Yehova Şahitlerine Karşı Tavrımız Ne Olmalıdır?

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #24106
  klaus
  Anahtar yönetici

  YEHOVA ŞAHİTLERİNE KARŞI

  TAVRIMIZ NE OLMALI?

  İşte, sevgili okuyucumuz Y. Şahitleri‘nin ciddi bir yanılgı ve saplantı içinde bulunduğunu gösteren bazı tarihsel ve Kutsal Kitap gerçekleri. Mutlaka bunlara daha başka birçok şeyler eklememiz mümkündür. Ama sanırız ki, sıraladığımız bu tarihsel ve Kutsal Kitap verileri sizleri, Y. Şahitleri teşkilatının temel konularda, İncil açısından ne derece ciddi bir yanılgı ve sap-lantı içinde bulunduğuna ikna etmekte yeterli olmuştur. Eğer siz bir Y. Şahidi veya bu Cemiyetle ilişki halindeyseniz, bu akım hakkında şimdi öğrenmiş olduğunuz bu gerçekler karşısında ne yapmalısınız? Bu tarihsel ve Kutsal Kitap gerçeklerine karşı tepkiniz ne olmalıdır? Sizlere YŞT'nın, YCEY kitabında başka din ve akımların üyelerine vermiş olduğu şu öğüdün aynısını uygulamanızı salık veririz:

  “İnandığınız şeylerin yanlış olduğu kanıtlanırsa, nasıl bir tepki göstermelisiniz? Örneğin bir arabayla, belirli bir yere ilk kez seyahat ettiğinizi varsayalım. Elinizde bir harita bulunmasına rağmen, vakit ayırıp ona dikkatlice bakmadınız. Biri size hangi yoldan gitmeniz gerektiğini söyledi. Ona güvenip size gösterdiği yolun doğru olduğuna samimiyetle inandınız. Fakat, aslında doğru olmadığını varsayın. Eğer biri yapılan yanlışlığa dikkatinizi çekerse ne olur? Ve elinizdeki haritaya başvurarak yanlış yolda bulunduğunuzu size gösterirse, ne yaparsınız? Acaba gurur ve inatçılık, yanlış yolda olduğunuzu kabul etmenize engel olacak mı? O halde Kutsal Kitap'ı araştırmanızın sonucunda yanlış bir dinsel yolda olduğunuzu öğrenirseniz, değişmeye istekli olun. Yok olmaya götüren geniş yoldan uzak durun; hayata götüren dar yola girmeye çalışın!” (Sf. 32-33).
  Bu çalışmamızın sonucu olarak, okuyucularımıza ve YŞT‘nın tuzağına düşen arkadaşlarımıza önemle şu gerçeği vurgulamak istiyoruz. Eğer siz gerçeği ve günahlardan kurtuluşu arıyorsanız Tanrı'yı ve Mesih'i memnun edip, O'nun tarafından kabul edilmek, sonsuz ve güven dolu bir yaşama sahip olmayı arzu ediyorsanız, kendisine tam bir bağlılık talep eden YŞT'na veya herhangi insansal bir teşkilata sığınmanız gerekmez. Bunlar sizi esarete ve yıkıma götürür. Tarihte bunun örnekleri çok görülmüştür ve hâlâ da görülmektedir. Unutmayın ki, gerçek bir Mesih İnanlısı herhangi bir yaratığa, bir teşkilata veya ‘sadık ve basiretli bir köleye‘ değil ama Yaratıcısına ait olmalıdır. Elçi Pavlus‘un bildirdiği gibi ‘bir bedel karşılığı satın alındınız, insanlara köle olmayın‘ ve yine ‘İnsanlardan (teşkilatlardan) ziyade Tanrı‘ya itaat etmek gerektir‘ (1.Kor. 7:23; İşa. 2:22; Elçi 5:29). Yine unutmayın ki, sizi bir teşkilat değil, ancak İsa Mesih kurtarabilir. Çünkü bizleri günah ve Şeytan esaretinden özgür kılmak ve kurtarmak için Tanrı yeryüzüne bir teşkilat değil, İsa Mesih'i gönderdi. Günahlarımız için ölüp dirilen de yine bir teşkilat veya bir yönetim kurulu değil, Rab İsa Mesih'in kendisidir. O, sizlere şu çağrıda bulunuyor:

  “Ey bütün yorgunlar ve yükleri ağır olanlar! Bana gelin, Ben sizi rahatlatırım. Ben yumuşak huylu ve alçakgönüllüyüm. Boyunduruğumu takının ve benden öğrenin, böylece canlarınız rahatlık bulur. Boyunduruğum kolay taşınır ve yüküm hafiftir.” (Mat. 11:28- 30).
  Bu nedenle sevgili okuyucum, eğer sen kurtuluş ve ebedi hayatın için güvenini insansal bir teşkilata bağladıysan veya bağlamak üzereysen uyanık ol! YŞT‘nın çekiciliğine, yaygınlığına, kitaplarındaki resimlerin güzelliğine, kongrelerindeki kalabalığa, samimi ve dindar görünümlerine kapılma (Sül. Mes. 14:12). Fakat geç olmadan ayrıl ondan! Seni kurtarıp, sana gerçek kurtuluş güvenliğini ve özgürlüğünü sağlamaya yeterli olan Rab İsa'ya yaklaş! Kurtuluşun için Tanrı önünde günahlılığını alçakgönüllükle kabullen. Tanrı‘nın seni sevdiğini ve kurtuluşun için Rab İsa Mesih‘i günahlarına fidye olarak verdiğini ve O‘ nun üç gün sonra dirildiğine iman et. İsa Mesih‘i bireysel Kurtarıcın ve Rabbin olarak yaşamına al. Gerçek bir tövbe ve pişmanlıkla bütün günahlarından dön, yaşamını Mesih aracılığıyla diri ve gerçek Tanrı'ya teslim et. Daha sonra, Kutsal Kitap‘ı kendilerine tek dayanak ve otorite yapmış olan kişilerle, Mesih İnanlıları'yla birleşerek yaşayan Tanrı'ya ve “Tez geliyorum ve mükafatım elimdedir.” diyen Rab İsa'ya hizmet et.

  Son olarak Mesih İnanlıları'nın Y. Şahitleri'ne etkili bir tanıklıkta bulunup, Rabbe kazanabilmek için onlara karşı ne gibi bir tavır takınması gerektiği konusunda da birkaç söz söylemeyi uygun görüyorum. İlk olarak hemen belirtelim ki, kapınızda, iş yerinizde veya sokakta karşılaşmış olduğunuz Y. Şahidi bağlı olduğu Cemiyetinden öyle bir telkin almıştır ki, yalnızca kendisi gerçek dine ve inanca sahiptir, siz ise tamamen sahte dinde veya yanlış inançtasınız. Yalnızca kendisi gerçeği bilir ve yalnızca kendisi size öğretebilir, ama siz bir şey bilmiyorsunuz ve kendisine de bir şey öğretemezsiniz. Öyle ki, onlarla yeni tetkike başlayan kimseler bile daha başından çevrelerinin ve özellikle din adamlarının yanılgıda olup, kendilerine ebedi hayatı sağlayabilecek bu tetkikten caydırmak ve Y. Şahidi olmamak için ellerinden geleni yapacaklarına dair uyarılmışlardır. Sürekli başkalarının inançlarını eleştirmeyi kendilerine alışkanlık edinen Y. Şahitleri ne yazık ki, kendi öğreti ve uygulamalarının doğruluğunu kontrol etmekten veya eleştirmekten çok uzaktadırlar. Oysa Kutsal Kitap ‘başkalarına öğreten, kendine öğretmez misin? der (Rom. 2:21). Y. Şahitleri her şeye başlarında bulunan Cemiyetin kendilerine taktığı gözlükle bakar, bu düşünce ve ruh yapısıyla insanlara yaklaşırlar. O halde karşımıza çıkan Y. Şahitleri'ne ne gibi bir tavır takınmalıyız?

  1. İlk olarak kendilerine sevgi ve saygıyla yaklaşın. Onları düşmanlar olarak değil ama Mesih'in uğruna hayatını verdiği ve kurtuluşa muhtaç insanlar olarak görün. Onları kovmak, kapıyı
  yüzlerine kapamak veya hakaret etmek hiçbir Mesih İnanlı'sına yakışmayacağı gibi hiçbir yararı da olmaz. Tam tersine bu on-larda iman uğruna baskı gören kahramanlar duygusunu kuvvet- lendireceğinden daha fazla Cemiyetlerine sarılmalarına neden olur. Her bir insana sevgi ve saygıyla davranmak Mesih İnanlı-ları'nın temel bir özelliği olmalıdır.
  2. Eğer Kutsal Kitap ve temel öğretileri konusunda yeterli bir bilginiz yoksa ve kendinizi YŞT'nın yanılgılarını Kutsal Kitap'a dayanarak kanıtlamaya yeterli görmüyorsanız doktrinsel bir konuşmaya girmeyiniz ve yalnızca şahsî tanıklığınızı vermekle yetininiz. İsa Mesih'in yaşamınızı nasıl değiştirdiğini, günahlarınızdan arıtarak, nasıl yüreğinize kurtuluş güvenliğini, yeni bir ümit ve sevinç koyduğunu anlatıp, kendisinin de daha şimdiden bu bereketlere İsa Mesih aracılığıyla sahip olabileceğini belirtiniz (1.Yu. 5:13; Yu.1:12). Bazen yürekten ve Kutsal Ruh'tan kaynaklanan sade tanıklık doktrinsel konuşmalardan daha da etkili olur. Okumakta olduğunuz bu kitabın bir örneğini kendilerine vererek burada açıklanan nedenlerden dolayı Y. Şahitleri'yle uzlaşamayacağınızı bildirin ve kitabı okuyup düşüncelerini bildirmelerini isteyin. Muhtemel başka bir karşılaşma için de hem Kutsal Kitap bilgisinde hem de bu teşkilatın yanılgıları konusunda duayla hazırlanın. Unutmayın ki bir İnanlı olarak Kutsal Kitap'ın temel öğretilerini yani Tanrı, İsa Mesih, Kutsal Ruh, melekler, Şeytan ve cinleri, insanın kim-liği, ölüm, ölüm ötesi durum, diriliş, cennet, cehennem, kurtuluş ve İsa Mesih'in ikinci gelişi gibi konuları derinlemesine, iyi bir şekilde öğrenmeli ve bunları Kutsal Kitap'la diğerlerine öğretebilecek bir aşamaya gelmelisiniz. Tarikatlar çoğu zaman Hıristiyanların kendi temel öğretileri konusunda bilgisiz olmalarından yararlanarak başarılı olmaktadır. Bundan dolayı önce Kutsal Kitap'ın temel öğretilerini iyi bir şekilde öğrenmeyi ve daha sonra da karşıt görüşleri Kutsal Kitap'a dayanarak çürütmeyi öğrenin (1. Pe.3:15). Kutsal Kitap'ı tarikat üyelerinden daha iyi bilmiyorsanız onların yanında fazla başarılı olamazsınız. Hatta bazen sizler kuşkulara kapılabilirsiniz. Hatırlayın ki, İsa Mesih kendisine Tanrı'nın Sözü'yle yaklaşıp, saptırmak isteyen Şeytan'a sürekli Kutsal Kitap ayetleriyle karşılık vererek, onun ayetleri nasıl ters ve çarpıtılmış bir şekilde kullandığını gösterdi (Mat. 4:1-11).

  3. Fakat eğer siz inanç ve uygulamalarınızı ve Y. Şahitleri' nin temel yanılgılarını Kutsal Kitap ile kanıtlamaya hazırsanız onları evinize kabul edebilirsiniz. İlk etapta Üçlü-Birlik gibi ağır konulara girmeyin; ama daha fazla salih sayılmak, yeniden doğmak, kurtuluş, (bkz. sf. 252) 144 binler, yani 'sadık ve basiretli köle' (sf. 159) Mesih'in ikinci gelişi (sf. 178) gibi konuları işleyin. Her defasında işleyeceğiniz konuyu önceden tespit edin ve bir konudan başka bir konuya atlanmasına engel olun. Her bir düşünceyi Kutsal Kitap'tan bir ayetle destekleyin ve bu ayeti açıp bizzat kendilerine okutturun. Düşündürücü ve yerinde sorular sorup açık ve kesin yanıtlar isteyin. Karşınızdaki kişiyi değil yöneltilmiş oldukları merkez Cemiyetin yanılgılarını açığa vurun. Unutmayın ki, karşınızda duran kişi her ne kadar yalnızca Kutsal Kitap'a saygı duyup onu izlediğini söylese de gerçekte merkez Cemiyete, yani ''sadık ve basiretli köleye'' taparcasına bağlıdır. Sizin başlıca amacınız bu Cemiyete karşı duymuş olduğu bu güveni çürütmek ve dikkatlerini yalnızca Kutsal Kitap'a ve İsa Mesih'e çekmektir (Yer.1:10). Bunu başarabilmek için bu kitapta genişçe işlenen YŞT'nın 1914, 1918, 1925, 1975, 1914 nesliyle ilgili yapmış olduğu sahte peygamberlikleri, öğreti değişikliklerini ve parçalanmaları örnek gösterin ve Tesniye 18:21-22 ve Yeremya 28:9 ayetlerini de gösterek Cemiyetin sahte bir peygamber olduğunu vurgulayın. Onların kararlı ve asla değişmez insanlar olduğu imajına da fazla aldanmayın. Her sene binlerce kişi çeşitli nedenlerden dolayı Cemiyetten ayrılmakta veya afaroz edilmektedir. Her ne kadar bu kişilerin kafası YŞT'nın öğretileriyle dolmuş olsa da, gerçekte yürekleri ruhsal alanda çöldür. Kurtuluş güvenliğinden yoksun olup sürekli Armagedon korkusuyla yaşamaktadırlar. Bu nedenle yalnızca Cemiyetin yanılgılarını açığa vurmakla yetinmeyip, her gerçek İnanlı‘nın asıl amacı olan Mesih‘teki kurtuluş müjdesini onlara da iletmeyi hedeflemelisiniz (Yer.1:10). Bu amaç doğrultsunda, Kutsal Ruh ve Kutsal Kitap'la desteklenen sade bir tanıklık ve izah bu kişilerin yaşamında büyük değişiklikler gerçekleştirebilir ve bulundukları ruhsal esaretten kendilerini özgür kılabilir (Yu. 8:36). Unutmayalım ki, Tanrımız için olanaksız hiçbir şey yoktur.

  4. Ruhsal gözlerinin açılması ve Mesih'te gerçek kurtuluşu ve özgürlüğü bulmaları için yapacağınız en önemli şeylerden biri de bu tarikatın kurbanları için dua etmektir. Elçi Yakup'un bildirdiği gibi: ''Salih'in yalvarışı işlemesinde çok tesirlidir.'' (Yak. 5:16). Temiz, dürüst yaşamımızla, Tanrı'ya ve Mesih'e olan gerçek sevgi ve imanımızla, şehadetimizle ve sağlam Kutsal Kitap bilgimizle Tanrı'nın gerçek kavmına ait olduğumuzu gös-terelim ve böylece tarikatların tuzağına düşmüşleri ''ateşten çekip kurtaralım'' (Yah. 23), gerçek ışığa ve kurtuluşa yönlendirelim. Unutmayın ki:

  ''İçinizden biri gerçeğin yolundan saparsa ve biri onu yine gerçeğe döndürürse, bilsin ki, günahkârı sapık yolundan dön-düren, ölümden bir can kurtarmış olur.'' (Yak. 5:19-20).

  Sarkis Paşaoğlu , Brüksel Incil Kilisesi

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.