Ukrayna'dan Hristiyan Turkler

 • Bu konu 2 izleyen ve 1 yanıt içeriyor.
2 yazı görüntüleniyor - 1 ile 2 arası (toplam 2)
 • Yazar
  Yazılar
 • #24291
  Anonim
  Pasif

  1780’li yıllarda, II. Katerina döneminde Kırım’dan çıkarılarak önce Ukrayna’nın orta ve kuzey taraflarına yerleştirilen ve daha sonra da kendi irade ve istekleriyle Azak Denizi kıyılarına gelip yerleşen Hıristiyan topluluklar vardır. Ukrayna’nın Azak Denizi kıyılarında, adlarına Greko-Tatar[1] denilen bu insanlar kendi aralarında ikiye ayrılmaktadırlar: Urumlar ve Rumeyler.

  Greko-Tatarların nüfusu yaklaşık olarak 120 ile 130 bin civarındadır. Bunların % 60-65’i Urum geriye kalanları ise Rumeydir. Bu hesaptan Urum nüfusu yaklaşık olarak 70-80 bin arasındadır. 1780 yılında Kırım’dan çıktıklarında sadece Urum nüfusu 9.600, bir ifadeye göre 13.000 civarındadır.

  Urumların arasına, kendi ifadelerine göre 1821-1825 yılları arasında, Anadolu’nun Trabzon, Giresun, Erzurum ve Kars vilâyetlerinden Gürcistan’ın Tselka bölgesine göçen ve oradan da 1981-1986 yıllarında Kırım, Donetsk ve Dniyepropetrovsk’a yerleşen 2-3 bin kadar Urum da gelip katılmıştır. Bunlardan biri de Kırım Muhtar Cumhuriyeti Meclisi, Dış İlişkiler Komisyonu üyesi Malhazi Arudov’dur. Ruslan Kalacı ve Paşa Kostanov’un söylediğine göre Anadolu’daki yerleşim yerlerinden bazıları şunlar: Beştaş, Beşköy, Tekkilise, Yedikilise, Evreni, Kümbet, Tersun, Santa, İmira, Cinis, Ölenk, Hadit, Karakum, Parmaksız…

  Sonradan, Anadolu çıkışlı Urumların diyalektleri Kars, Erzurum diyalektindedir. Kırım çıkışlı Urumların diyalektleri ise Kırım Tatar Türkçesindedir. Bir farkla ki, Kırım Tatar Türkçesi’nde ilk hece ‘k’ sesi ‘t’ye dönüşmediği hâlde Urum Türkçesinde ilk hece ‘k’ sesi ‘t’ sesine dönüşmektedir. Bazı Kırım Tatar bilim adamları veya aydınları da Urumların Hristiyan Tatarlar olduğu hususunda görüş beyan etmektedirler.

  Greko-Tatarlar her sene bahar aylarında çeşitli şenlikler düzenlemektedir. Bunlardan birisi de güreş şenliğidir. Güreş şenliği sadece Kırım dışı Azak kıyılarındaki yerleşim alanlarında değil, Kırım’da da yapılmaktadır.

  Urumlar üzerine pek çok kişi çalışmıştır. İlminskiy, Garkavets, Ponamerova, Murzakeviç, Kandaraki, Nemeth, Eckman, Çarnışeva, Blau bunlar arasında sayılabilir. Bunların içerisinden Aleksandır Garkavets ve İrina Ponamerova’nın çalışmalarını yakından takip etme imkanımız olmuştur. Her iki araştırmacıya göre de Greko-Tatarları oluşturan topluluklar farklı milletlere mensuptur. Rumeyler Helen ya da Roma bakiyeleri olduğu halde Urumlar Türk soylu halktır.

  Aleksandır Garkavets tarafından Urumlar üzerine yapılan ve otuz yıl geriye doğru giden derleme faaliyetleri halen makara kasetlerdedir. Garkavets’in Urumlar hakkında yayımlanmış iki kitabı vardır. Bunların birisi sözlük çalışmasıdır ve Urumca-Ukraince sözlüktür.[2] İkinci çalışması ise Urumların tarih ve folklorlarıyla ilgili çalışmadır. Her ikisi de Almaata’da bastırılmıştır. Garkavets’in Urumi Nadazovya adlı eserinden edindiğimiz bilgiye göre Urum Türkçesiyle 18-19. asırlara ait yazılı belgeler de var2. Daha öncesine ait belge ve bilgilerin varlığından rivayet olarak işitip görme imkanına kavuşamadığımız da olmuştur. 1861 yıllı bir dini metinden alınan ve Yunan alfabeli Urumca metin de Alman General Otto Blau ve V. J Grigoroviç tarafından yayınlanmıştır.

  Greko-Tatar toplulukları, Mariupol şehrinde bir federasyon kurmuşlar. Federasyon başkanı Eski Kırım’daki okul müdiresi Aleksandra İvanovna Protsenko Piçadji’dır. Aleksandra Hanım’ın kendi okulunda Yeni Yunanca dersleri veriliyor. Ayrıca Urum ve Rumey ayırt etmeksizin her kasaba veya şehir okuluna Yunanca öğreten öğretmenlerin görevlendirilmesi de bu federasyon tarafından sağlanıyor. Federasyon öğretmen ihtiyacını Yunanistan’dan gelen öğretmenler veya Yunanistan’a eğitilmeye gönderilen öğrenciler tarafından karşılıyor. Pek çok fikir ve düşünce kulübü de bu çalışmaya destek veriyor.

  Kırım’dan ayrılarak Azak kıyılarına yerleşen halk, Kırım’ı hiç unutmamış, bunların bazıları ölüm pahasına da olsa (bkz. Karadeniz Büngür Büngür Büngürder türküsü) Kırım’ı terk etmemiştir. Terk edenler de eski köylerinin adını yeni yerleştikleri yerlere vererek en azından hatıralarını yaşatmışlardır. Aşağıda isimleri verilen yerleşim merkezlerinin tamamını Kırım sınırlarında da bulabilmekteyiz.

  Donetsk, Japaroje ve Dniyepropetrovsk eyaletleri ve bu eyaletlere bağlı başta Mariupol şehri olmak üzere Beşev (Starobeşeva), Manguş, Kermençik, Bagatır, Ulaklı, Karan (Granitne), Laspi, Kamar, Gürdji, Karakuba, Eski Kırım, Andriyivka ve Telmanova da araştırma inceleme, tespit gezileri yapılmıştır. Eski Kırım'da Viktor ve Yelena Akritov ailesi, Polinary Nalça (Çocuk Pola), Arakelon İnna Tarasavna ve daha pek çok kişiye konuk olunmuş ve Urum folkloruna ait malzemeler derlenmiştir. Eski Beşev, Kamar, Bagatır, Granit, Anadol gibi yerleşim yerlerinde derlemeler yapılmış, isimler tesbit edilmiş ve kayda alınmıştır. Yapmış olduğumuz derleme, toplama ve araştırma faaliyetleri neticesinde elde ettiğimiz ürünleri arşivimizde bulundurmaktayız.

  Şair ve akademisyen Valery Kör’ün Urum Türkçesiyle yazdığı şiirleri Latin alfabesine çevirdik. Valery ile birlikte Viktor Borata cemaatin ileri gelenleri arasında sayılıyor ve Viktor Borata akademisyenliğinin yanı sıra eski bir milli güreşçidir.

  Şehirler içinde en yoğun nüfus Mariupol’de olup bu şehrin belediye başkanı da Urumdur. Ancak federasyon ile sıkı ilişki içerisinde gözükmektedir. Yunanca ve Urumca yayımlanmış kitaplara çok dikkat edilmeli, çünkü; bunlar ilmî gerçeklere de aykırı kitaplardır. Bu tür kitaplar çok hızlı bir biçimde de yayılabiliyor. Bu kitapların merkezi Donetsk şehridir.

  Kamar’da Viktor Perikop, Maşa Ölmezova’dan türküler (91 yaşında) ve 71 yaşındaki Anya Ölmezova’dan da Aşık Garip ve Arzu ile Kamber hikayesinden bölümler derledik.

  Urumlara Yunanistan veya Türkiye’den kendileri hakkında araştırma yapmaya gelen insanların olup olmadığı yolundaki sorularımıza aldığımız cevap ilginçtir. Yunanistan’dan gelenleri anlayamadıkları, çünkü onların dilini bilmedikleri, Türkiye’den gelenlerle de Yunanistan’dan gelenler gibi tercüman aracılığı ile konuştukları ancak Türkiye’den gelenlerin bazı cümle ve kelimelerini anlayabildikleri söylendi. Ayrıca Yunanistan’dan çok sık araştırmacıların geldiği de kaynak kişilerce ifade edilmiştir.

  1780 yıllarında Kırım’dan çıkarılan Urum ve Rumey nüfus oranları ve yerleşim alanları aşağıda verilmiştir.

  Urumların kurmuş oldukları yedi folklor grubuyla kendi dillerinde türküleri seslendirmekte ve oyunlarını sergilemektir. Folklor ürünlerine baktığımızda etnografik malzemelerinin tamamının Türkçe olduğu ‘balta, tokaç, sandık, bardak, sofra, dügeç, kürek, yüzbezi, fırın, güzgü vb’ ve masallarıyla halk hikayelerinin Anadolu’daki gibi olduğu, (Arzu ile Kamber, Köroğlu, Tahir ile Zühre, Aşık Garip, Hurşit ile Mahmihri), oyun ve türkülerinde karşılaşılan motif ve söz kalıplarının Anadolu ile paralellik gösterdiği görülecektir.

  URUM FOLKLOR ÜRÜNLERİNDEN ÖRNEKLER

  Gürjüden Beşeve Atlar Yetişti

  Gürjüden Beşeve atlar yetişti
  O anemin yurtuna bir ateş tüştü

  Beş hızın erasına injesi edim
  Anemin babemin eglenjesi edim
  Taçankalar üstüne tezip yürdüm men
  Kör timnernen yep içtim kör time tüştüm
  Oynadım anem oynadım oynap toymadım
  Ajel teldi başıma yendim duymadım
  Gürjüden Beşeve atlar yetişti
  O anemin yurtuna bir ateş tüştü
  (Yelena Akritov, 46, Eski Kırım)

  Urumlar Kırım’dan çıkarılırken bir kız bir oğlan iki kardeş vatanlarından çıkmak istemezler. Ölürsek de burada öleceğiz diye kendilerini bindirildikleri gemiden denize bırakırlar. Cesetleri bulunamaz. Halk bunun üzerine aşağıdaki türküyü veya ağıtı yakar.

  Hara Deniz Büngür Büngür

  Hara Deniz büngür büngür büngürder
  Dalğasıylen dalğasıynen demileri yürütür
  Hara Deniz büngür de büngür de büngürdür
  Büngürdeyip esti de derdim yeniler
  Hara Deniz yahın olaydın yanıma
  Dalaydım da yar seni deyi bulaydım
  Balıhçılar aldılar benim sesimi
  Bağırdım da şitmedin mi sesimi
  Betim hutarırdım o benim ğarip janımı
  Betim çare bulurdu harap janıma
  Dalaydım da hızhardaşım bulaydım
  (Kosta Koca, 84, Eski Kırım, Babasının arkadaşlarından)

  Urğun Urğun Dost Bağına Vardığım

  Urğun urğun dost bağına vardığım
  El uzatıp ğonje gülünü sardığım
  Yaremilen zevhüsefa sürdüğüm
  O da varsın onulen eş olsun
  Kündüz eyan beyan yeje düş olsun
  Ağley ağley gözler dizden yaş olsun
  Yarem oynar satrançilen merdini
  Çeken bilir ağrıların derdini
  Ben çekmişim üçün dördün beşini
  O da vardın çeksin benim derdimi
  O da varsın onulen eş olsun
  Kündüz eyan beyan yeje düş olsun
  Ağley ağley gözler dizden yaş olsun
  İdit odur çıhıp yoldan dönmeyen
  Aşıh olup sevdalığı bilmeyen
  Üç beş mal hazanıp delmeyen
  O da varsın onulen eş olsun
  Kündüz eyan beyan yeje düş olsun
  Ağley ağley gözler dizden yaş olsun

  Osman Paşa

  Ahsaray da Bahçısaray
  Dül açılır meydanına
  Tör olaydı Osman Paşa
  Jıhtı aster baştan başa
  İle olur mu bile olur mu
  Evlad babiye halır mı
  Duna teyler ahmam dedi
  Çadırımdan çıhmam dedi
  Yüz bin aster hırılanjaz
  Çadırımdan bahmam dedi
  Pendjereden har delir o
  Ben sanettim yar delir o
  Açtım pendjereyi bahtım
  Osman Paşa jan veriy o
  Osman Paşa
  Hara deniz ahmam deyor
  Tenarımı yıhmam deyor
  Esmer Güzel Muhtar Paşa
  Edirneden teçmem deyor
  Hara deniz ahar dider
  Tenarını yıhar diter
  Tör olaydı Osman Paşa
  Edirneyi teçer diter
  Penjereden har deliyor o
  Ben sanettim yar deliyor o
  Açtım penjereyi bahtım
  Osman Paşa jan veriyor
  Osman Paşa

  Kara Deniz akmam diy
  Ah denize bahmam diy
  Kırh bin aster kırmayınjes
  Çadırımdan çıhmam diy

  Kara deniz ahar diter
  Ah denizde bahar diter
  Kırh bin aster kırar diter
  Çadırından çıhar diter
  Öle olur mu bele olur mu
  Evlad Babayı urur mu
  Padişağın zulumları
  Bu dünya bize halır mı

  Ben Yaltadan Taş Yükledim

  Ben Yaltadan taş yükledim yemime almaya
  Ben Yefeden bir yar sevdim yendime almaya
  Del del del del alaydım seni
  Ender mintan olur ise saraydım seni
  Ben Yaltadan bir yüzük aldım elmazdır taşı
  Ben Yefeden bir yar sardım on beştir yaşı
  Del del del del alaydım seni
  Ender mintan olur ise saraydım seni

  Alem

  Borlu suyun üstünden ağeler atımı atlattım
  On beş yanşa Garavil çufutun ötünü patlattım
  Şaroş edim duyamadım pıçak oynattım
  Bir Tatarı soymajes anem yolumu da açtım
  Beş yüz atlı horalap aldılar yene hutuldum
  Ederimi arhama urdum obaya jıvırdım
  Alebin oğlu tutuldu deyen anesi ağledi
  Ğarip babem bağrına taşler bağladi

  Duşenkalar

  Sarağaç boyanır mı da
  Varsam yar uyanır mı
  Gelsek garşı garşıya
  Ona can dayanır mı
  Çal atımı da bineyim de
  Bulutlara sineyim
  Ölsem onda öleyim de
  Yar yüzünü göreyim
  Ev ardına gül direk de
  Yaprağı ne tökerek
  Garip gönlüme göre de
  Allah vermiş şen yürek
  Hara haş olmayaydı da
  Ben seni sarmayaydım da
  Ben seni sarmayaydım da
  Gömüp de yanmayaydım

  Yavaş yavaş tohta gel
  Tahtalar oynamasın
  Gündüz gelme gece gel de
  Düşmanlarım duymasın
  (Kosta Koca, 84, Eski Kırım, Babasının arkadaşlarından)

  ÇINLAR (MANİLER)

  Aylan aylan jeltermem
  Jel turanda ey a hız
  Timi sarıp seveyim
  Sen tuğranda ey a hız
  Altın da taptı yaşım
  Kümüş te taptı yaşım
  Donbastan on altıdan beri
  Hayıtmadı menim yaşım
  A hız senin közlerin da
  Vermem de dünye malına
  Senin dibik vah yarem de
  Bulamam dünyalara
  Köpür tüpü beş tahta
  Beşsi de yarım tahta
  Beni bırahıp onu alsa
  Yaşasın yarım afta
  Tarilkaya beş alma
  Yavluh ilen alınız
  Ben saldat ditejegim
  Savluh ilen halınız
  Çete yılan sızğırıy
  Sesi de deliy oh dibik
  Bırahıp ditti beni de yarem
  Duynalara yoh dibik
  A hız saçın örmezler
  Seni bana bermezler
  Tel alayım haçayım
  Harangılıh körmezler
  A hız saçın setiz hat
  Tes birisin bizge sat
  Anan baban hayl osa
  Tel bögeje bizge yat

  HALK HİKAYELERİ

  Huşlubek

  Bir vahıtta bir dene padşah var eten, evladı yoh eten. Günnerden bir gün diy harıya:
  – Hur maa bir torva pismet, titeyim evladlıh –birini mirini alajah oğul olajah. Alıy tayağın, torbasın çıhay titiy. Titkende çıhay bir hart ögne:
  – Anda titiysin? Diy
  – Titiyim bele bele, evlad hırlamağa. Alajam özüme bir evladlıh.
  – Sen –diy- hayt. Vereyim men saa bir alma. Temizle almayı, hoy başınızın dübüne. Saba harınnan hahlar yersiniz almayı, yejeginiz. Habuhların da temizlersin verirsin atına
  Alıy almayı hayıtıy . Harısı diy
  – Sora nasın? Taptın olan?
  – Tapmadım- diy. – Bir hart bele bele dedi: ‘A bu almayı temizleniz. Habuhlarını atınıza versiniz, yer. Özün de başınız dübüne hoyarsınız, saba hahlar yersiniz.- olur evladınız’ – dedi.
  Temizliy, hart degeni dibik , hoyay başın dübüne almayı. Yaraylar etisi de yiy harı-hoja. Habuhların da veriy biye. Biyeden oluy bir tay. Harının oluy bir oğlu….

  Hurşutbeginen Mahmerem
  Hurşutbegi:
  Uçurdum yaremi elimden, erarım – bulmam ey
  Emdat ele sen Allağım del hıyma beni

  Eglen turnam eglen aber sorayım
  Mahmerem ne yana titti sana sorayım
  Eglen çoban eglen aber sorayım
  Mahmerem ne yana titti sana sorayım
  Çoban:
  Mahmerem dedigin deldi de deçti oy
  Ben otsuz ocahsız yahtı da titti oy
  Bir möktüp yazı yazdı da bırahtı da titti ey
  Delse yarem bıraya haldırsın bu daşı
  Em ohutsun hem ahıtsın haneylen gözünün yaşını ey
  Delse betim bulur beni yüzbaşı handa ey
  Deldi çöktü boran dibik hış dibik
  Kündüz eyal beyal ağaler deje düş dibik ey
  Alçahlardan yüksek yatan nelerdir ey
  Dezdiğim yerlerde çöllerde buldu dert beni ey
  (A. Garkavets Derlemesi, 1970)

  Dayrınen Zore:
  (nazım kısmı)
  Dayır atın ederliy
  Dayır atın ederliy
  Biliyim ditersin Merdime
  Alha manet vermeye
  Dittigin yollar tüz olsun
  Yejeler sana gündüz olsun
  Benden gayrı yar sever isen
  Eti gözün tör olsun
  Köç ta ben tervan da ben
  Merdime varan da ben
  On sıra yazı yazsan versen
  Dayıra veren de ben
  ……
  Telin misin hız mısın
  Anadan doğan hız mısın
  …..
  A tatarlar tatarlar
  Köke hamçi atarlar
  Hasaplara et bitenmiş
  Dayırı soyup satarlar
  (Pola Nalça, 68, Eski Kırım)

  Arzı Blen Ğamber
  Arzu:
  Haşın gözün çatmışsın
  Ne hayğıya batmışsın
  Yohsam anen döğdü mü
  Yohsam baben söğdü mü
  Beni anem döğmedi

  Beni babam sögmedi
  Ögümdeki pılavum
  Anem sütün hapmışsın
  Ay ilen aydaş olmaz
  Gün ilen gündeş olmaz
  Bir anadan doğmayan
  Süt ilen hardaş olmaz
  Çeşme daşa varmışsı
  Elin yüzün yumuşsu
  Çeşme daşın üstünden
  Bilezigim bulmuşsu
  Çeşme daşa varmışım
  Elim yüzüm yumuşum
  Çeşme daşnıng üstünden
  Bilezigin bulmadım
  Hoban dağlar dağleri
  Bahçisaray evleri
  Şu saraylar içine
  Arzu yarem sarayıdır
  Sıya sıya hoyları
  Biyaz biyaz hozular
  Bilezigim üstüne
  Arzu Ğamber yazular
  Yitersen oğrun olsun
  Yinjistan yolun olsun
  Benden iyi yar sarsan
  Eti gözün tör olsun
  Yiterim oğrum olsun
  Yinjistan yolum olsun
  Senden iyi yar sarsam
  Eti gözüm tör olsun
  (Anya Ölmezova, 71, Kamar)

  Töroğlu
  Ben bir Töroğlu’yum aman
  İnten yezerim inten yezerim
  Temir tohmah ilen başın ezerim
  Horhma ustam horhma aman
  Şahem eterim ey
  Ben bögün içmişim aman
  Tefim almışım tefim almışım
  Tefim bashınmıştı
  Sazım hırmıştım
  Usta başı ben olayım
  Çalt yap sazımı ey
  Töroğlu’nun atı aman
  Deli yürektir
  Yıbrışım haytenden
  Yalı terektir
  Gümüş altın demirden
  Nalı terektir
  Arangılıh yeçesine
  Yarıh vermey ey
  Çıhtım Arap çölüne aman
  Bir sireylendim
  Onda oturmuşlar
  Murzur hurmuşlar
  Timi Anadolu aman
  Urum elliler ey
  Bir harış yerdanın aman
  Çifit te benleri
  Bir adamın halpağından
  İridir elleri ey
  U da bana bir iş dögül
  Dedi Töroğlu ey
  Horlattım kiratım aman
  Vardım üstüne
  Alla-alla diyen
  Durdu bazdıryan
  Bir beşyüz altını
  Saydı bazdıryan
  U da bana bir iş dögül
  Dedi Töroğlu ey
  Binbeşyüz altını aman
  U da mal olmaz
  Testirsem Kıratıma
  Bir çift nal olmaz
  U da bana bir iş dögül
  Dedi Töroğlu ey
  Değirmenin hapusüne
  Bağledim atım bağledim atım
  Uçurdum elimden
  Devrüş kıratım
  Ya ben unu görmedim
  Tafir suratın ey
  Dögüşe dögüşe aman
  Düştüm enişe
  Hılıçımın çeti
  Diydi gümüşe
  Nedir derim kiçik hardeşime
  Dursub dögüşe ey
  Etişin Evaz etiş aman
  Tetti hamımız tetti hamımız
  Dağıstan çölüne
  Çıhar janımız
  Ermeninin elinden
  Ahar hanımız
  U da bana bir iş dögül
  Dedi Töroğlu ey

  Aşıh Ğarip
  Dele dele yolum sana dayandı
  İzrail ateşine yüregim yandı
  Ah jiderim al hannara boyandı ey
  Eğlen Era su Era su yol ver deçeyim
  Era suyum sana joğap eleyim
  Bir günnük yolum haldı didemaz mıydım
  Yedi yılasretligi çekamaz mıydım
  Eğlen Era su Era su yol ver deçeyim
  Ben bir Aşıh Ğarip dağler açmışım
  Terdedip yurdumu köçüp titmişim
  Eğlen Era su Era su yol ver deçeyim
  Ah Allağım senin teremin çohtur
  Baharım üstüne Era su deçiti yohtur
  …..
  Şahsene:
  Sen didersin ben sulara aharım
  Çıhıp çıhıp yar yoluna baharım
  Em esretlik em ğurbetlik çekerim
  Közlerimden hanı yaşler tökerim
  (Anya Ölmezova, 71, Kamar)

  Körpeç Hızı (Kerem İle Aslı)
  Sahınmaz da benden ey nazlı bajadan
  Hareleri ben tiyeyim al da sizin olsun
  Tenarlardan ben titeyim yol da sizin olsun
  Titennerden ben dezeyim dül de sizin olsun
  Ben bögün yardan ayrıldım yaslıyım yaslı
  Benim de yürecigim – jiderim paslı
  Beni de yardan ayıran sevdili dostum
  Hareleri ben tiyeyim al da sizin olsun
  Tenarlardan ben dezeyim yol da sizin olsun
  Ağuları ben içeyim bal sizin olsun
  Titennerden ben dezeyim dül sizin olsun
  Aslı da bunun Ermeni zatı da Ermeni
  Reyin ateşine yahtın da yandırdın beni
  Yidi yidinin hızı yahtı da yandırdın beni
  Yerin de çiçegi kökün de yıldızı
  Sen anandan dogmadın mı Körpeçin kızı
  Teşiş de Müsürman yahtın da yandırdın bizi
  El vermez de bize burada durmah
  Ah ne kadar müşkül şeydir yardan ayrılmah
  Hareleri ben tiyeyim al sizin olsun
  Tenarlardan ben dezeyim yol sizin olsun

  Deyim Ve Atasözleri
  Avzundan çıhsa hoyunna tirsin
  Avuzna bahla ıslanmay
  Avzu var tili yoh
  Ayahların slatmasan balıh tutulmay
  Ağa hardaşın ölyenin de stemey onğanın da stemey
  Alma piş avuzma tüş
  Al-hatır sormağan sufraa oturma
  Anansa hözetip hızın alma terek
  Har yavğan izler örtülyen
  İşten artmay dişten artay
  Karğa karğaan közün çıharmay
  Sana şaha mana herçek
  Sarımsah aşamağan avuzu sasımay
  Tirpi balası tirpiye yımşah görünüy

  Yit yite ayıtıy yit ta huryuğuna ayıtıy
  Zaman sana uymasa sen zamana uy
  Zendinin gönülü çıhkancas ğaribin janı çığay

  Tekerleme
  Zaman zaman etende
  Baba da yoh etende
  Oğlu bir zaman etende
  Çavka çavuş etende
  Harğa sotnik etende
  Haplı huplu bahalar
  Denizdeti balıhlar
  Tira tuthan köçmeye
  O zamanı zor edi
  Amaları töre di
  Hızları pıçahçı edi
  Ökmek versen yer edi

  Daa da var mı der edi
  Aledoz-valedoz
  Baban tiitten bir post
  İçinde deler
  Teliy teçiy
  Bal tarahtan
  Kül kürekten
  Ökçesi kökrekten
  Varıy obasına
  Uf diy oturiy
  Husay bir oba altın

  Neni (Ninni)
  Dağa vardım nenem
  Dağlar büyür nenem
  Dağ içine huşlar büyür nenem
  Çöle vardım nenem
  Çöller büyür nenem
  Çöl içine çiçekler büyür nenem
  Eve deldim nenem
  Evler büyür nenem
  Ev içine balalar büyür nenem
  Ayda ayda aydası
  Ne vahtı deger faydası
  Ne zaman ata minejek
  O vahtı deger faydası
  Ayda neni nenisi
  Nenilerden büyüsün
  Nenilernen o büyüsün
  Tatiy etip yürüsün
  Ayda ayda aydalar ay neni

  Danğır donğır tavalar ay neni
  Janğır jonğır ereze ay neni
  Yeser olsun tezeler ay neni
  Ala alva parçası ay neni
  Teze tezek parçası ay neni

  BİLMECELER (Tapmaja)
  Irahtan körem appaçıh
  Yanına vardım şapkaçıh
  (Manter: mantar)

  Biz biz biz edik
  Otuz eti hız edik
  Biz tahta sen sıyıldıh
  Sabaderek joyulduh
  (Tişler : dişler)

  Kiçineçik odaçıh
  Otuz eti hudaçıh
  (Abuz , Tişler)

  Deve yünden töşek
  Onu bilmeyen eşek
  (post-tiyiz)  1 A. Garkavets, Urumskiy Slovnik, Alma-Ata 2000.

  2 A. Garkavets, Urumi Nadazovya, Alma-Ata 1999, 23.

  #29392
  Anonim
  Pasif

  The local washerwoman replied wow gold that it was perhaps a very wow goldgood plan of Miss or Mrs. Fawley’s (as they called her indifferently) to have wow power leveling him with her–“to kip ‘ee company in your loneliness, fetch wow power leveling water, shet the winder-shet-ters o’ nights, and help in the wow power leveling bit o’ baking.”

2 yazı görüntüleniyor - 1 ile 2 arası (toplam 2)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.