sığır gibi saman yiyecek.

  8 Emzikteki bebek kobra deliği üzerinde oynayacak, Sütten kesilmiş çocuk elini engerek kovuğuna sokacak.

  9 Kutsal dağımın hiçbir yerinde Kimse zarar vermeyecek, yok etmeyecek. Çünkü sular denizi nasıl dolduruyorsa, Dünya da RAB`bin bilgisiyle dolacak. Sürgünler Geri Dönecek

  10 O gün İşay`ın kökü ortaya çıkacak, Halklara sancak olacak, Uluslar ona yönelecek. Kaldığı yer görkemli olacak.

  YEŞAYA 40

  9 Ey Siyon`a müjde getiren, Yüksek dağa çık! Ey Yeruşalim`e müjde getiren*fm*, Yükselt sesini, bağır, Sesini yükselt, korkma. Yahuda kentlerine, “İşte, Tanrınız!” de.

  10 İşte Egemen RAB gücüyle geliyor, Kudretiyle egemenlik sürecek. Ücreti kendisiyle birlikte, Ödülü önündedir.

  11 Sürüsünü çoban gibi güdecek, Kollarına alacak kuzuları, Bağrında taşıyacak; Usul usul yol gösterecek emziklilere.

  YEŞAYA 50

  4 Yorgunlara sözle destek olmayı bileyim diye Egemen RAB bana eğitilmişlerin dilini verdi. Eğitilenler gibi dinleyeyim diye kulağımı uyandırır her sabah.

  5 Egemen RAB kulağımı açtı, Karşı koymadım, geri çekilmedim.

  6 Bana vuranlara sırtımı açtım, Yanaklarımı uzattım sakalımı yolanlara. Aşağılamalardan, tükürükten yüzümü gizlemedim.

  7 Egemen RAB bana yardım ettiği için Utanç duymam. Kararımdan dönmem*fş*, Utandırılmayacağımı bilirim.

  8 Beni haklı çıkaran yakınımda. Benden davacı olan kim, yüzleşelim, Kimdir hasmım, karşıma çıksın.

  9 Bana yardım eden Egemen RAB`dir, Kim suçlu çıkaracak beni? Onların hepsi giysi gibi eskiyecek, Tümünü güve yiyip bitirecek.

  10 Aranızda RAB`den korkan, Kulunun sözünü dinleyen kim var? Karanlıkta yürüyen, ışığı olmayan, RAB`bin adına güvensin, Tanrısı`na dayansın.

  11 Ama ateş yakan, Alevli oklar kuşanan sizler, hepiniz, Ateşinizin aydınlığında, Tutuşturduğunuz alevli okların arasında yürüyün. Benden alacağınız şudur: Azap içinde yatacaksınız.

  YEŞAYA 52

  Kulun Acı Çekmesi ve Yücelmesi

  13 Bakın, kulum başarılı olacak; Üstün olacak, el üstünde tutulup alabildiğine yüceltilecek.

  14 Birçokları onun karşısında dehşete düşüyor; Biçimi, görünüşü öyle bozuldu ki, İnsana benzer yanı kalmadı;

  15 Pek çok ulus ona şaşacak, Onun önünde kralların ağızları kapanacak. Çünkü kendilerine anlatılmamış olanı görecek, Duymadıklarını anlayacaklar.

  #33842
  Anonim
  Pasif

  GERÇEKLEŞMİŞ PEYGAMBERLİKLER MESİH İLE İLGİLİDİR.

  EN ÖNEMLİ ŞEY MESİH İLE ORTAYA ÇIKARILAN KURTULUŞ, LÜTUF , BAĞIŞLANMA ÇAĞIDIR. RAB TANRI YÜZYILLAR BOYUNCA, TAA YARATIŞLIŞTAN BU YANA PLANI KUTSAL KİTAPTA KAYIR ALTINDADIR. MESİH’İN GELİŞİ GERÇEKLEŞTİ, GELDİ, ÖLDÜRÜLDÜ, SUÇLARI ÜSTLENDİ. ADINA İMAN EDENLERE HAYAT VERDİ. BUNDAN DAHA MÜHÜM BİR VAAD YOKTUR. TANRI’NIN EN BÜYÜK VAADİDİR VE BU NEDENLE HEP BUNDA BAHSEDEN SÖZLERİ KUTSAL KİTAPTA VARDIR.

  YEŞAYA 52

  Dinleyin! Bekçileriniz seslerini yükseltiyor, Hep birlikte sevinçle haykırıyorlar. Çünkü RAB`bin Siyon`a dönüşünü gözleriyle görmekteler!

  9 Ey Yeruşalim yıkıntıları, Hep birlikte sevinçle haykırıp bağırın! Çünkü RAB halkını avuttu, Yeruşalim`i kurtardı.

  10 Bütün ulusların gözü önünde Kutsal kolunu sıvadı, Dünyanın dört bucağı Tanrımız`ın kurtarışını görecek.

  11 Çekilin, çekilin, oradan çıkın, Murdara dokunmayın. Oradan çıkıp temizlenin, Ey RAB`be tapınma araçlarını taşıyan sizler!

  12 Aceleyle çıkmayacak, Kaçıp gitmeyeceksiniz; Çünkü RAB önünüzden gidecek, İsrail`in Tanrısı artçınız olacak.

  Kulun Acı Çekmesi ve Yücelmesi

  13 Bakın, kulum başarılı olacak; Üstün olacak, el üstünde tutulup alabildiğine yüceltilecek.

  14 Birçokları onun karşısında dehşete düşüyor; Biçimi, görünüşü öyle bozuldu ki, İnsana benzer yanı kalmadı;

  15 Pek çok ulus ona şaşacak, Onun önünde kralların ağızları kapanacak. Çünkü kendilerine anlatılmamış olanı görecek, Duymadıklarını anlayacaklar.

  YEŞAYA 53

  Verdiğimiz habere kim inandı? RAB`bin gücü kime açıklandı?

  2 O RAB`bin önünde bir fidan gibi, Kurak yerdeki kök gibi büyüdü. Bakılacak biçimden, güzellikten yoksundu. Gönlümüzü çeken bir görünüşü de yoktu.

  3 İnsanlarca hor görüldü, Yapayalnız bırakıldı. Acılar adamıydı, hastalığı yakından tanıdı. İnsanların yüz çevirdiği biri gibi hor görüldü, Ona değer vermedik.

  4 Aslında hastalıklarımızı o üstlendi, Acılarımızı o yüklendi. Bizse Tanrı tarafından cezalandırıldığını, Vurulup ezildiğini sandık.

  5 Oysa, bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi, Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza Ona verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk.

  6 Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık, Her birimiz kendi yoluna döndü. Yine de RAB hepimizin cezasını ona yükledi.

  7 O baskı görüp eziyet çektiyse de Ağzını açmadı. Kesime götürülen kuzu gibi, Kırkıcıların önünde sessizce duran koyun gibi Açmadı ağzını.

  8 Acımasızca yargılanıp ölüme götürüldü. Halkımın isyanı ve hak ettiği ceza yüzünden Yaşayanlar diyarından atıldı. Onun kuşağından bunu düşünen oldu mu?

  9 Şiddete başvurmadığı, Ağzından hileli söz çıkmadığı halde, Ona kötülerin yanında bir mezar verildi, Ama öldüğünde zenginin yanındaydı.

  10 Ne var ki, RAB onun ezilmesini uygun gördü, Acı çekmesini istedi. Canını suç sunusu* olarak sunarsa Soyundan gelenleri görecek ve günleri uzayacak. RAB`bin istemi onun aracılığıyla gerçekleşecek.

  11 Canını feda ettiği için Gördükleriyle*fu* hoşnut olacak. RAB`bin doğru kulu, kendisini kabul eden birçoklarını aklayacak. Çünkü onların suçlarını o üstlendi.

  12 Bundan dolayı ona ünlüler arasında bir pay vereceğim, Ganimeti güçlülerle paylaşacak. Çünkü canını feda etti, başkaldıranlarla bir sayıldı. Pek çoklarının günahını o üzerine aldı, Başkaldıranlar için de yalvardı.

  YEŞAYA 9

  1 Bununla birlikte sıkıntı çekmiş olan ülke karanlıkta kalmayacak. Geçmişte Zevulun ve Naftali bölgelerini alçaltan Tanrı, gelecekte Şeria Irmağı`nın ötesinde, Deniz Yolu`nda, ulusların yaşadığı Celile`yi onurlandıracak.

  2 Karanlıkta yürüyen halk Büyük bir ışık görecek; Ölümün gölgelediği diyarda Yaşayanların üzerine ışık parlayacak.

  3 Ya RAB, ulusu çoğaltacak, sevincini artıracaksın. Ekin biçenlerin neşelendiği, Ganimet paylaşanların coştuğu gibi, Onlar da sevinecek senin önünde.

  4 Çünkü onlara yük olan boyunduruğu, Omuzlarını döven değneği, Onlara eziyet edenlerin sopasını paramparça edeceksin; Tıpkı Midyanlılar`ı yenilgiye uğrattığın günkü gibi.

  5 Savaşta giyilen çizmeleri Ve kana bulanmış giysileri Yakılacak, ateşe yem olacak.

  6 Çünkü bize bir çocuk doğacak, Bize bir oğul verilecek. Yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı Harika Öğütçü*fı*, Güçlü Tanrı, Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak.

  7 Davut`un tahtı ve ülkesi üzerinde egemenlik sürecek. Egemenliğinin ve esenliğinin büyümesi son bulmayacak. Egemenliğini adaletle, doğrulukla kuracak Ve sonsuza dek sürdürecek. Her Şeye Egemen RAB`bin gayreti bunu sağlayacak.

  YEŞAYA 11

  Esenlik Umudu

  1 İşay`ın kütüğünden yeni bir filiz çıkacak, Kökünden bir fidan meyve verecek.

  2 RAB`bin Ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu, Öğüt ve güç ruhu, bilgi ve RAB korkusu ruhu Onun üzerinde olacak.

  3 RAB korkusu hoşuna gidecek. Gözüyle gördüğüne göre yargılamayacak, Kulağıyla işittiğine göre karar vermeyecek.

  4 Yoksulları adaletle yargılayacak, Yeryüzünde ezilenler için dürüstçe karar verecek. Dünyayı ağzının değneğiyle cezalandıracak, Kötüleri soluğuyla öldürecek.

  5 Davranışının temeli adalet ve sadakat olacak*fk*.

  6 Onun döneminde kurtla kuzu bir arada yaşayacak, Parsla oğlak birlikte yatacak, Buzağı, genç aslan ve besili sığır yanyana duracak, Onları küçük bir çocuk güdecek.

  7 İnekle ayı birlikte otlayacak, Yavruları bir arada yatacak. Aslan sığır gibi saman yiyecek.

  8 Emzikteki bebek kobra deliği üzerinde oynayacak, Sütten kesilmiş çocuk elini engerek kovuğuna sokacak.

  9 Kutsal dağımın hiçbir yerinde Kimse zarar vermeyecek, yok etmeyecek. Çünkü sular denizi nasıl dolduruyorsa, Dünya da RAB`bin bilgisiyle dolacak. Sürgünler Geri Dönecek

  10 O gün İşay`ın kökü ortaya çıkacak, Halklara sancak olacak, Uluslar ona yönelecek. Kaldığı yer görkemli olacak.

  YEŞAYA 40

  9 Ey Siyon`a müjde getiren, Yüksek dağa çık! Ey Yeruşalim`e müjde getiren*fm*, Yükselt sesini, bağır, Sesini yükselt, korkma. Yahuda kentlerine, “İşte, Tanrınız!” de.

  10 İşte Egemen RAB gücüyle geliyor, Kudretiyle egemenlik sürecek. Ücreti kendisiyle birlikte, Ödülü önündedir.

  11 Sürüsünü çoban gibi güdecek, Kollarına alacak kuzuları, Bağrında taşıyacak; Usul usul yol gösterecek emziklilere.

  YEŞAYA 50

  4 Yorgunlara sözle destek olmayı bileyim diye Egemen RAB bana eğitilmişlerin dilini verdi. Eğitilenler gibi dinleyeyim diye kulağımı uyandırır her sabah.

  5 Egemen RAB kulağımı açtı, Karşı koymadım, geri çekilmedim.

  6 Bana vuranlara sırtımı açtım, Yanaklarımı uzattım sakalımı yolanlara. Aşağılamalardan, tükürükten yüzümü gizlemedim.

  7 Egemen RAB bana yardım ettiği için Utanç duymam. Kararımdan dönmem*fş*, Utandırılmayacağımı bilirim.

  8 Beni haklı çıkaran yakınımda. Benden davacı olan kim, yüzleşelim, Kimdir hasmım, karşıma çıksın.

  9 Bana yardım eden Egemen RAB`dir, Kim suçlu çıkaracak beni? Onların hepsi giysi gibi eskiyecek, Tümünü güve yiyip bitirecek.

  10 Aranızda RAB`den korkan, Kulunun sözünü dinleyen kim var? Karanlıkta yürüyen, ışığı olmayan, RAB`bin adına güvensin, Tanrısı`na dayansın.

  11 Ama ateş yakan, Alevli oklar kuşanan sizler, hepiniz, Ateşinizin aydınlığında, Tutuşturduğunuz alevli okların arasında yürüyün. Benden alacağınız şudur: Azap içinde yatacaksınız.

  YEŞAYA 52

  Kulun Acı Çekmesi ve Yücelmesi

  13 Bakın, kulum başarılı olacak; Üstün olacak, el üstünde tutulup alabildiğine yüceltilecek.

  14 Birçokları onun karşısında dehşete düşüyor; Biçimi, görünüşü öyle bozuldu ki, İnsana benzer yanı kalmadı;

  15 Pek çok ulus ona şaşacak, Onun önünde kralların ağızları kapanacak. Çünkü kendilerine anlatılmamış olanı görecek, Duymadıklarını anlayacaklar.

  MİKA 5

  2 Ama sen, ey Beytlehem Efrata, Yahuda boyları arasında önemsiz olduğun halde, İsrail`i benim adıma yönetecek olan senden çıkacak. Onun kökeni öncesizliğe, zamanın başlangıcına dayanıR.

  ÖZDEYİŞLER 8

  RAB yaratma işine başladığında İlk beni yarattı,

  23 Dünya var olmadan önce, Ta başlangıçta, öncesizlikte yerimi aldım.

  24 Enginler yokken, Suları bol pınarlar yokken doğdum ben.

  25-26 Dağlar daha oluşmadan, Tepeler belirmeden, RAB dünyayı, kırları Ve dünyadaki toprağın zerresini yaratmadan doğdum.

  27 RAB gökleri yerine koyduğunda oradaydım, Engin denizleri ufukla çevirdiğinde,

  28 Bulutları oluşturduğunda, Denizin kaynaklarını güçlendirdiğinde,

  29 Sular buyruğundan öte geçmesinler diye Denize sınır çizdiğinde, Dünyanın temellerini pekiştirdiğinde,

  30 Baş mimar olarak O`nun yanındaydım. Gün be gün sevinçle dolup taştım, Huzurunda hep coştum.

  31 O`nun dünyası mutluluğum, İnsanları sevincimdi.

  32 Çocuklarım, şimdi beni dinleyin: Yolumu izleyenlere ne mutlu!

  33 Uyarılarımı dinleyin ve bilge kişiler olun, Görmezlikten gelmeyin onları.

  34 Beni dinleyen, Her gün kapımı gözleyen, Kapımın eşiğinden ayrılmayan kişiye ne mutlu!

  35 Çünkü beni bulan yaşam bulur Ve RAB`bin beğenisini kazanır.

  YUHANNA 1.BÖLÜM

  Tanrısal Söz

  1 Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı`yla birlikteydi ve Söz Tanrı`ydı.

  2 Başlangıçta O, Tanrı`yla birlikteydi.

  3 Her şey O`nun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O`nsuz olmadı.

  4 Yaşam O`ndaydı ve yaşam insanların ışığıydı.

  9 Dünyaya gelen, her insanı aydınlatan gerçek ışık vardı.

  10 O, dünyadaydı, dünya O`nun aracılığıyla var oldu, ama dünya O`nu tanımadı.

  11 Kendi yurduna geldi, ama kendi halkı O`nu kabul etmedi.

  12 Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı`nın çocukları olma hakkını verdi.

  13 Onlar ne kandan, ne beden ne de insan isteğinden doğdular; tersine, Tanrı`dan doğdular.

  14 Söz, insan olup aramızda yaşadı. O`nun yüceliğini Baba`dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul`un yüceliğini gördük.

  15 Yahya O`na tanıklık etti. Yüksek sesle şöyle dedi: “`Benden sonra gelen benden üstündür. Çünkü O benden önce vardı` diye sözünü ettiğim kişi budur.”

  16 Nitekim hepimiz O`nun doluluğundan lütuf üzerine lütuf aldık.

  DANİEL 7

  9 Ben bakarken Tahtlar kuruldu, Eskiden beri var Olan yerine oturdu. Giysileri kar gibi beyaz, Başındaki saçlar yün gibi apaktı. Tahtı alev alev, Tekerlekleri kızgın ateş gibiydi.

  10 Önünden ateşten bir ırmak çıkıp akıyordu. Binlerce binler O`na hizmet ediyordu; On binlerce on binler Önünde duruyordu. Mahkeme kuruldu, Kitaplar açıldı.

  11 Boynuzun söylediği övüngen sözleri duyunca baktım, yaratık gözümün önünde öldürüldü, bedeni kızgın ateşe atıldı, yok oldu.

  12 Öbür yaratıklara gelince, egemenlik onlardan alınmış, ancak belirli bir süre için yaşamalarına izin verilmişti.

  13 Gece görümlerimde insanoğluna benzer birinin göğün bulutlarıyla geldiğini gördüm. Eskiden beri var Olan`ın yanına doğru ilerledi, O`nun önüne getirildi.

  14 Ona egemenlik, yücelik ve krallık verildi. Bütün halklar, uluslar ve her dilden insan ona tapındı. Egemenliği hiç bitmeyecek sonsuz bir egemenlik, krallığı hiç yıkılmayacak bir krallıktır.”

  DANİEL 9

  24 Başkaldırıyı ortadan kaldırmak, günaha son vermek, suçu bağışlatmak, sonsuza dek kalıcı doğruluğu sağlamak, görüm ve peygamberliği mühürlemek, En Kutsal`ı meshetmek* için senin halkına ve kutsal kentine* yetmiş hafta*fk* kadar zaman saptanmıştır.

  25 Şunu bil ve anla: Yeruşalim`i yeniden kurmak için buyruğun verilmesinden, meshedilmiş* olan önderin gelişine dek yedi hafta geçecek. Altmış iki hafta içinde Yeruşalim yeniden sokaklarla, hendeklerle kurulacak. Ancak bu sıkıntılı zamanlarda olacak.

  26 Bu altmış iki hafta sonunda meshedilmiş olan öldürülecek ve onu destekleyen olmayacak. Gelecek önderin halkı, kenti ve kutsal yeri yerle bir edecek. Sonu tufanla olacak: Savaş sona dek sürecek. Yıkımların da olacağı kararlaştırıldı.

  27 Gelecek önder*fl* birçoklarıyla bir haftalık sağlam bir antlaşma yapacak. Haftanın yarısı geçince, kurbanı da sunuyu da kaldıracak. Kararlaştırılan yıkım başına gelinceye dek yok edici önder tapınağın üst bölümüne yıkıcı iğrenç şeyler* yerleştirecek.”

  YARATILIŞ 15

  15 Seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu Birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu senin başını ezecek, Sen onun topuğuna saldıracaksın.”

  MEZMURLA 22

  12 Boğalar kuşatıyor beni, Azgın Başan boğaları sarıyor çevremi.

  13 Kükreyerek avını parçalayan aslanlar gibi Ağızlarını açıyorlar bana.

  14 Su gibi dökülüyorum, Bütün kemiklerim oynaklarından çıkıyor; Yüreğim balmumu gibi içimde eriyor.

  15 Gücüm çömlek parçası gibi kurudu, Dilim damağıma yapışıyor; Beni ölüm toprağına yatırdın.

  16 Köpekler kuşatıyor beni, Kötüler sürüsü çevremi sarıyor, Ellerimi, ayaklarımı deliyorlar.

  17 Bütün kemiklerimi sayar oldum, Gözlerini dikmiş, bana bakıyorlar.

  18 Giysilerimi aralarında paylaşıyor, Elbisem için kura çekiyorlar.

  ZEKERİYA 11

  7 Bunun üzerine kesime ayrılmış sürünün özellikle ezilenlerini güttüm. Elime iki değnek aldım; birine “Lütuf”, ötekine “Birlik” adını koydum. Böylece sürüyü gütmeye başladım.

  8 Bir ayda üç çobanı başımdan savdım. Çünkü ben sürüden bıkmıştım, sürü de benden tiksinmişti.

  9 Sürüye, “Artık sizi gütmeyeceğim. Ölen ölsün, kesilen kesilsin, geri kalanlar da birbirinin etini yesin” dedim.

  10 Sonra “Lütuf” adındaki değneğimi aldım ve bütün uluslarla yapmış olduğum antlaşmayı bozmak için kırdım.

  11 Böylece antlaşma o gün bozuldu. Beni gözleyen sürünün ezilenleri RAB`bin sözünün yerine geldiğini anladılar.

  12 Onlara, “Uygun görürseniz ücretimi ödeyin, yoksa boş verin” dedim. Onlar da ücret olarak bana otuz gümüş verdiler.

  13 RAB bana, “Çömlekçiye*fl* at” dedi. Böylece bana biçtikleri yüksek değerin karşılığı olan otuz gümüşü alıp RAB`bin Tapınağı`ndaki çömlekçiye*fl* attım.

  MEZMURLAR 110

  RAB efendime: “Ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek*fü* Sağımda otur” diyor.

  2 RAB Siyon`dan uzatacak kudret asanı, Düşmanlarının ortasında egemenlik sür!

  3 Savaşacağın gün Gönüllü gidecek askerlerin. Seherin bağrından doğan çiy gibi Kutsal giysiler içinde Sana gelecek gençlerin.

  4 RAB ant içti, kararından dönmez: “Melkisedek düzeni uyarınca Sonsuza dek kâhinsin sen!” dedi.

  Hepsi gerçekleşti. Mesih günahları üstlendi, O’nun adı Rab’dir. Behtlehem de doğdu ,Celile’den çıktı, Nasıralı denildi. Lütuf çağını başlattı, mucizeler gerçekleştirdi, günahları bağışladı, körleri görür kıldı, ölüleri döndürdü, sakatları iyileştirdi, cinleri kovdu. . Ölüme teslim edildi, Ölümden dirildi.
  (mezmurlar 16: Çünkü sen beni ölüler diyarına terk etmezsin, Sadık kulunun çürümesine izin vermezsin*fj*.) Gökte ve Yeryüzünde Tüm Yetki Rab İsa Mesih’e verildi. Ve vaad gerçekleşti.

  #33848
  Anonim
  Pasif

  Cevabınız için teşekkür ederim.

  #33850
  Anonim
  Pasif

  Matta da diyor ki ayni ruhtan içirildik ve bedeninizi yüceltin diyor ,

  bir başka yerde tertemiz yüreğinizle rabbi göreceksiniz diyor

  bir sürü sorum var kim bana cevap verecek ilgilenecek

  ve görüyorum ki herkes birbiri ile zitlaşmiş müslüman ,hiristiyan bir birinizi yiyorsunuz.

  Akli başinda bir insan yok mu dert bilecek akkilli .

  Lütfen sizlerin zitlaşmasi yüzünden yer yüzünde kan durmuyor.

  #33853
  Anonim
  Pasif
  aynı_ruhtan _içirildik;15970 wrote:
  Matta da diyor ki ayni ruhtan içirildik ve bedeninizi yüceltin diyor ,

  bir başka yerde tertemiz yüreğinizle rabbi göreceksiniz diyor

  bir sürü sorum var kim bana cevap verecek ilgilenecek

  ve görüyorum ki herkes birbiri ile zitlaşmiş müslüman ,hiristiyan bir birinizi yiyorsunuz.

  Akli başinda bir insan yok mu dert bilecek akkilli .

  Lütfen sizlerin zitlaşmasi yüzünden yer yüzünde kan durmuyor.


  Sayin ayni ruhtan icirildik

  Öncelikle hristiyanforum Sitesine hosgeldiniz.Umarim ki burada aradiginiz tüm sorulariniza cevap bulur ve Rab’bin Egemenligine giden yolda beraberce hedefe dogru yürüyebiliriz.

  Görüyorum ki Incil’i tanimiyorsunuz.Cünkü verdiginiz ayetler hem Matta’da yok hem de bu sekilde ifade edilmiyor.Öncelikle size tavsiyem bir Incil edinmeniz ve Incil’i sabir ve duayla okumanizdir.

  Bu sitede gönüllü olarak hizmet eden,akilli ve sorulariniza cevap verebilecek bircok kardesim bulunmaktadir.Eger sorulariniz varsa bunu soru panosuna yöneltirseniz cevaplarini alacaginiza eminim.
  Asagidaki yazdiklariniza hitaben de birseyler söylemek isterim.  [quote=aynı_ruhtan _içirildik;15970
  ve görüyorum ki herkes birbiri ile zitlaşmiş müslüman ,hiristiyan bir birinizi yiyorsunuz.

  Akli başinda bir insan yok mu dert bilecek akkilli .

  Lütfen sizlerin zitlaşmasi yüzünden yer yüzünde kan durmuyor.[/quote]

  Birbirinizi yiyorsunuz ifadesi cok kaba olmus.Tabi ki hristiyanlar ve müslümanlar arasinda fikir ayriliklari olacak,tartismalar olacak gercegi bulmak icin diyaloglar olacak.Biz hristiyanlar tarafindan müslümanlara bir siddet uygulamamiz söz konusu degildir.Ama aksi yönde eylemler sıkca görülmektedir.Dünyada kan akması yeni birsey degildir.Bu Mesih’in ikinci gelisine kadar artarak devam edecektir.Bunu Incil bizlere söylüyor.Cünkü yalanin babasi olan Seytan , bu dünyanin Egemeni olan Seytan dünyanin yönlendiricisidir.Onun icin adil ve temiz bir yönetim su anda dünyada mevcut degildir fakat Mesih geldiginde(gelisi yakindir) o zaman kanlar duracak ve gözyaslari silinecektir.

  Degerli ayni ruhtan icirildik sen de Rab’bin ikinci gelisinde ayni egemenlikte yer almak ve ebedi hayata kavusmak istemez misin? O halde Mesih’e iman et sen de ev halkin da kurtulursunuz.

  Esenlikler dilerim degerli can.

8 yazı görüntüleniyor - 1 ile 8 arası (toplam 8)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.