TEVRAT’tan KURAN’a Geçen TÖRE ve GELENEKLER.

 • Bu konu 6 izleyen ve 9 yanıt içeriyor.
10 yazı görüntüleniyor - 1 ile 10 arası (toplam 10)
 • Yazar
  Yazılar
 • #26909
  Anonim
  Pasif

  TEVRAT’tan.. KURAN’a GEÇEN GELENEK ve UYGULAMALAR.

  Kuran’da,var olan bir çok, sosyal konu ve uygulama’ların..gelenek’lerin çoğunluğunun..Tevrat’ta.. var olduğu,araştırmalar sonuçu ortaya çıkmıştır.

  Kuran..Tevrat ile karşılaştırıldığında..
  Kuran’dan 2100 Yıl önce yazılan..Tevrat’ta var olan benzer konular nelerdir..?

  Kuran’da.. Bakara Süresi..derki:
  “Ehl-i kitap kendi aralarında Tevrat okurken,bende onları dinlerdim.Gerçekten kuran ile Tevrat arasında fark göremedim.”
  Bakara 98 Ayet

  Bakara,Süresi o dönem Tevrat’ın var olduğu açıkca belirtilmiştir.

  Benzer konuları ve Uygulamalar ise:

  *— Boy aptesti,İslamiyet’ten öncede,arapların inançlarında,hemde Tevrat’ta mevcuttu..Bu konu Levililer 15:16.18 açıklanmıştır.

  *— Namaz ve tapınma..dua şekli İslamiyet’ten önce’de hatta bu günkü gibi 5..Vakit zamana, bölünmüş Dua’lardan oluşuyordu.

  Bu Duaların isimleri.
  –Saharit(Sabah Dua’sı)
  –Musaf(Öğle Dua’sı)
  –Minha Dua’sı(İkindi Dua’sı)
  –Maharip(Akşam Dua’sı)
  Olarak halk arasında uygulanıyordu.

  *– İslam’iyetten önce cuma namazı var olup “Arube”adıyla bilinmekteydi.( O dönemki yopluluklarda)
  Peygamber’den önce” Kap Bin Lübey” ismindeki kişinin bunu oluşturduğu yazılıdır. Ayrıca,Namazın daha önce var olduğu Kuran ‘ın bir çok ayetinde bulunur,örnek:Al-imran Süresi 39 ve Meryem süresi 31.

  *– Kuran’da Nisa 43,cü..Ayet’te geçen”Teyemmüm(toprakla temizleniş temizleme Usulu)” daha önceden gelen bir uygulamadır..
  İslam Ansiklopedisi .Wensinch..M.E.B

  *–Peyganberden önceki dönemlerde Araplar tarafından kutlanan iki önemli Bayram gelenegi vardı.21 Mart Nevros..22 Eylül’de Mihriban ismindeki, bayramları kutlanıyordu.Bunlar Dinsel içerikli bayramlarla değiştirildi .
  Bayramları.. İslamiyetin getirdiği, yeni bir gelişim olduğu konusundan söz edilemez.

  *–İslamda bir gelenek olduğu sanılan “Yağmur dua’su daha önce’dende vardı.Bakara Süresi 60 ‘ıncı Ayetinde bu konuya değinilmiştir.Ayet derki..

  “Ve bir zaman Musa kavmi için su dilemişti.bizde “Asan ile taşa vur demiştik”Onun üzerine ondan oniki pınar fışkırdı.her kısım insanlar su alacakları pınarı bildi.”Bakara 60.
  Kutsal kıtapta, bazı Peyganberlerin yağmur dusı yaptığı bilinmektedir.

  *–İslamiyet’te kadınların kullandıkları baş örtüsü,Yahudilik ve Hrıstıyan kültüründen gelen bir adetti.Yahudi Kadınları,özellikle..ibadeti izlerken, başlarını mutlaka örterlerdi.Bu onlar için zorunluluktu. Kadınların baş örtüsü takmasının Hristıyanlıkta da önemli olduğu vurgulanır..
  Bu konu ile ilgili Kutsal kıtap’taki Ayet şunu söyler.
  “Ama başı Açık,Dua yada peyganberlik eden her kadın başını küçük düşürür.”
  1 Korintliler 11:5

  *–Geçmişte ve bu gün bile Cami’lerde Mimber denilen Kuran’ın okunduğu kısım ..Eskiden Yahudi Sinagog’larında var olan bir uygulamaydı.
  “Sinegog’lara giren bir yabancının gözüne ilk çarpan içerde salonun ortasındaki Yüksek kısımdı.Buraya yakın zamana kadar “Al-Mamor” yada Arapça “El Mimbar” denilirdi.Sonraları “Bena” adı kullanılmaya başlandı.İki yada tek tarafından merdivenlerle çıkılırdı ve burası Tevrat’ı okuma yeriydi.merdiven çevresini saran aralıklı kafas yada parmaklıklar
  şekliylede oluşabiliyordu.
  Yahudilik ve Musa—Hayrullah Örs Sayfa..335

  *–Camilerde hala bile, Kadınlar ve Erkekler farklı yerlerde ibadet ediyorlar..Bu uygulamada,Yahudi’ler de olan bir gelenektir.ordan gelmiştir.
  “Yahudi’lerde Kadınlar ve Erkeklerle bir arada oturmaz,kadınlar’ın yeri ya arkası yada yandaki maksurelerdir.Bunlar perde yada Kafes’le kapatılmıştır.Son dönemler de bu gün ise Reform’cu Cemaatler nedeni ile kadınlar ve erkeklere ait yerlerde oturmaya başlamışladır.
  Yahudilik ve Musa —Hayrullah Örs sayfa 336

  *–Ölü’leri yıkama:
  Yahudilerde Ölüler eskiden,Mezarlıklarda yıkanırdı.Şimdi ise bu iş için yapılmış Gasilhane’lerde (isim olarak Betha-Metaher ,yani temizleme evi denilmekteydi) yıkamaktadırlar.Ölü üstü örtülü olarak Masa yada Teneşir üzerine yatırılıp Madeni yada Toprak bir Kap’la ve ılık su ile yıkanılırdı.
  Yahudilik ve Musa Sayfa 327

  *–İslamiyetten, önceki,geleneklerde, bir kişinin kendi üvey annesi,eşi hayatta iken baldızı,Kardeşi,teyzesi,halası, ile evlenmesi yasaktı.Tevrat’ta buna uymayanlara Ölümle sonuçlanacak cezalar getirilmişti.Bunlar kuranda aynen kabul edilmiştir..Kuranda,bu konu ile ilgili Ayet’ler.. Nisa Süresi 23 Ayet..
  Tevrat’ta.. ise Levililer 18:6.24 ve 20:11:12

  *–İçkinin verdiği zarar,göz önüne alınarak konuyla ilgili Yasak İslam Peyganberinden daha önce.. Osman Bin Maz’un,Kus bin Saide,Zeyt Bin Amr,Hz Ali Varaka ebu zer..tarafından konulmuştur.

  *–Oruç ibadetinin.. Peyganber’den asırlar önce var olan bir bir adet olduğunu kuran açıkca yazar.İslamiyette oruç başlangıcı aya bakarak tespit edilmekte ve ayı görmek için gözetleme heyetleri bile organize ediliyordu.(Musa ve Yahudilik)
  Bakara 183.Ayet.te oruçun önceden var olduğu anlatılır.

  *–İslamda “Kuranı hatmetme,hatim indirme “adeti de Yahudilikten alınmadır.
  Yahudilikte “Simra tara” adıyla anılan bu gelenek te Tevrat her yıl bir kez hatmedilir.okunur.ve bunun sonunda’da Bayram yapılırdı.
  Abdurrahman Küçük-Günay Tümer–Dinler Tarihi.

  *–İslam’da her ayın 13.14.15′ inci günlerinde oruç tutulmasının,sevap olduğuna inanılır ve bu günlere”Eyyam-ı biz” adıyla anılan gelenek yahudilikten alınma bir gelenektir.İslam Peyganberi Kim ayın Üç günü oruç tutarsa,senenin tüm günleri gibi ,oruç tutmuş sayılır demiştir.
  Levililer 23:4.6
  Tecriti Sarih—Diyanet tercümesi 601 Nolu hadis Şerhi.

  *–Haçta kurban kesmek,Şeytan taşlamak senenin 12 Ayından dördünün hürmetli aylar olarak kabul edilmesi İslamdan önceki Topluluklardan gelenektir.
  İbni-Habib–Muhabber Sayfa..309.324

  *—Erkeklerin Sünnet olmaları,yeni doğan Çocuklar için “Akiki” denilen kurban kesmeleri kadınlarla ilgili”Kadının eşinin ölümü, durumunda yeniden evlenmesi için, belirli süre bekleme zorunluluğu..gibi adetler öncedende vardı.
  Tekvin 17:11.14
  Kuran ..Maide Süresi 38
  Teberi tefsiri..23.76

  *–Çalışmanın alın terinin kurumadan üçretin ödenmesi prensibi Peyganber hadislerinde vaaz edilen bir düzenleme gibi görükseds,bu da Tevrat’tan alınmadır.
  Yasa’nın tekrarı 24:14.15

  *–Kutsal Kıtab’ta, geçen İsrailoğullarının tüm Peyganberlerinin anlatılan, konuları Tevratta,açıkça anlaşılır anlatılmaktadır.Tüm bu hikayelerin benzerleri Kuran’da da anlatılır…Örneğin..Yunus gibi..

  *–Kesilmeyen bir hayvan leşini yemek İslamdan öncede haramdı.
  Levililer 22:8

  (Kuran.. sonra inen.. bir Vahiy kıtabı ise..Allah niye bir kez daha aynı şeyleri anlatsınki..Kullarını olarak biz.. yarım akıllı felanmıyız..? aptalmıyız..anlamıyormuyuz..Allah bizi geri zekalımı görüyor..?

  İman etmeden önce..araştırırken.. bu çok dikkatimi çekmişti..Bu soruma yanıt’ta alamamıştım..kimselerden!..Ama artık yanıtını biliyorum. TANRIM bana anlattı..
  Hamdolsun İSA MESİHE. beni bulduğu ve gerçeğini anlamamı sağladığı için.)
  Gerçeğini.. bilmeyenlere anlatması.. dileği ve esenliği ile.

  #35067
  Anonim
  Pasif

  (Kuran.. sonra inen.. bir Vahiy kıtabı ise..Allah niye bir kez daha aynı şeyleri anlatsınki..Kullarını olarak biz.. yarım akıllı felanmıyız..? aptalmıyız..anlamıyormuyuz..Allah bizi geri zekalımı görüyor..?

  İman etmeden önce..araştırırken.. bu çok dikkatimi çekmişti..Bu soruma yanıt’ta alamamıştım..kimselerden!..Ama artık yanıtını biliyorum. TANRIM bana anlattı..
  Hamdolsun İSA MESİHE. beni bulduğu ve gerçeğini anlamamı sağladığı için.)
  Gerçeğini.. bilmeyenlere anlatması.. dileği ve esenliği ile.

  Ancak saygılı olanlar kuran’a inanır.İsrailoğullarına yanınızdakini doğrulayıcı olarak indirdiğime inanın.Ona karşı çıkanların ilki olmayın diyen kuran’dır.

  #35066
  Anonim
  Pasif

  Ancak saygılı olanlar kuran’a inanır.İsrailoğullarına yanınızdakini doğrulayıcı olarak indirdiğime inanın.Ona karşı çıkanların ilki olmayın diyen kuran’dır.  Sayın Tekvin..
  Nacizhane, fikriniz için çok teşekkürler.
  Bakın.. sevgili Tekvin Kardeşim..Ben ilki değilim ..Bu gün Dünyada bir çok değişik.. dine inanmış, insan var.Hiç kimsenin..de inanma, diye bir zorunluluğu yok..!İnsanlar özgürdür İstediğine inanır.
  Öyle değilmi..
  Önce.. benim İnandığım Kutsal Kıtab’ tan bir Ayet yazıyorum..

  “Çünkü ölümlü degil..Ölümsüz bir tohumdan,yani Tanrı’nın diri ve kalıcı olan sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz.Rab’bin sözü sonsuza dek kalıcıdır.”
  1 Petrus 1:23.24

  “Aslında başka bir müjde yoktur.Ancak aklınızı karıştıran ve Mesih’in müjdesini çarpıtmak isteyenler vardır.Biz ya da gökten bir melek bile,size bildirdiğimiz müjdeye ters bir müjde bildirirse,lanet olsun ona.”
  Galatyalılar 1:6.9

  Dinde baskı ve zorlama, konusunda.. Kuran.. ne diyor..

  “Rabbin isteseydi,yeryüzündekilerin hepsi mutlaka inanırdı. O halde sen mi insanları mümin olmaları için zorlayacaksın.”
  Yunus 10:90

  “Sizin dininiz size,benim dinim banadır.”
  Kafirun 109:1:6

  baskı yok diyor..öyle değilmi Tekvin Kardeş..
  Şimdi.. başka ayetler.. bu konuda ne diyor..

  Diyorki..
  “Onları nerede yakalarsanız öldürün.”
  Bakara Suresi 191

  “Onlarla doğuşursunuz,yahut müslüman olurlar.”
  Fetih 48:16

  “Bir zamanda Meryem oğlu isa”Ey israiloğulları ben size Allah’ın elçisiyim.Önümdeki Tevratın doğrulayıcısı ve benden sonra gelecek adı ahmet olan bir peyganberin müjdecisi olarak geldim.”dedi.
  Saff Suresi 6

  İman etmeden önce bu ayeti Kutsal kıtab’ta çok aramıştım..ama bulamamıştım….?

  Bakın.. sevgili Tekvin Kardeş,
  Yukarda Kutsal Kıtaptan bir ayet yazmıştım.Başka bir müjdeden Kutsal kıtab.. bahsetmez ve Ayette de açıkca bu yazılıdır, ve Ahmet isminde bir peyganber in, geleceğinden de hiç söz etmez..
  Konu içinde,sadece kelime karmaşas,ı söz konusudur. (Parekletos..gibi)

  Başka ayetlere bakalım ne diyor..Kuran.
  Mesela cennet ve cin Konusu..

  “Onları iri gözlü hurilerle evlendirmişizdir.”
  tur.52.20

  “..Gögüsleri tomurcuklanmış yaşıt kızlar.”
  Nebe 78.33

  “Yanlarında da yanlız, kendilerine göz dikmiş güzel gözlü eşler vardır.Saklı yumurta gibi benbeyaz kızlar.”
  Saffat Suresi 37:48.49

  “Cinlerden bir topluluk Kuran dinlediler de şöyle dediler,”Biz harikulade güzel bir kuran dinledik o doğru yola iletiyor.,ona inandık.. Biz bizden iyilerde var ve bizden bunun dışında olan kötülerde var Biz çeşitli yollarla ayrıldık.. biz yol gösteren kuranı işitik ona inandık ve biz bizden de müslümanlar var.hak yolundan sapanlar var.Hak yolunda sapanlar var.Kimler müslüman olursa onlar doğru yolu aramışlardır.”
  Cin 72:1.2


  11:14

  Bizim inandığımız Kutsal kıtab’ta Cinler.. Düşmüş Şeytanın yardımcılarıdır..Sadece Kötülük için çalışırlar..TANRI ile ilğileri yoktur..
  ve Müslüman cin diye, bir kavram, söz konusu bile olamaz.

  “Allah tuzak kuranların en iyisidir.”
  Enfa suresi 8:30

  Bizim inandığımız TANRI tuzak kurmaz ..Sevgili Tekvin Kardeş.
  TANRI’mız karmaşa Tanrı’sı değildir.

  Bakın verdiğim Ayet’ler.. çok sert olmayan Ayetler..
  Tanrı bize Akıl verdi..yaptığımız tek şey bunu kullanmak..

  Kutsal Kıtab’ımız der..ki

  “Her ruha inanmayın..ruhları sınayın .Çünkü bir çok sahte peyganber dünyanın her tarafına yayılmıştır.”
  Yuhanna 5:20

  Rab’bim İSA MESİHE.. sizin yürek gözünüzü açması için Dua edeceğim..

  esenlik..ve RAB’bimin sevgisi sizinle olsun.Kardeş Tekvin.

  #35069
  Anonim
  Pasif

  Gerçeği Bileceksiniz ve gerçek sizi Özgür kılacak.
  ________________________________________
  Ancak saygılı olanlar kuran’a inanır.İsrailoğullarına yanınızdakini doğrulayıcı olarak indirdiğime inanın.Ona karşı çıkanların ilki olmayın diyen kuran’dır.  Sayın Tekvin..
  Nacizhane, fikriniz için çok teşekkürler.
  Bakın.. sevgili Tekvin Kardeşim..Ben ilki değilim ..Bu gün Dünyada bir çok değişik.. dine inanmış, insan var.Hiç kimsenin..de inanma, diye bir zorunluluğu yok..!İnsanlar özgürdür İstediğine inanır.
  Öyle değilmi..
  Önce.. benim İnandığım Kutsal Kıtab’ tan bir Ayet yazıyorum..

  İnsanlar özgürdür.İstediğine inanır.Katılmaktayım bu fikrinize.İsteyen kutsal kitap’a inanır. Fakat benim söylemek istediğim benim inandığım kitap doğrulayacı olan kuran.

  Gal.1: 11Kardeşlerim,yaydığım Müjde’nin insandan kaynaklanmadığını bilmenizi istiyorum.
  Gal.1: 12 Çünkü ben onu insandan almadım, kimseden de öğrenmedim. Bunu bana İsa Mesih vahiy yoluyla açıkladı.

  Dinde baskı ve zorlama, konusunda.. Kuran.. ne diyor..

  “Rabbin isteseydi,yeryüzündekilerin hepsi mutlaka inanırdı. O halde sen mi insanları mümin olmaları için zorlayacaksın.”
  Yunus 10:90

  Diyorki..
  “Onları nerede yakalarsanız öldürün.”
  Bakara Suresi 191
  “Allah tuzak kuranların en iyisidir.”
  Enfa suresi 8:30

  Bizim inandığımız TANRI tuzak kurmaz ..Sevgili Tekvin Kardeş.
  TANRI’mız karmaşa Tanrı’sı değildir.

  Bu söylediğinizde çarpıtma görünüyor.
  Bakara 2:192. Son verirlerse,Allah Bağışlayandır,Rahimdir.
  Fetih 48:29. Allah’ın elçisi Muhammed ve beraberinde bulunanlar inkarcılara karşı sert ve kendi aralarında ise merhametlidirler.

  Enfal 8:30- İnkarcılar seni etkisiz hale getirmek, veya seni öldürmek ya da seni sürmek için planlar yapıyorlardı….
  Enfal 8:30 ….çünkü Allah bütün o tuzak kuranların üstündedir.

  Yunus 10:16- De ki: “Allah dilemeseydi onu size okuyamazdım ve sizin de ondan haberiniz olmazdı. Bundan önce bir ömür boyu aranızda yaşadım.Anlamaz mısınız?”

  Neml 27:91. Ben, sadece bu şehrin Rabbine kulluk etmekle emredildim. O burayı kutsal kılmıştır ve her şey O’nundur. Ben müslümanlardan olmakla emredildim.
  Neml 27:92. Ve Kuran’ı okumakla da… Kim doğruyu bulursa kendi yararına doğruyu bulmuştur. Kim saparsa ben ancak uyarıcılardan biriyim.
  Öğretmesi dileğiyle.

  #35072
  Anonim
  Pasif

  Bakın.. sevgili Tekvin Kardeşim..Ben ilki değilim ..Bu gün Dünyada bir çok değişik.. dine inanmış, insan var.Hiç kimsenin..de inanma, diye bir zorunluluğu yok..!İnsanlar özgürdür İstediğine inanır.
  Öyle değilmi..
  Önce.. benim İnandığım Kutsal Kıtab’ tan bir Ayet yazıyorum..

  İsteyen kutsal kitap’a inanır.Fakat benim söylemek istediğim benim inandığım kitap doğrulayacı olan kuran.İsa Mesih kutsal yasayı ve peygamberlik sözlerini geçersiz kılmaya değil,tamamlamaya geldim diyordu.Bunu Kuran’da doğrulamıştır.

  #35073
  Anonim
  Pasif

  Sayın Tekvin Kardeş..
  Kuran, sure’lerinde doğrulayıcı, bir çok Ayet bulunur..Bunda haklısınız..
  Yanlız O dönemlerde yaşıyan ve İnançlı, hrıstıyan ve yahudilerin varlığını, yadsıyamayız öyle değilmi.!Doğrulayıcı olmayıp,tersini iddaa etmek,kendi varlığını inkar etmek demektir.

  Eyer kişiler Tanrı tarafından gönderilmiş,bir peyganber ise, bu kişilerin (yani Peyganberlerin) diğer peyganberlerin, söyledikleri ile uyuşması gerekir.
  İncelendiğinde ise,Kuran ve Kutsal kıtab arasında bir çok önemli karşıtlar,ve farklılıklar olduğu görülür.bundan dolayı da,her iki kıtab’ında farlı bir içerik taşıdığı hiç uyuşmadığı göze çarpar.Bu da şunu bize gösterir ki..Kuran.. Kutsal Kıtab’ın tamamlayıcısı değildir.
  Yani:
  Peyganberlik sözleri,İSA MESiH’le tamamlanmıştır.RAB’bimiz İSA MESiH Alfa ve Omega yani başlangıç ve son benim demiştir.Vahiy 22 Ayetinde.

  Kutsal Kıtab’ımız derki..

  “Sizi Mesih’in lütfuyla çağıranı bırakıp değişik bir Müjdeyi böylesine çarçabuk dönmenize şaşıyorum.Gerçekte başka bir müjde yoktur.Ancak aklınızı karıştırıp Mesih’Müjdesini çarpıtmak isteğenler vardır.İster biz,ister gökten bir melek size bildirdiğimize ters bir Müjde bildirirse,lanet olsun ona.Daha önce söylediğimizi yine söylüyorumBir kimse size kabul ettiğinize,ters düşen bir müjde bildirirse ona lanet olsun.” Galatyalılar 1:6.9

  Ve,son kıtab hakkında kutsal Kıtab’ımız da;
  TANRI bu Ayet’le bize konuşur.

  “Bu kıtab’daki peyganberlik sözlerini duyan herkezi uyarıyorum.Eyer bir kimse bu sözlere bir şey katarsa,Tanrı da bu kıtapta yazılı belaları ona katacaktır.Eyer bir kimse bu peyganberlik kıtabının sözlerinden,bir şey çıkarırsa,Tanrı da bu kıtab’ta yazılı yaşam ağacından ve Kutsal kent’ten ona düşen payı çıkaracaktır.
  Vahiy 22:18.19
  “TANRI insan değilki,yalan söylesin;insan soyundan değil ki,düşüncesini değiştirsin.O söyler de yapmaz mı ..? söz verir de yerine getirmezmi.
  Çölde Sayım 23:19

  Esenlik..ve RAB’bi bulman dileğim ve Duam ile..

  #35495
  Anonim
  Pasif

  Müslümanlar domuz eti yemez. Yahudilerde yemez.

  #35202
  Anonim
  Pasif

  Yahudiler ve Hristiyanlar kendini tanrının çocukları olarak görür.Müslümanlarsa Tanrının kulu.Biliyorum çocuk mecaz anlamda ama bu da bir farklılık

  #35490
  Anonim
  Pasif

  @meraklı123 19318 wrote:

  Yahudiler ve Hristiyanlar kendini tanrının çocukları olarak görür.Müslümanlarsa Tanrının kulu.Biliyorum çocuk mecaz anlamda ama bu da bir farklılık

  Bence islamiyette tanrıyla olan bağ diğerlerinde olduğu kadar samimi değil.bir mesafe var.çocuk ve kul..düşündürücü.

  #35496
  Anonim
  Pasif

  ‘Meraklı’ ve ‘Huzur’ kardeşler… bu ‘çocukluk’ ile ‘kulluk’ arasındaki farkla ilgili noktaya dikkatinizin çekilmiş olması çok isabetli… Bu fark üzerinde çok derin tefekkürle durulması gereken bir fark, gerçekten…

10 yazı görüntüleniyor - 1 ile 10 arası (toplam 10)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.