ANASAYFA Forum KURTULUŞ (SETERYOLOJİ) Yeniden Doğuş, Kurtuluş Yeni yaşam birlikteligi

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #25265
  Anonim
  Pasif

  YENİ YAŞAM BİRLİKTELİGİNDE
  YAPILMASI GEREKENLER

  Birbirinizle barış içinde yaşayın – Markos 9:50
  Birbirinizi sevin – Yuhanna 13:34; Romalılar 12:10; 1.Petrus 4:8; 1.Yuhanna 3:11,23; 4:7,11,12
  Birbirinizi geliştirin – Romalılar 14:19; Efesliler 4:12; 1.Selanikliler 5:11
  Birbirinizle aynı düşüncede olun – Romalılar 12:16
  Birbirinize saygı göstermekte yarışın – Romalılar 12:10
  Birbirinizi kutsal öpüşle selamlayın – Romalılar 16:16
  Her biriniz alçakgönüllülükle diğerini kendinden üstün saysın – Filipililer 2:3
  Birbirinize sevgiyle hizmet edin – Galatyalılar 5:13
  Birbirinizi kabul edin – Romalılar 15:7
  Birbirinizle akraba olduğunuzun farkına varın – Romalılar 12:5; Efesliler 4:25
  Birbirinize düşkün olun – Romalılar 12:10
  Birbirinizin sevinç ve acılarını paylaşın – Romalılar 12:15
  Birbirinizi uyarın – Romalılar 15:14; Koloseliler 3:16
  Birbirinizi gözetin – 1.Korintliler 12:25
  Birbirinize karşı hoşgörülü olun – Romalılar 15:1-5; Efesliler 4:2; Koloseliler 3:13
  Birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun – Efesliler 4:32; Koloseliler 3:13
  Birbirinize bağımlı olun – Romalılar 12:10; Efesliler 5:21;
  1.Petrus 5:5
  Birbirinizi teselli edin – 1.Selanikliler 4:18
  Birbirinizi yüreklendirin – 1.Selanikliler 5:11; İbraniler 3:13
  Birbirinizi gayretlendirin – İbraniler 10:24-25
  Tanrı’nın armağanlarını birbirinize hizmet için kullanın – 1.Petrus 4:10
  Birbirinize karşı merhametli olun – 1.Petrus 3:8
  Birbiriniz için dua edin – Yakup 5:16
  Günahlarınızı birbirinize itiraf edin – Yakup 5:16
  Birbirinizi kabul edin – Romalılar 14:1; 15:7
  Birbirinize karşı konuksever olun – 1.Petrus 4:9

  YENİ YAŞAM BİRLİKTELİGİNDE
  YAPILMAMASI GEREKENLER

  Birbirinize karşı gurur yapmayın – 1.Korintliler 4:6; 1.Petrus 5:5
  Birbirinizi yargılamayın – Romalılar 12:16
  Birbirinize yalan söylemeyin – Koloseliler 3:9
  Birbirinize karşı taraf tutmayın – 1.Timoteyus 5:21
  Birbirlerine meydan okuyan, birbirlerini kıskanan kişiler olmayın – Galatyalılar 5:26
  Birbirinize karşı şehvet duymayın – Romalılar 1:27
  Birbirinizden nefret etmeyin – Titus 3:3
  Birbirinize karşı davanız olmasın – 1.Korintliler 6:1-7
  Birbirinizi tüketmeyin – Galatyalılar 5:15

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.