Vahiy’de Yıldızlar ve Kandillikler

 • Bu konu 2 izleyen ve 1 yanıt içeriyor.
2 yazı görüntüleniyor - 1 ile 2 arası (toplam 2)
 • Yazar
  Yazılar
 • #27659
  Anonim
  Pasif

  “Kulağı olan Ruh’un Kiliselere ne dediğini işitsin.”
  Vahiy 1:13

  Kutsal Kıtap’ta, Vahiy bölümünde kullanılan dili simgeler oluşturur.Elçi Yuhanna’ya ”…...Gördüklerini,şimdi olanları ve bundan sonra olacakları yaz ”buyruğu verilmiştir.
  Bu ifade, Kutsal Kıtap’ın bu son kısmındaki mesajın, tüm zamanlar için geçerli olduğunu doğrular.Dünya ve kilise tarihinin yanlızca, belli bir çağı ile kısıtlı değildir.
  Peki yıldızlar ve kandillikler, bunlarla ne ifade edilir.?,
  Anlatılmak istenen nedir.?
  Bu imgeler neden bu kadar önemlidir.?

  KANDİLLİKLER.

  Kandillikler yedi kiliseyi simgeler.Tanrı’nın halkının, ortak paydaşlığı olan kilise,parlayarak ve kendisi gibi ışığı olan Mesih adına tanıklık ederek ,dünyayı aydınlatmalıdır.Eğer kilise bu görevi yerine getirmiyorsa,kilise değildir..
  Elçi Pavlus, Filipili Mesih inanlılarına, yaptığı çağrıda:

  “Her şeyi söylenmeden çekişmeden yapın ki yaşam sözüne sımsıkı sarılarak aralarında evrendeki yıldızlar gibi parladığınız bu sapık kuşağın ortasında kusursuz ve saf ,Tanrı’nın lekesiz çocukları olasınız.”
  Filipililer 2:14:16

  Kilisenin görevi gerçeği belirlemek,değiştirmek ya da geliştirmek değil;O’nu kabul etmek,0’na sıkıca tutunmak,0”nun için gayretle mücadele etmek,0’nu vaaz etmek,kutsal yaşamıyla 0’nu süslemektir.

  Kandillerin altın olması,kendi kanıyla satın aldığı kilisenin,Mesih’in gözünde ne kadar değerli olduğu gerçeğini ortaya koyuyor.Tanrı’nın bizde görmek istediği göz kamaştırıcı parlak ve kutsallığa da işaret eder.Kandillikler ışık taşıyanlardır.Bu dünya’nın karanlığında Tanrı için parlamaları gereken yerel kiliseler için uygun simgedir.

  YILDIZLAR:

  Yıldızlar sa “Yedi Kilisenin melekleridir.”
  Bu da bizi, meleklerin kim olduğu sorusuna yöneltir. Bu melekler göksel varlıklar olabilir mi?
  Meleklerle ilğili çeşitli açıklamalar yapılmıştır.Bazıları tıpkı meleklerin ulusları temsil ettiği gibi (Daniel 10:13;20;21) bunlarında, kiliseleri temsil eden meleğe benzer varlıklar, olduğunu söyler.
  Bazılar ise Patmos adasında Yuhanna’dan mektupları alıp,kiliselere ulaştıran, haberciler dir der.Grekce de “angelos”sözcüğü melek veya haberci anlamına gelir.Melekler göksel varlıklar olarak algılanmamalıdır.
  Bunlar yerel kiliselerdeki Tanrı hizmetkarları olarak anlaşılmalıdır.
  (Topluluktaki önder,ihtiyarlar,gözetmenler)

  Gerçek melekler olduğunu kabul edelim!.( bazılarının dediği gibi kiliselerdeki koruyucu melekler)bu varlıklara nasıl mektub yazılır.yazıldı farzedelim bu mektubun nasıl ve ne şekilde topluluğa ulaşacağını açıklamak zordur.
  Bu yüzden yerel kiliselerde vaaz etmek,öğretmek,önderlik yapmak ve yönetmekle sorumlu kişileri ima ettiğini düşünme çok daha açıklayıcıdır.

  “..Çünkü onlar, canlarınız için hesap verecek kişiler olarak sizi kollarlar”

  “Önderlerinizin sözünü dinleyin ,onlara bağlı kalın “
  İbraniler 13:17

  Yıldızların,Mesih’in sağ yanında olması O’nun kandilliklerin arasında yürüyor olmasının anlamı büyüktür.Rab İsa Mesih aslında kendi kilise topluluklarının arasında yürümektedir.Kilisenin küçük,hor görülüp dışlanmış,istenmemiş,yada ne kadar acı çekmiş olursa olsun şu unutulmamalıdır RAB İSA Mesih onunladır.Bu görünmeyen Ruhsal bir birlikteliktir. bu kilisenin Mesih’e ait olduğunu gösterir.İSA Mesih kilisenin başı ve sahibidir.

  “Kilise O’nun bedenidir,her yönden herşeyi dolduranın doluluğudur.”
  Efesliler 1:23

  İSA Mesih’in bizim üzerimizde,kilisesi üzerinde mutlak yetkisi vardır.Mesih’in mektuplar aracılığla kilisesinde kendisini hoşnut edecek şeyleri bildirmesi,halkının günahları,zayıflıkları yüzünden azarlaması ,bizi tövbekar olmaya davet etmesi,hatta sert önlemler almak gereken durumlarda bize yargısı ve yaşam veren varlığını bizden esirgemekle bizi uyarması bunu açıkca ortaya koyar.

  Yıldızlar simgesel olarak ,Mesih’in sağ elindeymiş gibi gösterilmiştir.
  Çünkü onlar, Mesih’in yardımcı çobanlarıdır.

  “Kardeşler aranızda çalışanların ,Rab yolunda size önderlik edip öğüt verenlerin değerini bilmenizi rica ederiz.”
  1 Selanikliler 5:12

  İSA Mesih’i vaaz etmek,O’nu insanların gözünde yüceltmek ,kendilerini
  dışarda tutarak,insanların gözünün,Mesih’ten başkasını, görmemesini
  sağlamak onların işidir.

  Esenlikle.

  Kaynak:
  Vahiy Ve Armagedon.
  Richard Brooks

  #36775
  Anonim
  Pasif

  Sevgili kardeşlerim! Bu Dünya’da İsa’nın emrettiği gibi birbirimizi tam sevmesek, hiçbir zaman mutlu olamayız. İnanın! Onun yaşam dolu sözleri tek çaremiz. Eksik sevginin açtığı yarayı, Ancak; İsa’nın tam sevgisiyle kapatabiliriz. Başkada alternatifimiz, çıkar yolumuz yok. İsa’nın dışındakilerin hepsi tartışmayı doğuruyor, yeni bir sayfa açmıyor, çekilen acıları unutturmuyor.”Bu kadar basit” İnsani gelenekler, düşünceler çare olmuyor. Hepsi yarayı kapatacağına, bakıyorum daha da derinleştiriyor. Sevgili kardeşlerim! bizim yeni bir ruha ihtiyacımız var- oda İsa’nın o eşsiz ruhuna, bizleri yepyeni yapacak o mükemmel ruha. Tam sevgi ruhuna. Bu ruhu almadan önce çok zor affederdim, affedince de tam affetmezdim. Affettim görünürdüm. Ruhu aldıktan sonra en zor insanları bile affettiğimi fark ettim. Bu ruha mükemmel dememin sebebi bu, bu tam sevgi ruhunu başka kim verebilir? İnanın! hiç kimse vermez. Vermiyor da. Verseydi, insanlık sorunlarını çoktan çözmüş olurdu. Bizde şimdi bitmek bilmeyen iyilikleri anlatırdık. Düşünsenize! binlerce yıldır hala daha iyi olamıyorlar -birbirlerini boğazlıyorlar ve hala da iyi, doğru olduklarını sanıyorlar.

  İsa’nın ruhu dokunduğu her canı iyileştirir. Hırsızsa, ressam yapar-en güzel tabloları çizmesini sağlar. Katilse, Doktor yapar- onun can almasını değil, yaşam vermesini sağlar.

  Gerçek Hristiyan, tüm insanlık için hizmet edeceğini söyler.Sahte Hristiyan’sa, yalnız kendimden olanlara hizmet edeceğim der.

  Gerçek Hristiyan, verdiği tatlı meyvelerle kendini belli eder.Sahte Hristiyan’sa, verdiği acı sözlerle kendini belli eder.

  Dünya, İsa gibi tüm insanlığı seversen, ancak; o zaman cennette yer bulabilirsin.

  Dünya, ne kadar çamura (günaha) batarsan bat. Unutma! İsa’nın ruhuyla temizlenebilirsin.

  Dünyanın her yerindeki her canın daha çok sevinmesi, gülmesi dileğimle……..

2 yazı görüntüleniyor - 1 ile 2 arası (toplam 2)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.