Yanlış Öğreti Yayanlar.

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #27876
  Anonim
  Pasif

  YANLIŞ ÖĞRETİ YAYANLAR.

  İsa Mesih, yada elçiler, bazen inanlılar topluluğu içinde ,bazen de dışarıdan topluluğa müdahale eden kişiler hakkında inanlılara uyarılarda bulunmuştur.

  “Kendinize ve Kutsal Ruh’un sizi gözetmen olarak görevlendirdiği bütün sürüye göz kulak olun.Rab’bin kendi kanı pahasına sahip olduğu kiliseyi gütmek üzere atandınız..Ben gittikten sonra sürüyü esirgemeyen yırtıcı kurtların aranıza gireceğini biliyorum.Hatta öğrencileri kendi peşlerinden sürüklemek için ,sizin aranızdan da sapık sözler söyleyen kişiler çıkacak. Bunun için uyanık durun.”
  Elçilerin İşleri 20:28.29.30.31


  “Sakın kimse sizi saptırmasın.Birçokları,Mesih benim diyerek benim adımla gelip bir çok kişiyi aldatacaklar.Sizi sıkıntıya sokacak ,öldürecekler.o zaman bir çok kişi imandan sapacak,birbirlerini ele verecek ve birbirlerinden nefret edecekler. bir çok sahte peygamber türeyecek ve bunlar bir çok kişiyi saptıracak.Kötülüklerin çoğalmasından ötürü birçoklarının sevgisi soğuyacak.”
  Matta 24:4.910.11


  Yeni Antlaşmadaki mektuplarda, geçmişte de imanlıların bile sahte öğretileri dinledikleri anlatılıyor.

  “Aranıza sızan bu kişiler de onlar gibi gördükleri düşlere dayanarak öz bedenlerini kirletiyor.
  Rab’bin yetkisini hiçe sayıyor,yüce varlıklara sövüyorlar.Sevgi şölenleriniz de sizinle birlikte pervasızca yiyip içen bu kişiler birer kara leke dir.

  Yanlız kendilerini besleyen çobanlar dır. Rüzgarın sürüklediği ,yağmursuz bulutlara,iki kez ölmüş,kökünden sökülmüş sonbaharın mevsimsiz ağaçlarına benzerler.Serseri yıldızlar gibidirler.

  Onları sonsuza dek sürecek koyu karanlık bekliyor.kendi tutkularının peşinden giderler.ağızlarından kurumlu sözler çıkar,kendi çıkarları için başkalarını pohpohlarlar.
  Bunlar bölücü,insan doğasıyla sınırlı Kutsal Ruh’tan yoksun kişilerdir.Bunlar bölücü ,insan doğasıyla sınırlı,Kutsal Ruh’tan yoksun kişilerdir.

  Ama siz ,sevgili kardeşlerim,kendinizi tümden kutsal olan imanınızıın temeli üzerinde geliştirin.Günahlı bir bedenin lekelediği giysiden bile tiksinin.”
  Yahuda 1:8.12.13.16.19.20


  İsa Mesih’in öğretilerini ve lütüf müjdesiniin en önemli öğelerini geçersiz kılan bir yaşam tarzı öngörenler şu şekilde sınıflandırılabilinir.

  1-Öbür uluslardan olan imanlıların,tam olarak kurtuluşa kavuşabilmeleri veya Tanrı’nın halkı arasındaki yerlerini tam anlamıyla alabilmeliri için Yasa’nın bazı kurallarını(Örn sünnet) yerine getirmeleri gerektiğine inanan Yahudi kökenli bazı imanlılar (Galatyalılar giriş) ,

  2. Korintliler :Giriş)İnanlılar topluluğunda ayrılmış,öğretileri ve yaşam tarzlarıyla Mesih’inöğretisinin temel taşlarını reddetmiş ve bunları ,imanlılara da belimsetip çıkar sağlamayı amaçlamış sahte öğretmenler( 2 Petrus :giriş,1 Yuhanna2:19;1-2 yuhanna mektupları)

  3.Kuralcılıkla(Yahudi Şeriatından yana olmak),çilecilik,bilgicilik Mesih öğretisini sulandırıp gerçeklerden uzaklaşan sözde din öğretmenleri( 1 Timoteus ve Koloseliler mektupları; bu kişilerin yahudi kökenli olup olmadıkları,hatta imanlı olup olmadıkları her zaman net biçimde belirtilmemiştir.)

  İmanlı olmadıkları halde müjdenin temellerini yıkmaya yönelik sahte öğretiler yayanlar Tanrı’nın önünde yargılanacaklardır.(Flp.1:27-28;2 Petrus 2:9.10)

  “Görülüyorki Rab kendi yolunda yürüyenleri karşılaştıkları denemelerden nasıl kurtaracağını bilir. Doğru olmayanları,özellikle benliğin yozlaşmış tutkuları ardından giden ve yetkisini hor görenleri cezalandırarak yargı gününe dek nasıl alıkoyacağını da bilir.
  2 Petrus 2:9.10


  İmanlılar,bu kişilere karşı,lütüf müjdesinin gerçeklerini savunmalı
  (buna Mesih’in kimliği ve yaptıkları,kurtuluş için sadece imanın yeterli olması ve Mesih’in ikinci gelişi gibi konular dahildir.) ve bu kişiler yaşam tarzlarını ifşa ederek öğretilerinin insani günahtan kurtarmadığını,hatta ahlaksızlığa götürdüğünü göstermelidir. (2 Petrus 2 Bölüm;yahuda Mektubu).

  Esenlikle.

  Kaynak:
  Anadoluya Mektuplar.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.