TANRI’NIN BİLİNEBİLİRLİĞİ

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #23741
  Evangelist
  Anahtar yönetici

  Hristiyan Kilisesi Tanrı’nın anlaşılamaz olduğunu itiraf ve ilan eder. Ancak diğer taraftan da kurtuluş[1] için Tanrı bilgisinin gerekliliğini öğretir. Tanrı anlaşılamaz ancak bilinebilir.

  Sofar’ın sorusundan Tanrı’yı bildiğini ve bilinmesinin mümkün olduğu sonucuna varıyoruz:

  Eyüp 11:7 Tanrı'nın derin sırlarını anlayabilir misin? Her Şeye Gücü Yeten'in sınırlarına ulaşabilir misin?[2

  İşaya’nın sorusunun cevabı olmadığını düşünebiliriz:

  İşaya 40:18 Öyleyse Tanrı'yı kime benzeteceksiniz? Neyle karşılaştıracaksınız O'nu?[3]

  İsa Mesih’in şu açıklamasına da önem vermek durumundayız:

  Yuhanna 17:3 Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır.[4]

  Tanrı Kendini Kutsal Kitap ve beden almış Söz olan Mesih’te açıklamıştır.

  Tanrı, kendini gizleyen bir Tanrı olduğu kadar aynı zamanda da kendisini açıklayan bir Tanrı’dır.

  Yuhanna 1:18 Tanrı'yı hiçbir zaman hiç kimse görmemiştir. O'nu, Baba'nın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik Oğul tanıttı.

  I.Yuhanna 5:20 Yine biliyoruz ki, Tanrı'nın Oğlu gelmiş ve gerçek Olan'ı tanımamız için bize anlama gücü vermiştir. Biz gerçek Olan'dayız, O'nun Oğlu İsa Mesih'teyiz. Kendisi gerçek Tanrı ve sonsuz yaşamdır.

  Mesih’in beden alıp aramıza gelmesi Tanrı’yı tanımamız için bize güç vermiştir. Yani Tanrı’yı yalnızca Mesih aracılığı ile tanıyabiliriz.

  Bizler Tanrı hakkında bir şeyler bilebiliriz. Çünkü Tanrı kendisini bize gösteriyor. İnsanlar bir şey öğrenmek için çevrelerine bakarlar ama Tanrı’dan öğrenmek için biraz yukarı bakmamız gerekmektedir. Bu durumda Tanrı bizi ne kadar aydınlatıyorsa bizler o kadar bilebiliriz. Tanrı hakkında öğrenmek için Tanrı’nın vahyini araştırırız, bundan başka bir yoldan Tanrı hakkında gerçeği öğrenemeyiz. Yani vahiy yoksa Tanrı hakkında hiç bir şeyi emin olarak bilemeyiz. Vahiy araştırırken yalnızca mantık ile bir şeyler öğrenmiyoruz. Ama inanç gözlerimizle de öğreniyoruz. Kutsal Ruh’un rehberliği, kutsanan akıl ve yüreğimiz aracılığı ile Tanrı hakkında daha doğru öğrenebiliriz. Eğer Tanrı kendisini bizlere göstermiyorsa Tanrı Bilgisi (Teoloji) bizim için mutlak imkansızdır (I.Korintliler 1:18-2:16).

  I.Korintliler 2: 7-8Biz, Tanrı'nın gizli, saklı kalmış bilgeliğinden söz ediyoruz. Tanrı'nın, zamanın başlangıcından önce bizim yüceliğimiz için belirlediği bu bilgeliği bu çağın önderlerinden hiçbiri anlamadı. Anlasalardı, yüce Rab'bi çarmıha germezlerdi. 9Yazılmış olduğu gibi,

  «Tanrı'nın, kendisini sevenler için hazırladıklarını

  hiçbir göz görmemiş,

  hiçbir kulak işitmemiş,

  hiçbir insan yüreği kavramamıştır.»

  10Oysa Tanrı bunları bize Ruh aracılığıyla açıkladı. Ruh her şeyi, Tanrı'nın derin düşüncelerini bile araştırır. 11İnsanın düşüncelerini, insanın içinde olan kendi ruhundan başka kim bilebilir? Bunun gibi, Tanrı'nın düşüncelerini de Tanrı'nın Ruhundan başkası bilemez. 12Tanrı'nın bize lütfettiklerini bilelim diye, bu dünyanın ruhunu değil, Tanrı'dan gelen Ruh'u aldık. 13Ruh'a uyanlara ruhsal gerçekleri açıklarken, Tanrı'nın lütfettiklerini insan bilgeliğinin öğrettiği sözlerle değil, Ruh'un öğrettiği sözlerle bildiririz. 14Doğal haliyle kişi, Tanrı'nın Ruhuyla ilgili gerçekleri kabul etmez. Çünkü bunlar ona saçma gelir. Ruhça değerlendirildikleri için de bunları anlayamaz.

  Yukarıdaki paragraftan yalnızca Kutsal Ruh aracılığı ile öğrendiğimizi görüyoruz.

  I.Korintliler 2: 11 İnsanın düşüncelerini, insanın içinde olan kendi ruhundan başka kim bilebilir? Bunun gibi, Tanrı'nın düşüncelerini de Tanrı'nın Ruhundan başkası bilemez.

  Tanrı hakkında her şeyi bilemeyiz ama Tanrı Kutsal Kitap’ta ne açıkladıysa hepsi doğrudur.

  Genel ve Özel Vahiy

  Kutsal Kitap Tanrı’nın vahyini iki kısımda inceliyor. Tanrı’nın kendisini doğa, insan vicdanı ve evrendeki fiziksel yasalar aracılığı ile kendi varlığını açıklamasına Genel Vahiy diyoruz.[5]

  Doğanın ışığı bir yaratıcının olduğuna dair gerekli bilgiyi vermektedir. Evrende var olan fiziksel kurallar, insanın bir yaratıcı aramaya meyilli vicdanı, doğanın harikaları bizleri Tanrı’nın varlığına dair ikna eder.

  Yazılı vahiy olan Kutsal Kitap’a ise Özel Vahiy (doğaüstü vahiy) diyoruz.[6] Özel vahiyde Tanrı doğadan daha üst bir düzeyde konuşuyor. Bu bir peygamber[7] aracılığı ile olabileceği gibi, bazen haberci melekler[8] ya da görümler[9] aracılığı ile olmaktadır. Kutsal Kitapta Tanrı’nın doğrudan konuştuğu[10] zamanlar olduğunu da görmekteyiz. Tanrı özel vahiyde Kutsal Ruh aracılığı ile konuştuğunu da vurguluyor.[11]

  Kutsal Kitap’ın Vahiy bölümü ‘İsa Mesih’in vahyidir’ ifadesiyle başlar. İsa Mesih melekler ve görümler aracılığı ile Elçi Yuhanna’ya konuşmuştur.[12]

  Eğer Tanrı Özel Vahiy aracılığı ile konuşmasaydı burada yazılı olan bilgileri Genel Vahiy ile kendimiz öğrenemezdik. Tanrı özel vahyi bize kurtuluş ve bereket getirmek için veriyor.

  Genel Vahiy yaratılıştan geliyor, Özel Vahiy ise Tanrı’nın kurtuluş planından gelmektedir. Özel Vahiy insanlara günahlı olduklarını söylüyor. Bizler özel vahyi yalnız iman aracılığı ile kabul edebiliriz. Yaratılışa günah girince genel vahiy Tanrı’nın her tarafta olan imzasını net bir şekilde gösteremeyecek kadar bozuluyor. Günahla birlikte insanlık ruhsal olarak körleşti. O halde Tanrı ait olan şeyleri genel vahiyden net bir şekilde artık anlayamaz. Yani genel vahiy bu düşmüş haliyle kurtuluşa ilişkin bir bilgi vermek konusunda yetersiz kalır. Bu durumda Tanrı bu kötü durumu iyileştirmek ve amacına karşı olan gidişi düzeltmek için genel vahyi özel vahiy içinde yeniden verdi. Böylece insanların ruhsal körlüğüne karşılık bir çözüm getirdi. Tanrı’nın bu çözümü yeniden doğuşu,[13] kutsallaşmayı,[14] ruhsal aydınlanmayı ve gerçek Tanrı bilgisini anlama gücü getirdi.  [1] Yuhanna 3:16-17; 4:42; 6:33; I.Yuhanna 4:14; 5:20

  [2] Eyüp 36:26, Vaiz 3:11, Romalılar 11:33

  [3] İşaya 46:5, Çıkış 8:10; 15:11, I.Samuel 2:2

  [4] Yeremya 9:23-24, Yuhanna 17:8,

  [5] Mezmur 19:1-2, Elçilerin İşleri 14:17, Romalılar 1:19-20, 32; 2:1, 14-15

  [6] Mezmur 19:7-11; 103:7, I.Krallar 17:13, Yuhanna 1:18, İbraniler 1:1-2

  [7] Tesniye 18:15-18, Malaki 1:1, II.Petrus 1:20-21, İbraniler 1:1

  [8] Hakimler 13:3-5; 2:1, Luka 1:26-27, 34, 35, Daniel 7:16; 8:15- 17

  [9] Zekeriya 1:7

  [10] Çıkış 20:1, 19-21, Zekeriya 1:1, 7:1, 8; 8:1

  [11] Luka 1:41-42, 67; 2:27-28, Vahiy 1:10

  [12] Vahiy 4:1-2; 22:6, 8-9, 16

  [13] Westminster İnanç Açıklaması Kısa İlmihal 29-32

  [14] Westminster İnanç Açıklaması VIII


  Rab İsa, sana iman ediyorum. Beni korkutan herhangi bir şeyin beni ezmeyip,
  sana itaat etmeme engel olmaması için, imanımda beni destekle! Kilisene eşlik et,
  kilisenle beraber kal, çobanların ve müminlerin imanını güçlendir.
  Senin yardımınla kutsal Adını, duymak istemeyenlere bile duyuracağız!

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.