Üçlü Birlik Ne Demektir?

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #24405
  Anonim
  Pasif

  Üçlü Birlik Ne Demektir?

  Hristiyanların Tanrı, İsa ve Meryem olmak üzere üç Tanrı’ya tapındıkları söylenir. Eğer Mesihçiler gerçek Tanrı yerine Tanrı’nın yarattığı varlıklardan herhangi birine tapmışlarsa, korkunç bir yanılgıya düşmüşler demektir. Meryem çok saygıdeğer bir kişidir, ama hiçbir zaman Tanrı’ya tapınıldığı gibi O’na tapınılmamalıdır. İsa Mesih’e tapınıyoruz, çünkü, İsa Mesih sıradan bir peygamber değildir. Bunu, O’nun öncesizlikten beri var olan ‘Tanrı Sözü’, özde Tanrı’yla bir olan, ‘Tanrı’nın Oğlu’ olduğu için yapıyoruz. İsa Mesih, kendisini tek gerçek olan Tanrı’nın yanına yükselttiğimiz bir insan değildir. Ama her zaman Tanrı’yla bir olduğu halde, günahlı insanları kurtarıp Tanrı’yla barıştırmak amacıyla insan doğasını alan tek yetkin Kişi’dir. Böylelikle İsa Mesih, özde Tanrı olduğuna göre, övülmeye ve tapılmaya layıktır.

  ‘Tahtta oturanın sağ elinde iki yanı da yazılı, yedi mühürle mühürlenmiş bir tomar gördüm.
  Yüksek sesle, “Tomarı açmaya, mühürlerini çözmeye kim layıktır?” diye seslenen güçlü bir melek de gördüm.Ama ne gökte, ne yeryüzünde, ne de yer altında tomarı açıp içine bakabilecek kimse yoktu.
  Acı acı ağlamaya başladım. Çünkü tomarı açıp içine bakmaya layık kimse bulunamadı.
  Bunun üzerine ihtiyarlardan biri bana, “Ağlama!” dedi. “İşte, Yahuda oymağından gelen Aslan, Davut`un Kökü galip geldi. Tomarı ve yedi mührünü O açacak.”

  Tahtın, dört yaratığın ve ihtiyarların ortasında, boğazlanmış gibi duran bir Kuzu gördüm. Yedi boynuzu, yedi gözü vardı. Bunlar Tanrı`nın bütün dünyaya gönderilmiş yedi ruhudur.Kuzu gelip tahtta oturanın sağ elinden tomarı aldı.

  Tomarı alınca, dört yaratıkla yirmi dört ihtiyar O`nun önünde yere kapandılar. Her birinin elinde birer lir ve kutsalların duaları olan buhur dolu altın taslar vardı.

  Yeni bir ezgi söylüyorlardı: “Tomarı almaya, Mühürlerini açmaya layıksın! Çünkü boğazlandın Ve kanınla her oymaktan, her dilden, Her halktan, her ulustan İnsanları Tanrı`ya satın aldın.
  Onları Tanrımız`ın hizmetinde Bir krallık haline getirdin, Kâhinler* yaptın. Dünya üzerinde egemenlik sürecekler.”Sonra tahtın, yaratıkların ve ihtiyarların çevresinde çok sayıda melek gördüm, seslerini işittim. Sayıları binlerce binler, onbinlerce onbinlerdi.

  Yüksek sesle şöyle diyorlardı: “Boğazlanmış Kuzu Gücü, zenginliği, bilgeliği, kudreti, Saygıyı, yüceliği, övgüyü Almaya layıktır.”

  Ardından gökte, yeryüzünde, yer altında ve denizlerdeki bütün yaratıkların, bunlardaki bütün varlıkların şöyle dediğini işittim: “Övgü, saygı, yücelik ve güç sonsuzlara dek Tahtta oturanın ve Kuzu`nun olsun!”

  Dört yaratık, “Amin” dediler. İhtiyarlar da yere kapanıp tapındılar.( Esinleme 5:1-14).

  Kutsal Ruh Tanrı’nın yarattıklarından biri olmayıp,Tanrı’yla özde biridir. Kendisi Tanrı’dır. Ruh, insanın içinde yalnız Tanrı’nın yapabileceğini yapıyor. Böylece Kutsal Ruh da, Oğul gibi tapınmalarımıza layıktır. Öyleyse ne diyelim?

  Baba, Oğul, ve Kutsal Ruh olmak üyere üç tane Tanrı mı var? Kesinlikle hayır! Tekrar ediyoruz: Tanrı her zaman bir ve tek olmuştur ve öyledir. Yine de öncesizlikten beri Baban, Oğul ve Kutsal Ruh birlikte var olmaktadır ve birdir. İnsan gözünün hiçbir zaman görmediği Baba, tanrılığın kaynağı, pınarıdır. İnsanlık tarihinde bir kez Oğul, görünmez Baba’yı eksiksiz ve kusursuz bir şekilde göstermiştir. Kutsal Ruh ise insanların içinde tanrısal amacı gerçekleştirmek için, Baba ile Oğul tarafından verilmiştir.

  Sevgili okuyucular, Mesih inanlılarının Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olan tek Tanrı’ya tapındıklarından emin olabilirsiniz. İsa Mesih öğrencilerine, her yere gidip insanları kendisini izlemeye çağırmalarını söylediği zaman, bu üçlübirlik gerçeğine değindi

  İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi: “Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi.

  Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh`un adıyla vaftiz edin;

  size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben, dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim’ (Matta 28:18-20).

  William M. Miller

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.