Tevrat Ve Zebur’da.. KADIN

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #27351
  Anonim
  Pasif

  “Mesihte birleşenler..Artık ne yahudi ne Grek,ne köle ne özgür,ne erkek ne dişi ayrımı vardır.Hepiniz Tanrı’nın çocuklarısınız.” Galatyalılar 3:28

  Kadın..
  Kadınlar.
  Acaba..?
  Eski Antlaşma Kıtab’ında,Kadın yada kadınların ruhsal ve toplumsal hayatı nasıldı.?

  Günah’ın araya girmesiyle, İsa Mesih’in gelişi arasındaki dönemde Kadınlar ne ifade ediyordu.?

  Tevrat ve Zebur Kıtaplarını okuduğumuz zaman, kadının ruhsal ve toplumsal hayatın, birer parçası olduğu bilgisine ulaşırız.
  Örneğin,bazıları tapınakta, özel bir görev yürütmekle görevliydiler. Mısırdan Çıkış 38:8

  “Buluşma Çadırının giriş bölümünde hizmet eden kadınların aynalarından tunç ayaklı tunç bir kazan yaptı.”

  Sara,Rebeka,Rahel,Miriyam,Debora,Rahap,Hanna,Neomi,Rut ve Ester önemli Ruhsal ve ulusal roller üstlenmişlerdi.

  Kadınlar Kutsal sofralarda ve büyük yıllık şölenlerde yer almışlardı.
  Yasanın Tekrarı.16:11.14
  Fısıh Bayramı,haftalar bayramı ve Çardak bayramının geçtiği bölümler bizim bu konuda bilğilenmemizi sağlar.

  Hacer.Yaratılış 16:7..
  Sara Yaratılış 18:9.15
  Şimeon’un annesi Hakimler 13:3 gibi, (Eski Antlşma) bölümlerini okuduğumuz zaman,Tanrı’nın bu kadınlara konuştuğunu anlarız.

  Tanrı olan Kutsal Ruh,peyganberlik armağanı vermek için,erkeklerin olduğu gibi kadınların üzerine de geldiğini yine:
  Miryam.. Mısır’dan Çıkış15:20:21,
  Noadya.. Nehemya 6:14,
  Hulda 2 Krallar 22:14,
  İşaya’nın eşi..İşaya 8:3,
  Anna..Luka 2:35 gibi,bölümleriyleanlıyoruz.ve bizler bu şekilde, kadın peyganberlerin var olduğu bilğisine, ulaşıyoruz.

  Kral ve peyganber,şair ve bilğe olan Süleyman’ın yazdığı, Süleyman’ın Özdeyişleri bölümünde,Faziletli kadının özgür olmadığını kimse iddia edemez.diyor ve hatta ticarette de yerinin olduğundan, bahsedilir.
  Süleymanın Özdeyişleri 13:10.11 derki:

  “Erdemli kadını kim bulabilir.?Onun değerim mücevherden üstündür.
  Kocası ona yürekten güvenir,Ve kazancı eksilmez.Kadın ona kötülükledeğil,Yaşamı boyunca iyiliklr karşılık verir.Yün keten bulur,Zevkle elleriyle işler,Ticaret gemileri gibidir,Yiyeceğini uzaktan getirir,gün ağarmadan kalkar,Ev halkına yiyecek,hizmetçilerine paylarını verir.Bir tarlayı gözüne kestirip satın alır,El emeğiyle kazandığı parayla bağ diker,
  Giyinip kollarını sıvar,Canla başla çalışır,Ticaretinin karlı olduğunu bilir,Çırası gece boyunca yanar,Eliyle örekeyi tutar,Avucunda iği tutar,
  Mazluma kollarını açar,Yoksula elini uzatır,Kar yağınca ev halkı için kaygılanmaz,Çünkü hepsinin iki kat giysisi vardır.Yatak örtüleri dokur,Kadın diktiği keten giysilerle ördüğü kuşakları tüccara satar.

  Kadını ve yaptıklarını bu ayet muazzam tarif etmiştir.Anne yada eş olan kadın bu Ayet’le göklere çıkartılmıştır

  Eski Antlaşma yazarları Tanrı’nın kendi Halk’ıyla olan ilişkisini bir erkekle bir kadının birbirine yada birbirlerine duydukları aşkla karşılaktırmaktan bile kaçınmaz ve bunu çok iyi ifade ederlerdi,benzetme sanatını kullanarak.

  İbrahim,İshak ve Yakup gibi atalara gösterilen saygının aynısı Sara,Rebaka,Rahel ve Lea gibi kadınlara da gösterilmiştir.

  Aile, kadının yönettiği bir ibadet yeri gibi tarif edilir.Günümüzde de bu hala geçerlidir.çoğu evin Cumhurbaşkanı kadındır,(bazı istisnalar dışında)
  Eski antlaşma kıtab’ını okuduğumuzda şunu da farkediyoruz,Kadın çocuklarına devrettiği, geleneklerin bekçisi gibidir.Çadır yani aile’nın oturduğu yer kadına ait’tir..Bazı durumlarda soyun anadan devam ettiği belirtilir..Davuti,yabancı kadın olan Moabit’in torunudur.

  Peyganber Debora,halkını yargıç kimliğiyle kırkyıl yönetti,Malak’ide (2:14:15),erkeğin kadına,Tanrı’nın tanıklık ettiği bir antlaşmayla bağlı oldunu,bu yüzden Tanr’nın erkek-Kadın olarak oluşturduğu insanın tekliğini ve bütünlüğünü bozmamasını tembih eder.

  Kadının ya da erkeğin zinası aynen cezalandırılıyormuş,Tek eşlilik kurallaşır,öngörülen evlilik için kadının görüşü alınır ve onayı vermesi gerekiyormuş.(Rebaka ,Yaratılış 24:57)

  Hukuken reşit kişi olarak davranma ve mahkemeye başvurma,miras alma hakları korunuyormuş.(Yeşu 17:6,–1 Krallar 3:16.27)

  (Bunlar Eski Antlaşma da Kadınla ilğili her alanda kaydedilen hakların bir özetidir.Benim çıkarabildiğim kadarıyla.)

  Kutsal Kıtap’ımız Kadını gerekli ölçüde yüceltirken,Yahudi öğretmenler(Hahamlar) Kitaptaki öğretişleri çoğu yönden çarpık bir parodi haline döndürmüşler

  .Bununla ilğili bilğiyi, başka bir paylaşımımda, sizlerle paylaşma dileği ile
  Rab İsa Mesih, Ona İnanmış Tüm İnanlıları Kutsayıp Korusun diyorum.

  Esenlik ve Rabbin Sevgisi sizlerle olsunyes-

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.