İncil ve şiddet? (Bazı iddialara cevap!)

 • Bu konu 2 izleyen ve 1 yanıt içeriyor.
2 yazı görüntüleniyor - 1 ile 2 arası (toplam 2)
 • Yazar
  Yazılar
 • #27105
  Anonim
  Pasif

  Facebook’ta ve bazı kendini zeki sanan birkaç kişinin açmış olduğu bir sayfaya girdim. Güya Hristiyanlık hakkında bilgileri varmış. Yazılarından birinde İncil’de şiddet ayetlerinin bulunduğunu iddia etmişler. Gelin birlikte hem iddiaları hem de cevabı okuyalım.

  İddia edilen ayetler:

  1) “Ben dünyaya ateş yağdırmaya geldim. Keşke bu ateş daha şimdiden alevlenmiş olsaydı!” (Luka 12:49)

  Evet, İsa Mesih bu ayette bir ateşten bahsediyor. Fakat bu iddiayı ortaya atan kişiler ya İncil konusunda gerçekten bilgisizler ya da bilerek ve isteyerek insanları saptırmaya çalışıyorlar. Çünkü Kutsal Kitapta ateş, Tanrıyı, Tanrı’nın yüceliğini, Tanrı’nın gücünü, Tanrı’nın kutsallığını, Tanrı’nın adil yargısını ve Tanrı’nın günaha karşı olan gazabını, ve Tanrı’nın Kutsal Ruhu’nu simgeliyor. İşte o ayetler;

  Ateş (Tanrı’yı simgeliyor): “RAB’bin meleği bir çalıdan yükselen alevlerin içinde ona göründü. Musa baktı çalı yanıyor, ama tükenmiyor.” (Mısırdan Çıkış 3:2)

  Ateş (Tanrı’nın Yüceliğini simgeliyor): “Kuzeyden esen kasırganın göz alıcı bir ışıkla çevrelenmiş, ateş saçan büyük bir bulutla geldiğini gördüm. Ateşin ortası ışıldayan madeni andırıyordu. Canlı yaratıkların görünüşü yanan ateş közleri ya da meşale gibiydi. Ateş yaratıkların ortasında hareket ediyordu; ışık saçıyor ve içinden şimşekler çakıyordu.” (Hezekiel 1:4,13)

  Ateş (Tanrı’nın Gücünü simgeliyor):
  “Sonra şöyle dua etti: “Ya RAB, lütfen onun gözlerini aç, görsün!” RAB uşağın gözlerini açtı. Uşak Elişa’nın çevresindeki dağların atlılarla, ateşten savaş arabalarıyla dolu olduğunu gördü.” (2.Krallar 6:17)

  Ateş (Tanrı’nın Kutsallığını simgeliyor): “Tanrınız RAB’bin sizinle yaptığı antlaşmayı unutmamaya, kendinize Tanrınız RAB’bin yasakladığı herhangi bir şeyin suretinde put yapmamaya dikkat edin. Çünkü Tanrınız RAB yakıp yok eden bir ateştir; kıskanç bir Tanrı’dır.” (Yasanın Tekrarı 4:24)

  Ateş (Tanrı’nın Adil Yargısını simgeliyor): “Kalan üçte birini ateşten geçireceğim, Onları gümüş gibi arıtacağım, altın gibi sınayacağım. Bana yakaracaklar, Ben de onlara karşılık vereceğim, ‘Bunlar benim halkım’ diyeceğim. Onlar da, ‘Tanrımız RAB’tir’ diyecekler.” (Zekeriya 13:9)

  Ateş (Tanrı’nın Günaha Karşı Olan Gazabını simgeliyor): “Bakın, RAB ateşle geliyor, savaş arabaları kasırga gibi. Şiddetli öfkesini, azarını alev alev dökmek üzere.” (Yeşaya 66:15)

  Ateş (Tanrı’nın Kutsal Ruhu’nu simgeliyor): “Ateşten dillere benzer bir şeylerin dağılıp her birinin üzerine indiğini gördüler. İmanlıların hepsi Kutsal Ruh’la doldular, Ruh’un onları konuşturduğu yabancı dillerde konuşmaya başladılar.” (Elçilerin İşleri 2:3,4)
  Tanrı’nın ateşi, bizim Tanrı’ya saygıyla ve korkuyla tapınmamızı, sağlar. O ateş bizi temizler ve pak kılar ve aynı zamanda Tanrı’nın Sözü’nü içimizde ve hayatımızda yaşatır. Luka 12:49 ayetinde bahsedilen konu kesinlikle şiddet içerikli değildir.

  2) Yeryüzüne barış getirmeye mi geldiğimi sanıyorsunuz? Size hayır diyorum, ayrılık getirmeye geldim. Bundan böyle bir evde beş kişi, ikiye karşı üç, üçe karşı iki bölünmüş olacak. (Luka 12:51,52)

  Evet! İsa Mesih ayrılık getirmeye geldi. Bu ayete Mika 7:6 ayetini de gösterebiliriz. İşte ayet; “İnsanın düşmanı kendi ev halkıdır.” (Mika 7:6) Tanrı’nın sevgisi, o kadar güçlü ki, bizi seçim yapmaya zorlar. Tanrı mı, başkası mı, ya da başka bir şey mi? Bu seçim karşısında doğru kararı (Tanrı’nın sevgisini) seçenler zorluklarla karşılaşacaklar ve de karşılaşıyorlar. Rab’ten olmayan Rabbe karşıdır. İsa Mesih’e iman eden kişiye karşı herkes ayaklanır. Bu ayaklananlar ister komşu olsun, ister arkadaş, istese de aile bireyleri.

  3) `Beni kral olarak istemeyen o düşmanlarıma gelince, onları buraya getirin ve gözümün önünde kılıçtan geçirin!’ (Luka 19:27)

  Bu iddiayı ortaya atan cahildir diyemem. Çünkü bu İsa’nın kullandığı bir benzetmedir. İddiayı ortaya atan kişi çok belli ki insanları saptırmaya çalışmış. Bu benzetmenin ismi, “Güvenirlilik Sınavı”. Luka 19:11-27 ayetlerinde yer alır. Aynı zamanda Matta 25:14-30 ayetlerinde de bu benzetmeyi bulabilirsiniz. İsa kimseyi kılıçtan geçirmedi ve öyle bir emir vermedi.

  4) “Havariler kılıç taşıyorlardı!” iddiası!
  Bazılarının aklını çekmek için saptırılmış bir iddiadır. Referans olarak şu ayet gösteriliyor; “İçlerinden biri başkâhinin kölesine vurarak sağ kulağını uçurdu.” (Luka 22:50)

  İddiayı ortaya atanların iddiasına göre havariler sürekli kılıç taşıyorlarmış. Ne saçma bir iddia!.. Gelin havarilerin gerçekten sürekli kılıç taşıyıp taşımadıklarına bakalım. Bu ayetten önce İncil’in hiçbir ayetinde, havarilerin elinde kılıç olduğu yazmıyor. Hatta almadıkları bile yazıyor: “Haydi gidin! İşte, kurtların arasına kuzular gibi gönderiyorum sizi. Yanınıza ne kese, ne torba, ne de çarık alın.” (Luka 10:3-4). İsa, yanlarına hiçbir şey almamalarını onlara söyledi.
  Şimdi gelin bu iddiacının iddia ettiği olayın gerisini okuyalım. Neyin ne olduğu ortaya çıksın. “O zaman İsa ona, «Kılıcını yerine koy!» dedi. «Kılıç çekenlerin hepsi kılıçla ölecek.” (Matta 26:52)

  Sevgiler!

  #36566
  Anonim
  Pasif

  Bir de uzun yıllar iffetsiz yaşamış bir kadın vardı. Cezası ölümdü. Kadını taşlayacaklardı ve Rab İsa “İlk taşı günahsız olanınız atsın!” dedi. Daha sonra kadını taşlamak üzere orada toplanan halk dağıldı. Rab İsa kadına “Git ve bir daha günah işleme.” dedi. Rab İsa’nın bu sözlerinin şiddet içerdiğini iddia edenleri gördüm! Kimsenin günahsız olmadığını bildiği için Rab İsa bunu söyledi ve kadını kurtardı. Bu ancak onun şanına yakışan bir davranıştı. Bu davranışın şiddet temelli olduğunu iddia edenler gözlerini açsınlar ve doğruyu bulsunlar diye dua ediyorum.
  İsa Mesih Rabdir. Rabbin, sapıklığın içinde yüzenleri de bulmasını dilerim.

2 yazı görüntüleniyor - 1 ile 2 arası (toplam 2)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.