Vaftiz Olmak Nedir?

 • Bu konu 12 izleyen ve 21 yanıt içeriyor.
15 yazı görüntüleniyor - 1 ile 15 arası (toplam 22)
 • Yazar
  Yazılar
 • #23920
  klaus
  Anahtar yönetici

  İsa Mesih göğe yükselmeden önce öğrencilerine şu buyruğu verdi:

  “Gidin bütün milletleri öğrencilerim yapın. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla vaftiz edin .” (Mat. 28:19).

  Başka bir yerde de İsa Mesih “iman edip vaftiz olunan kurtulacaktır.” diye belirtti (Mar. 16:16). Sanırım bu sözler vaftiz olgusunun da Hıristiyan inancı için ne derece önemli olduğunu göstermektedir. Vaftiz olmak görüldüğü gibi Rabbin bir buyruğudur. Ama ne yazık ki bugün vaftiz konusunda birçok yanlış düşünce ve öğretiler bulunmaktadır. Vaftiz olmak gerçekte nedir? Neden vaftiz olunur ve kimler vaftiz olmalıdır? Tanrı’nın yetkin sözü Kutsal Kitap bu konuda neler öğretir?

  Yunanca “baptizo” dan türkçeye çevrilen vaftiz kelimesinin anlamı suya dalmak, gömülmek, batmak veya yıkanmaktır . Vaftiz, Eski Antlaşma zamanında tapınakta hizmet gören kahinlerin hizmetlerine başlamadan önceki yıkanmaların bir uzantısı- dır (Çık. 19:10). Fakat Yeni Antlaşma veya İsa Mesih zamanında bu sade bir yıkanmadan çok daha öteye giden derin anlamlı önemli bir uygulamadır. Kutsal Kitap’a göre bu eski günah yaşamına ölüp İsa Mesih ile yepyeni bir yaşama başlanıldığını resmî bir şekilde dile getiren sembolik bir harekettir. Romalılar 6:1-11’de okumuş olduğumuz gibi suya giren veya dalan kişi bununla, Mesih ile özdeşleşip günaha öldüğünü ve sudan çıktığında da yine Mesih ile yeni bir yaşama dirildiğini beyan ediyor (Kol. 2:12) . Bu aynı zamanda Rabbe olan iman ve adanışımızın resmen açığa vurulması olup, Mesih’in bizleri günahlarımızdan arıtıp kurtardığına dair toplumsal bir tanıklıktır .

  Şunu da önemle belirtmeliyiz ki bazılarının sandığı gibi vaftiz olayı tek başına hiç kimseye kurtuluş sağlayamaz. Kutsal Kitap’ın belirttiği gibi kurtuluş yalnızca Mesih aracılığıyladır (Elçi. 10:43, 13:37-39, 15:11 vs…). Bundan dolayı, bazı kiliselerin bunu kurtuluşun bir koşulu olarak empoze etmesi Kutsal Kitap’a uygun düşmez. Mesih’le birlikte haça gerilmiş olup, kendisine iman etmiş hayduta, vaftiz olmadığı halde İsa Mesih kurtuluş vaat etti (Lu. 23:43) . Bununla birlikte her inanlı çok zaman geçirmeden Rabbin vaftiz olma emrine mutlaka itaat etmelidir.

  Vaftiz olan kişi, vaftiz kelimesinin de imâ ettiği gibi suya tam olarak gömülmeli veya batırılmalıdır. Yalnızca su serpmekle gerçekleştirilen vaftiz Kutsal Kitap’a uygun değildir. Vaftiz Baba, Oğul ve Kutsal Ruh yani Üçlü-Birlik adına yapılmalıdır (Mat. 28:19). Bu , vaftiz olan kişinin Baba’yı, Oğul’u ve Kutsal Ruh’u tamamen kabul edip, yetkilerine boyun eğdiklerinin bir işaretidir. Herhangi tecrübeli bir inanlı Mesih’i yaşamına alıp O’nu izlemeye karar veren birini vaftiz edebilir (Elçi. 8:38) . Bundan başka bu vaftiz hareketine gerçek bir iman, gerçek bir ruhsal aydınlanış ve tövbe eşlik etmesi kaçınılmazdır. İlk Hıristiyan topluluklarınca da uygulandığı gibi, vaftiz adayının Mesih inancının temel ilkelerini öğrenmesi amacıyla, belirli bir ruhsal eğitimden ge ç mesi de gayet yerindedir. Kutsal Kitap’ta gördüğümüz gibi vaftiz olan kişi attığı adımın önem ve içeriğini iyi bilerek bunu bilinçli ve aydınlanmış bir şekilde yapmalıdır (Bkz. Elçi. 2:29-42, 8: 26-39, 10:34-48 vs…).

  Bu tanımlamalardan da çıkarabileceğimiz gibi bebeklerin vaftiz edilme uygulaması Kutsal Kitap’a uygun düşmez. Çünkü vaftizden önce temel konularda talep edilen ruhsal aydınlanış, talim, iman, inanç tanıklığı ve tövbe bebekler tarafından yerine getirilemez . Kutsal Kitap’ın hiçbir yerinde çoc ukların vaftiz edil mesinden veya edilmesi gerektiğinden söz edilmez. Kutsal Kitap’ta daima yetişkin kişilerin tövbeden sonra vaftiz oluşu sözkonusudur. Vaftiz olmak için yetişkin olmak ve bilinçli bir şekilde buna şahsen karar vermek gereklidir . Mesih İnanlıları olan anne-babalar bu nedenledir ki, bebek veya çocuklarını vaftiz etmez ama onları cemaat önünde özel bir şekilde Rabbe sunarak, Rab yolunda onları eğiteceklerine dair karar verirler (Lu. 2:23).

  1. Kutsal Ruh vaftizine gelince, daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi bu bir imanlının tövbesinden sonra, Rab hizmetinde ehliyetli olmak amacıyla yaşamış olduğu ikinci bir tecrübe veya bereketlenme değil ama günahlı kişinin tövbe anında Kutsal Ruh’un insan yüreğinde gerçekleştirdiği değişiklik, arınma veya kurtarma eylemidir. Zaten bir anlamda günahlı kişi su vaftiziyle aslında Kutsal Ruh’un yüreğinde yaptığı vaftizi veya değişikliği dile getirmiş oluyor.
  1. Değerli okuyucumuz, eğer sen yaşamını İsa Mesih’e verdiysen bunu resmen ilan etmek veya bildirmek için vaftiz olmalısın. Ben nasıl olsa tövbe ettim, vaftiz olmazsam da olur diyerek vaftizi küçümseme veya ileri bir zamana atma. Vaftiz olmak Rabbin bir buyruğudur ve Rabbi izlemek için karar alan her inanlı gecikmeden vaftiz olmalıdır.   ‘Çünkü ben Müjde’den utanmıyorum. Müjde, önce Yahudilerin, sonra da Yahudi olmayanların olmak üzere, iman eden herkesin kurtuluşu için Tanrı’nın gücüdür.’ (İNCİl – Romalılalar 1:16).
  #27978
  Anonim
  Pasif

  vaftiz kurnasındaki her hristiyan bir zamanlar ürdün nehrinde işitilen şu sesi duyar''sen benim sevgili oğlumsun senden hoşnudum''

  #28117
  Anonim
  Pasif

  Peki nasıl ?Yaşadığın yerde tek isen nasıl vaftiz olabilirsin ?Kendi kendimize vaftiz olabilmek mümkünmü ?

  #28229
  Anonim
  Pasif
  QUOTE(dave @ Mar 16 2007, 12:57 AM) <{POST_SNAPBACK}>
  Quote:
  Peki nasıl ?Yaşadığın yerde tek isen nasıl vaftiz olabilirsin ?Kendi kendimize vaftiz olabilmek mümkünmü ?[/b]

  Merhaba sevgili kardeşim,
  Yaşadığın yer dünyadan çok kopuk bir yer olmadıkça kilise bulman da elbet mümkündür.Bunun için bir din görevlisinden önce eğitim alarak Kutsal Kitabı anlaman ve İsa Mesih'i gerçekten hayatına davet etmen için bir kilisede vaftiz olman daha doğrudur.Kutsal Kitap'ta okuduğumuz gibi İsa bile kendi kendine değil Vaftizci Yahya tarafından vaftiz edilmiştir.

  Bunun için bir insanın kendi kendine vaftiz olması pek mümkün gözüken bir şey değildir.Ama hep söylediğimiz gibi önemli olan Kutsal Ruh'un ateşiyle olan vaftizdir.

  Esenlik dileklerimle,
  Rab'de kardeşiniz ''KrikorLusavoric''

  #28314
  Anonim
  Pasif

  Vaftizin sebebi asli suç mudur? Ne anlama gelir? Aydınlatırmısınız.Selamlar…

  #28315
  Anonim
  Pasif

  Sayın Melik Eren

  Hristiyanlıkta bazı mezhepler, bebek vaftizi yapmakla asli günahların affedildiğine inanırlar. Bununla birlikte vaftiz, imanlının İsa’nın ölümüne, gömülüşüne ve dirilişine iman ettiğine dair yaptığı bir tanıklıktır. Kutsal İncil Kitabı bu konuda şöyle der:

  ‘Mesih İsa’ya vaftiz edildiğimizde, hepimizin O’nun ölümüne vaftiz edildiğimizi bilmez misiniz? Baba’nın yüceliği sayesinde Mesih nasıl ölümden dirildiyse, biz de yeni bir yaşam sürmek üzere vaftiz yoluyla O’nunla birlikte ölüme gömüldük’ (Romalılar 6:3-4).

  Vaftizde, suya batırılmak, Mesih’le birlikte ölmeyi, sudan çıkmak da Mesih’le dirilişi simgeler. Vaftiz olacak kişi, öncelikle İsa Mesih’e iman etmeli ve O”nu kurtarıcısı olarak yasamına almalıdır.

  Kutsal Kitap’a göre, vaftiz sadece bir itaat adımıdır, tövbe edip kurtulduktan sonra Mesih’e iman edildiğine dair yapılan bir iman açıklamasıdır. Vaftiz önemlidir çünkü kişi Mesih’e iman ettiğini, O’na bağlandığını açık bir şekilde ilan etmiş olur ve Mesih’in ölümü, gömülüşü ve dirilişi ile özdeşleşir.

  Esenlikte kalın

  #29837
  Anonim
  Pasif

  Vaftiz; hristiyanların yerine getirmesi gereken sadece bir gelenek değildir. Vaftiz; hayatımızın her döneminde daima hatırlayıp; koruyup geliştirmemiz gereken bir ruhsal gerçekliği temsil eder. ” Vaftiz olmuş olmak ” tüm sıkıntı ve denenmelerde İsa Mesih’te tamamlanan antlaşmanın vaatlerine ve bereketlerine paydaş olduğumuzu ; Mesih’te galip tarafta olduğumuzu, bu hayatta ve bundan sonrakinde canımız ve bedenimiz İsa Mesih’e ait olmak üzere bu dünyada Kutsal bir yaşama çağrıldığımızı ; evimizde, işimizde, sokakta, kilisede, hayatın her alanında İsa Mesih’e hak ettiği yüceliği vermeye çalışarak ” seçilmişler ” olarak yaşamaya çağrıldığımızı; Tanrı’ya ” ayrılmışlar ” olarak bu dünyada ölüme kadar uzanan hac yolculuğumuz boyunca Kutsal Kitap’a tanıklık eden bir hayata Tanrı tarafından çağrılmış olduğumuzu hatırlatır.

  Öyleyse yetişkin bir yaşta vaftiz olmuş kimselerin ya da çocuklarını vaftiz ettirmek için kiliseye getiren ailelerin vaftiz hakkında yeterli bir bilgiye sahip olmaları gerekir.Vaftizin Kutsal Kitap’taki yeri, simgelediği ruhsal gerçeklerin önemi hakkında bilinmesi gereken şeyleri bilmek de Kutsal Kitap’ı sürekli etüt etmeyi, düzenli bir şekilde kiliseye katılarak ” Kutsalların Birliğini ( ya da azizlerin paydaşlığını ) yaşayıp, yetişmekte olan kuşağı Kutsal Kitap öğretisi ve Tanrı korkusunda geliştirmeyi gerekli kılar. ( Rev. İlhan KESKİNÖZ )

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

  Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !

  Yahve yire – RAB, sağlar.

  Yahve nissi – RAB, sancağımdır. isasiyahbeyaz :papatya: :papatya: :papatya:

  #29933
  Anonim
  Pasif

  VAFTİZ ÖVGÜSÜ

  – Adem’den düşen canlar Mesih’te kurtuluş buldu.
  Ey merhameti bol Olan,Sana tapınır, Seni överiz.
  – Kutsallıktan uzak ölmüş canlara Mesih diriliş oldu.
  Ey kendisinde bol yaşam Olan, Sana tapınır, Seni överiz.
  – Dünya günahlıyken, insanlık günahlıyken, Tanrı bizleri sevdi.
  Ey kurtarış dolu Olan,Sana tapınır, Seni överiz.
  – Bozulmuş, günahlı canlar Mesih’te aklandı, Mesih’le yenilendi.
  Ey lütfu sonsuz Olan, Sana tapınır, Seni överiz.
  – Kötülüğe tutsak insanlık için beden alıp aramızda yaşadın.
  Ey kiliseyi evlat Edinen, Sana tapınır, Seni överiz.
  – İyi olandan uzak, bozulmuş doğamıza lütfunu layık gördün.
  Ey insan bedenine bürünen Rab, Sana Tapınır, Seni överiz.
  – Ölümü hak eden bize sonsuz yaşamı verdin.
  Ey adalet ve sevgi Pınarı, Sana tapınır, Seni överiz. ( Rev. İlhan KESKİNÖZ )

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

  Yahve nissi – RAB, sancağımdır. jesus… :elsalla:

  #28498
  Anonim
  Pasif

  Sakrament ( Dini ayin, ruhsal tören, dinsel inanç uygulamaları )

  Heildelberg İlmihali:

  65. Yalnızca insanla Mesih’e ve O’nun hareketlerine paydaş olduğumuzdan öyleyse bu iman nereden gelir ?

  Kutsal Müjdenin vaaz edilmesiyle yüreklerde iman var eden Kutsal Ruh, sakramentler aracılığı ile imanı tasdik eder.

  66. Sakramentler nedir ?

  Sakramentler görmemiz için kutsal işaret ve mühürlerdir. Bizlerin bunları kullanmasıyla Müjde’nin vaadini daha iyi anlamamızı sağlayan ve bu vaade mührünü koysun diye Tanrı bunları tekil etmiştir ve Tanrı’nın Müjde’sinin vaadi budur: Yalnızca lütuf ile Mesih’in çarmıhta tamamladığı eşsiz kurban sebebiyle günahlarımızın affı ve bize sonsuz yaşam vermesidir.

  67. Söz ve Sakramentler imanımızı kurtuluşumuzun tek temeli olarak İsa Mesih’in çarmıh üzerinde kurban oluşuna odaklanma amacında mıdır ?

  Doğru !Kurtuluşumuzun tamamının Mesih’in çarmıhtaki tek kurban olmasına dayandığını Müjde’de Kutsal Ruh bize öğretir ve kutsal sakramentler aracılığıyla bizi bundan emin kılar.

  68. Yeni Antlaşma’da Mesih’in teşkil etmiş olduğu kaç sakrament vardır ?

  İki: Vaftiz ve Rabbin Sofrası. ( İ. KESKİNÖZ )

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

  Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !

  Onların ne düşündüğünü bilen İsa şöyle dedi: ” Kendi içinde bölünen ülke yıkılır, kendi içinde bölünen ev çöker. ” ( Luka 11:17 ) hisusa :elsalla: :elsalla: :elsalla:

  #28670
  Anonim
  Pasif

  Vaftiz Sakramentine Giriş

  Eski Antlaşma döneminde Tanrı halkına iki ana ruhsal tören ( Sakrament ) verilmişti. Bunlardan birincisi İbrahim zamanında verilen ” Sünnet ” , diğeri ise Musa zamanında verilen ” Fısıh ” idi. Bunların her ikisi de İsa mesih’in yapacağı kurbana işaret ettikleri için kan ile gerçekleşmekteydi.

  Yeni Antlaşma döneminde kiliseye yine iki ruhsal tören sakrament verilmiştir. Bunlardan biri Vaftiz , diğeri ise Rab’bin Sofrası’ dır. Bunlar İsa Mesih’in tamamlamış olduğu kurbana işaret ettikleri için kansız gerçekleşirler.

  Bu ruhsal törenler ruhsal lütufların görülebilir sembolleridir. Bu semboller vaftizde su, Rabbin Sofrası’nda ise ekmek ve şaraptır. Sembollerin amacı, sembolize ettiği şeye dikkat çekmektir. Bu ruhsal törenler Tanrı’nın İsa Mesih aracılığı ile insanlarla yaptığı Yeni Antlaşma’nın mühürleridir. Mühür; Tanrı’nın, olduğunu ve olacağını söylediği şeylerin gerçekliliğini ve geçerliliğini onaylar. İşaret ettiği lütfu pekiştirip güçlendirir – Ama lütuf ve kurtuluşu kişiye kazandıran Sakramentler değildir. – Ancak mühürler tanrı’nın vaatlerini simgeler. Kişiler kendilerini vaatlere itaat etme yükümlülüğünden ayrı tutmayıp bu mührün kendi hayatlarında etkili olması için Tanrı’nın Antlaşmasını tutmalıdır. Eğer ortada ruhsal bir gerçek yoksa bu mührün de bir etkisi de yoktur. Yani bu mühür işaret ettiği gerçeği var etmez.

  Sakramentler ( ruhsal törenler ) Lütuf Antşaması’nın kutsal işaretleri ve mühürleridir. İsa mesih’i ve O’nun yararlarını temsil etmek amacıyla Tanrı tarafından oluşturulmuştur. Bu törenlerin başka bir amacı da, kiliseye ait olanlarla olmayanlar arasındaki ayrımı görebilmektir. ( KESKİNÖZ )

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

  Lütuf , İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !

  Onların ne düşündüğünü bilen İsa şöyle dedi: ” Kendi içinde bölünen ülke yıkılır, kendi içinde bölünen ev çöker. ” ( Luka 11:17 ) :kucak:
  isa su üstünde rabbe hamdolsun

  #30102
  Anonim
  Pasif

  Her ne kadar Antlaşma çok geniş bir konu ise de Kutsal Kitap’ı özetleyen tek sözcük antlaşmadır. Antlaşma Tanrı’nın günahlı insan için yaptığı işi açıklar. Tanrı’yla aramızdaki bu antlaşma tamamıyla eşit bir antlaşma değildir. Çünkü insiyatifi ele alıp antlaşma şartlarını belirleyen Tanrı’dır. Tanrı imanlıları ve onların çocuklarını antlaşmaya dahil etmeyi uygun görmüştür. ” Seninle yaptığım antlaşma şudur: Bir çok ulusun babası olacaksın. ” diyen Tekvin 17.4 ayetinde açıkca görüldüğü üzere tanrı, İbrahim’i antlaşmasına bir baba olarak katmıştır.

  Tekvin 17:11 Sünnet olmalısınız, sünnet aramızdaki antlaşmanın belirtisi olacak. 12 Evinizde doğmuş ya da soyunuzdan olmayan herhangi bir yabancıdan satın alınmış köleler de içinde olmak üzere sekiz günlük her erkek çocuk sünnet edilecek. Geleck kuşaklarınız boyunca sürecek bu.

  Bu ayetler İbrahim’in Tanrı’sına iman eden ailelerin sekiz günlük her bebeğe antlaşmayı simgeleyen sünnet mührü vererek Tanrı’nın topluluğuna dahil etmeleri emredilmektedir. Bir anlamda sünnet; Tanrı’nın kendi halkı ile yaptığı antlaşma ilişkisinin kutlanmasının seremonisidir. Tanrı İbrahim ile yaptığı antlaşmayı iptal etmedi. Antlaşmayı halkın imansızlığı bile bozamadı. İsa Mesih’in gelişi de antlaşmayı iptal etmedi. Antlaşmanın merkezindeki çehre hala aynıdır. Bunlar:

  – Tanrı’nın antlaşmasına sadık kalma vaadi.
  – Tanrı’nın bizleri iman ve itaate çağırması.
  – Tanrı’nın imanlılar ve onların çocuklarına olan ilgisi.
  – Tanrı’nın antlaşmasal bir kurban konusundaki ısrarı. ( KESKİNÖZ )

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

  Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle ! isasiyahbeyaz :elsalla: :elsalla: :elsalla:

  #30359
  Anonim
  Pasif

  Eğer Tanrı, Yeni Antlaşma’da, Eski Antlaşma boyunca sergilediği modeli değiştirecek olsaydı; bunu önceden söylerdi. Bu yüzden Eski Antlaşma’daki model Yeni Antlaşma’da da aynıdır. Bu yüzden imanlı ailelerin çocukları Tanrı’nın halkına dahildir. Eski Antlaşma ile büyüyen Yeni Antlaşma yetişkinleri Rab İsa Mesih’e iman ve itaat ettikleri zaman kemdileri ve aileleri Yeni Antlaşma’nın vaftiz işaretini aldılar. Çünkü Yeni Antlaşma, onlara sünnetin yerini vaftizin aldığını öğretmiştir:

  Ayrıca mesih’in gerçekleştirdiği sünnet sayesinde günahlı benliğimizden soyunarak elle yapılmayan sünnetle O’nda sünnet edildiniz. Vftizde O’nunla birlikte gömüldünüz ve O’nu ölümden dirilten Tanrı’nın gücüne iman ederek O’nunla birlikte dirildiniz. Siz suçlarınız ve benliğinizin sünnetsizliği yüzünden ölüyken, Tanrı sizi Mesih’le birlikte yaşama kavuşturdu. Bütün suçlarımızı o bağışladı. Kurallarıyla bize karşı ve alehimizde olan yazılı antlaşmayı sildi, onu çarmıha mıhlayıp ortadan kaldırdı. ( 2. Kol. 11 – 14 )

  Gerek sünnette gerekse vaftizde sergilenen resim, İsa Mesih aracılığıyla günahların kaldırılmasıdır. Sünnet, imanlı ailelerin çocukları içindi. İsa Mesih aracılığıyla sünnetin yerini alan vaftiz de aynı şekilde imanlı ailelerin çocukları içindir.

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

  Lütuf; İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !

  Dünyayı kazansan neye yarar ? :elsalla: :elsalla: :elsalla: hac5

  #30530
  Anonim
  Pasif

  Eski Antlaşma’nın Mührü: Sünnet

  a- )
  Tanrı ile olan beraberliğin bir işaretiydi.*
  b- ) Günahtan arınmayı ve günahın getirdiği kirliliğin kalkmasının bir işaretidir.**
  c- ) İmanla gelen aklanmanın işaretidir.***

  İbrahim iman etti ve imanının işareti olarak sünnet mührünü aldı. Görülüyor ki, sünnet ve iman arasında bir bağ vardır. Sünnet imanı simgelemekle birlikte, imanın sebebi değildir. Tanrı’nın antlaşmasında bir birlik ve süreklilik olduğu için, Yeni Antlaşma bu noktada bizlere aksini belirten bir öğretişte bulunmadığı için kabul etmek durumundadır.

  *Antlaşmanın seninle ve soyunla kuşaklar boyunca, sonsuza dek sürdüreceğim. Senin ve senden sonra soyunun Tanrısı olacağım. Bir yabancı olarak yaşadığın toprakları, bütün Kenan ülkesini sonsuza dek mülkünüz olmak üzere sana ve soyuna vereceğim.Onların tanrısı olacağım. Tanrı İbrahim’e,” Sen ve soyun kuşaklar boyu antlaşmama bağlı kalmalısınız. ” dedi. ” Seninle ve soyunla yaptığım antlaşmanın koşulu şudur:Aranızdaki erkeklerin hepsi sünnet edilecek. Sünnet olmalısınız, sünnet aramızdaki antlaşmanın belirtisi olacak.” ( Yar. 17:7-11 )

  ** Uyan, ey Siyon, uyan kudretini kuşan. Ey Yeruşalim, kutsal kent, güzel giysilerini giy. Çünkü sünnetsizlerle murdarlar kapılarından asla içeri giremeyecek artık. ( İşaya 52:1 ) Ey sizler, Yahuda halkı ve Yeruşalim’de yaşayanlar. Kendinizi RAB’be adayın. Bunu engelleyen her şeyi yüreğinizden uzaklaştırın ( Kendinizi de yüreğinizi de RAB için sünnet edin. ) Yoksa yaptığınız kötülüklerden ötürü Öfkem ateş gibi yağacak. Her şeyi yiyip bitirecek ve söndüren olmayacak. ( Yeremya 4:44 )

  *** İbrahim daha sünnetsizken imanla aklandığının kanıtı olarak sünnet işaretini aldı.Öyle ki, sünnetsiz oldukları halde iman edenlerin hepsinin manevi babası olsun ve böylece onlarda aklanmış sayılsın. ( Rom. 4:11 )

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.
  Lütuf, İsa Mesih’i sevenlere ölümsüz sevgiyle !
  Dünyayı kazansan neye yarar ? hac5 :elsalla: :elsalla: :elsalla:

  #30689
  Anonim
  Pasif

  Kutsal Kiatp’ta Antlaşma Halkı

  Vaftizde Mesih’le birleşenlerinizin hepsi Mesih’i giyindi. ( Gal. 3:27 )

  Haydi, ne bekliyorsun ? kalk, O’nun adını anarak vaftiz ol ve günahtan arın ! ( Elç iş. 22:16 )

  Bu ayetler, Kurtuluş kelimesi yerine vaftiz kelimesini kullanır. Bu ayetlerden sonra ” Yeni Antlaşma dönemindeki vaftiz sakramenti tek başına kişiyi kurtarı yor mu ? ” sorusu akıllara gelebilir. Bunun yanıtı ise ” HAYIR ” dır. Vaftiz bir olayın simgesidir ve simgelediği şeyi kendiliğinden gerçekleştirmez; simgelediği şeyi kendiliğinden var etmez.Efesliler mektubu lütuf ile kurtulduğumuzu öğretmektedir:

  İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı’nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir. ( Ef. 2:8, 9 )

  Eğer İbrahim yaptığı iyi işlerden dolayı aklandıysa, övünmeye hakkı vardır; ama Tanrı’nın önünde değil. Kutsal Yazı ne diyor ? ” İbrahim Tanrı’ya iman etti ve böylece aklanmış sayıldı…. ” …” İbrahim, imanı sayesinde aklanmış sayıldı. ” Hangi durumda aklanmış sayıldı ? Sünnetliyken mi, sünnetsizken mi ? sünnetliyken değil, sünnetsizken. İbrahim daha sünnetsizken aklandığının kanıtı olarak sünnet işaretini aldı. Öyle ki, sünnetsiz oldukları halde iman edenlerin hepsinin manevi babası olsun ve böylece onlar da aklanmış sayılsın… ” Aklanmış sayıldı ” sözü, yalnız onun için değil, aklanmış sayılacak olan bnizler, yani Rabbimiz İsa’yı ölümden dirilten Tanrı’ya iman bizler için de yazıldı. İsa suçlarımız için ölüme teslim edildi ve aklanmamız için diriltildi. ( Rom. 4:2- 25 )

  Lütuf ile kurtulduğumuza göre yani sakrament, işaret ettiği gerçeği var edemez. Bu yüzden ciddi bir biçimde söylüyoruz ki, günahlarımız yalnızca İsa Mesih’in çarmıhta dökülen kanı aracılığıyla temizlenmiştir. Yaşamlarımız, bu şekilde kutsal kılınmıştır.

  Ayak izimiz Mesih’tir ve yolumuzdur.
  Biz inanlılar, Tanrı’nın merhametiyiz.
  hac5İnsan, canına karşılık ne verebilir ?
  Dünyayı kazansan neye yarar ?

  #31144
  Anonim
  Pasif

  Yeni Antlaşma döneminde görüyoruz ki, iman eden kişilerin aileleri de vaftiz edilmekteydi. Lidya iman etti ve ev halkı vaftiz oldu.( Elç. İş. 16:15 ) Filipili gardiyan iman etti ve ev halkı vaftiz oldu. Pavlus aynı şekilde İstefanos’un ev halkını vaftiz ettiğini beyan eder ( 1. Ko. 1:16 ). Tıpkı İbrahim’im iman edip ev halkının sünnet olması gibi… Ama bazılarımız bu bölümlerdeki ev halkı içinde çocuk olup olmadığını bilmiyoruz diyebilir. Bu bir varsayımdır. Bu, çocukların vaftiz edilmemesi gerektiğini savunan önyargının varsayımıdır. Bir ev halkı sünnetinde olduğu gibi, bizlerde bu evlerin çocuksuz olduğunu ve bu evlerde kalan hizmetçilerin de çocuksuz olduğunu iddia edebilir miyiz ? Kutsal Kitap’ın havarilerin gösterdiği yoldaki Yeni Antlaşma bölümü Tekvin 17. bölümdeki kurtuluş mesajıyla Eski Antlaşma’dan daha az zengin ya da daha az saygıdeğer değildir. Eski Antlaşma ve Yeni Antlaşma gerek anlam, gerekse içerik olarak bir bütünlük içindedir. Yeni Antlaşma’nın sadece işareti yenidir, fakat iman eden ailelerin sorumluluğu ve katıldıkları bereket İbrahim, İshak ve Yakup’unki ile aynıdır.

  Tanrı her zaman başladığı işi tamamlar, her zaman andını tutar ve vaatlerini yerine getirir. Bir gün Rab İsa Mesih tekrar gelecek ve bizi kendi benzeyişine döndürecektir. O gün günahın izinden arınmış olacağız. Tanrı kurtuluş işini tamamlayacaktır. İsa Mesih’in hayatına baktığımızda Eski Antlaşma’daki peygamberliklerin ve vaatlerin O’nda gerçekleştiğini görmekteyiz. İsa Mesih, sık sık Eski Antlaşma’dan alıntılar yaparak öğretişte bulunmuştur. O, kendisini Eski Antlaşma ile ilişkilendirmektedir. Aynı şekilde elçiler de Eski Antlaşma’dan alıntılar yaparak öğretişte bulunmuşlardır. Bu yüzden Matta 5:17-18 ayetlerinde şöyle der:

  Kutsal Yasa’ya ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim. Size doğrusunu söyleyeyim, gök ve yer ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, Kutsal Yasa’dan ufacık bir harf ya da bir nokta bile eksilmeyecek.

  İsa Mesih, bu sözlerinden de açıkca anlaşılacağı üzere Kutsal Yasa ile ters düşmüyor ya da Yasa’yı inkar etmiyor. Tersine Yasayı yerine getiriyor ve tamamlıyor. İsa Mesih’in yaşamı, ölümü ve dirilişi Yasa’nın tamamlanması işidir.

  Eski Antlaşma boyunca gördüğümüz kurbanlar İsa Mesih’in çarmıhta kanını dökmesiyle tamamlanmıştır. Kurbanların işaret ettikleri kişi olan Mesih gelince kan dökme işi sona ermiştir. İsa Mesih, geldi ve bizim günahlarımız için öldü; artık hayvan kanına daha fazla ihtiyaç yoktur. ( KESKİNÖZ )

  hac5Dünyayı kazansan neye yarar ?
  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.:papatya: :papatya: :papatya:

15 yazı görüntüleniyor - 1 ile 15 arası (toplam 22)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.