İlahi Dinlerin kitaplarının Oluşumu

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #27281
  Armagan
  Anahtar yönetici

  İLAHİ DİNLERİN KİTAPLARININ OLUŞUMU

  Hristiyan Bakışıyla…

  “‘Allâh’a, bize indirilene, İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a,
  Mûsâ ve İsâ’ya verilene ve (diğer) peygamberlere Rabb’leri
  tarafından verilene inanırız; onlar arasında bir ayırım
  yapmayız, biz Allâh’a teslim olanlarız.’ deyin.”1
  (Bakara 2:136)
  Genel kanıya göre yeryüzündeki semavî dinlerde (Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslâmiyet) aslında tek bir Tanrı inancı vardır. Bu üç dinin inanç esasları, tabii ki kendi Kitaplarından oluşuyor. Bunlar Eski Ahit (Tevrât, Zebûr ve Peygamberler), Yeni Ahit (İncîl) ve Kur’ân-ı Kerîmdir.
  Yahudilerin kabul ettiği Kutsal Kitab olan Eski Ahit İbranice olarak yazıldı ve M.Ö. 425 civarında tamamlandı. Yeni Ahit ise Grekçe olarak yazıldı ve M.S. 95 civarında tamamlandı.2 Eski Ahit ve Yeni Ahit birbirlerini tamamlar. Tevrât, Zebûr, Peygamberler, ve İncîl’den oluşan kitapların hepsine birden Kitab-ı Mukaddes denilir.3 İslâmiyetin kutsal kitap olan Kur’ân-ı Kerîm Arapça olarak yazıldı ve M.S. 632 civarında tamamlandı.4 Bu kitapların oluşumu söyledir:
  Tevrât: (Tora) 5 Kitap
  Zebûr: (Ketubîm) 13 Kitap
  Peygamberler: (Nebi’îm) 21 Kitap


  Eski Ahit: (TeNaKh) 39 Kitap
  Yeni Ahit: (İncîl) 27 Kitap


  Kitab-ı Mukaddes: 66 Kitap
  Kur’ân-ı Kerîm: 114 Süre
  ____________________
  1. Kitap’ta koyu olan yazılar, yazar tarafından
  koyulaştırılmıştır.
  2. Thieme, Canonicity, s. 28 & 41.
  3. Kitab-ı Mukaddes, Eski ve Yeni Ahit, Kitab-ı Mukaddes
  Şirketi, İstanbul, 1985.
  4. Hamidullah, Kur’ân-ı Kerîm Tarihi, s. 11.
  Yahudilik inancı, genel olarak Eski Ahit’i (39 tane kitabı, yani Tevrât, Zebûr ve diğer eski peygamberlerin kitaplarını) Tanrı’nın Sözü olarak kabul eder; ancak İncîl’i ve Kur’ân-ı Kerîm’i kabul etmez. Hz. İsa bir Yahudi olarak, Yahudilerin Kutsal Yazılar diye adlandırdıkları otuz dokuz kitapçığı Tanrı’nın sözleri olarak tamamen kabul etmiştir. Öyle ki: “Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim. (Matta 5:17)
  Hıristiyanlık inancı hem Eski Ahit’i hem de Yeni Ahit’i Tanrı’nın Sözü olarak kabul eder, ancak başka kitapları kabul etmez. Eski Ahit (39 kitap) artı Yeni Ahit (27 kitap) bir arada (66 kitap olarak) tek bir Kutsal Kitab-ı oluşturmaktadır. Buna da Kitab-ı Mukaddes denilir ve Hıristiyanlığın Kutsal Kitab’ıdır.
  İslâm inancında ise, prensip olarak, hem Eski ve Yeni Ahit hem de Kur’ân-ı Kerîm Tanrı’nın Sözü olarak kabul edilir. Ancak işin doğrusu Müslümanların çoğu; “Kitab-ı Mukaddes’i kabul ediyoruz,” demelerine rağmen, “de facto” yani fiilen inanmamakta ve onu hiç okumamaktadır. Neden? Çünkü Kutsal Kitab’ın değiştirildiğini iddia etmektedirler. Bu yüzden Müslümanların çoğu sadece Kur’ân-ı Kerîmi okumaktadırlar.
  A.
  Eski Ahit
  39 Kitap
  Eski Ahit kitabı, yukarıda gösterildiği gibi, Yahudiler tarafından şu üç ana kısma ayrılmıştır:
  1. Tevrât (Tora): Şeriat, Yasa veya Pentateuk denilir.
  2. Zebûr (Ketubîm): Bilgesel, tarihsel ve şiirsel bölümler.
  3. Peygamberler (Nebi’îm): İlk ve son peygamberler denilir.
  İbranilerin Eski Ahit kitabı Yahudiler tarafından “TeNaKh” (Tanahk) olarak bilinir. Bu kelime, Tevrât (Tora), Peygamberler (Nebi’îm), ve Zebûr’un (Ketubîm) baş harflerinin bir arayagelmesiyle oluşmuştur.5 Hıristiyanlar Yahudilerle aynı Eski Ahid’i kabul ediyorlar, yalnız Eski Ahid’i oluşturan kitapları değişik bir sıraya koyuyorlar.6 Eski Ahid’in oluşumu şöyledir:
  ____________________
  5. Souhen, Handbook of Biblical Criticism, s. 159;
  Bruce, The Canon of Scripture, s. 19;
  6. Tevrât, Zebûr ve Peygamberler.

  Tevrât (Tora)7
  5 Kitap
  Yaklaşık Peygam-
  Kitab’ın Yazılış Bölüm Ayet Kelime berlik
  Adı: Tarihi: Sayısı: Sayısı: Sayısı: ayetler:
  Tekvin M.Ö. 1446-1406 50 1.533 38.267 212
  Çıkış M.Ö. 1406 40 1.213 32.692 487
  Levililer M.Ö. 1490 27 859 24.546 506
  Sayılar M.Ö. 1490 36 1.288 32.902 458
  Tesniye M.Ö. 1451 34 958 28.461 344
  Zebûr (Ketubîm)
  13 Kitap
  Mezmurlar M.Ö. 1000 150 2.461 43.743 242
  Süleyman’ın M.Ö. 971 31 915 15.043 7
  Meselleri
  Eyub M.Ö. 1520 42 1.070 10.102 22
  Neşideler M.Ö. 1014 8 117 2.661 0
  Neşidesi
  Rut M.Ö. 1322 4 85 2.578 0
  Yeremya’nın M.Ö. 588 5 154 3.415 8
  Mersiyeleri
  Vaiz M.Ö. 977 12 222 5.584 3
  Ester M.Ö. 521 10 167 5.637 1
  Daniel M.Ö. 607 12 357 11.606 161
  Ezra M.Ö. 536 10 280 7.441 63
  Nehemya M.Ö. 446 13 406 10.483 45
  1. Tarihler M.Ö. 1004 29 942 20.369 132
  2. Tarihler M.Ö. 1015 36 822 26.074 268
  ____________________
  7. Kitab-ı Mukaddes’in rakamlar bu kaynaklardan alınmıştır:
  Dake, Dake’s Annotated Reference Bible, 1981.
  Dunnett, Kutsal Araştırması: Yeni Antlaşma’ya Giriş, s. 8.
  Hill, Baker’s Handbook of Bible Lists, 1981.
  Mir, Tanrı’nın “Telefon Numarası”: Gelişen Vahiy Yolları
  Üzerine Bir Çalişma, s. 82.

  Peygamberler (Nebi’îm)
  21 Kitap
  İlk Peygamberler:
  Yeşu M.Ö. 1451 24 658 18.858 89
  Hakimler M.Ö. 1425 21 618 18.976 41
  1. Samuel M.Ö. 1171 31 810 25.061 124
  2. Samuel M.Ö. 1056 24 695 20.612 68
  1. Krallar M.Ö. 1015 22 816 24.524 189
  2. Krallar M.Ö. 896 25 719 23.532 144
  Son Peygamberler:
  İşaya M.Ö. 760 66 1.292 37.044 754
  Yeremya M.Ö. 629 52 1.364 42.659 812
  Hezekiel M.Ö. 595 48 1.273 39.407 821
  Hoşea M.Ö. 785 14 197 5.175 111
  Yoel M.Ö. 800 3 73 2.034 50
  Amos M.Ö. 787 9 146 4.217 85
  Obadya M.Ö. 587 1 21 607 17
  Yunus M.Ö. 862 4 48 1.321 5
  Mika M.Ö. 750 7 105 3.153 73
  Nahum M.Ö. 713 3 47 1.285 35
  Habakkuk M.Ö. 626 3 56 1.476 23
  Tsefanya M.Ö. 630 3 53 1.617 47
  Hagay M.Ö. 520 2 38 1.131 15
  Zekeriya M.Ö. 520 14 211 6.444 144
  Malaki M.Ö. 425 4 55 1.783 31
  B.
  Yeni Ahit
  (İncîl)
  27 Kitap
  Yeni Ahit eski “Koine Grekçe” olarak yazıldı. Halk dilinde “İncîl” diye bilinen Yeni Antlaşma’ya aslında “evangeliyon” denir. “İncîl” sözcüğü “müjde, hoş haber” anlamındadır. Grekçe “evangelion” (iyi haber) kelimesinden geliyor. Öz anlamı “İyi Haber” veya “Müjde”dir.8 Genellikle İncîl, Müjde, Yeni Ahit veya Yeni Anlaşma kelimeleriyle ifade edilir. Özellikle İncîl, Hz. İsa
  ____________________
  8. Konutgan, “Kutsal Kitab’ı Tanıyalım”, s. 21.
  Church, Tanrı’nın Sözünü Bilelim, s. 38.
  Mesih’in9 kimliğinden, hayatından, konuşmalarından ve özellikle ölümü, dirilişi ve göğe yükselişinden söz etmekte, bunların bizim için ne anlama geldiğini ifade etmektedir.
  Yeni Ahit M.S. 95 civarında tamamlandı. Aşağıdaki tarihlerden bazıları uzmanlarca tartışılıyorsa da, 1. yüzyılın sonuna gelindiğinde İncîl’in tümünün yazıya geçirilmiş olduğu artık herkesçe kabul edilmektedir. İslâmiyet’ten önceki ve günümüzdeki Hıristiyanların kabul ettiği Yeni Ahid’in oluşumu şöyledir:10
  Müjdeler:
  Yaklaşık Eski
  Kitab’ın Yazılış Bölüm Ayet Kelime Ahitten
  Adı: Tarihi: Sayısı: Sayısı: Sayısı: Aktarma:
  Matta M.S. 60 28 1.071 23.684 310
  Markos M.S. 58 16 678 15.171 131
  Luka M.S. 61 24 1.151 25.944 328
  Yuhanna M.S. 90 21 879 19.099 129
  Tarihi:
  Elçilerin M.S. 63 28 1.007 24.250 231
  İşleri
  Pavlus’un Mektupları:
  Romalılar M.S. 57 16 433 9.447 153
  1. Korintliler M.S. 54 16 437 9.489 115
  2. Korintliler M.S. 56 13 257 6.092 57
  Galatyalılar M.S. 48 6 149 3.098 28
  Efesliler M.S. 60 6 155 3.039 46
  Filipililer M.S. 54 4 104 2.002 14
  Koloseliler M.S. 60 4 95 1.998 9
  1. Selanikliler M.S. 50 5 89 1.857 16
  2. Selanikliler M.S. 50 3 47 1.042 16
  1. Timoteyus M.S. 63 6 113 2.269 22
  2. Timoteyus M.S. 63 4 83 1.703 12
  Titus M.S. 63 3 46 921 7
  Filemun M.S. 60 1 25 445 0
  ____________________
  9. İncîl’in Sözlüğünden: “Mesih: ‘meshedilmiş Kişi’; eski
  peygamberlerin, geleceğini önceden haber verdikleri Kral ve
  Kurtarıcıdır. Yani Yahudi Kavminin beklediği Kral ve
  Kurtarıcıdır. Mesih sözcüğünün Grekçe tercümesi Christos’dur.
  Bkz., Müdje, s. 566.
  10. Mir, Tanrı’nın “Telefon Numarası”: Gelişen Vahiy Yolları
  Üzerine Bir Çalışma, s. 82.
  Genel Mektuplar:
  İbraniler M.S. 69 13 303 6.913 210
  Yakub M.S. 69 5 108 2.309 51
  1. Petrus M.S. 63 5 105 2.482 72
  2. Petrus M.S. 64 3 61 1.559 14
  1. Yuhanna M.S. 90 5 105 2.523 10
  2. Yuhanna M.S. 90 1 13 303 1
  3. Yuhanna M.S. 90 1 14 299 1
  Yahuda M.S. 90 1 255 613 17
  Kehanet:
  Esinleme M.S. 95 22 404 12.000 605
  (Vahiy)
  C.
  Kur’ân-ı Kerîm
  Kitaplara iman, İslâm’ın iman esasları arasında çok önemli bir yer işgal eder.11 “İslâm dini, Allah’ın peygamberlere gönderdiği kitaplara inanmayı esasa bağlamıştır.”12 Semâvî kitaplar, bu kitaplara inanmak’da İslâm’da “İmanın Rûkünlerin”‘den sayılmıştır.13 İslâm âleminde, Kur’ân, Tanrı’dan gelen son vahiy olarak kabul edilmektedir. Kur’ân-ı Kerîm M.S. 610-632 yıllar arasında Arapça olarak yazılmıştır.14 Kur’ân-ı Kerîm’in oluşumu da şöyledir:15
  ____________________
  11. Bkz. Al-i İmrân 3:3-4; Ra’d 13:5; Nahl 16:2 & 36;
  İsrâ 7:55; Fâtır 35:24; ve Hadid 57:25.
  12. Atay, İslâm İnanç Esasları, s. 162.
  13. Aydın, İslâm Dîni İlmihali, s. 107.
  14. Dashti, 23 Years; A Study of the Prophetic Career of
  Muhammed, s. ix.
  15. Keskioğlu, Nûzulünden İtibaren Kur’ân-ı Kerîm, ss. 124-125.
  Zaman ve Yer:
  Mekke-1 Mekke’de ilk beş senede 60 sûredir:
  Mekke-2 Mekke’de 5. yıldan 10. yıla kadar 17 sûredir:
  Mekke-3 Mekke’de son üç yılda 15 sûredir:
  Medine-4 Medine’de Hicretin ilk yılında 6 sûredir:
  Hicret-5 Medine’de Hicretin 3. ve 4. yıllarında 3 sûredir:
  Hicret-6 Medine’de Hicretin 5. yılından 8. yılına kadar 9
  sûredir:
  Hicret- 7 Medine’de Hicretin 9. ve 10. yıllarında 4
  süredir:
  Süre Sûre Nüzül Ayet Kelimeler Harf Zaman
  Nu. Adı Sırası Sayısı Sayısı Sayısı ve Yer
  1. Fatiha 5 7 27 120 Mekke-1
  2. Bakara 87 286 6.121 25.500 Medine-4
  3. Al-i İmrân 89 200 3.480 14.525 Medine-5
  4. Nisâ 92 176 3.745 16.030 Medine-6
  5. Mâide 112 120 2.804 11.733 Medine-6
  6. En’âm 55 165 3.052 12.422 Mekke-3
  7. A’râf 39 206 3.325 14.310 Mekke-3
  8. Enfâl 88 75 1.231 5.294 Medine-4
  9. Tevbe 113 129 2.497 10.877 Medine-7
  10. Yûnus 51 109 1.832 7.577 Mekke-3
  11. Hud 52 123 1.715 7.566 Mekke-3
  12. Yusuf 53 111 1.776 7.166 Mekke-3
  13. R’ad 96 43 855 3.506 Mekke-3
  14. İbrahim 72 52 831 3.434 Mekke-3
  15. Hicr 54 99 754 2.971 Mekke-3
  16. Nahl 70 128 1.841 7.707 Mekke-3
  17. İsrâ 50 111 1.503 6.490 Mekke-1
  18. Kehf 69 110 1.577 6.360 Mekke-1
  19. Meryem 44 98 962 3.800 Mekke-1
  20. Tâhâ 45 135 1.341 5.242 Mekke-1
  21. Enbiyâ 73 112 1.180 4.850 Mekke-1
  22. Hac 103 78 1.291 5.175 Mekke-3
  23. Mü’minûn 74 118 1.840 4.800 Mekke-3
  24. Nûr 102 64 1.816 5.680 Medine-6
  25. Furkan 42 77 892 3.783 Mekke-3
  26. Şuarâ 47 227 1.277 5.542 Mekke-3
  27. Neml 48 93 1.199 4.999 Mekke-3
  28. Kasas 49 83 1.441 5.800 Mekke-3
  29. Ankebut 85 69 980 4.095 Mekke-2
  30. Rûm 84 60 819 3.534 Mekke-2
  31. Lokman 57 34 548 2.110 Mekke-2
  32. Secde 75 30 371 1.518 Mekke-2
  33. Ahzap 90 73 1.288 5.766 Medine-6
  34. Sebe’ 58 54 883 3.512 Mekke-2
  35. Fâtır 43 45 777 3.130 Mekke-2
  36. Yâsin 41 83 727 3.000 Mekke-2
  37. Sâffât 56 182 862 3.826 Mekke-2
  38. Sâd 38 88 732 3.070 Mekke-2
  39. Zümer 59 75 1.872 4.708 Mekke-2
  40. Mü’min 60 85 1.199 4.960 Mekke-2
  41. Fussilet 61 54 776 3.350 Mekke-2
  42. Şûrâ 62 53 833 3.400 Mekke-2
  43. Zuhruf 63 89 833 3.400 Mekke-2
  44. Duhân 64 59 346 1.431 Mekke-2
  45. Câsiye 65 37 488 1.191 Mekke-2
  46. Ahkâf 66 35 644 2.600 Mekke-2
  47. Muhammed 95 38 539 2.349 Medine-4
  48. Fetih 111 29 560 2.438 Medine-6
  49. Hucurat 106 18 343 1.477 Medine-7
  50 Kâf 34 45 375 1.470 Mekke-1
  51. Zâriyat 67 60 360 1.287 Mekke-1
  52. Tûr 76 49 312 1.500 Mekke-1
  53. Necm 23 62 360 1.405 Mekke-1
  54. Kamer 37 55 342 1.413 Mekke-1
  55. Rahmân 97 78 351 1.636 Mekke-1
  56. Vâkıa 46 96 378 1.703 Mekke-1
  57. Hadîd 94 29 544 1.466 Medine-6
  58. Mücâdele 105 22 473 1.992 Medine-5
  59. Haşr 101 24 445 1.713 Medine-5
  60. Mümtehine 91 13 348 1.510 Medine-6
  61. Saf 109 14 221 920 Medine-4
  62. Cum’a 110 11 175 948 Medine-4
  63. Münafikun 104 11 180 776 Medine-6
  64. Teğâbûn 108 18 241 1.070 Medine-4
  65. Talâk 99 12 280 1.060 Medine-6
  66. Tahrim 107 12 247 1.060 Medine-7
  67. Mülk 77 30 300 1.313 Mekke-1
  68. Kalem 2 52 300 1.250 Mekke-1
  69. Hâkka 78 52 256 1.480 Mekke-1
  70. Meâric 79 44 216 816 Mekke-1
  71. Nûh 71 28 225 920 Mekke-1
  72. Cin 40 28 286 838 Mekke-1
  73. Müzzemmil 3 20 199 838 Mekke-1
  74. Müddessir 4 56 255 1.010 Mekke-1
  75. Kıyâmet 31 40 199 952 Mekke-1
  76. İnsan 98 31 240 1.054 Mekke-1
  77. Mürselat 33 50 131 816 Mekke-1
  78. Nebe’ 80 40 173 770 Mekke-1
  79. Naziât 81 46 199 770 Mekke-1
  80. Abese 24 42 133 533 Mekke-1
  81. Tekvîr 7 29 104 533 Mekke-1
  82. İnfitâr 82 19 80 329 Mekke-1
  83. Mutaffifîn 86 36 169 730 Mekke-1
  84. İnşikak 83 25 115 430 Mekke-1
  85. Bürûc 27 22 109 458 Mekke-1
  86. Târık 36 17 61 239 Mekke-1
  87. A’la 8 19 72 271 Mekke-1
  88. Gaşiye 68 26 72 381 Mekke-1
  89. Fecr 10 30 139 577 Mekke-1
  90. Beled 35 20 82 331 Mekke-1
  91. Şems 26 15 54 148 Mekke-1
  92. Leyl 9 21 71 310 Mekke-1
  93. Duhâ 11 11 40 172 Mekke-1
  94. İnşirâh 12 8 27 103 Mekke-1
  95. Tîn 28 8 34 150 Mekke-1
  96. Alâk 1 19 72 180 Mekke-1
  97. Kadir 25 5 30 112 Mekke-1
  98. Beyyine 100 8 64 396 Mekke-1
  99. Zelzele 93 8 35 149 Mekke-1
  100. Adiyât 14 11 40 163 Mekke-1
  101. Kaariâ 30 11 30 152 Mekke-1
  102. Tekâsür 16 8 28 120 Mekke-1
  103. Asr 13 3 14 73 Mekke-1
  104. Hümeze 32 9 33 133 Mekke-1
  105. Fîl 19 5 23 96 Mekke-1
  106. Kureyş 29 4 17 73 Mekke-1
  107. Mâ’ûn 17 7 25 125 Mekke-1
  108. Kevser 15 3 10 42 Mekke-1
  109. Kâfirûn 18 6 26 90 Mekke-1
  110. Nasr 114 3 19 79 Medine-7
  111. Tebbet 6 5 23 73 Mekke-1
  112. İhlâs 22 4 15 73 Mekke-1
  113. Felâk 20 5 23 73 Mekke-1
  114. Nâs 21 6 20 80 Mekke-1
  Kitab-ı Mukaddes ve Kur’ân-ı Kerim hakkındaki temel istatistikler:16
  Kitap Bölüm Ayet Kelime Harf
  Eski Ahit: 39 929 23.144 602.585 2.728.100
  Yeni Ahit: 27 260 7.957 180.552 838.380

  Kitab-ı Mukaddes: 66 1.189 31.101 783.137 3.566.480
  Kur’ân-ı Kerîm: 1 114 6.236 77.934 326.048
  Tevrât, Zebûr, İncîl ve Kur’an’ın kelime ve harf sayıları da bu kitapların değişmediğinin bir göstergesidir. Nasıl ki “gerçek” Müslümanlar Kur’ân-ı Kerîm’in değiştirilmediğine inanıyorlarsa, aynı derecede “gerçek” Yahudi ve Hıristiyanlar da Kitab-ı Mukaddes’in değiştirilmediğine inanmaktadırlar. Tevrât’ın baştan sonra, bütün harf ve kelimeleriyle vahiy mahsulü olduğunu inancı, klasik Yahudiliğin temel dogmalarındandır.18 Hıristiyanlar da aynı inancı paylaşmaktadırlar.
  ____________________
  16. Eski ve Yeni Ahid’in rakamları:
  Hill, Baker’s Handbook of Bible Lists, 1981; ve
  Dake, Dake’s Annotated Reference Bible, 1981.
  Kur’ân-ı Kerîm’in rakamları:
  Keskioğlu, Nûzulünden İtibaren Kur’ân-ı Kerîm, ss. 124-125;
  Noyan, Anadilimizle Manzum Türkçe Kur’ân-ı Kerîm, ss. 19-22.
  Bu kitapları bir bütün olarak hesaplarsak, Eski Ahit, Kitab-ı Mukaddes’in yüzde 77’sini oluşturur. Yeni Ahit ise Kitab-ı Mukaddes’in yüzde 23’ünü oluşturur. İncîl’in 7.957 ayetler olup, Eski Ahit’ten 2.559 kez aktarma ya da kinaye almıştır, yani Yeni Ahit’in yüzde 32’si Eski Ahit’ten kaynaklanmaktadır.17
  Kur’ân’a göre bütün Tevrât, Zebûr ve İncîl Tanrı’nın Sözüdür. Buna göre, Kur’ân’ı Kerimi bütün Kitab-ı Mukaddes’le karşılaştırırsak, İslamiyet’te kabul edilen Tanrı’nın sözleri arasında Kur’ân-ı Kerîm ancak yüzde 9’unu oluşturduğunu görürüz. Dolayısıyla, eğer bir Müslüman Kitab-ı Mukaddes’i henüz okumamışsa, İslâmiyet’in vahiy olarak kabul ettiği ayetlerin yüzde 91’ini okumamıştır.
  Kur’ân’ı Kerim’i, İncîl’le karşılaştırırsak, İncîl Kur’ândan harf ve kelime sayısı açısından iki kat daha büyüktür. Ayet sayısı bakımından Kur’ân-ı Kerîm İncîl’in ancak yüzde 0.01 bilgisini vermektedir. Bir Müslüman prensipte hem Kur’ân’ı hem de Kitab’ı Mukaddes’i Tanrı’nın Sözü olarak kabul ederse, ama praktik olarak Kitab-ı Mukaddes’in tamamını okumamışsa, Tanrı’nın bu güzel sözlerini, vaatlerini ve bereketlerini kaçırmış demektir. Tanrı’nın kelâmı bakımdan bu çok büyük bir eksikliktir.
  Demek ki, İslamiyet’e göre eğer bir Müslüman sadece Kur’ân-ı Kerîm okumuşsa, ama Kutsal Kitab’ın diğer 66 bölümünü henüz okumamışsa, şu gerçeği bilmesi gerekmektedir: O insan, Tanrı’nın gönderdiği Kutsal Kitab’ın yüzde 91’ini henüz ne görmüş ne de tanımıştır. Bu da Tanrı bilgisi açısından büyük bir eksikliktir. Yeterli bilgi olmadan birşeyi anlayamazsınız, anlamadığınız bilgilere de inanamazsınız. Unutmayalım ki, bilgi ve iman kardeştirler. Yeterli bilgi olmadan, geçerli bir iman da olamaz.
  “İsa’nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı’nın
  O’nu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen,
  kurtulacaksın. İnsan yürekten iman etmekle aklanır, imanını
  ağzıyla açıklamakla da kurtulur.” (Romalılar 10:9-10)
  “Rab’be yakaran herkes kurtulacaktır. Ama iman
  etmedikleri kişiye nasıl yakaracaklar? İşitmedikleri kişiye
  nasıl iman edecekler? Tanrı sözünü yayan olmazsa,
  nasıl işitecekler? Sözü yaymaya gönderilmezlerse, sözü
  nasıl yayacaklar? Yazılmış olduğu gibi, ‘İyi haberler
  müjdeleyenlerin gelişi ne güzeldir!’ Ne var ki, hepsi
  Müjde’ye uymadı. Yeşaya’nın dediği gibi: “Rab verdiğimiz
  habere kim inandı?” Demek ki iman, haberi işitmekle,
  işitmek de Mesih’le ilgili sözün yayılmasıyla olur.”
  (Romalılar 10:13-17)
  Müslümanların bir çoğu Tanrı’nın gönderdiği Kutsal Kitab’ın 66 bölümünü okumadığı için, Tanrı’nın kurtuluş yolunun bilgisiden ne kadar yoksun kalmışlardır! Kutsal Kitab’ın içeriği bilinmeden sağlam bir imana nasıl sahip olunabilir? Tanrı’nın tüm söylediklerinden sadece yüzde dokuzunu biliyorsak, Tanrı’ya karşı nasıl bir saygıdır bu? Rab Tanrı bizi sever, ve bizi kurtarmak için 66 bölümden oluşan Kitab-ı Mukaddes’i vermiştir. Öyleyse sadece Kur’ân’ı Kerim okuyarak yüzde 9’unu değil, Kutsal Kitab’ın tümünü, yani Tevrât, Zebûr ve İncîl’i de okuyarak yüzde 100’e ulaşmalıyız ve Tanrı’yı tüm yönleriyle tanımalıyız. Bu konuda Kur’ân-ı Kerîm ne diyor?
  “Biz dosdoğru İbrahim dinine (uyarız).” (Bakara 2:135)
  “İbrahim’in yoluna uy.” (Nahl 16:123)
  Eğer Tanrı’nın Kutsal Kitaplarını okumamışsanız, iman ve uygulama açısından, İbrahim’in dininden geri kalmışsınız demektir.
  “Ancak fesadını tanı, Allahın RABBE karşı günah ettin… ve
  sözümü dinlemediniz, RAB diyor.” (Yeremya 3:13)
  Buna göre “Quantum credis, tantum habes” denilir. Yani, “ne kadar inanıyorsanız, o kadar malik oluyorsunuz.”2 Şimdi basit bir soru sorayım; Kutsal Kitab’a ne kadar malik oldunuz? Tanrı’nın Kutsal Kitab’ın yüzde kaçını iyi biliyorsunuz? Kişisel olarak, kendi kendiniz için, Eski Ahit’in 929 bölümünden ne kadarını tamamen okudunuz? İncîl’in ya da Müjde’nin 260 bölümünden ne kadarını bitirdiniz? Yüzde kaç eder? Tanrı’nın bize verdiği kaynak kitap olan Kitab-ı Mukadedes’in yüzde kaçınıtamamen okudunuz? Okuduğunuz kısımların yüzde kaçına iman ettiniz?
  Kur’ân-ı Kerîm’de Hz. İsa Mesih ile ilgili ayetler ancak 86 tane sayılabilir.1 Halbuki, Yeni Ahid’e göre, İncîl’in tüm 7,957 ayetinin hepsi Tanrı’nın esinlemesidir. Bilindiği gibi, ayet sayısı bakımdan Kur’ân-ı Kerîm İncîl’in ancak yüzde 0.01 bilgisini vermektedir. Halbuki, hem Eski Ahit hem de İncîl’e göre, Hz. İsa Mesih dünyanın Kral-Kurtarıcısı olarak gelmiştir. Ama Kur’ân-ı Kerîm bu bilgiyi vermiyor. Bundan dolayı bir kimse hâlâ bunu İncîl’den öğrenmemişse, demek ki Yeni Ahit ile ilgili gerçeklerden yoksun kalmıştır. Daha doğrusu, Tanrı’nın Eski ve Yeni Ahit’inde bulunan “Kurtuluş yolu” ile ilgili doktrinlere Kur’ân’da hiç rastlanmıyor!
  ___________________
  2. Shakespeare, Julius Caesar, Act IV, 2. Kısım, 1. 22.
  “Gerçek bunlar fakirdirler; sefihtirler; çünkü RABBİN yolunu,
  kendilerinin Allahının şeriatini bilmiyorlar.” (Yeremya 5:4)
  Bu durumda, John Wimber’in Dönüm Noktaları adlı kitabından aktarmayı uygun görüyorum: “Kitab-ı Mukaddes günahkârları kurtaracak ve kiliseyi yönlendirecek yeterliliktedir. Kutsal Yazılar açıklıktan ve yeterlilikten yoksun olsaydı, onları tamamlayan ve aydınlatan başka esin kaynaklarına ihtiyaç duyabilirdik. Ancak böyle bir şey söz konusu değildir.”10
  Sahsen, beni bir Mesih İnanlısı olmaya sevkeden John Bunyan’ın (1628-1688) 1672 yılında yazdığı İnanlı’nın Yolculuğu adlı kitabında söyle diyor:
  Uysal: Kitabındaki sözlerin gerçekten doğru oldukarına emin
  misin?
  İnanlı: Evet, süphesiz eminim, çünkü yalan söylemesi mümkün
  olmayan Biri tarafından söylendiler. (Titus 1:2)
  10. Wimber, Dönüm Noktaları, ss. 49-50.
  11. Bunyan, İnanlı’nın Yolculuğu, s. 10.
  ____________________
  17. Hill, Baker’s Handbook of Bible Lists, ss. 103-104.
  18. Adam, Yahudi Kaynaklarına Göre Tevrât, 1997, s. 119;
  Bkz. Maimonides, Commentary on 155; Albo, III-195; Halevi,
  Kuzari, III:29-33; Lewittes, 11-14; Kirkisani, “Tefsir-i
  Bereşit”, Hartwig Hirschfeld’in “Qirkisani Studies” makalesi
  içinde, s. 43 (Büchler Publications, London 1918, içinde);
  A.S. Halkin, “A Karaite Creed”, Studies in Judaica, Karaitica
  and Islamica, Editör: Sheldon R. Brunswick, Bar İlan
  University Press, İsrael 1982, ss. 151-152.
  1. Kur’ânda bulunan Hz. İsa Mesih ile ilgili 86 ayet şunlardır:
  2:87 & 253; 3:45-55 & 59; 4:156-159, 163 & 171-172; 5:6, 17,
  46, 71-72, 75 & 109-119; 6:85; 9:30-31; 19:17-23, 27-34 & 36;
  21:91; 23:50; 36:13-27; 38:33; 43:57-65; 57:27; 61:6 & 14.
  İncîl’in Sözlüğünden: “Mesih: ‘meshedilmiş Kişi’; eski
  peygamberlerin, geleceğni önceden haber verdikleri Kurtarıcı
  İsa.” s. 556.

  Beyhan Konutgan

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.