Yaratıcı

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #23811
  Evangelist
  Anahtar yönetici

  Kutsal Kitap'taki ilk ayet şöyle der: “Başlangıçta Tanrı gökleri ve yeri yaratmıştır” (Tekvin 1:1). Tanrı, Kendisini yaratıcı olarak göstermektedir. Buna aykırı birşey söylemek Yahudilerce hakaret sayılırdı. Zaman ilerledikçe çeşitli kişiler, dünyayı Tanrı'nın yarattığını beyan etmiştir (Eyub 33:4; Mezmur 95:5, 6; 102:25, 26; Vaiz 12:1; İşaya 40:28). Yeni Antlaşma, Mesih'in tanrısallığını, O'ndan “yaratıcı” olarak bahsederek onaylar: “Başlangıçta O, Tanrı'yla birlikteydi. Her şey O'nun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O'nsuz olmadı….O, dünyadaydı, dünya O'nun aracılığıyla var oldu, ama dünya O'nu tanımadı” (Yuhanna 1:2, 3, 10).

  Burada kullanılan kişilik zamirlerinin birbirlerine bağlanışından, İsa'dan bahsettiklerini anlıyoruz.

  Pavlus da aynı düşünceyi şöyle ifade eder:

  “Nitekim Gökte ve yeryüzünde, görünen ve görünmeyen şeyler, tahtlar, egemenlikler, yönetimler ve hükümranlıklar, her şey O'nda yaratıldı. Her şey O'nun aracılığıyla ve O'nun için yaratılmıştır. Her şeyden önce var olan O'dur ve herşey varlığını O'nda sürdürmektedir. Bedenin, yani İnanlılar Topluluğu'nun başı O'dur. Her şeyde ilk yeri alsın diye, başlangıç olan ve ölüler arasından ilk doğan O'dur.” Koloseliler 1:16-18

  Bu metin, Pavlus'un İsa'dan bahsetmekte olduğunu gösterir. Birbirlerine bağlı olan zamirler, sadece bir kişiyi işaret eder. Kendisi aracılığıyla “her şeyin yaratılmış” olduğu, “inanlılar topluluğunun başı ve “ölümden ilk doğmuş olan” tek kişiden bahsedilmektedir. Efesliler 5:23'e, Yuhanna 1:1'e ve 1. Korintliler 15:20'ye göre, İsa bu tanımların hepsine uymaktadır.

  İbraniler'in yazarı da aynı noktanın altını çizer. “Tanrı eski zamanlarda, peygamberler aracılığıyla birçok kez ve çeşitli yollardan atalarımıza seslendi. Bu son çağda da herşeyin mirasçısı olarak belirlediği ve aracılığıyla evreni yarattığı kendi Oğluyla bize seslenmiştir” (İbraniler 1:10).

  Lewis Sperry Chafer şöyle diyor:

  Yaratma işlevi, hiçbir şeyle karşılaştırılamayacak bir olaydır. Tanrı, maddeyi tamamen yokluktan var etmiştir. Yani, hiçlikten bir şey üretmiştir. Hiçlikten, sadece hiçliğin çıkacağı açıktır. Kutsal Kitab'ın bildirisine göre, her şey Tanrı'nın sonsuz kaynaklarından varolmuştur. Var olan her şeyin kaynağı Tanrı'dır. Dünyanın var oluşu, Romalılar 11:36'da da belirtildiği gibi, Tanrı'nın iradesinin sonucudur: “Her şeyin kaynağı O'dur; her şey O'nun aracılığıyla ve O'nun için var oldu” (Romalılar 11:3;6). Bu ayette her şeyin yaratıcısının Tanrı olduğunu görüyoruz. Fakat Koloseliler 1:16-17'de her şeyin Mesih tarafından ve Mesih için yaratılmış olduğu yazılır. Bu ayette, Mesih'in her şeyden önce olduğu ve her şeyin O'nun aracılığıyla yaratılmış olduğu belirtilmektedir. 9


  Rab İsa, sana iman ediyorum. Beni korkutan herhangi bir şeyin beni ezmeyip,
  sana itaat etmeme engel olmaması için, imanımda beni destekle! Kilisene eşlik et,
  kilisenle beraber kal, çobanların ve müminlerin imanını güçlendir.
  Senin yardımınla kutsal Adını, duymak istemeyenlere bile duyuracağız!

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.