Vakıflar Yasası Kabul Edildi

 • Bu konu 1 izleyen ve 1 yanıt içeriyor.
2 yazı görüntüleniyor - 1 ile 2 arası (toplam 2)
 • Yazar
  Yazılar
 • #24518
  Anonim
  Pasif

  Azınlık vakıfları mal edinebilecek

  MHP’nin tepkisi nedeniyle büyük tartışmalara neden olan Vakıflar Yasası dün Meclis’ten geçti. 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in daha önce veto ettiği yasa ile azınlık vakıflarına mal edinebilme olanağı sağlanırken, vakıflara da şirket ve yurtdışında şube kurma izni getirildi. AB’nin de istediği yasanın kabul edildiği dünkü görüşmelerinde, MHP Lideri Devlet Bahçeli de hazır bulundu.

  Yasa ile getirilen yenilikler şöyle:

  Vakıflar; gelir sağlamak amacıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bilgi vermek koşuluyla iktisadi işletme ve şirket kurabilecek, kurulmuş şirketlere de ortak olabilecek.

  Vakıflar, vakıf senedinde yer almak kaydıyla amaç ve faaliyetleri doğrultusunda uluslararası faaliyet ve işbirliğinde bulunabilecek, yurtdışında şube ve temsilcilik açabilecek. Vakıflar yurtdışında üst kuruluş da kurabilecek.

  Vakıflar; yurtiçi ve yurtdışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi bağış ve yardım alabilecek, nakdi bağış ve yardımda bulunabilecek.

  Yabancılar Türkiye’de hukuki ve fiili mütekabiliyet esasına göre yeni vakıf kurabilecekler.

  Vakıflar mal edinebilecekler ve malları üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilecekler. (Lozan Anlaşması göz önünde tutulmadan cemaat vakıflarına güç elde edecekleri biçimde yeni haklar verilmesi gerekçesiyle veto edilmişti)

  Vakıfların vakfiyelerindeki şartların yerine getirilmesine fiilen veya hukuken imkan kalmaması halinde, vakfedenin iradesine aykırı olmamak kaydıyla, hayır şartlarındaki parasal değerleri güncel vakıf gelirlerine uyarlamaya Vakıf Meclisi yetkili olacak. (Vakıflara güç elde edecekleri haklar verildiği için veto edilmişti)

  Cemaat vakıflarına ait kısmen veya tamamen hayrat olarak kullanılmayan taşınmazlar vakıf yönetiminin talebi halinde Meclis kararıyla cemaate ait başka bir vakfa tahsis edilebilecek veya vakfın akarına dönüştürülebilecek.

  1936 Beyannamesi’ndeki ve halen bu vakıfların tasarrufunda bulunan Aziz Paul, Aziz Pier gibi “namı mevhum” ve Hz. İsa, Hz. Meryem gibi “namı müstear” adına kayıtlı mallar, cemaat vakıfları adına kaydedilebilecek. Böylece, AHİM’de açılan davaların önüne geçilmesi amaçlandı.

  KUŞKU OLMASIN

  Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, teşekkür konuşmasında vakıfların yeni evreye girdiğini söyledi. Türkiye’de kimsenin kuşku ve şüphesi olmaması gereğine işaret eden Yazıcı, “Türkiye’de her konuda duyarlı Cumhuriyet hükümeti vardır” dedi.

  Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun genişlemeden sorumlu Üyesi Olli Rehn, Vakıflar Kanunu’nun TBMM’de kabul edilmesinin “memnuniyet verici bir adım” olduğunu belirtti. Rehn açıklamasında, “Türkiye’nin hak ve özgürlüklere güvencede ilerleme testi uygulama olacaktır” görüşüne yer verdi.

  [URL=”http://%3ca%20href=%22http//www.hurriyet.com.tr/gundem/8276476.asp?gid=229&sz=8527″%5Dhttp://www.hurriyet.com.tr/gundem/8276476….229&sz=8527[/URL]  İnsanlar İsa Mesih’te olan kurtuluşla, Tanrı’nın lütfuyla, karşılıksız olarak aklanırlar.

  Rom.3: 24

  #28347
  Anonim
  Pasif

  AKP Yetersiz Vakıflar Kanunu’nu Meclis’ten Aynen Geçirdi

  TBMM Genel Kurulu, Sezer’in geçen dönem bazı maddelerinin yeniden görüşülmesi için geri gönderdiği Vakıflar Kanunu’nu aynen kabul etti.

  BİA Haber Merkezi – Ankara

  21 Şubat 2008, Perşembe

  Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda “Cemaat vakıflarının mazbataya alınan mallarının iadesini öngörmeyen” Vakıflar Kanunu’nu kabul edildi.

  Ermeni cemaati temsilcisi avukat Diran Bakar “Bu tasarı büyük ihtimalle kanun olacak, biz de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvuracağız” demişti.

  Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) 5 Aralık 2007’de cemaat vakıflarının temsilcileriyle birlikte tasarının neden yasalaşmaması gerektiğini açıkladıkları bir basın toplantısı düzenlemiş, TESEV Demokratikleşme Programı’ndan hukukçu Dilek Kurban, avukat Kezban Hatemi, Süryani cemaatini temsilen avukat Erol Dora, Ermeni cemaatini temsilen avukat Diran Bakar, Sebu Aslangil “Vakıflar Kanunu tasarısı bu haliyle kanunlaşırsa demokratikleşme süreci büyük sekteye uğrar” demişlerdi.

  TESEV’in Vakıflar Kanunu İzleme Projesi’nin saptamalarına göre bu tasarı anti demokratik çünkü;

  • Tasarıda cemaat vakıflarının el konulan mallarının iadesi veya tazmini için, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile Anayasa’dan doğan sorumlulukları doğrultusunda adil bir düzenleme getirilmiyor.
  • Vakıfların ellerinden alınarak üçüncü kişilere devredilen veya satılan taşınmazlar için ilgili cemaat vakfına tazminat ödenmesi öngörülmüyor.
  • Vakıfların ellerinden alınarak devlet adına kaydedilen bazı malların iadesi öngörülse de, bu iade için sözkonusu malların cemaat vakıflarının “tasarrufunda olmaları” koşulu aranması, “iade” kavramının özüyle çelişen bir düzenleme.
  • El konulan malların iadesi için bu taşınmazların halen cemaat vakıflarının tasarruflarında bulunma şartı aranması, iyi niyetli bir yasa koyucu irade sergilemiyor.
  • Cemaat vakıflarının mazbataya alınan mallarının iadesini de öngörmediği gibi mazbut vakıf uygulamasını sona erdirecek bir hüküm de içermiyor. Tersine, tasarı, hukuk dışı bir uygulama olan mazbut vakıf uygulamasına yasal dayanak sağlıyor.
  • Yeni vakıfların kurulmasının Medeni Kanun Madde 101 ile sınırlandırılması, Gayrimüslim cemaatlerin yeni vakıf kurmalarını engelleyecek. Bu ise, gayrimüslim vatandaşların anayasa, Lozan Antlaşması ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ile güvence altına alınan örgütlenme özgürlüğünü ihlal ediyor. (NZ/TK)

  http://www.bianet.org/bianet/kategori/bian…n-aynen-gecirdi

2 yazı görüntüleniyor - 1 ile 2 arası (toplam 2)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.