Yehova Şahitleri Nasıl Ortaya Çıktı?

 • Bu konu 7 izleyen ve 11 yanıt içeriyor.
12 yazı görüntüleniyor - 1 ile 12 arası (toplam 12)
 • Yazar
  Yazılar
 • #23950
  klaus
  Anahtar yönetici

  Yehova Şahitlerinin tarihleri Adem'in ilk oğullarından biri olan Habil ile değil ama 1879 yılında, adı Charles Taze Russell olan bir Amerikalıyla başlar.

  Charles T. Russell'in gençlik yılları ve hayalkırıklığı

  C. T. Russell, 16 Şubat 1852'de Amerika'nın Pittsbourgh (Pensylvania) eyaletinde doğdu. Anne ve babası İskoç-İrlanda karışımı olup Protestanlığın bir kolu olan Presbiteryen, yani reform olmuş bir kiliseye bağlıydılar. Babasının bir konfeksiyon mağazası olup Russell'in de yardımıyla bu mağaza çok genişledi. Annesine gelince, şüphesiz daha küçükken Russell'e dinsel bir yön verip, ona ilk Presbiteryen inançlarını aşılayandı.

  Russell, özellikle annesinin ölümünden sonra kendi kendine yaşamın anlamı ve insanın geleceği hakkında çeşitli sorular sormaya başladı. Russell, 16-17 yaşlarına doğru, bağlı bulunduğu kilisesinin cehennem ve önceden seçilmişlik gibi bazı inançlarına ciddi şüpheler duymaya başladı. Sonuçta da Kutsal Kitap'a olan imanını ve güvenini kaybederek, gerçeği İslamiyet, Budizm, Hinduizm ve Şintoizm gibi doğu dinlerinde aramaya koyulur. Bu arayışlarında da hayalkırıklığıyla karşılaşan Russell, 17 yaşlarında Kutsal Kitap'a ve birçok kilise inançlarına karşı imanını tamamen yitirmiş bir şekilde şüpheci biri olup çıkar.

  Charles T. Russell, Adventistlerin bir koluyla kontağa geçip, dinsel faaliyetlerini yeniden ele alıyor (1870)

  Dinsel arayışlarında hayalkırıklığıyla karşılaşmış olan Russel, 1870 yılında Allegheny'de bir sokakta gezinmekteyken adventistlerle kontağa geçer. Russel onlardan bir cehennemin var olmadığını öğrenir ve bu yeni bilgi Russell'in Kutsal Kitap'a karşı yitirmiş olduğu iman ve güvenini yeniden bulmasını sağlar. Diyebiliriz ki, Russell'in Adventistlerle olan bu karşılaşması onun kararlı bir şekilde dinsel faaliyetlerini yeniden ele almasının başlangıcı olup, Tarassut Kulesi Cemiyetinin yaratılmasıyla sonuçlanmıştır . Bu Adventistler kimdir? Nasıl ortaya çıktılar? Ve Russell'in söz konusu bu Adventistlerle olan bağı ve ilişkisi ne olmuştur?

  Adventist akımının kökü ve ortaya çıkışı

  Adventist faaliyet, kaynağını özellikle Protestan kiliseleri içinde yayılmış olan “Millenyumcu” yani Mesihin bin yıllık krallığına çok önem veren bir hareket içinde bulur. 19'uncu yüzyılın başlarında dünya politik, ekonomik, kültürel ve dinsel alanlarda birçok büyük değişikliklere sahne oldu. Avrupa ve Amerikalıların çoğu, dünyanın son zamanlarında yaşadıkları kanısındaydılar. İşte böyle bir ortamda William Miller adlı bir çiftçi, 1816'da Kutsal Kitap'ı, özellikle Daniel ve Esinleme kitaplarını incelemeye koyuldu. İki senelik bir incelemeden sonra da İsa Mesih'in, 21 Mart 1843'te veya 1844'te yeryüzü makdisini temizlemek amacıyla, yeryüzüne geleceğini ileri sürdü. W. Miller ve taraftarlarının gayretli çalışmaları sonucunda binlerce ve hatta yüzbinlerce kişi bu akı-ma katılarak, Mesih'in gelişini hararetle bildirmeye ve beklemeye koyuldu.

  Fakat, senenin 21 Mart'ı için öngörülüp, coşkuyla beklenen Mesih'in ikinci geliş olayı bu tarihte gerçekleşmez. O zaman Miller hesaplarını yeniden gözden geçirerek, Yahudi takvimine göre bu gelişin 21 Mart 1844'te gerçekleşeceğini bildirir. Bu kez Adventistlerin gözleri 1844 yılına çevrilir. Ama bu tarihte bir kez daha Miller ve taraftarları büyük bir hayalkırıklığına uğrar. Sonuçta yeni tarihler ileri sürülür ama hepsi de hayal kırıklığıyla sonuçlanır. Büyük bir kriz ve kargaşalık belirir. Bu şekilde W. Miller'in öncülük ettiği bu Adventist akım kendi içinde 10'dan fazla gruba parçalanır. İşte Russel'in de kontağa geçtiği gruplardan birisi de buydu.

  Russel'in bağlandığı grup da çok geçmeden İsa Mesih'in 1874'te döneceğini bildirmeye koyuldu. Russel de bunun gerçekleşeceğine inandı ve bekledi ama ne zaman ki, bu bekleyiş 1874'te hayalkırıklığıyla sonuçlandı, o zaman Russell bu grupla olan ilişkisini araladı fakat yine Adventistler'den kopmaksızın, diğer Adventist yayınların eşliğinde incelemelerini sürdürmeye devam etti. Kontağa geçtiği diğer bir adventist grup da N. H. Barbour'un grubuydu.

  Russell, 1874'te yaşanmış olan hayalkırıklığından iki sene sonra, yani 1876 yılında “The Herald of the Morning” (Sabah'ın Habercisi) isimli, yine Adventistler'e ait bir derginin yayımlayıcısı olan N. H. Barbour'la kariılaşır.

  Uzun bir görüş alışverişinden sonra, Barbour Russell'i, İsa Mesih'in gelişinin 1874'te gerçekleşmiş olup, bu tarihten itibaren de hasat işine fiilen başlamış olduğuna tamamen ikna eder. Aslında Barbour'un grubu da büyük bir coşku ve azimle dünyayı 1874'teki, sonla ilgili olarak uyarmaya koyulmultu. Bu bekleyiş gerçekleşmediğinde Barbour'un grubu da ciddi bir bunalıma girmişti. Fakat tam bu esnada Barbour okurlarının birinden bir mektup alarak İsa Mesih'in 1874 yılında gerçekten de ruhen gelmiş olduğunu keşfeder. Sonuçta Russell Barbour ile olan bu karşılaşmasından, İsa Mesih'in 1874'te gelmiş olup, hasat işine başladığına ve bu işin 1914'te de son bulacağına tamamen emin olmuş olarak ayrılır

  Bu dinsel kanış ve fikirlerle coşmaya başlayan Russell, artık hiç vakit kaybetmemeliydi; dünyayı uyarmalı ve 1914 yılına kadar sürmesi gereken hasat işini acilen yerine getirmeliydi. Russell, bu dinsel tutkusunun etkisinde önce Allegheny‘deki grubunu, Barbour'un grubuyla birleştirir. Daha sonra para ve okuyucu eksikliğinden yok olmaya yüz tutmuş Barbour'un “The Herald of the Morning” dergisinin masraflarını üstlenerek, bu derginin ortak yayımcısı olur. Daha sonra da Russell tüm zaman ve enerjisini, bulmuş olduğu bu yeni görüşlerin yayımına ayırabilmek için, o ana kadar muhafaza ettiği babasının mağazasını satmak ve ticaret işlerinden tam olarak elini çekmek için kesin bir karar alır. Böylece Russell Adventist bir kola bağlanarak resmen, Adventistliği de kabul etmiş olur.

  1878 yılıyla ilgili sahte peygamberlik, hayalkırıklığı ve Tarassut Kulesi Teşkilatı'nın kuruluşu (1876-1879)

  Bu şekilde Barbour'la aynı görüşte olan Russell, bu yeni görüşlerini coşkuyla yaymaya koyulur. Birçok propaganda gezileri düzenler ve bazı vaizlerin, vaaz faaliyetlerini para açısından destekler. Aynı zamanda “Herald of the Morning” dergisinin ortak yayımcısı durumuna gelmiş bulunan Russell, bunların yanında “Three Worlds” (Üç Dünya) başlıklı Barbour'un hazırlamış olduğu önemli bir kitabın basım masraflarını da üstlenmeyi kabul eder.

  Russell ile Barbour arasında var olan bu iyi anlaşma ve ortaklık çok uzun sürmedi. Yaklaşık iki yıl süren iyi bir ortaklıktan sonra, 1878'de bu iki öncü arasında ilk anlaşmazlık patlayıverir. Bu anlaşmazlığın kaynağı, sözünü ettiğimiz “Three Worlds” kitabında bulunmaktaydı. Barbour ve Russell söz konusu kitapta, 1914 senesinin ekim ayında “milletlerin zamanının tam olarak son bulacağını” öngörmekteydiler. Onlar için “milletlerin zamanının sonu,” bu dünya hükümetlerinin tamamen yok edilmesi ve Tanrı'nın krallığının tam olarak yeryüzünde kurulması demekti. Ama onlara göre bundan önce, çok önemli başka bir olayın gerçekleşmesini beklemek gerekiyordu. Bu önemli olay, yaşamakta olan kutsalların 1878 yılında bedenen göğe alınması olayıydı!

  Beklenen 9 Nisan 1878 günü geldiğinde, Kutsal Kitap Etütçüleri (Y.Şahitlerinin ilk ismi) bu görkemli, göğe alınma olayını bizzat yaşamak için beyaz elbiselere bürünmüş bir şekilde, Pittsbourgh'da bir köprü üzerinde büyük bir coşkuyla beklemeye koyulurlar. Saatler ve günler geçer, ama hiçbir şey olmaz! Bunun sonucunda yine büyük bir hayalkırıklığı ve kriz meydana gelir!

  Şimdi Barbour ve Russell ne yapacaklar? Acaba hatalarını itiraf edip, her türlü hesaplama işinden el mi çekecekler, yoksa başlattıkları akımın devamını sağlamak için yine, yeni yeni yorumlara başvurup, yanılgılarını mı örtmeye çalışacaklar? Ne yazık ki, sonuncu çözüm yolu tercih edildi. Bu defa durumu yatıştırıp yeni bir çıkış yolu bulmaya çalışan, bizzat Russell‘dir! Russell 1. Korintoslular 15 ve Selanikliler 4'üncü bölümlerini yeniden inceleyerek yeni bir tez ileri sürer.

  Ama Russell'in ortağı N. H. Barbour, onun bu tezini kabul etmez ve hemen itiraz eder. Bu şekilde bu akımın iki öncüsü arasında ciddi bir anlaşmazlık ve sürtüşme baş göstermiş olur. Barbour ise, okuyucu ve taraftarlarının dikkatini bu hayalkırıklığından başka bir yöne çevirmek amacıyla “Herald of the Morning” dergisinde Mesih'in fidyesel ölümünü inkâr eden bir yazı yayımlar. Bu yazıları şaşkınlıkla okuyan Russell, artık onunla çalışmanın mümkün olamayacağını anlayıp ondan tamamen ayrılmaya ve kendi özel dergisini ortaya atarak (Watch-Tower) kendi teşkilatını kurmaya karar verir. (Les TJ. dans les desseins Divins sayfa 20-21).

  İşte Yehova Şahitleri Teşkilatı'nın kökü ve meydana gelişi. Peygamberlikte bulunmak, bunun gerçekleşmesini beklemek, hayalkırıklığı, hayalkırıklığını açıklamaya kalkışmak ve bu açıklanmanın reddedilmesiyle gerçekleşen parçalanma ve bunun sonucunda yepyeni bir akımın meydana gelişi. Eğer Les TJ. dans les desseins Divins ‘, ‘Les Témoins de Jéhovah-Prédicateurs du Royaume de Dieu‘ ve “Türkiye'de Laiklik İlkesi ve Y. Şahitleri” kitaplarını okuyacak olursanız YŞT'nın, geçmişte karşılaştığı olayları, nasıl peygambersel bir havaya bürüdüğünü ve nasıl ilk önderlerini özellikle Russell'i bir iman kahramanı gibi tanıtıp, onun nasıl Tanrı tarafından kanal olarak seçildiğini övgüyle anlattığını göreceksinizdir. Zaten Y. Şahitleri de aynı diğer tarikatlar gibi, dergi ve akımlarını kabul ettirebilmek için önderlerini veya kurduğu akımlarını Tanrısal planın içine dahil edip, Kutsal Kitap peygamberliklerinin bir gerçekleşmesi olarak tanıtırlar. 1917‘de yayımlanan “Mystere Accompli” kitabında YŞT‘nın şu beyanlarını okumaktayız:

  “Bu son Kilise döneminin özel habercisi, o halde C. T. Russell oldu; Kendisi 16 Şubat 1852'de doğdu. Russell özel konuşmalarında yerinegetireceği büyük iş için, Tanrı tarafından daha doğuşundan seçilmiş olduğuna inandığını kabulleniyordu.”
  “Gerçekten de bu son günlerde aramızda Rab'bin bir peygamberi yaşamaktaydı. Her ne kadar şimdi insan görüşüne göre ölü olsa da, onun yazıları, hikmet ve sadakatine bir… tanıklık olarak durmaktadır.” (T. K. 1 Haziran 1917, sayfa 163 İng.). YŞT Mystère Accompli kitabının 282‘nci sayfasında daha da ileri giderek Russell‘i adeta ilahlaştırmıştır. Öyleki onu Vahiy 16:9‘daki ‘belalar üzerine hakimiyeti olan ilah ‘ olarak tanıtır:

  ‘‘Vahiy 16:9: ‘Bu belalar üzerine hakimiyeti olan ilahın ismine küfrettiler.‘. Bu insanlar vaktinde uygun yiyeceği kilisesine vermek için Rabbin yetkili kıldığı kudretli olan , vaiz Russell‘in kişiliği ve karakterini kötüleyip, çarpıtmışlardır… Hâlâ bazı insanlar anlamıyorlar ki, ilah terimi yalnızca Yehova için kullanılmaz ama kudretli olan anlamına gelir. Ilah terimi (yunanca teos) şu bölümlerde en Yüce varlık Yehova‘nın dışındaki kişiler için kullanılmıştır: Yu. 10:34-35; Elçi 7:40,43 vs…‘‘ (sf.282).
  Her ne kadar YŞT, Tanrısal kökenliliğini iddia etse de, gelişen olaylar aslında tam aksine tanıklık etmekteydi. Russell, Barbour'dan ayrılıp kendi teşkilatını kurunca çok geçmeden, bu grup içinde birçok kriz ve parçalanmalar gerçekleşmiş ve yeni doğan Russell'in teşkilatını ciddi bir şekilde sarsmıştır. Bu krizlerin en ciddisi Russell'in 1879'da evlendiği ve Tarassut Kulesi dergisinin ortak yayımcısı olup, bu dergide düzenli olarak yazılar yazan karısı Marie F. Ackley'den geliyordu. Gerçekte M. F. Ackley başlangıçta Russell'in en gayretli taraftarlarından birisi olmuş ve hatta Matta 24:44-47'de sözü edilen “sadık ve basiretli köle” nin Russell'in kendisi olduğu görüşünün geliştirilmesine de büyük ölçüde katkıda bulunmuştur. Fakat kısa bir zaman sonra kendisinin de ‘sadık ve basiretli bir köle‘ olduğunu söyleyip, feminist düşünceler doğrultusunda Tarassut Kulesi dergisinde yazılar yazmaya kalkışarak dergi üzerinde daha fazla yetkiye sahip olmaya çalışınca, Russell buna müsade etmedi ve bunun sonucunda da hem ailede hem de teşkilatta ciddi bir kargaşalık belirdi. Karısı yine Russell'i yanlarında yetim olarak yaşayan Rose Ball adlı bir kızla çok yakın ve dengesiz bir ilişkiye sahip olmakla suçluyordu. Sonuçta mahkemelik olup kendileri hakkında “yatakta ve sofrada ayrılma” kararı verilir. Bunun dışında Russell normal türde bir buğdayı Tarassut Kulesi'nde “mucizevî buğday” diye ilan edip satmaya kalkışınca yine mahkemelik olur. Russell belirli bir para cezasına çarptırılarak suçlu bulunur ve mahkemeyi de kaybeder. Russell birçok kez yalancılıkla, dürüst olmamakla ve ahlâ ken şüpheli biri olmakla suçlanır. Bu suçlamalar Cemiyeti ciddi olarak yaralamış ve sarsmıştır. Bu duruma şu atasözünü anımsamak yerinde olur:

  “Hata hatayı, yalan da yalanı doğurur.”.

  ©2005 Brüksel İncili (Avederenagan) Kilisesi – http://users.skynet.be/fa357844/yeh_cikis.htm

  #32648
  Anonim
  Pasif

  yşt.kökeni araştırması için acilen teşekkürlerimi sunarım.İSMET.saygılarımla…

  #34511
  Anonim
  Pasif

  Bir arkadaşımın ailesinin evine bu Yehovacı teyzeler her hafta gelip toplantı yaparak Yehovacıları anlatıyolarmış ve çeşitli yayınlar hatta incil vs.yapıyolarmış. (Istanbul’da yaşıyolar) Neyse kendisi anlatınca merak edip sayflarını inceledim ve böyle bir metinle karşılaştım ve size sormak istedim.

  Bu tarikata mensup kimselerin “Sahte Din” olarak özellikle iddaa ettikleri nedir? Ve kendilerini “hak din” yapan unsur nedir?
  Hristiyanlıktan mı bahsediyolar yoksa özellikle Hristiyanlığın bir mezhebini mi ima ediyolar acaba?

  Metin aşağıdadır.

  Sahte din nedir? Din adına işlenen suçlar sizi rahatsız ediyor mu? Tanrı’ya hizmet ettiğini iddia eden kişilerin yaptığı savaşlar, terör olayları ve yolsuzluklar, adalet duygunuza ters geliyor mu? Neden bunca sorunun altında din varmış gibi görünüyor?

  Aslında bunlardan tüm dinler değil, sahte din sorumludur. Dinsel açıdan geniş çapta saygı gören biri olan İsa Mesih, nasıl ‘çürük ağaç kötü meyve verirse’, sahte dinin de kötü işlere yol açtığını söyledi (Matta 7:15-17). Sahte din nasıl meyveler veriyor?
  1. Savaştaki askerler; 2. Bir mezarlık; 3. Bir papaz
  Sahte Din . . .

  SAVAŞA VE SİYASETE KARIŞIR: Bir gazete şöyle yazdı: “Hem Asya’da hem de başka yerlerde, iktidar hırsına kapılmış [din adamları] kendi çıkarları için insanların dinsel duygularını kullanıyor” (Asiaweek). Gazete bu durumun sonucu hakkında şöyle uyarıyor: “Görünüşe göre dünya çıldırmak üzere.” Amerika Birleşik Devletleri’nde önde gelen bir din adamı “teröristlerin adam öldürmesine son vermek için önce onları öldürmelisiniz” dedi. Nasıl bir çözüm önerdi? “Hepsini Tanrı adına havaya uçurun” dedi. Oysa Mukaddes Kitap “‘Tanrı’yı seviyorum’ deyip de kardeşinden nefret eden yalancıdır” der (1. Yuhanna 4:20). Hatta İsa “düşmanlarınızı sevin” dedi (Matta 5:44). Sizce mensupları savaşa katılmayan kaç din var?

  SAHTE ÖĞRETİLER YAYAR: Çoğu din can veya ruhun insanın görünmez bir kısmı olduğunu ve fiziksel bedenin ölümünden sonra yaşamaya devam ettiğini öğretir. O dinlerin çoğu bu öğretiyi kullanarak mensuplarını sömürüyor, ölülerin ruhları için dua karşılığında para alıyor. Ancak Mukaddes Kitapta farklı bir öğreti var. “Suç işliyen can, ölecek olan odur” (Hezekiel 18:4). “Yaşıyanlar biliyorlar ki, öleceklerdir; fakat ölüler bir şey bilmezler” (Vaiz 9:5). İsa ölülerin diriltileceğini öğretti. Eğer insanların ölümsüz bir canı olsaydı, dirilmeye gerek kalır mıydı? (Yuhanna 11:11-25). Peki, sizin dininiz canın ölümsüz olduğunu öğretiyor mu?

  CİNSEL AHLAKSIZLIĞA GÖZ YUMAR: Batı ülkelerinde dinsel gruplar homoseksüel ve lezbiyen kişilerin papaz olmasına izin veriyor ve devleti eşcinsel evlilikleri onaylamaya ısrarla teşvik ediyor. Ahlaksızlığı mahkûm eden kiliseler bile çocuklara cinsel tacizde bulunan din adamlarına göz yumuyor. Ya Mukaddes Kitap ne öğretiyor? Açıkça şöyle diyor: “Aldanmayın. Ne cinsel ahlaksızlık yapanlar, ne putperestler, ne zina yapanlar, ne sapık amaçla kullanılan erkekler, ne oğlancılar, . . . . hiçbirinin Tanrı’nın Krallığında mirası olmayacak” (1. Korintoslular 6:9, 10). Cinsel ahlaksızlığa göz yuman hangi dinleri biliyorsunuz?

  Çürük meyveler veren dinleri gelecekte ne bekliyor? İsa “iyi meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılır” diye uyarmıştı (Matta 7:19). Evet, sahte din parçalanacak ve yok edilecek! Peki bu nasıl ve ne zaman olacak? Kutsal Yazıların Vahiy kitabının 17. ve 18. bölümlerinde kayıtlı olan bir görüntü bu sorulara cevap veriyor.

  Sahte dinin “dünyanın kralları üzerinde” yetkisi var
  1. Yedi başı olan bir hayvana binmiş olan fahişe; 2. Hayvan, fahişeyi parçalıyor

  ‘Ey halkım, ondan çıkın’
  Sahte dinin sonu nasıl gelecek?

  Zihninizde şöyle bir sahne canlandırın: Bir fahişe korkunç bir canavarın sırtına binmiş. Canavarın yedi başı ve on boynuzu var (Vahiy 17:1-4). Bu fahişe kimi simgeliyor? Onun “dünyanın kralları üzerinde” yetkisi var. Erguvani giysiler giymiş, buhur yakıyor ve müthiş zengin. Ayrıca büyücülüğüyle ‘bütün milletler sapıyor’ (Vahiy 17:18; 18:12, 13, 23). Kutsal Yazıların yardımıyla, bu fahişenin tüm dünyayı etkileyen bir dinsel teşkilat olduğunu anlıyoruz. Bu fahişe tek bir dini değil, çürük meyve veren tüm dinleri simgeliyor.

  Fahişenin bindiği canavar ise dünyanın siyasal güçlerini simgeliyor* (Vahiy 17:10-13). Sahte din bu siyasal canavarın sırtına biniyor, yani onun kararlarını etkilemeye ve yönlendirmeye çalışıyor.

  Ancak yakında çok şaşırtıcı bir olay meydana gelecek. “On boynuz ve canavar, fahişeden nefret edecek, onu çıplak bırakıp perişan edecekler. Etlerini yiyecekler, onu yakıp kül edecekler” (Vahiy 17:16). Dünyanın siyasal güçleri aniden, sarsıcı bir şekilde sahte dine saldıracak ve onu tamamen yok edecek! Bu saldırıya ne yol açacak? Kutsal Yazıların Vahiy kitabı “Tanrı’nın yüreklerinde uyandırdığı arzuyla, . . . . Tanrı’nın düşüncesini gerçekleştirecekler” diye yanıtlıyor (Vahiy 17:17). Evet, Tanrı sahte dinden Kendi adına yaptığı tüm iğrenç işler için hesap soracak. Kusursuz adaletiyle, sahte dinin siyasal alandaki sevgililerini infaz aracı olarak kullanacak.

  Sahte dinin sonunu paylaşmak istemiyorsanız ne yapmalısınız? Tanrı’nın habercisi ‘Ey halkım, ondan çıkın’ diye uyarıyor (Vahiy 18:4). Gerçekten de şimdi sahte dinden kaçma zamanıdır! Peki nereye kaçabilirsiniz? Ateizme değil, cünkü onu da parlak bir gelecek beklemiyor (2. Selanikliler 1:6-9). Tek sığınak hakiki dindir. Hakiki dini acaba nasıl saptayabilirsiniz?
  Hakiki din nasıl saptanır?

  Hakiki din hangi iyi meyveleri vermeli? (Matta 7:17).
  1. Farklı milletlerden bir grup mutlu insan; 2. Açık durumdaki bir Mukaddes Kitap; 3. Annesine sarılan küçük bir kız
  Hakiki Din . . .

  SEVGİ YANSITIR: Tanrı’nın gerçek hizmetçileri “dünyaya ait değildir”, ırk veya kültür gibi etkenler onları bölmez, ‘aralarında sevgi’ vardır (Yuhanna 13:35; 17:16; Elçiler 10:34, 35). Birbirlerini öldürmektense, gerekirse birbirleri için ölürler (1. Yuhanna 3:16).

  TANRI’NIN SÖZÜNE GÜVENİR: Hakiki din “öğreti olarak insan emirleri” ve ‘gelenekler’ öğretmez; öğretileri Tanrı’nın Sözü olan Mukaddes Kitaba dayanır (Matta 15:6-9). Neden? Çünkü “Kutsal Yazıların tümü Tanrı ilhamıdır ve öğretmek, yanlışı göstermek, düzeltmek . . . . bakımından yararlıdır” (2. Timoteos 3:16).

  AİLELERİ GÜÇLENDİRİR VE YÜKSEK AHLAK STANDARTLARINI KORUR: Hakiki din ‘kocaları karılarını her zaman kendi bedenleri gibi sevmeleri’ için eğitir, kadınların ‘kocalarına derin saygı’ geliştirmelerine yardım eder ve çocuklara ‘ana babalarının sözünü dinlemeyi’ öğretir (Efesoslular 5:28, 33; 6:1). Ayrıca hakiki dindeki sorumlu kişilerin ahlaksal yönden örnek olmaları gerekir (1. Timoteos 3:1-10).

  Bu standartları karşılayan bir din var mı? 2001’de yayımlanan bir kitap şöyle diyor: “Eğer daha fazla insan Yehova’nın Şahitlerinin öğretilerini uygulasaydı ve davranışlarını örnek alsaydı, Yahudi Soykırımı önlenebilirdi ve katliamlar artık dünyanın başına bela olmazdı” (Holocaust Politics).

  Gerçekten de Yehova’nın Şahitleri dünyanın 235 yerinde Kutsal Yazıların ahlak standartlarını duyurmakla kalmıyor, o standartlara göre yaşıyorlar. Tanrı’nın sizden neler istediğini öğrenmeyi, böylece O’na makbul şekilde tapınmayı arzu ediyorsanız, Yehova’nın Şahitlerinden yardım isteyebilirsiniz. Şimdi harekete geçme zamanıdır. Gecikmeyin. Sahte dinin sonu yakındır! (Tsefanya 2:2, 3).

  * Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için, Yehova’nın Şahitlerinin inancını yansıtan bir yayın olan Vahiy—Görkemli Doruğu Yakındır! kitabına bakın.

  Kaynak : http://www.watchtower.org/tk/kn37/article_01.htm

  #34512
  Anonim
  Pasif

  Sevgili Emalie,
  Yehova, şahitlerine, ait kişileri kapıdan, kovsanız,bacadan girecek kadar,arsız,anlayışsız,ve utanmaz olduklarını öncelikle belirtmeliyim.İlk İman ettiğim dönemlerde elemanlarını şahsen tanıdım,bak dikkat ettinmi.. eleman diyorum çünkü onlar imanlı değiller bana göre
  ..Aynen,onların ısrarcı ve bıktırıcı durumlarını aynen,yukardaki tarif ettiğim şekilde yaşadım.
  Öncelikle belirtmeliyimki..onlar hak, dini felan, değiller.onlara yakışan tek kelime sanıyorum.. sapkınlar.. olabilir..

  Nedenmi…?
  Sevgili Emalie.. şu nedenlerden.!
  Biliyoruz ki, geçmişten bugüne ,eşitli, yanlış akımlar,mezhepler,görüş-
  ler,ortaya cıkmıştır.
  Mesela,
  EBİONİTEN..Meshebi,Mesih İmanlılarının Kutsal Yasaya,sarılmalarının zorunlu olduğunu söylerken diğer tarafta İSA MESİH’in olagan üstü doğumunu inkar eder.Ve komik olansa Pavlus,un Elçiliğini kabul etmez.çok ilginç gerçekten.

  ARİANİMUS..Arius olan kurucusu.OĞUL ve KUTSAL RUH önemini küçümser.OĞUL’u değerce daha küçük bir TANRI olarak değerlendirir.üstelik,daha sonralarıda İSA MESİH’in TANRI,liğini geçersiz kılar kendi içinde birliğini sağlayamayıp birde,mezhep içinde parçalanmış düşünceler sonucu kendi kendilerini yok etmişlerdir,bu da çok ilginç gerçekten.

  SUSİANİSMUS..bunların görüşü ise..i İSA MESİH yanlızca insandır.Ama KUTSAL RUH’tan doğduğu için Allahın Oğlu lakapını almıştır.
  Yani açıkcası,Mesihin TANRI ,lığı sıradan bir insan düzeyine indiriliyor.

  Bu düşünceler Arius,Susinius ve Russel taraftarlarıncada savunulup bu gün kendilerine, Yehova şahidi denilen, öğretiye, kadar uzanmış.
  Bu gün Yahova Şahitlerinin yaptıkları yanlış yorumlar ve çarpıtılmış
  inançları, tamamen KUTSAL KITAB,dışıdır.

  KUTSAL KItAB bize açıklıyor ve diyorki..

  “Sahte peyganberlerden sakının!Onlar size kuzu postuna bürünerek yaklaşırlar,ama özde yırtıcı kurtlardır.”
  Matta 7:15

  KUTSAL Kıtap bize açıklıyor ve diyorki MESİH’in geliş zamanı belli degil,yani zamanla, ilğili bir bilgi yok.Matta 24:36 da ve Elçilerin İş 1:5.6 bu yazılıdır.
  Bunların, öğretişlerde bakıyoruz kurucuları bunu çiğniyor ve zaman,yani tarihten bahsediyolar.

  Gelişinin belirgin, olacağını, kutsal kıtap, bize ayetlerle açıklıyor.ne diyor:”
  “O zaman İnsanoğlunun belirtisi gökte görüncek.Yeryüzündeki bütün halklar ağlayıp dövüncek,İnsan oğlunun gökteki bulutlar üzerinde büyük güç ve gölkemle geldiğini görecekler.”
  Matta 24:30

  Yehova Şahitlerinin sapkın düşüncelerden biride ..
  .. Diyorlarki bir takım aşamalarla MESİH gelecek.Bin yıllık egemenlikten bahsederler.İyide bu dünyada, barışın egemenliğini, ben göremiyorum,şeytanın etkinliği daha fazla.
  ..TÖVBE ve Kutsallık değerlerine inançlar yoktur Üstelik buna inanmaz ve dikkate almazlar bile…Onların Öğretişlerine inanma.. Kurtuluşun tek yolu.. savını ileri sürerlerki, bu bize tamamen terstir Çünkü..
  BİZİM KURTULUŞA GİDEN TEK ARACIMIZ.. İSA MESİH’tır.

  …KUTSAL KITAB’ı kendi isteklerine göre yorumluyorlar.
  …Kutsal Kıtab gerçekleri ile, kişisel görüşlerini bağdaştırıyorlar.
  …Kendi düşüncelerini Kutsal kıtab’a katacak kadar pervasızlar.
  …Yeni dünya çevirisi, adını verdikleri yeni Tevratları ile insanların akıllarını karıştırıyorlar.
  ..İYİ davranış kurtuluşun tek kapısıdır diyorlar..BİZiM İnancımızda Kurtuluşumuz İSA MESİH’e İMAN ETME ve onun lütfüyla gerçekleşir.
  …Yeniden, doğuş için İyi ve Ahlaklı olma yeterlidir görüşü geçerlidir.
  …RAB İSA MESİH’ın TANRI’lığını inkar ederler.

  …Bizim inancımız ise,Kutsal Kıtab’ımız bize diyorki.

  “Var olan,var olmuş ve var olacak olan,güçü her şeye yeten RAB TANRI diyorki,Alfa ve Omega benim”
  Vahiy1:8

  …Sözün bedene girdiğine İnanmazlar.

  ….Bizim Kutsal Kıtabımızda buna nediyor:

  “Söz insan oldu aramızda yaşadı.Bizde O’nun yüceliğini,Baba’dan gelen,Lütüf ve gerçekle dolu olan biricik Oğul’un yüceliğini gördük.”
  Yuhanna 1:14

  …İSA MESİH’in kurtulmalık ölümünü inkar ederler.Yehovacılar..

  …Bizim Kutsal kıtabımız gene ne diyor..

  “”Çünkü insanoğlu yitirileni, kurtarmaya geldi”
  Matta 18:11

  “Evet ,biz daha çaresizken Mesih,belirlenen zamanda tanrısızlar için öldü.Bir kimse doğru insan için ölür.ama iyi insan için belki biri ölmeyi de göze alır.Tanrı bize olan sevgisini şununla kanıtlıyor:biz daha günahkarken,Mesih bizim için öldü.Böylece şimdi O’nun kanıyla aklandığımıza göre O’nun aracılığıyla Tanrı’nın gazabından kurtulacağızımız çok daha kesindir.”
  Romalılar 5:6.9

  …Yehova Şahitleri MESİH’in bedeninde, dirilişini inkar ederler.

  …İnandığımız Kutsal Kıtaptaki ayette.

  “İSA onlara neden telaşlanıyorsunuz ,İçinizde neden böyle kuşkular doğuyor dedi Ellerime ayaklarıma bakın ,İşte benim.bana dokunun da görün.”
  Luka 24:36.43 ve Yuhanna 2o:25. 29

  …İSA MESİH’in yükselişini,ve O’nun Gerçek Görevini inkar ederler.Yehova Şahitleri.

  …Bizim İnandığımız, Kutsal Kıtabımızda ne yazıyor.

  “RAB İSA,onlara bu sözleri söyledikten sonra göğe alındı ve TANRI’
  nın sağında oturdu”
  Markos 16:19

  Ve Bizler efendimizi bekliyoruz.

  “Efendisi eve döndüğünde işinin başında bulacağı o köleye ne mutlu.”
  Matta 24:46

  Ya RAB sen bizi, sadık imanlılar, gibi görünerek aldatan tüm aldatıcılardan koru.Sapkın öğretiye sahip her tür insandan uzak tut

  #34513
  Anonim
  Pasif

  Sevgili Emalie.

  Hamdolsun üç hafta önce İsa Mesihte yaşamak ne demektir.
  İncil kaç bölümdür,sizde kader kuramı geçerlimi,şu ayetin anlamı nedir gibi saf ve merak eden, insan güdülerinden gelen sorular.
  Kısa bir süre sonrada yehova şahitlerinin Hristiyan Türk’te propağandası.Yanılıyormuyum yoksa,temennim yanılmış olmam.
  Bak kardeşim Mehmetin,Tulinin,Tom’un, Önder bilmem kimin,Bilmem papa kaçıncı Paul’ün yaptıklarına bakıp karar verseydim veya insanlar karar verseydi bu gün gerçek Hristiyanlar olmazdı.
  Hatırladığım kadarı sitemizde kardeşler bu güne kadar tüm paylaşımlarını size kutsal kitap ışığında yaptılar.Sizin sorularınızada kutsal kitabımızı referans vererek cevapladılar,ayet ,ayet.

  *Yahovacıların sahte din dedikleri kendileri ve onun gibi sapkınlardır.

  *Yehovacılar kendilerini hak din görüyorlarmış,….?
  Hitlerde kendini dünyaya hizmet ediyor sanıyordu..!

  *Biz zaten yaşadığımız Ruhsallığa din demiyoruz.
  Biz Tanrı ile yaşam,İsa Mesih’e ait olmak,K.Kitap’a uygun yaşam
  diyoruz.

  *Din uğruna hiç bir kötülük yapılmaz,dünyadaki sınavımız,incilin
  ışığında yaşayıp bu koşuyu bitirip,gelecekte İsa ile yaşamaktır.
  Tanrı için kötülük yaptıklarını idea edenlerin İsa ile ne paydaşlığı olabilir
  “Düşmanın acıkmışsa doyur,susamışsa su ver diyen,Rab kendi adına
  yapılan kötülükleri kabul edemez.
  Bırak kardeşim Yehovacıyı bak sevgili Emaile İsa Mesih ne diyor:
  ” Ne mutlu barışı sağlayanlara!
  Onlara Tanrı oğulları denilecek”
  Matta.5:9

  <>

  Ne demek bu sevgili Emaile..!
  Bu aşşağılık yazım ve ifade türünü gördükten sonra, sizin o elinizdeki bilmem ne şahitlerinin dergisini en yakın çöpe atmanız gerekmiyormuydu.
  Tüm Hristiyanların RAB ve KURTARICI kabul ettiği yaşayan Tanrı İsa Mesih’e hitap şekline bakın…!
  Onların geniş çapta saygı gören biri olan diye bahsettikleri gerçek Hristiyanların Rab’bidir bu bile size bunların İblisten olduğunu Babaları İblis’e hizmet ettiklerini göstermiyor mu..!

  *Emalie kardeş açıkca söylüyorum kutsal kitap dışına çıkıp,Tanrı’dan
  olduğunu idea eden her mezhep,dini kuruluş veya önder kötü meyve
  verir.

  *Kardeşim ABD de bir sapık kendine Hristiyanım demiş.Din ve İsa
  adına savaşın diyormuş..?
  Kutsal kitabımız İncil’in Matta,Markos,Luka,Yuhanna ve Mektuplar
  bölümünün neresinde İsa benim adıma savaşıp öldürün diyor.

  *Sizce savaşa katılmayan kaç din var diye soruyorsunuz..?
  Kemal Başaran kardeş ne demişti geçen günkü bir paylaşımında.
  Sorsan avrupanın yüzde atmışı Hristiyan’ım der fakat bakirelik oranı
  yüzde seksen tok.Demekki her savaşanda gerçek Hristiyan degil.

  *Vaiz.9:5 i soruyorsunuz.
  “Çünkü yaşayanlar öleceğini biliyor.
  Ama ölüler hiç bir şey bilmiyor.
  Onlar için artık hiç bir ödül yoktur.
  Anıları bile unutulmuştur.
  Kimse sapıtıklık yapıp gözümüzün içine bakarak iblise hizmet etmesin vaiz doğru yazmamışmı Emaile kardeş sen bir gün öleceğini bilmiyormusun..? Biliyorsun
  Doğruyu arayıp bulursan doğru yere gideceğinin farkındamısın..? Tabi ki
  farkındasın.
  Peki bu dünyada Tanrı gerçeğini bulamayıp gidersen,gerçeğin orada farkına varmanın sana bir faydası olmayacağını bilmiyormusun..? Biliyorsun e vaizde bunu söylüyor.
  Martin Luther boşunamı mücadele etti.Ölmüş bu dünyadan gitmiş olanların ardından yapılacak hiç bir şeyin onlara fayda sağlamayacağını söylemedimi.

  ” Çünkü kanım adak şarabı gibi dökülmek üzere.Benim için ayrılma zamanı geldi.Yüce mücadeleyi sürdürdüm,yarışı bitirdim,imanı korudum
  Bundan böyle doğruluk tacı benim için hazır duruyor.adil yargıç olan Rab o gün bana,yalnız bana değil,o’nun gelişini özlemle beklemiş olanların hepsine verecektir”
  2 Timoteos.4:7
  Görüyormusun Emalie kardeş imanı koruyacaksın,Mesih kurallarına göre yaşayacaksın ve ödülünü, bu dünyadaki yarışına göre alacaksın.
  *Cinsel ahlaksızlığa göz yuman hangi dinleri biliyorsunuz ?
  Siz mi soruyorsunuz yoksa yehova sapkınlarımı anlıyamadım..?
  Diğer dinlerdeki cinsel ahlaksızlığı pek bilmiyorum fakat kendi dinimde
  olan varsa onada Rab’bim İsa Mesih cevap versin…..işte veriyor….

  ” Çağrılanlar çok,ama seçilenler az”
  Matta.22:14
  Yapan varsa seçilmemişlerdir.
  * Evet sahte din parçalanacak ve yok edilecek,peki bu nasıl ve ne
  zaman ve nasıl olacak.diye soruyorsunuz.Bilinmeyen gün ve saati
  soruyorsunuz.!

  “O gün ve saati,ne gökteki melekler,ne de oğul bilir;Baba’dan başka
  kimse bilemez”
  Matta.24:36
  Yehova sapkınları biliyorlarsa Tiyo, versinlerde hazırlık yapalım.ABD de
  ki sapmışlar gibi tepelere çıkalım :)
  Nasıl olacağı Vahiy bölümünde anlatılmakta.

  *Hakiki din nasıl saptanır….?

  Emaile kardeş gerçekten bu sorular sizinmi..yoksa bu adamların mı..?

  ABD de bir makina çıkmış Havraya,camiye ve kiliseye karşı
  tutuyorsun panelde kırmızı yanarsa sahte, yeşil yanarsa gerçek din
  Öyle absurüt soruya böyle cevap.
  Emalie kardeşim senin kafanı karıştırmasınlar.
  Kutsal kitabını okursun,İsa Mesih’in yaşam biçimini,öğretilerini gücünün yettiğince hayatına alırsın,sakin,sevecen,öğretisi Kutsal kitap incile uyan, önderi çalışkan, verimli bir kilise bulursun yaşar gidersin.Gerisini İsa Mesih’e bırak o halleder.

  * Hakiki din hangi iyi meyveleri vermeli..?
  1: farklı milletlerden bir gurup insan
  2: Açık bir kutsal kitap
  3: Annesine sarılan küçük bir kız.
  Hakiki din…
  Ah sevgili Emaile ne güzel sormuşsun bak kardeş bırak Kutsal incilin
  tümünü emin ol sadece Matta 5’inci bölümü dünya uygulasaydı,tüm
  insanlık mutlu olurdu,o zavallı küçük kızda anneciğine korkuyla
  sarılırdı.
  * Vay vay vay demek ki dünya halt edip İsa Mesih’i örnek
  almayacak, sapık tahrikat yehova şahitlerinin sözcüsü
  Holocgust Politics efendi gibileri örnek alacak görüyormusun
  Emalie işte sapkınlık senin gözlerinin önünde.
  * Dünyanın 235 yerinde bu yehovacılar çok namuslu yaşıyorlarmış :):) demekki siz Tanrı gibi her şeyi her an görebiliyorsunuz.Bu yetenegi hangi dualar ile elde etmişler söylesinler,bende bileyim.

  *Bu konuda daha ayrıntılı bilgi edinmek için Vahiy–görkemli doruğu
  yakındır.! Kitabına bakın…

  Emalie kardeş gördüğüm kadarı ile burada inceden inceden Yehovacıların propagandasınıda yapıyorsun.
  Ama merak etme öyle bir niyet varsa biz Rab çocukları Kutsal kitap ile sizleri dağıtırız.

  Evet gerçek Mesih İmanlıları ve Hristiyan Türk’te haddini aşıyor ve herkese tek bir referans veriyor :)

  ” İSA MESİH VE ONUN MÜJDESİ İNCİL”

  Pardon Emaile kardeş bu yehovacılar genelde Hristiyanların olduğu fuarlarda diğer dinlerdeki insanlar gibi stantlara yaklaşıp birkaç saf meraklı sorular sorup daha sonra hırçınlaşarak bağırıp çağırmaya başlıyorlardı.Milleti başımıza toplayıp üstümüze yürütmek için uğraşıyorlardı.Siz o tanıdıklarınıza sorun merak işte bendeki.
  Neden öyle yapıyorlardı..Müjdeyi anlatmamızdan neden rahatsız oluyorlardı.

  #34514
  Anonim
  Pasif

  ‘Yehova sapkınları biliyorlarsa Tiyo, versinlerde hazırlık yapalım. ABD de ki sapmışlar gibi tepelere çıkalım :)’

  Sonra da hesaplamalarda yanlış yapıldı diye yine tıpış tıpış evlerimize dönüp gelecek seferi bekleyelim… :-)))

  #34515
  Anonim
  Pasif

  @mutaf 17390 wrote:

  Sevgili Emalie.

  Hamdolsun üç hafta önce İsa Mesihte yaşamak ne demektir.
  İncil kaç bölümdür,sizde kader kuramı geçerlimi,şu ayetin anlamı nedir gibi saf ve merak eden, insan güdülerinden gelen sorular.
  Kısa bir süre sonrada yehova şahitlerinin Hristiyan Türk’te propağandası.Yanılıyormuyum yoksa,temennim yanılmış olmam.
  Bak kardeşim Mehmetin,Tulinin,Tom’un, Önder bilmem kimin,Bilmem papa kaçıncı Paul’ün yaptıklarına bakıp karar verseydim veya insanlar karar verseydi bu gün gerçek Hristiyanlar olmazdı.
  Hatırladığım kadarı sitemizde kardeşler bu güne kadar tüm paylaşımlarını size kutsal kitap ışığında yaptılar.Sizin sorularınızada kutsal kitabımızı referans vererek cevapladılar,ayet ,ayet.

  *Yahovacıların sahte din dedikleri kendileri ve onun gibi sapkınlardır.

  *Yehovacılar kendilerini hak din görüyorlarmış,….?
  Hitlerde kendini dünyaya hizmet ediyor sanıyordu..!

  *Biz zaten yaşadığımız Ruhsallığa din demiyoruz.
  Biz Tanrı ile yaşam,İsa Mesih’e ait olmak,K.Kitap’a uygun yaşam
  diyoruz.

  *Din uğruna hiç bir kötülük yapılmaz,dünyadaki sınavımız,incilin
  ışığında yaşayıp bu koşuyu bitirip,gelecekte İsa ile yaşamaktır.
  Tanrı için kötülük yaptıklarını idea edenlerin İsa ile ne paydaşlığı olabilir
  “Düşmanın acıkmışsa doyur,susamışsa su ver diyen,Rab kendi adına
  yapılan kötülükleri kabul edemez.
  Bırak kardeşim Yehovacıyı bak sevgili Emaile İsa Mesih ne diyor:
  ” Ne mutlu barışı sağlayanlara!
  Onlara Tanrı oğulları denilecek”
  Matta.5:9

  <>

  Ne demek bu sevgili Emaile..!
  Bu aşşağılık yazım ve ifade türünü gördükten sonra, sizin o elinizdeki bilmem ne şahitlerinin dergisini en yakın çöpe atmanız gerekmiyormuydu.
  Tüm Hristiyanların RAB ve KURTARICI kabul ettiği yaşayan Tanrı İsa Mesih’e hitap şekline bakın…!
  Onların geniş çapta saygı gören biri olan diye bahsettikleri gerçek Hristiyanların Rab’bidir bu bile size bunların İblisten olduğunu Babaları İblis’e hizmet ettiklerini göstermiyor mu..!

  *Emalie kardeş açıkca söylüyorum kutsal kitap dışına çıkıp,Tanrı’dan
  olduğunu idea eden her mezhep,dini kuruluş veya önder kötü meyve
  verir.

  *Kardeşim ABD de bir sapık kendine Hristiyanım demiş.Din ve İsa
  adına savaşın diyormuş..?
  Kutsal kitabımız İncil’in Matta,Markos,Luka,Yuhanna ve Mektuplar
  bölümünün neresinde İsa benim adıma savaşıp öldürün diyor.

  *Sizce savaşa katılmayan kaç din var diye soruyorsunuz..?
  Kemal Başaran kardeş ne demişti geçen günkü bir paylaşımında.
  Sorsan avrupanın yüzde atmışı Hristiyan’ım der fakat bakirelik oranı
  yüzde seksen tok.Demekki her savaşanda gerçek Hristiyan degil.

  *Vaiz.9:5 i soruyorsunuz.
  “Çünkü yaşayanlar öleceğini biliyor.
  Ama ölüler hiç bir şey bilmiyor.
  Onlar için artık hiç bir ödül yoktur.
  Anıları bile unutulmuştur.
  Kimse sapıtıklık yapıp gözümüzün içine bakarak iblise hizmet etmesin vaiz doğru yazmamışmı Emaile kardeş sen bir gün öleceğini bilmiyormusun..? Biliyorsun
  Doğruyu arayıp bulursan doğru yere gideceğinin farkındamısın..? Tabi ki
  farkındasın.
  Peki bu dünyada Tanrı gerçeğini bulamayıp gidersen,gerçeğin orada farkına varmanın sana bir faydası olmayacağını bilmiyormusun..? Biliyorsun e vaizde bunu söylüyor.
  Martin Luther boşunamı mücadele etti.Ölmüş bu dünyadan gitmiş olanların ardından yapılacak hiç bir şeyin onlara fayda sağlamayacağını söylemedimi.

  ” Çünkü kanım adak şarabı gibi dökülmek üzere.Benim için ayrılma zamanı geldi.Yüce mücadeleyi sürdürdüm,yarışı bitirdim,imanı korudum
  Bundan böyle doğruluk tacı benim için hazır duruyor.adil yargıç olan Rab o gün bana,yalnız bana değil,o’nun gelişini özlemle beklemiş olanların hepsine verecektir”
  2 Timoteos.4:7
  Görüyormusun Emalie kardeş imanı koruyacaksın,Mesih kurallarına göre yaşayacaksın ve ödülünü, bu dünyadaki yarışına göre alacaksın.
  *Cinsel ahlaksızlığa göz yuman hangi dinleri biliyorsunuz ?
  Siz mi soruyorsunuz yoksa yehova sapkınlarımı anlıyamadım..?
  Diğer dinlerdeki cinsel ahlaksızlığı pek bilmiyorum fakat kendi dinimde
  olan varsa onada Rab’bim İsa Mesih cevap versin…..işte veriyor….

  ” Çağrılanlar çok,ama seçilenler az”
  Matta.22:14
  Yapan varsa seçilmemişlerdir.
  * Evet sahte din parçalanacak ve yok edilecek,peki bu nasıl ve ne
  zaman ve nasıl olacak.diye soruyorsunuz.Bilinmeyen gün ve saati
  soruyorsunuz.!

  “O gün ve saati,ne gökteki melekler,ne de oğul bilir;Baba’dan başka
  kimse bilemez”
  Matta.24:36
  Yehova sapkınları biliyorlarsa Tiyo, versinlerde hazırlık yapalım.ABD de
  ki sapmışlar gibi tepelere çıkalım :)
  Nasıl olacağı Vahiy bölümünde anlatılmakta.

  *Hakiki din nasıl saptanır….?

  Emaile kardeş gerçekten bu sorular sizinmi..yoksa bu adamların mı..?

  ABD de bir makina çıkmış Havraya,camiye ve kiliseye karşı
  tutuyorsun panelde kırmızı yanarsa sahte, yeşil yanarsa gerçek din
  Öyle absurüt soruya böyle cevap.
  Emalie kardeşim senin kafanı karıştırmasınlar.
  Kutsal kitabını okursun,İsa Mesih’in yaşam biçimini,öğretilerini gücünün yettiğince hayatına alırsın,sakin,sevecen,öğretisi Kutsal kitap incile uyan, önderi çalışkan, verimli bir kilise bulursun yaşar gidersin.Gerisini İsa Mesih’e bırak o halleder.

  * Hakiki din hangi iyi meyveleri vermeli..?
  1: farklı milletlerden bir gurup insan
  2: Açık bir kutsal kitap
  3: Annesine sarılan küçük bir kız.
  Hakiki din…
  Ah sevgili Emaile ne güzel sormuşsun bak kardeş bırak Kutsal incilin
  tümünü emin ol sadece Matta 5’inci bölümü dünya uygulasaydı,tüm
  insanlık mutlu olurdu,o zavallı küçük kızda anneciğine korkuyla
  sarılırdı.
  * Vay vay vay demek ki dünya halt edip İsa Mesih’i örnek
  almayacak, sapık tahrikat yehova şahitlerinin sözcüsü
  Holocgust Politics efendi gibileri örnek alacak görüyormusun
  Emalie işte sapkınlık senin gözlerinin önünde.
  * Dünyanın 235 yerinde bu yehovacılar çok namuslu yaşıyorlarmış :):) demekki siz Tanrı gibi her şeyi her an görebiliyorsunuz.Bu yetenegi hangi dualar ile elde etmişler söylesinler,bende bileyim.

  *Bu konuda daha ayrıntılı bilgi edinmek için Vahiy–görkemli doruğu
  yakındır.! Kitabına bakın…

  Emalie kardeş gördüğüm kadarı ile burada inceden inceden Yehovacıların propagandasınıda yapıyorsun.
  Ama merak etme öyle bir niyet varsa biz Rab çocukları Kutsal kitap ile sizleri dağıtırız.

  Evet gerçek Mesih İmanlıları ve Hristiyan Türk’te haddini aşıyor ve herkese tek bir referans veriyor :)

  ” İSA MESİH VE ONUN MÜJDESİ İNCİL”

  Pardon Emaile kardeş bu yehovacılar genelde Hristiyanların olduğu fuarlarda diğer dinlerdeki insanlar gibi stantlara yaklaşıp birkaç saf meraklı sorular sorup daha sonra hırçınlaşarak bağırıp çağırmaya başlıyorlardı.Milleti başımıza toplayıp üstümüze yürütmek için uğraşıyorlardı.Siz o tanıdıklarınıza sorun merak işte bendeki.
  Neden öyle yapıyorlardı..Müjdeyi anlatmamızdan neden rahatsız oluyorlardı.

  Of of… ne kadar sert bir cevap yazmışsınız böyle!? Kendimi çok kötü hissetirdi yazdıklarınız ve hepsini okumadım kusura bakmayın.

  Benim nasıl bir amacım olabilir ki bunlarla ilgili acaba?Daha Hristiyan bile değilim ki tarikatım olsun. Merak etmek ve öğrenmek istemek suç mu?Ama bir şeye adım atınca iyiside kötüsüde yanınıza dolusuveriyor. Soyler misiniz Mutaf ,ben bunları buraya yazmazsam kime sorup ögrenebilirim acaba??Benim etrafımda her istediğimi sorup öğrenebileceğim Hristiyan kimseler yok.Ben bilmediğim her şeyi soruyorum doğrusunu öğrenebilmek adına. Ama siz böyle ön yargılı olursanız ben cesaret edip ne sorabilirim ki? O zaman bende korkar vazgecerim ve kaçar gene kendi kabuğumda kalırım.Farkındaysanız başka bir yerde de Moon Tarikatını da sordum. Simdi ben Moon Tarikatınında reklamını ya da yandaşlığını yapmış oluyorum??

  Bir arkadaşıma son zamanlarda ki benden,ben ve hristiyanlıktan bahsediyordum bir sohbetimizde ve bana bunları anlattı. “Evimize geliyolar her hafta dedi,evde onların yayınları var,annemle tartışıyolar dedi.”Kendiler mali olarakta çok fakirler,parasal destek çıkıp çıkmadıklarınıda bilmiyorum.Bende onların gerçek hristiyan olmadıklarını düşündüğümü
  onları evlerine almamaları ve eğer hristiyanlık hakkında bir şey öğrenmek istiyorsa bu siteden okuyabileceğini söyledim.O da bana bu sayfayı açıp burda yazdıklarını sordu.Bende bilmediğimi ama sorabileceğim insanlar tanıdığımı söyledim.O grip size bunu sorsaydı onada mı böyle yazacaktınız?? Gerçekten hayal kırıklığına uğradım ve çok üzüldüm.

  Ben hala okuyorum,öğreniyorum.Hala aynı saflığımdayım hiç merak etmeyin siz. Hatta açıkca sormak yerine artık özelden soru sormaya tercih ediyorum bazı arkadaşlara bu şekilde ön yargılı ve kırıcı cevaplar almamak adına.

  Bir daha bu şekilde sorduğum seylerle ilgili,yargılayıcı ve kırıcı cevaplar alırsam gercekten bu siteye bir daha uğramayacagım ve kimseyle hic bir paylasımda bulunmayacagım.Ben buraya üzülmek için değil,bilgilenmek ve öğrenebilmek için geliyorum. =(( Tekrar sağolun cevabınız için.

  #34516
  Anonim
  Pasif

  @Saba 17389 wrote:

  Sevgili Emalie,
  Yehova, şahitlerine, ait kişileri kapıdan, kovsanız,bacadan girecek kadar,arsız,anlayışsız,ve utanmaz olduklarını öncelikle belirtmeliyim.İlk İman ettiğim dönemlerde elemanlarını şahsen tanıdım,bak dikkat ettinmi.. eleman diyorum çünkü onlar imanlı değiller bana göre
  ..Aynen,onların ısrarcı ve bıktırıcı durumlarını aynen,yukardaki tarif ettiğim şekilde yaşadım.
  Öncelikle belirtmeliyimki..onlar hak, dini felan, değiller.onlara yakışan tek kelime sanıyorum.. sapkınlar.. olabilir..

  Nedenmi…?
  Sevgili Emalie.. şu nedenlerden.!
  Biliyoruz ki, geçmişten bugüne ,eşitli, yanlış akımlar,mezhepler,görüş-
  ler,ortaya cıkmıştır.
  Mesela,
  EBİONİTEN..Meshebi,Mesih İmanlılarının Kutsal Yasaya,sarılmalarının zorunlu olduğunu söylerken diğer tarafta İSA MESİH’in olagan üstü doğumunu inkar eder.Ve komik olansa Pavlus,un Elçiliğini kabul etmez.çok ilginç gerçekten.

  ARİANİMUS..Arius olan kurucusu.OĞUL ve KUTSAL RUH önemini küçümser.OĞUL’u değerce daha küçük bir TANRI olarak değerlendirir.üstelik,daha sonralarıda İSA MESİH’in TANRI,liğini geçersiz kılar kendi içinde birliğini sağlayamayıp birde,mezhep içinde parçalanmış düşünceler sonucu kendi kendilerini yok etmişlerdir,bu da çok ilginç gerçekten.

  SUSİANİSMUS..bunların görüşü ise..i İSA MESİH yanlızca insandır.Ama KUTSAL RUH’tan doğduğu için Allahın Oğlu lakapını almıştır.
  Yani açıkcası,Mesihin TANRI ,lığı sıradan bir insan düzeyine indiriliyor.

  Bu düşünceler Arius,Susinius ve Russel taraftarlarıncada savunulup bu gün kendilerine, Yehova şahidi denilen, öğretiye, kadar uzanmış.
  Bu gün Yahova Şahitlerinin yaptıkları yanlış yorumlar ve çarpıtılmış
  inançları, tamamen KUTSAL KITAB,dışıdır.

  KUTSAL KItAB bize açıklıyor ve diyorki..

  “Sahte peyganberlerden sakının!Onlar size kuzu postuna bürünerek yaklaşırlar,ama özde yırtıcı kurtlardır.”
  Matta 7:15

  KUTSAL Kıtap bize açıklıyor ve diyorki MESİH’in geliş zamanı belli degil,yani zamanla, ilğili bir bilgi yok.Matta 24:36 da ve Elçilerin İş 1:5.6 bu yazılıdır.
  Bunların, öğretişlerde bakıyoruz kurucuları bunu çiğniyor ve zaman,yani tarihten bahsediyolar.

  Gelişinin belirgin, olacağını, kutsal kıtap, bize ayetlerle açıklıyor.ne diyor:”
  “O zaman İnsanoğlunun belirtisi gökte görüncek.Yeryüzündeki bütün halklar ağlayıp dövüncek,İnsan oğlunun gökteki bulutlar üzerinde büyük güç ve gölkemle geldiğini görecekler.”
  Matta 24:30

  Yehova Şahitlerinin sapkın düşüncelerden biride ..
  .. Diyorlarki bir takım aşamalarla MESİH gelecek.Bin yıllık egemenlikten bahsederler.İyide bu dünyada, barışın egemenliğini, ben göremiyorum,şeytanın etkinliği daha fazla.
  ..TÖVBE ve Kutsallık değerlerine inançlar yoktur Üstelik buna inanmaz ve dikkate almazlar bile…Onların Öğretişlerine inanma.. Kurtuluşun tek yolu.. savını ileri sürerlerki, bu bize tamamen terstir Çünkü..
  BİZİM KURTULUŞA GİDEN TEK ARACIMIZ.. İSA MESİH’tır.

  …KUTSAL KITAB’ı kendi isteklerine göre yorumluyorlar.
  …Kutsal Kıtab gerçekleri ile, kişisel görüşlerini bağdaştırıyorlar.
  …Kendi düşüncelerini Kutsal kıtab’a katacak kadar pervasızlar.
  …Yeni dünya çevirisi, adını verdikleri yeni Tevratları ile insanların akıllarını karıştırıyorlar.
  ..İYİ davranış kurtuluşun tek kapısıdır diyorlar..BİZiM İnancımızda Kurtuluşumuz İSA MESİH’e İMAN ETME ve onun lütfüyla gerçekleşir.
  …Yeniden, doğuş için İyi ve Ahlaklı olma yeterlidir görüşü geçerlidir.
  …RAB İSA MESİH’ın TANRI’lığını inkar ederler.

  …Bizim inancımız ise,Kutsal Kıtab’ımız bize diyorki.

  “Var olan,var olmuş ve var olacak olan,güçü her şeye yeten RAB TANRI diyorki,Alfa ve Omega benim”
  Vahiy1:8

  …Sözün bedene girdiğine İnanmazlar.

  ….Bizim Kutsal Kıtabımızda buna nediyor:

  “Söz insan oldu aramızda yaşadı.Bizde O’nun yüceliğini,Baba’dan gelen,Lütüf ve gerçekle dolu olan biricik Oğul’un yüceliğini gördük.”
  Yuhanna 1:14

  …İSA MESİH’in kurtulmalık ölümünü inkar ederler.Yehovacılar..

  …Bizim Kutsal kıtabımız gene ne diyor..

  “”Çünkü insanoğlu yitirileni, kurtarmaya geldi”
  Matta 18:11

  “Evet ,biz daha çaresizken Mesih,belirlenen zamanda tanrısızlar için öldü.Bir kimse doğru insan için ölür.ama iyi insan için belki biri ölmeyi de göze alır.Tanrı bize olan sevgisini şununla kanıtlıyor:biz daha günahkarken,Mesih bizim için öldü.Böylece şimdi O’nun kanıyla aklandığımıza göre O’nun aracılığıyla Tanrı’nın gazabından kurtulacağızımız çok daha kesindir.”
  Romalılar 5:6.9

  …Yehova Şahitleri MESİH’in bedeninde, dirilişini inkar ederler.

  …İnandığımız Kutsal Kıtaptaki ayette.

  “İSA onlara neden telaşlanıyorsunuz ,İçinizde neden böyle kuşkular doğuyor dedi Ellerime ayaklarıma bakın ,İşte benim.bana dokunun da görün.”
  Luka 24:36.43 ve Yuhanna 2o:25. 29

  …İSA MESİH’in yükselişini,ve O’nun Gerçek Görevini inkar ederler.Yehova Şahitleri.

  …Bizim İnandığımız, Kutsal Kıtabımızda ne yazıyor.

  “RAB İSA,onlara bu sözleri söyledikten sonra göğe alındı ve TANRI’
  nın sağında oturdu”
  Markos 16:19

  Ve Bizler efendimizi bekliyoruz.

  “Efendisi eve döndüğünde işinin başında bulacağı o köleye ne mutlu.”
  Matta 24:46

  Ya RAB sen bizi, sadık imanlılar, gibi görünerek aldatan tüm aldatıcılardan koru.Sapkın öğretiye sahip her tür insandan uzak tut

  Saba’cım
  Cok cok tesekkur ederim verdiğin cevap için.Hoşgörün,sevimliliğin ve iyi niyetliğin içinde ayrıca teşekkür ederim.Yazdıklarından çok faydalandım her zaman ki gibi.
  Tanrım korusun seni. =)

  #34520
  Anonim
  Pasif

  Hristiyanlık tarihinde zındıklık, sapkınlık genellikle öğretinin bir yerinin alınıp tüm öbür yerlerine oranla mutlaklaştırılması ile de ilgilidir. Mesela Monofizitlik’te (tek doğacılık) Hz. İsa’nın insani yönünü yok sayacak kadar Tanrı’sal yönüne ağırlık verilir. Bu inanışta insanın iradesinin hemen hemen rolü yok gibidir, Tanrısal irade tarafından tümden yok edilmiştir. Monofizit’liğin tersi olan Nestorianizm’de ise Tanrı’sal olan ile insani olan tümden ayrılardır. Tek bir sentez durumunda değil de emir veren ve kabul eden bir ikilik olarak görülür insandaki Tanrı ile olan ilişki. Her iki öğreti de uçlara kaçmış, genel öğretinin bir bölümünü mutlaklaştırmıştır. Halbuki önemli olan aşırılıklardan uzak, orta yolda yürümektir. Ortodoks inanç (mezhep anlamında değil de kelime anlamı itibarıyla doğru olan inanç yani) bir yönün öbür yönleri ezmemesi üzere hayatın tüm yönlerini içinde barındıran inançtır.

  Hristiyanlık bir doğallık yoludur aynı zamanda. İnsanın Tanrı’dan yaratılmış doğallığına dönüş yolu. Hz. İsa Mesih efendimizin İnciller’de kendisini ‘İnsanoğlu’ olarak da tanımlıyor olması buna işaret eder. Hz. İsa insanın olması gerektiği halidir. Hz. İsa’da normal insanı görürüz. İnsan öyle olması üzere yaratılmıştır.

  Normallik, dengelilik, insanilik merkezi önemi olan bir şeydir. Nitekim, bin yılları bulan cemaat geleneklerine sahip ortamlarda bile sözüm ona maneviyat gerekçesiyle ‘kafayı yemişler’ sürüyledir. Tanrı ile ilişki çok keskin, amaçlandığı işe uygun mu uygun bir bıçak gibidir. Ama tam da bu şahaneliğinden çok da tehlikelidir. Niyetteki ufak , dıştan farkına varılması zor bir kir… koca bir küp berrak suyu zehirleyebilecek bir damlalık zehir gibi işler bu durumlarda.

  İnsan içersinde ‘Tanrı uğruna’ öfke, nefret, düşmanlık, başka inançları olanları şüphesiz cehennemlik sayma falan türünden eğilimlerin belirdiğini saptıyorsa kendini çok derinden bir muayeneye tabi tutmalıdır. Çok yanlış bir yolda yürümeye düzülmüş olması ihtimali vardır zira.

  Doğru inancın belirtisi olan ‘orta yol’da yürüyende ruh huzuru vardır, ferahlık, güler yüzlülük, nüktendanlık, hoşgörü, yanlış yola koyulmuş olana bile sevgi ve… en önemlisi kendi nefsine güven değil de Tanrı’ya teslimiyet vardır, her yerde ve herşeyde.

  Bir de bu bunca sık rastlanan cemaati güçlendirme amacı ile nefer toplama zihniyeti Tanrı ile alakanın kesilmiş olduğunun belli başlı bir belirtisidir. Gerçek Hristiyan’ın karşısındakini kendi mensup olduğu cemaate mensup etmesi ile ilgili en ufak bir kaygısı yoktur. Karşısındaki varlık endişesinden debelenen bir candır ve önemli olan onun Tanrı ile bağının yeniden kazanılmasında bir katkıda bulunmaktır. Karşıdakinin Tanrı katındaki kurtuluşudur söz konusu olan, cemaati büyütmek değil.

  Sapkınlığın en belli başlı belirtisidir bu cemaati güçlendirme çabası… Fertlerin kişi olarak hiç önemleri yoktur aslında, cemaatin güçlenmesinde rolü olan sayılardır sadece, bu tür yaklaşımda. Bir güce tapma vardır bu gibi ortamlarda, Tanrı’ya tapma bahanesi ardında.

  İşte tüm bu nedenlerden dolayı insan ille de ‘bize gel’ türünden ısrarlar gördüğünde temkinli olmalı. Sapkınlık ile karşı karşıya bulunuyor olması çok muhtemeldir öyle bir durumda.

  #34522
  Anonim
  Pasif
  emalie;17392 wrote:
  Of of… ne kadar sert bir cevap yazmışsınız böyle!? Kendimi çok kötü hissetirdi yazdıklarınız ve hepsini okumadım kusura bakmayın.

  Benim nasıl bir amacım olabilir ki bunlarla ilgili acaba?Daha Hristiyan bile değilim ki tarikatım olsun. Merak etmek ve öğrenmek istemek suç mu?Ama bir şeye adım atınca iyiside kötüsüde yanınıza dolusuveriyor. Soyler misiniz Mutaf ,ben bunları buraya yazmazsam kime sorup ögrenebilirim acaba??Benim etrafımda her istediğimi sorup öğrenebileceğim Hristiyan kimseler yok.Ben bilmediğim her şeyi soruyorum doğrusunu öğrenebilmek adına. Ama siz böyle ön yargılı olursanız ben cesaret edip ne sorabilirim ki? O zaman bende korkar vazgecerim ve kaçar gene kendi kabuğumda kalırım.Farkındaysanız başka bir yerde de Moon Tarikatını da sordum. Simdi ben Moon Tarikatınında reklamını ya da yandaşlığını yapmış oluyorum??

  Bir arkadaşıma son zamanlarda ki benden,ben ve hristiyanlıktan bahsediyordum bir sohbetimizde ve bana bunları anlattı. “Evimize geliyolar her hafta dedi,evde onların yayınları var,annemle tartışıyolar dedi.”Kendiler mali olarakta çok fakirler,parasal destek çıkıp çıkmadıklarınıda bilmiyorum.Bende onların gerçek hristiyan olmadıklarını düşündüğümü
  onları evlerine almamaları ve eğer hristiyanlık hakkında bir şey öğrenmek istiyorsa bu siteden okuyabileceğini söyledim.O da bana bu sayfayı açıp burda yazdıklarını sordu.Bende bilmediğimi ama sorabileceğim insanlar tanıdığımı söyledim.O grip size bunu sorsaydı onada mı böyle yazacaktınız?? Gerçekten hayal kırıklığına uğradım ve çok üzüldüm.

  Ben hala okuyorum,öğreniyorum.Hala aynı saflığımdayım hiç merak etmeyin siz. Hatta açıkca sormak yerine artık özelden soru sormaya tercih ediyorum bazı arkadaşlara bu şekilde ön yargılı ve kırıcı cevaplar almamak adına.

  Bir daha bu şekilde sorduğum seylerle ilgili,yargılayıcı ve kırıcı cevaplar alırsam gercekten bu siteye bir daha uğramayacagım ve kimseyle hic bir paylasımda bulunmayacagım.Ben buraya üzülmek için değil,bilgilenmek ve öğrenebilmek için geliyorum. =(( Tekrar sağolun cevabınız için.

  emalie;17392 wrote:
  Ben hala okuyorum,öğreniyorum.Hala aynı saflığımdayım hiç merak etmeyin siz. Hatta açıkca sormak yerine artık özelden soru sormaya tercih ediyorum bazı arkadaşlara bu şekilde ön yargılı ve kırıcı cevaplar almamak adına.

  Bir daha bu şekilde sorduğum seylerle ilgili,yargılayıcı ve kırıcı cevaplar alırsam gercekten bu siteye bir daha uğramayacagım ve kimseyle hic bir paylasımda bulunmayacagım.Ben buraya üzülmek için değil,bilgilenmek ve öğrenebilmek için geliyorum. =(( Tekrar sağolun cevabınız için..

  Sevgili emalie

  Sizin üzülmenizi ve burdan ayrilmanizi hic istemeyen bir sitede bulunuyorsunuz.Dürüstlügünüze,samimiyetinize ve hristiyanlik hakkinda
  gercekten ögrenme gayretinde oldugunuza inaniyor ve takdir ediyoruz.Mutaf kardesin bazen yapisi geregi coskuyla ve hararetle(aslinda kötü niyetle degil) yaptigi cikislari hos görün.Yüreginde Mesih aski ve Mesih’in isleri icin tasidigi kaygi var.

  Paylasimlarinizi ilgiyle ve merakla bekliyor ve takip ediyoruz.

  Lütfen,lütfen bizden ayrilmayin.Mesih’in kuzularindan biri oldugunuza inaniyor ve ayni egemenligin cocuklari oldugumuza dair umudum vardir.

  Sevgi ve saygilarimla.

  TANRISEVGIDIR.png


  Ek olarak: Yehova Sahitleri ile ilgili cok detayli bilgileri su adresten takip edebilirsiniz.
  Google’dan Brüksel Incili(Avederanagan)kilisesi aratin.

  #34523
  Anonim
  Pasif

  OF OF diye başlamışsınız sevgili emalıe kardeşim paylaşımınıza.
  Ah Ahhh… Emalie diye de ben başlayayım, nedenmi o kadar çok Rab’bin sürülerine kuzu postuna bürünmüş kurtlar saldırdıki bazen bende sapla samanı karıştırıyorum.

  ” Çünkü evin için gösterdiğim,
  Gayret beni yiyip bitirdi,
  Sana edilen hakaretlere ben uğradım.
  Mez.69:9

  Sevgili Emalie, sizin daha önceki, paylaşımınızı iyi niyetle ve araştırma
  amacı ile yapmış olduğunuza şu an inandım.Gelecekte Mutaf kardeşinin
  neden bu kaygıları taşıdığını anlayacaksın.
  Çünkü, her nerede Rab adına hizmet eden ve Rab’bi yücelten bir topluluk varsa, ibliste bir şekilde oraya saldırıyor.
  Kesinlikle size karşı ön yargı ile hareket etmiyorum.Lütfen sorularınız ve paylaşımlarınıza devam edin,sizi üzmek değil bilgilendirmek amacım.
  Hristiyan dünyası kendi,kendisi ile uğraşacağı, yılları ve emegi, İblisin dünyadaki oyunlarını bozmaya,ve Rab’bi müjdelemeye verseydi bu gün her şey cok daha farklı olurdu ben buna inanıyorum.

  Emalie kardeşim Müjdeleme yaptığım dönemlerde en çok dikkatimi çeken,diger dinlerden insanlar,merak ve araştırma ile soru sorarlardı,
  aramızdaki sapkınlar ve sapkın tahrikatlar Rab’bin her etkinliğini provakate ederlerdi.

  ” Bu halk dudaklarıyla beni sayar,
  Ama yürekleri benden uzak,
  Çünkü öğrettikleri sadece insan,
  Buyruklarıdır.”
  Matta.15.8

  İşte sevgili kardeşim bu Rab düşmanları paylaşırken ve ya tartışırken de ağızlarından Rab’bin adını düşürmezlerdi,yukarıdaki ayette olduğu gibi.
  Emalie kardeş safca bazı şeyler sordum demişsin,tamam katılıyorum.
  Fakat benim düşüncelerimi karıştıran nedeni size açıklamak istiyorum.
  Genelde Mesih yoluna düşenler ( bende de böyle tezahür etti ) bir kaç yıl tamamen İsa Mesih’in yüce yaşam yollarını okumak ve algılamak ile geçiriyorlar.Sizlerin çok kısa bir süre zarfında ki daha başlardasınız,yehova şahitleri gibi sapkınlıkları klişelenmiş topluluğu merak etmeniz beni şüpheci bir konuma sürükledi.Daha da ötesi
  sizin paylaşımlarınızı takip eden biriyim ve aydın bir insan olduğunuzu biliyorum.Okuduğunuz bir konuda,düşüncelerinizde bazı sorular belirdiyse bunu kendi açınızdan sorabilecek kapasiteye sahipsiniz.
  Yehovacıların ana site girişini alıp yapıştır ile siteye koymanız,beni yanılttı.Ben bunu yehovacıların reklamı yapılıyor gibi algıladım,özür dilerim.

  ” Kardeşler,size yalvarırım,aldığınız öğretiye karşı gelerek ayrılıklara ve
  sapmalara neden olanlara dikkat edin,onlardan sakının.
  Böyle kişiler,Rab’bimiz Mesih’e değil,kendi midelerine kulluk ediyorlar.
  Saf kişilerinin yüreklerini,kulağı okşayan tatlı sözlerle aldatıyorlar.”
  Romalılar.16:17-18

  Emalie seni kırdım biliyorum sana barış teklif ediyorum,bağış istememin yanında.
  Ve küçük bir tanıklık yapayım biraz tebessüm et;

  Bir alman bayan kardeş anlattı,bu kardeşimiz imanlı ve yeni evliler.
  Türk’le evli
  Eşi Mesih’i Rab ve Kurtarıcı kabul etmiş fakat çok yeni Rab’be gelmiş.
  Bu konuyu bana anlatırken Türk eşide yanımızdaydı.Bayan kardeşimizin Babası hastalanıyor ve Almanya içinde başka bir şehire gidiyor,babasını ziyarete.Bir haftaya yakın kalıyor,bu arada Yehovacılarda gurup halinde kendilerince müjdeleme adına bu Türk kardeşimizin zilinide çalıyorlar,vay senmisin kapıyı açan.
  Sonrasını bayan kardeş aynen şöyle anlattı,
  Kadeş Mutaf ben var eve dönmek o My Gad ev perişan,her taraf biri birinin içinde,mutfak,tava,tencere,bulaşık,her yer battaniye ile dolmuş bayanlı erkekli evde bir haftadır karargah kurmuşlar,benim saf kocamda bunlara yok diyememiş.
  Haykırdım bu ne rezalet böyle diye, açıklamaya başlayınca,bunların yehovacılar olduklarını anladım ve bir dakika içinde evimi terk edin diye bağırmaya başladım.

  Emalie inan bunlar böyle çalışıyorlar,elini veren kolunu kaptırır. Bunlardan yakanı zor kurtarıyorsun.
  Bana kızma bak beni sadece paylaşımlarımdan tanıyan Kores kardeş ne güzel tarif etmiş hamdolsun.
  Emalie sen bana Mutaf kendini tarif et desen, inan gerçeği bu olan Mutaf’ı Kores kadar güzel tarif edemezdim.
  Kardeşim seni Rab İsa’nın önünde seviyorum,sevgimiz katkısız su gibidir emin ol.

  Sevgili kardeşim bu ayete dikkat et;

  “Şeytanda kendisine ışık meleği süsü verir.Ona hizmet edenlerinde
  kendilerine,doğruluğun hizmetkarları süsü vermesi,şaşırtıcı değildir.
  onların sonu yaptıklarına göre olacaktır.Amin.”
  2.Korintliler.11:14
  Esenlikle kal kardeş Emalie.

  #34524
  Anonim
  Pasif

  Sevgili Emalie.
  Kavram kargaşası yaşadığını söylüyorsun.Ben ilk iman ettiğim zaman,
  mezheplerle hiç ilgilenmedim,tüm dikkatimi Kutsal Kitaba verdim.
  Kutsal kitabı öğrenmek,ilk hedefim oldu.Bunun nedeni,Tanrı sözünü bilmeden,içeriğini anlamadan seçim yapmamın beni yanlışa sürükleyebileceğini düşündüm.
  Kavram kargaşası yaşamanın nedeni bu.Kutsal kitabı öğrendikten sonra hangi düşünce tarzının bana yakın olduğunu biliyorum.Çünkü Rab’bin sözü olan bilgilerim,bende netlik kazandı.Tecrübelerime güvenerek bunu sana açıklamamın iyi olacağını düşündüm.
  Şu an yapabileceğin en güzel şey sürekli dua edip Kutsal kitap okumak,
  çünkü Rab sana mutlaka kendi yolunu gösterecektir.
  Rab’bin esenliği seninle olsun.

12 yazı görüntüleniyor - 1 ile 12 arası (toplam 12)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.