Vaftiz nedir? –

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #27460
  Anonim
  Pasif

  BİRİNCİ NOKTA
  Vaftiz nedir?
  Vaftiz’de kullanılan su artık sıradan bir su değildir, Allah’ın buyruğu ve Allah’ın Sözü’yle
  birleşmiş sudur.
  Allah’ın bu sözü nedir?
  Rab’bimiz Mesih İsa, İncil’in Matta kitabının son bölümünde şöyle diyor: “Gidin, bütün
  ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; bunu onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz
  ederek… yapacaksınız.”7 (Mat. 28:19-20)

  İKİNCİ NOKTA
  Vaftiz ne fayda sağlar?
  Allah’ın sözlerinin ve vaatlerinin ilan ettiği gibi, vaftiz iman eden kişinin günahlarının bağışlanmasını
  sağlar, kişiyi ölümden ve İblis’ten kurtarır ve ona ebedî kurtuluşu verir.
  Allah’ın bu sözleri ve vaatleri nelerdir?
  Rab’bimiz Mesih, Markos kitabının son bölümünde şöyle diyor: “İman edip vaftiz olan kurtulacak,
  iman etmeyen ise hüküm giyecek” (Mar. 16:16).

  ÜÇÜNCÜ NOKTA
  Su bu kadar büyük şeyleri nasıl sağlayabilir?
  Elbette ki, burada söz konusu olan yalnız su değildir, suyu kullanan Allah’ın sözü ve söze
  bağlanan iman bunları sağlar. Çünkü Allah’ın sözü olmadan o su sıradan bir sudur, vaftiz değildir.
  Ama Allah’ın sözüyle vaftizdir, yaşam veren sudur, lütuftan yana zengindir ve Kutsal
  Ruh’taki yeniden doğuş yıkamasıdır. Elçi Pavlus’un Titus’a Mektubu’nda söylediği gibi:
  “Ama Kurtarıcımız Allah iyiliğini ve insana olan sevgisini açıkça göstererek bizi kurtardı.
  Bunu doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle, yeniden doğuş yıkamasıyla
  ve Kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize bol bol döktüğü Kutsal Ruh’un
  yenilemesiyle yaptı. Öyle ki, O’nun lütfuyla aklanmış olarak umut içinde sonsuz yaşamın
  mirasçıları olalım. Bu güvenilir bir sözdür” (Tit. 3:4-8).

  DÖRDÜNCÜ NOKTA
  Bu şekilde suyla vaftiz olmanın anlamı nedir?
  Bizdeki Eski Âdem (Eski İnsan), günahı ve kötü istekleri nedeniyle her gün pişmanlık duyup,
  tövbe aracılığıyla boğulmalı ve ölmelidir. Yeni İnsan ise Allah’ın önünde ebedî doğruluk ve
  paklıkla yaşamaya her gün diri kalmalıdır.
  Kutsal Kitap’ın hangi ayetlerinde bu yazılıdır?
  Elçi Pavlus Romalılara Mektup’ta şöyle yazıyor: “Baba’nın yüceliği sayesinde Mesih nasıl
  ölümden dirildiyse, biz de yeni bir yaşam sürmek üzere vaftiz yoluyla O’nunla birlikte ölüme
  gömüldük” (Rom. 6:4).

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.