Tanrı’nın Oğlu

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #23820
  Evangelist
  Anahtar yönetici

  Şimdi de “Tanrı'nın Oğlu” deyimini ele alacağız. Bunu nasıl anlamamız gerekiyor? Kutsal Üçleme’deki ikinci Kişi olan Tanrı Oğlu İsa Mesih, Tanrı'nın beden alıp yeryüzünde yaşamış olduğu öğretişinin baş kahramanıdır. İsa, Kutsal Yazılar'da Tanrı'nın Oğlu olarak anılır. Baba insan olmamıştır. Kutsal Ruh insan olmamıştır. Oğul insan olmuştur. Bazıları, “Oğul” kelimesini sadece bir anneden ve babadan doğan bir kişiye oğul denilebileceği yorumunu yapmaktadırlar. Bu kişilerin akıl yürütmelerine göre, İsa'nın Tanrı olma olasılığının olmadığı, çünkü İsa'nın Tanrı Oğlu olduğu söylenir. İsa'nın sadece bir oğul olduğunu söyleyenler şöyle sorabilir; “Başlangıcı olmayan bir oğul olduğunu hiç işittiniz mi?” Bu şekilde akıl yürütmekle “yaratılmış” olan oğulla, yaratıcı Baba'yı karşılaştırmak amacındadırlar. Tabii ki bu soru şu şekilde de sorulabilirdi; “Başlangıcı olmayan bir Baba olduğunu hiç işittiniz mi?” “Tanrı'nın Oğlu (Huios)” terimi daha önce üzerinde durmuş olduğumuz “İnsanoğlu”, “Tanrı'nın Oğlu” terimi de, Mesih'in tanrısallığını kanıtlayabilir.

  İnsanoğlu = Tam İnsanlık (ve Tanrılık)  Tanrı Oğlu = Tam Tanrılık

  W.G.T.Shedd şöyle diyor: “Üçlübirlikteki ikinci kişiye verilen 'Oğul' ünvanı, özde var olan ve sonsuz olan bir ilişkiyi gösterir.” Shedd'in açıkça söylemek istediği nokta, Oğul'un da Baba gibi sonsuz olduğudur. Schultz'un da belirttiği gibi; “Mesih'in oğulluğu ve Birinci Kişi'nin babalığı, özde ve konumda birisinin diğerinden aşağı olduğu anlamını taşımaz.”

  Boettner ise şu yorumu yapıyor:

  Üçlübirlik öğretişi teolojik bağlamda 'Baba' ve 'Oğul' terimlerinin 'varlık kaynağı' ve üstünlük taşıdıklarını gösterir. Aynı zamanda, Semitik ve doğu düşüncesinde, doğanın benzerliği ve aynı olması ve varlığın eşitliği fikri, Baba ve Oğul'un birbirlerine itaatkâr ve bağımlı olduğunu belirtir. Tabii ki, Kutsal Yazılardaki sözlerin belli başlılarını belirleyen Semitik (Yahudiliğe ait) bilinçtir, ve Kutsal Yazılar'ın Mesih'i 'Tanrı Oğlu' olarak tanımlamaları, O'nun gerçek Tanrısallığını gösterir. Hiçbir yaratıkla paylaşılamayacak eşsiz bir ilişkiyi gösterir. Bir oğul, öz doğasında nasıl Babasına benziyorsa, yani ne kadar çok insansa, Tanrı'nın Oğlu Mesih de öz doğasında Babası gibidir, yani tanrısallık özüne sahiptir.”

  Schultz şöyle diyor:

  Kutsal Yazılar'da, örneğin meleklere, Adem'e, Hezekiel'e ve Mesih İnanlıları'na 'Tanrı'nın oğuları' denilse de, Mesih eşsiz ve özel bir Oğuldur. Griffith Thomas, 'Tanrı Oğlu' ünvanının Grekçe kullanımında, tanım edatı bazen her iki kelimeden önce, bazen de hiç kullanılmadığını belirtir. Bu şekillerden Tanrı anlamına gelen birincisi, Yeni Antlaşma'da Mesih'i tanımlamak için 25 kere kullanılır. Bu ünvandan dolayı, Yahudiler İsa'nın ne demek istediğini anlamış ve O'nu hakaretle suçlamışlardır (Matta 26:63; Luka 22:70; Yuhanna 19:7). Mesihlik iddiası değil, tanrısallık iddiasında bulunuyordu. Rab Kendi oğulluğunu, başkalarının oğulluklarıyla sınıflandırmamıştır. Tersine, her iki kavram arasına bir mesafe koymuştur (Yuhanna 20:17). Mesih'in öğrencileri, Tanrı Oğlu olan Mesih'in sonsuzluklar Tanrısı olduğunu anlamışlardı.

  Bu ünvanın kullanımı, Tanrı'nın beden alıp aramızda yaşamış olduğu gerçeğini kanıtlar. İnsanoğlu terimi, Mesih'in insan olduğu anlamına geliyorsa, Tanrı Oğlu terimi de, Mesih'in Tanrı olduğu anlamına gelir.


  Rab İsa, sana iman ediyorum. Beni korkutan herhangi bir şeyin beni ezmeyip,
  sana itaat etmeme engel olmaması için, imanımda beni destekle! Kilisene eşlik et,
  kilisenle beraber kal, çobanların ve müminlerin imanını güçlendir.
  Senin yardımınla kutsal Adını, duymak istemeyenlere bile duyuracağız!

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.