Tanrı Kimdir? Nasıldır?

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #24574
  Anonim
  Pasif

  Tanrı kimdir, nasıldır?

  Bundan sonra yüzyüze gelmemiz gerekliliğinin besbelli olduğu soru budur. Tanrı’nın var olduğunu kabul etmekle, Tanrı’nın bizimle, yarattığı doğa ve Kutsal Kitap’ın sayfaları aracılığıyla söyleştiğini kabul etmek iki ayrı şeydir. Ama bunlardan da fazlasını bilmemiz gerekmektedir. Gerçekten de Tanrı nasıldır ve neye benzer?Kutsal Kitap bu çok önemli soruya birçok açık ve olumlu yanıt verir. Aşağıda bunlardan bazılarını bulacaksınız.

  Tanrı Kişiseldir
  Tanrı bir ‘şey’, bir ‘güç’ ya da bir ‘etki’ değildir. Kendisinin diri ve kişisel bir Varlık olduğunu gösteren biçimlerde düşünür, hisseder, arzular ve hareket eder Ama O sadece ‘yukarıdaki’ ya da bir çeşit ‘superman’ değildir. Rab gerçek Tanrı’dır; O yaşayan Tanrı, sonsuz Kral’dır.

  Tanrı Tektir
  Sadece bir tek gerçek Tanrı vardır. O der ki: ‘İlk ve son Ben’im; benden başka Tanrı yoktur’. Ancak Tanrı, Kendisini üç ‘bilinç merkezinden‘ oluşan bir ‘üçlü birlik’ olarak tanıtmıştır:

  Baba, Oğul (İsa Mesih) ve Kutsal Ruh; bunların her biri gerçekten, bütünüyle ve eşit bir şekilde Tanrı’dır. Kutsal Kitap, Baba Tanrı’nın izzetinden söz eder. Tanrı’nın Sözü olan İsa Mesih’in Tanrı olduğunu söyler, ve Kutsal Ruh olan Rab’den söz eder, Tanrı birolduğu halde Tanrı’yı oluşturan üç ‘kişilik’ vardır.

  Tanrı Ruhsaldır
  Fiziksel boyutları yoktur. Vücudu ve ebat ve şekil kavramlarıyla açıklayabileceğimiz nitelikleri yoktur. Tanrı ruhtur, O’na tapınanlar da ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar. Bunun anlamı Tanrı’nın görünmez olduğudur. Tanrı’yı [bir bütün olarak] hiçhir zaman hiç kimse görmemiştir. Bu aynı zamanda Tanrı’nın bir zamanda bir tek yerde olmakla sınırlı olmadığı, her zaman her yerde olduğudur: Rab, Gökleri ve yerleri ben doldurmuyor muyum?’ diyor. Bunun anlamı ise Tanrı’nın her yerde olup biten her şeyi çok iyi bildiğidir. Bu sadece yaptığınız ve söylediğiniz her şeyi değil, kafanızdan geçen her düşünceyi de kapsar.

  Tanrı Sonsuzdur
  Tanrı’nın hiçbir başlangıcı olmamıştır. Kutsal Kitap’taki sözleri kullanırsak: ‘Ezelden ebede kadar sen Tanrı’sın. Tanrı’nın var olmadığı bir zaman olmamıştı ve de olmayacaktır’. Tanrı Kendini şöyle tanımlar: ‘olan, var olmuş ve var olacak olan. Ve sonsuza dek de aynıdır: Ben RAB’bim, değişmem’. Tanrı hala her zaman olmuş olduğu her şeydir ve her zaman da öyle olmaya devam edecektir.

  Tanrı Bağımsızdır
  Yaşayan diğer bütün varlıklar insanlara ya da bazı şeylere ve en nihayet de Tanrı’ya bağımlıdırlar; ama Tanrı yarattıklarından bütünüyle bağımsızdır. Kendi kendine var olabilir. Herkese yaşam, soluk ve her şeyi veren Kendisi olduğuna göre, bir şeye gereksinmesi varmış gibi O’na insan eliyle hizmet edilmez. Kötüye bakamayacak kadar saftır gözlerin. Adaletsizliği hoşgörmezsin’ Ve bu kutsal Tanrı her birimizden de kutsallık isteminde bulunur. Bugün bize verdiği emir ‘Kutsal olun, çünkü ben kutsalım’dır.

  Tanrı Adildir
  Rab adalet Tanrısı’dır ve doğruluk ve adalet tahtının temelidir. Tanrı sadece bizi Yaratan ve kuvvetlendiren olmakla kalmaz, aynı zamanda sonsuzluk ve kusursuz bir adalet ve doğruluk içinde ödüllendiren ve cezalandıran Yargıcımızdır. Yargıları o denli kusursuz bir adilliktedir ki, en sonunda hiç kimse haksızlığa uğradığını söyleyemeyecektir.

  Tanrı Kusursuzdur
  Tanrı’nın bilgisi kusursuzdur. Tanrı’nın gözünden saklı olan hiçbirşey yoktur. Kendisine hesap vereceğimiz Tanrı’nın gözlerinin önünde her şey çıplak ve açıktır. Tanrı, bütün düşüncelerimiz ve yaptıklarımız dahil geçmişte, şimdi ve gelecekte olan şeylerin hepsini bilir. Bilgeliği kusursuz ve bizim anlayışımızın tamamiyle ötesindedir. Ah! Tanrı’nın zenginlik, bilgelik ve bilgisinin derinliği! O’nun yargıları ne denli akıl ermez,yolları da ne denli anlaşılmazdır!

  Tanrı Her Şeyin Üzerinde Hüküm Sürer
  O evrenin tek ve en üstün yöneticisidir. ve hiçbir şey O’nun kontrolünün dışında değildir. Tanrı göklerde ve yerde, istediğini yapar. Tanrı için kaza, rastlantı ve sürpriz diye bir şey yoktur. Dünyanın tarihini O yazar ve her şeyi kendi isteğinin emeline uygun olarak düzenler. Tanrı’nın yapmayı seçtiği işlerde kimsenin öğüt ya da onayına ihtiyacı yoktur. Kimse, O’nun yapmayı uygun gördüğü bir şeyi yapmasına engel olamaz: Kimse O’nun elini tutup, O’na ‘Ne yaptın?’ diyemez.

  Tanrı’nın Gücü Her Şeye Yeter
  O çok güçlüdür. Kendisi hakkında şöyle demiştir: ‘Ben bütün insanlığın Tanrısı olan Rab’bim. Benim için çok zor olan bir şey var mıdır?’ Bunun anlamı, Tanrı’nın yalan söylemek, değişmek, yanlışlık yapmak, günah işlemek, ya da Kendini inkâr etmek gibi herhangi bir şey yapabileceği değil, karakterine uygun olan şeylerden istediği her şeyi yapabileceğidir.

  Bunlar, Tanrı’nın Kendi tabiatı ve karakteri ile ilgili olarak Kutsal Kitap’ta bize açıkladığı şeylerden bazılarının kısaca özetleridir. Tanrı hakkında anlamamız imkânsız olan birçok şey olduğu halde Kutsal Kitap’ta Tanrı hakkında anlayabileceğimiz başka bazı gerçekler daha vardır. Tanrı anlaşılması imkansız harikalar ve sayısız mucizeler yapar. Bu bakımdan Yüce Tanrı’yı tümüyle kavrayamayız ve insan zekâsı ve mantığı bunu asla değiştiremez. Bu da bizi şaşırtmamalıdır. Eğer Tanrı’yı kolayca anlayabilseydik O artık bizim tapınmamıza layık olmazdır.

  (İncil Com’dan alıntıdır)

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.