Tanrı Konuşur Mu?

 • Bu konu 2 izleyen ve 3 yanıt içeriyor.
4 yazı görüntüleniyor - 1 ile 4 arası (toplam 4)
 • Yazar
  Yazılar
 • #24474
  Anonim
  Pasif

  Tanrı’nın gerçeği insana açıklamasına Vahiy yada Göksel açıklama denilir.Tanrı gerçeği insana açıklarken insan dili kullanır.Tanrı’nın insana açıklamak istediği gerçeği insana ileten yazarı Kutsal Ruh ile yönlendirme işine İlham yada Esin denilir.Tanrı gerçeği ancak bu şekilde Tanrı’nın insana açıklamasıyla elde edilir.

  Vahiy yoluyla Tanrı’nın Ruh’unun yönlendirdiği yazar tarafından kaydedilen yazılara Kutsal yazılar denilir.Kutsal yazıları içeren kitaba Tanrı Sözü yada Kutsal Kitap denilir.Tanrı Sözü yada Kutsal Kitap 39 kitaptan oluşan Eski Antlaşma yada Eski Ahit ve 27 kitaptan oluşan Yeni Antlaşma yada Yeni Ahit olmak üzere 66 kitaptan oluşur.

  Kutsal Kitap değişik kültürlerden gelen birçok kişi tarafından yazıldığı halde insan düşüncesi değil, Tanrı’nın Sözü’dür; çünkü kitabın esas yazarı Tanrı’dır.

  “Kutsal Yazıların tümü Tanrı esinidir” (2 Timoteyus 3:16).
  “Insanlar Kutsal Ruh’ça yöneltilerek Tanrı’nın sözlerini ilettiler”(2 Petrus 1:21).
  “Insan bilgeliğinin öğrettiği sözlerle değil, Ruh’un öğrettiği sözlerle bildiririz”.(1 Korintliker 2:13).

  Tanrı seçtiği yazarlara yani kutsal insanlara konuşmuş ve insanlara iletmek için gerçeği yazdırmıştır.

  Musa: “Rab bana dedi” (Yasanın Tekrarı 1:42).
  Yeşu: “Rab konuştu” ( Yeşu 1:1)
  Yeremya: “Rab bana dedi” “Rab diyor” ( Yeremya 1:7-9)
  Hezekiel: “Rabbim bana dedi ki” (Hezekiel 3:4).

  Tanrı günahlarından kurtarmak için Oğlu İsa Mesih’i feda edecek kadar sevdiği insana Sözü yani Kutsal Kitap ile gerçeği anlatıyor.Tanrı’nın gerçeğini tanımak için dua edip yardımını isteyelim ve Sözü yani Kutsal Kitap’ı okuyarak Tanrı’yı dinleyelim.

  http://www.tiranus.org/‘dan yararlanılmıştır.

  #28417
  Anonim
  Pasif

  ” Tanrı eski zamanlarda peygamberler aracılığıyla birçok kez ve çeşitli yollardan atalarımıza seslendi. ” ( İbr. 1:1 )

  Kutsal yazılar başlıca insanın Tanrı hakkında inanması gerekenler ile Tanrı'nın insandan istediği görevler hakkında bilgi verip öğretmektedir. Bu bilgiyi kendi başımıza keşfedemeyiz. Kendi aklımızla ya da anlayışımızla bunu bulamayız. Bu bilginin bize Tanrı tarafından açıklanması gerekiyor. Şükrolsun ki Tanrı kendi kişiliği ile isteği hakkındaki bilgisini bize iletmiştir.

  Tanrı bazı bilgileri yarattığı dünya aracılığıyla iletiyor. Bu O'nun ” görünmeyen nitelikleri “. ” sonsuzluğu ve Tanrılığı ” ( Rom. 1:20 ) hakkındaki bilgilerdir. Bununla birlikte günahın dünyaya girmesinden dolayı bu açıklama bozulmaya başlamış ve okunması zorlanmıştır. Dahası zihinlerimiz karardı ve Tanrı'nın doğadaki el yazısını doğru bir şekilde yorumlayamaz olduk. Bazı mesajlar hala duruyor ama biz net olarak okuyamıyoruz.

  Günaha düşmemizin bir sonucu olarak, Tanrı'nın mesajını doğaüstü bir yolla ” tekrar yazması ” gerekti. Doğamızın bozulmasından dolayı ihtiyacımız olan bilgi sadece doğaüstü bir açıklama yoluyla bize verilebilir. Sadece bilginin tekrarlanması değil, Tanrı'nın ayrıca bu bilgiyi bizim için açıklamasına ve O'nun hakkındaki yalnış düşüncelerimizi düzeltmesine ihtiyacımız vardır. Bundan başka günahından ve Tanrı'nın gazabından kurtulmasına ihtiyacı olan günahkar insana Tanrı lütuflu bir şekilde konuşuyor. Değişmeye ihtiyacımız olmakla beraber Tanrı'nın esinlemesi şimdi merhameti ve bağışlayıcılığı hakkındadır. Ayrıca bu değişiklikleri sağlayan Tanrı'nın kullandığı araç oluyor. Bu yüzden Tanrı'nın konuşmuş olması bizim için çok önemlidir.

  Kutsal Kitap'ta Tanrı'nın sözlerine sahibiz. Tanrı'nın ne söylediğini bilmemizin tek yolu sözlerini yazdırmış olmasıdır. Yukarıdaki ayet Tanrı'nın bunu ” eski zamanlarda ve çeşitli yollarla” yapmış olduğunu yazıyor. Sözlerini basitçe yazması için bir makina gibi kullandığı birisine dikte etmedi. Mesajı insanlar için ; Tanrı yazma işleminde anlayışları ile deneyimleriyle beraber insanlar kullandı. Onları yapmalarını istediği iş için hazırladı. Onlara ayrıca Kutsal Ruh'un yardımını vererek O'nun istediği şeyleri yazmalarını garanti altına aldı. Tanrı makinelere değil, insanlara konuştu.

  Tanrı ” konuşmak ” için değişik durumları kullanmıştır. Kutsal Kitap Tanrı'nın insanlar için yaptığı birçok şeyi kaydetmiştir. Bu başarılar Tanrı ile isteğinin açıklamasıdır. Ama Tanrı kendimiz için bu hareketlerin ne anlama geldiğini anlamakta bizi yalnız bırakmadı. Bize ayrıca bunların yorumlarını verdi. Tanrı yaptıkları aracılığıyla konuştu ve bize onları yorumluyor. Tanrı Kendisi hakkında anlamamız gereken şeyleri bize anlatıyor.

  Lütufla Tanrı'nın Kutsal Kitap'ta söylediği her şey bizim günahlı insanlar için yazıldı. Tanrı bizi kurtarmak için neler yaptığını anlamamız ile bu kurtarıcı Tanrı'ya inanmamız için Kutsal Kitap'ı yazdırdı. Tanrı bu Kitap' ta sana konuşmuştur. O' nu duydun mu ? O'na iman ettin mi ? O'nu duymaya devam ediyor musun ?

  Tanrı, konuşmuştur. ( Steve LUDWIG )

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

  #28445
  Anonim
  Pasif

  “..…sesini duyarsanız. ” ( Mez. 95:7 )

  Tarihin başından günümüze kadar insanlar ” Tanrı'nın Sesi” ni farklı zamanlarda işitmişlerdir. Adem Tanrı'nın sesini Aden bahçesinde, İbrahim Kildaniler'in Ur kentinde, Musa ise yanan çalıda ve Sina dağında duydu. Peygamberler Tanrı'nın halkına yaptıkları hizmetlerde çeşitli zamanlarda O'nun sesini duydu. Günümüzde insanlar Tanrı'nın Sesi'ni kendilerinin de duyduklarını iddia ediyorlar. Gerçekten duydular mı ?

  Kutsal Kitap'ta kişlerin kişisel deneyimleri hakkında çok fazla bilgiye sahip değiliz. Tanrı'nın Sesi'nin nasıl bir şey olduğunu tam olarak bilemiyoruz. Her zaman başka kişilerin onu duyduğunu ya da anladığına emin değiliz. Ama önemli olan şu: Tanrı'nın bu şahıslara ne dediğini biliyoruz. Nasıl biliyoruz ? Tanrı bize aynı şeyi söylediği ya da aynı şeyi deneyim ettirdiği için değil, Tanrı'nın onlara söylediklerini Kutsal Yazılar'a yazdırdığı için biliyoruz. Tanrı'nın ne dediğini biliyoruz; çünkü söylediği sözleri Kutsal Kitap'ta okuyabiliyoruz. Tanrı'nın onlara söyledikleri Kendisi ile kurtarma işi hakkındaki bu esinlemenin bire parçasıdır. Onlara söyledikleri Tanrı'yı tanımamız ve O'nun tarafından kurtarılmamızı gerçekleştirip ihtiyacımız olan sonsuz gerçeğin bir kısmıdır. Tanrı'nın sesini duydular, biz de Tanrı'nın onlara söylediklerini okuduğumuzda Tanrı'nın Sesi'ni duyuyoruz. Tanrı'nın sesini Kutsal Yazılar'da duyuyoruz.

  “Tanrı'nın Sesi'ni ” Kutsal Yazılar dışında da duyabilir miyiz ? Tanrı'nın bizimle olan ilişkisinin kişisel ve subjektif taraflarının olduğu yalanlanamaz. Tanrı her kişide aynı şeyleri yapmaz. Tanrı'nın Mesih'e benzetmek için her çocuğunda çalışmasıyla birlikte bu çalışmanın detaylarında sonsuz değişiklik vardır. Birçok ortak deneyimlerimiz var ama ayrıca çok çeşitli ihtiyaçlarımız, problemlerimiz ve fırsatlarımız vardır. Bu yüzden belirli durumlarda Tanrı'nın isteğini anlama konusunda her birimiz, Tanrı'nın bizim o durumda ne yapmamızı istediğini anladığımıza yüreğimizde emin olmamız gerekiyor. Bize bu güveni veririken Tanrı çeşitli yolları kullanır. Çalışmasının bir sonucu olarak ” Tanrı'nın benim bunu yapmamı istediğine inanıyorum “ diye söyleyebiliriz. Bazı insanlar da ” Tanrı bana bunu yapmamı söyledi.” diye söyler.

  ” Tanrı'nın Sesi'ni ” gerçekten duydular mı ? Kutsal Yazılar'daki Tanrı'nın sesi tarafından herkesin bilmesi için yaptığı bir esinlemyi göstermektedir.Verilen esinlem okuyabilmemiz için Kutsal Yazılar'a kaydedilmiştir. İmanlıların birey olarak bugünlarde aldığı subjektif yönlemdirme herkes için geçerli değildir. Eğer Tanrı'nın başka kişilere verdiği yönlendirme herkes için geçerli olursa onu da Kutsal Kitap'a eklemek zorunda kalırız. Yoksa ” Tanrı'nın Sesi'ni ” Kutsal Kitap'taki anlamda duymadıkları sonucuna varmamız gerekiyor. Tanrı'nın kendilerine bir şey söylediğini iddia eden herkesi dinemktense, Kendi Sözü'nde konuşan ” Tanrı'nın Sesi'nin ” Kendisi'ni dinleyelim. Çünkü O'nun sözleri……
  ruhtur, yaşamdır. ( Yuhanna 6:63 ) ( ” Yeşil Çayırlar ” )

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

  #28468
  Anonim
  Pasif

  TANRI 'NIN AĞZI

  ” İnsan yalnız ekmekle değil, Tanrı'nın ağzından çıkan her bir Söz ile yaşar. ” ( Matta 4: 4 )

  Çölde taşları ekmeğe çevirmesi için Rab İsa , şeytan tarafından ayartılmaya çalışıldığında , Kutsal Yazılar'dan şu ayeti alıntı yaparak cevap vermişti: “İnsan yalnız ekmekle değil, Tanrı'nın ağzından çıkan her bir Söz ile yaşar ” ( Tesniye 8:3 ). Rab İsa ayartıcısına ihtiyaçlarını karşılaması için Tanrı'ya güvendiğini ve Kendi ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmayacağını söyledi. İsa, doğal arzularımızı takip etmektense Tanrı'nın emirlerine göre hareket etmenin çok daha önemli olduğunu bize gösterdi.

  Aynı zamanda Rab İsa Kutsal Yazılar hakkında bize önemli bir şeyi anlattı. Diyor ki ” Tanrı'nın ağzından” geldiler . Elçi Pavlus 2. Timoteos 3:16' da bize Kutsal Yazılar'ın yaşama geçirilmesinin nedeni olarak Tanrı'nın esini olduğunu anlatır. Yani kökleri O'nda bulunmaktadır. Kutsal Yazılar sadece insanın yapabileceği yazılar değil, Tanrı'nın yazılarıdır. Kutsal Kitap'taki sözler Tanrı'nın Kendi Sözleri'dir. Kutsal Kitap'taki düşünceler Tanrı'nın Kendi düşünceleridir. Kutsal Kitap ne diyorsa Tanrı da onu diyor ve Tanrı ne diyorsa Kutsal Kitap da onu diyor.

  Bunun sebebi Kutsal Yazılar'ın eşi olmayan bir yolla var olmasıdır. 2. Petrus 1:21 'de Kutsal Yazılar'ın Tanrı'nın ” esinlediği ” ya da ürettiği kitap olduğu yazıyor. Tanrı'nın Kutsal Yazılar'ı yazması için kullandığı insanlar Kutsal Ruh'un gücüyle devam ettirildi. Kendi güçleriyle yazmadılar. Kutsal Kitap'a göre Tanrı olan Kutsal Ruh, Kutsal Yazılar aracılığıyla çalıştı. Sonuç olarak, bu Kutsal Yazılar kutsal yetki ve güvenirliliğe sahiptir ve hatasızdır. Kutsal Yazılar'ın esinlemesi dediğimiz şey budur. Bu esinleme öğretişi Kutsal Kitap'ın kendisinden geliyor. Kutsal Ruh'un tam olarak nasıl çalıştığını bilemeyiz, ama sonuç olarak biliyoruz ki, Kutsal Yazılar'daki sözler Tanrı'nın Sözleri'dir.

  Bu yüzden ” Tanrı'nın ağzından çıkan her bir Söz ile ” yaşamalıyız. Bunu nasıl yapacağız ?? Her şeyden önce, Tanrı'nın Sözleri'nin ne olduğunu bilmeliyiz. Tanrı'nın Kutsal Yazılar'da bize ne söylediğini bilmeliyiz. Buna göre Tanrı Sözü'nü okumalı ve çalışmalıyız. Bu belki çok biliniyor, ama gerçekten Kutsal Yazılar'ı okumaya ve çalışmaya ne kadar zaman ayırıyoruz ? İkincisi, Tanrı'nın Kutsal Yazılar'da söylediklerine inanmalıyız. Bazı şeylere inanmak ve öğretmek günümüzde pek saygın değildir. Bazı insanlar eğer ” Tanrı'nın isteğini tam olarak ” ( Elç. 20:27 ) öğretirsek istediğimiz sonuçları alamayacağımızı düşünüyor. İnsanların Mesih'in gelişini ve Mesih'te büyümesini göremeyeceğiz. Yani bazı insanlar Tanrı'dan daha iyi biliyormuş ! Sormamız gereken şudur : ” Tanrı söyledi mi, söylemedi mi ? ” Bu sorunun cevabı neye inanmamız ve neyi öğretmemiz gerekeni belirleyecektir. Üçüncüsü, Kutsal Yazılar'da bulduğumuz emirlere itaat etmeliyiz. Bazı şeylere itaat etmeyi ve bazılarına itaat etmemeyi seçemeyiz. Tanrı'nın söylediklerinin ne kadarına itaat edeceğimize karar veremeyiz. Ya itaat ediyoruz ya da etmiyoruz.

  Tanrı konuştu. O'nun Sözü'nü biliyor ve O'na göre yaşıyor muyuz ?

  Rabbin sevgisi ve ışığı sizinle olsun.

4 yazı görüntüleniyor - 1 ile 4 arası (toplam 4)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.