ANASAYFA Forum HRİSTİYAN İNANCI (Mesih İnancı Teolojisi) Şeytan İblis Yalanın Babasıdır

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #24652
  Anonim
  Pasif

  – Tanrı melekleri yaratırken hepsini aynı şekilde yaratmadı. Bazılarını daha güzel, daha akıllı yarattı.
  – En büyük ve kudretli olan İblis idi. Bu isim “Parlak Yıldız” veya “Hilal” anlamına geliyor.

  “Ey parlak yıldız, seherin oğlu, Göklerden nasıl da düştün! Ey ulusları ezip geçen, nasıl da yere yıkıldın!” (Yeşaya 14:12)

  – Tanrı İblis’e göklerde büyük bir mevki vermişti.
  – Ona büyük bir yetki ve bütün melekler üzerinde büyük bir kudret verilmişti.

  “Meshedilmiş, koruyucu bir Keruv olarak seni oraya yerleştirdim.” (Hezekiel 28:14)

  – Bütün yaratılış gibi o da kusursuz yaratıldı.

  “Yaratıldığın günden, sende kötülük bulunana dek yollarında kusursuzdun.” (Hezekiel 28:15)

  – Günah işlemek Tanrı’nın sözüne karşı gelip itaat etmemek anlamına gelir.
  – Tanrı, melekler arasında en büyük konumu İblis’e ayırdığı için İblis’in Tanrı’yı sevmesi ve O’na itaat etmesi gerekiyordu. Fakat İblis kendi güzelliğinden, ona verilen konumdan ve akıllılığından dolayı gururlandı.

  “Güzelliğinden ötürü gurura kapıldın, görkeminden ötürü bilgeliğini bozdun.” (Hezekiel 28:17)

  – İçinden, “Göklere çıkacağım” dedin, “Tahtımı Tanrı'nın yıldızlarından daha yükseğe koyacağım; ilahların toplandığı dağda, safon'un doruğunda oturacağım. bulutların üstüne çıkacak, kendimi Yüceler Yücesi'yle eşit kılacağım.”
  – İblis En Yüce Olan gibi olmak istedi. Tanrı’nın yerine kendisi tüm evrenin yöneticisi olma hevesine kapıldı(Yeşaya 14:13-14) .
  – İlk kötülüğü yapan İblis idi.
  – Kötülük Tanrı’nın isteğine karşı gelmek anlamına geliyor.
  – Kendimize belki şunu sorabiliriz: “İblis hatasız olarak yaratıldığı halde neden isyan etsin?”
  – Tanrı bize bu konuda net bir cevap vermiyor. Fakat itaat konusunda ta başlangıçtan Tanrı’nın bir seçenek verdiğini biliyoruz.
  – İblis’in isyan edişi onun kendi kararıydı, bunu bilerek ve isteyerek yaptı.

  “Günah işleyen, İblis'tendir. Çünkü İblis başlangıçtan beri günah işlemektedir. Tanrı'nın Oğlu, İblis'in yaptıklarına son vermek için ortaya çıktı.”(1.Yuh. 3:8)

  – Bu konuda emin olalım: Günah ve kötülük Tanrı’dan gelmiyor. Günahı ve kötülüğü Tanrı yaratmadı.
  – Tanrı, sadece yarattığı varlıklarda günah işleme olanağını sağladı. Ancak günah işleme zorunda değiller.
  – Tanrı, günahın kaynağı değil ve asla olamaz, çünkü Tanrı tamamen doğru ve kutsaldır.
  – Günah ve onun sonucu olan kötülük isyankar yaratıklardan kaynaklanan bir şeydir.
  – İblis isyan ettiği zaman başka melekler de onun peşinden gittiler.
  – Birçok melek İblis’i kendi lideri olarak izledi ve onlar da Tanrı’ya karşı isyan ettiler.

  “Tanrı günah işleyen melekleri esirgemedi; onları cehenneme atıp karanlıkta zincire vurdu. Yargılanıncaya dek orada tutulacaklar.”(2.Petrus 2:4)

  “Yetkilerinin sınırı içinde kalmayıp kendilerine ayrılan yeri terk etmiş olan melekleri, büyük yargı günü için çözülmez bağlarla bağlayarak karanlığa hapsetti.”(Yahuda 6)

  “Çünkü savaşımız insanlara karşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır.”(Efesliler 6:12)

  – Tanrı, İblis’in ve diğer ruhsal varlıkların düşündüklerini ve planladıklarını biliyordu.
  – Tanrı İblis’in kibirleneceğini biliyordu ve Tanrı’nın yerine geçmeyi planlayacağını da biliyordu.
  – Tanrı sadece İblis’in değil bütün isyan eden meleklerin planlarını da biliyordu.
  – Hiç bir şey Tanrı’nın gözünden gizli tutulamaz.
  – Tanrı her yerde; her şeyi görüyor; her şeyi biliyor

  “Tanrı'nın görmediği hiçbir yaratık yoktur. Kendisine hesap vereceğimiz Tanrı'nın gözü önünde her şey çıplak ve açıktır.”(İbraniler 4:13)

  – Tanrı, İblis’i ve onun izleyicilerini, göksel hizmet yerinden kovuyor.
  – Tanrı’dan daha akıllı ya da daha güçlü biri olabilir mi?
  – Hiç kimse Tanrı’nın yerine geçemez. O tek ve gerçek Tanrı’dır.
  – Tanrı, İblisin isyanına karşı ne yaptı? Büyük bir gazapla meleklerin üzerindeki yetkisini İblis’in elinden aldı ve onu izleyen diğer meleklerin göklerdeki yetkilerini de ellerinden aldı.
  – Tanrı’nın düşüncelerine ve hareketlerine karşı direnme girişiminde bulunan herkes O’nun gözünde artık kabul edilmez duruma gelir ve O’nun dostluğunu kaybeder.
  – Tanrı, İblis’i ve isyan eden diğer melekleri göklerden kovdu.
  – Şeytan ve onun hizmetçileri Tanrı’nın bildiği gibi her şeyi bilemiyorlar.

  “Tanrı benim, başkası yok. Tanrı benim, benzerim yok. Sonu ta başlangıçtan, henüz olmamış olayları çok önceden bildiren, ‘Tasarım gerçekleşecek, İstediğim her şeyi yapacağım’ diyen benim.”(Yeşaya 46:9-10)

  – Tanrı (ve Tanrı özüne sahip olan İsa) her zaman insanların tüm düşüncelerini biliyor (Matta 9:4; 12:25). Fakat Şeytan ve onun hizmetçileri bizim düşüncelerimizi bilemiyorlar ve Kutsal Yazılarda Şeytanın her şeyi bildiği kavramını destekleyen tek bir ayet bile yoktur.

  “Kralın açıklanmasını istediği gizi ne bir bilge, ne falcı, ne de sihirbaz açıklayabilir. Ama gökte gizleri açıklayan bir Tanrı var. Gelecekte neler olacağını Kral Nebukadnessar'a O bildirmiştir”.(Dan. 2:27-28)

  – Tanrı, İblis’e ve onu izleyenler için ateş gölünü hazırladı.
  – Tanrı korkunç bir yer hazırladı ve orada sonsuz acılar olacak. Yerin ismi Ateş Gölü veya “Cehennem”.
  – İblis ve diğer kötü ruhlar oraya atılacak. Orada onların cezası infaz edilecek.
  – Tanrı itaatsizliği asla kabul etmez ve Tanrı’ya karşı çıkanlar orada Cehennemde cezalandırılacaklardır.

  RAB “Sonra solundakilere şöyle diyecek: ‘Ey lanetliler, çekilin önümden! İblis'le melekleri için hazırlanmış sönmez ateşe gidin!“(Matta 25:41)

  Onları saptıran İblis ise canavarla sahte peygamberin de içinde bulunduğu ateş ve kükürt gölüne atıldı. Gece gündüz, sonsuzlara dek işkence çekeceklerdir.”(Vahiy 20:10)“

  – İblis ve onun kötü melekleri Tanrı’dan nefret ediyorlar.
  – İblis ve onun taraftarları Tanrı’dan, bütün iyi şeylerden ve Tanrı’nın sevdiği şeylerden nefret ediyorlar.
  – Tanrı onları görevlerinden kovduğu andan itibaren İblis ve kötü ruhlar Tanrı’ya ve onun işlerine karşı savaşıyorlar.
  – İblis’e artık Şeytan deniliyor. Şeytan “düşman”, “karşı çıkan”, “muhalif” anlamına geliyor.
  – Şeytan’a hizmet eden kötü ruhlara artık “cinler”, “şeytani ruhlar” deniliyor.
  – Gece gündüz Şeytan Tanrı’ya karşı savaşıyor ve Tanrı’nın işlerini durdurmaya çalışıyor.
  – Şeytan ve kötü ruhlar tamamen Tanrı’nın egemenliği altındadırlar.
  – Şeytan ancak Tanrı’nın izniyle bir şey yapabiliyor.

  RAB Şeytan'a, “Peki” dedi, “Sahip olduğu her şeyi senin eline bırakıyorum, yalnız kendisine dokunma.” Böylece Şeytan RAB'bin huzurundan ayrıldı.(Eyüp 1:12)

  – Artık Şeytan’ın esas hedefi Tanrı’yı utandırmak amacıyla insanı son dereceye kadar aşağılamaktır.
  – Şeytan, Tanrı’yı yüceltmek ve Tanrı’yla kişisel ilişki kurmak amacıyla yaratılan insanın karakterini, kendi karakterine dönüştürmek istiyor.
  – İnsandan değil Tanrı’dan nefret ettiği için bunu yapmak istiyor.

  http://www.tiranus.org/

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.