Üçlü Birlik: Bir olan Tanrı üç farklı kişilikte bize göründü

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #27655
  Anonim
  Pasif

  Üçlü Birlik:
  Bir olan Tanrı üç farklı kişilikte bize göründü

  Hristiyanlar TEK Tanrı’ya İnanır

  ‘Dinle, ey İsrail! Tanrımız RAB tek RAB`dir’ (Yasa’nın Tekrarı 6:4).

  ‘Tanıklarım sizlersiniz diyor RAB, “Seçtiğim kullar sizsiniz. Öyle ki beni tanıyıp bana güvenesiniz, Benim O olduğumu anlayasınız. Benden önce bir tanrı olmadı, Benden sonra da olmayacak. Ben, yalnız ben RAB`bim, Benden başka kurtarıcı yoktur.(Yeşaya 43:10).

  ‘RAB, İsrail`in Kralı ve Kurtarıcısı, Her Şeye Egemen RAB diyor ki, “İlk ve son benim, Benden başka Tanrı yoktur‘ (Yeşaya 44:8).

  Kutsal Kitap, tek bir gerçek Tanrı olduğunu beyan eder. Diğer bütün tanrılar ve putlar Şeytan’ın aldatmacasıdır.

  Bir olan Tanrı kendisini üç ayrı ve açık kişilikte açıklar

  Tanrı başta herşeyi yarattığı zaman şöyle dedi:

  ‘Tanrı, “İnsanı kendi suretimizde, kendimize benzer yaratalım” dedi, “Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere, yeryüzünün tümüne egemen olsun’ (Tekvin 1:26).

  Tanrı daha başka yerlerde de Kendisine çoğul olarak atfetmiştir:

  ‘Tek bir halk olup aynı dili konuşarak bunu yapmaya başladıklarına göre, düşündüklerini gerçekleştirecek, hiçbir engel tanımayacaklar dedi, Gelin, aşağı inip dillerini karıştıralım ki, birbirlerini anlamasınlar’ (Tekvin 11:6-7).

  Üçlü Birlik şunları içerir:

  a.) Baba Tanrı,
  b.) Oğul Tanrı,
  c.)Kutsal Ruh Tanrı,

  ‘Dua ederken gök açıldı ve Kutsal Ruh, bedensel görünümde, güvercin gibi O`nun üzerine indi. Gökten, “Sen benim sevgili Oğlum`sun, senden hoşnudum” diyen bir ses duyuldu’ (Luka 3:22).

  ‘Bizi bir ölçüde anladığınız gibi, tümüyle anlayacağınızı umarım. Rabbimiz İsa`nın gününde bizim övüncümüz siz olacağınız gibi, sizin övüncünüz de biz olalım’ (2.Korintliler 13:14).

  Kutsal Kitap Üçlü Birlik’i oluşturan her kişilikten Tanrı olarak bahseder

  İsa Mesih Tanrı olarak anılır:

  Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı`yla birlikteydi ve Söz Tanrı`ydı.Başlangıçta O, Tanrı`yla birlikteydi.Her şey O`nun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O`nsuz olmadı.Yaşam O`ndaydı ve yaşam insanların ışığıydı.Işık karanlıkta parlar. Karanlık onu alt edemedi.

  Tanrı`nın gönderdiği Yahya adlı bir adam ortaya çıktı.Tanıklık amacıyla, ışığa tanıklık etsin ve herkes onun aracılığıyla iman etsin diye geldi.Kendisi ışık değildi, ama ışığa tanıklık etmeye geldi.Dünyaya gelen, her insanı aydınlatan gerçek ışık vardı.O, dünyadaydı, dünya O`nun aracılığıyla var oldu, ama dünya O`nu tanımadı.

  Kendi yurduna geldi, ama kendi halkı O`nu kabul etmedi.Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı`nın çocukları olma hakkını verdi.Onlar ne kandan, ne beden ne de insan isteğinden doğdular; tersine, Tanrı`dan doğdular.
  Söz, insan olup aramızda yaşadı. O`nun yüceliğini Baba`dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul`un yüceliğini gördük(Yuhanna 1:1:14).

  Kutsal Ruh Tanrı olarak anılır:

  ‘Petrus ona, “Hananya, nasıl oldu da Şeytan`a uydun, Kutsal Ruh`a yalan söyleyip tarlanın parasının bir kısmını kendine sakladın?” dedi.

  Tarla satılmadan önce sana ait değil miydi? Sen onu sattıktan sonra da parayı dilediğin gibi kullanamaz mıydın? Neden yüreğinde böyle bir düzen kurdun? Sen insanlara değil, Tanrı`ya yalan söylemiş oldun’ (Elçilerin İşleri 5:3-4).

  Üç farklı kişilik ve rol, tek Tanrı’yı oluşturur. Kutsal Kitap bu öğretişi, detaylarını veya nedenlerini açıklamaksızın onaylamaktadır.

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.