TANRI Yok diyor.

 • Bu konu 4 izleyen ve 3 yanıt içeriyor.
4 yazı görüntüleniyor - 1 ile 4 arası (toplam 4)
 • Yazar
  Yazılar
 • #27050
  Anonim
  Pasif

  04 Eylül 2010 07:58

  Bir Bilim Adam’ının İçler acısı Demeçleri.
  http/www haber 7.com.

  Daha önce Tanrı’nın aklını kullanabiliriz diyer İngiliz fizikçi Stephen Hawking’in “Modern fizik evrenin oluşumunda Tanrı’ya yer bırakmamıştır” sözleri ilahiyatçıları ve dini liderleri ve pek çok bilim adamını kızdırdı.
  Zamanın Kısa Tarihi kitabında Tanrı’nın bilimin evrene yaklaşımıyla uyumsuz fikir olmadığını yazan ünlü bilim adamı Stephen Hawking’in son kitabı daha önceki çalışmalarındaki dinle ilgili görüşlerinden çok farklı. Hawking, The Grand Design (Büyük Tasarım) adını taşıyan son kitabında “Nasıl ki Darwinizm biyolojideki yaratıcı ihtiyacını sona erdirdi, yeni fizik teorileri de evrenin oluşumu konusunda yaratıcının rolünü gereksiz kılmıştır” dedi.

  İngiliz Times gazetesinin eki Eureka dergisi Hawking’in yayınlanmak üzere olan son kitabından alıntılar yaptı. Kitapta “Evrenin bir yaratıcıya ihtiyacı var mı?” sorusunu soran Hawking “Yerçekimi gibi bir kuvvet olduğu için evren kendi kendini hiçten yaratabilir ve yaratacaktır” dedi. Kitap Sör Isaac Newton’ın teorisinin yapı sökümünü hedefliyor.

  BİLİM ADAMLARI TOPA TUTTU

  Yakında piyasaya çıkacak kitabı ‘Büyük Tasanm’da ‘Evreni Tanrı yaratmadı’ diyen Prof. Stephen Hawking’i dini liderler ve bazı bilim insanları topa tuttu.

  Yakında piyasaya çıka*cak kitabı ‘The Grand Design’daki (Büyük Tasarım) kuramlarıyla yine bü*yük yankı uyandıran Prof. Stephen Hawking”e, İngiltere’de dini liderler ve bazı bilim insanlarından tepki var.

  The Times gazetesinin aktardığına göre, Anglikan Kilisesi Başpiskoposu Rowan Williams, “Fizik tek başına ‘Neden hiçbir şey değil de bir şeyler var” sorusuna yanıt bulamaz” diyor. Ulus*lar Topluluğu Başhahamı Jonathan Sacks’a göreyse “Büyük teoriler varlı*ğımızın nasıl ortaya çıktığına izah ge*tirir. Neden çıkmadığına değil…”

  ‘Evreni Tanrı olmaksızın açıklama*nın mümkün olmadığında’ ısrar eden Oxford Üniversitesi matematik profe*sörü ve yazar Prof. John Lennox ise dünkü The Daily Mail’e yazdığı ma*kalede “Ben bilimi giderek daha iyi an*ladıkça, Tann’ya daha fazla inanıyo*rum” diyor. The Guardian gazetesi de ‘Kendiliğinden yaratılış kavramının birçokları için çelişkili göründüğünü’ hatırlatarak ironik bir not düşüyor: “Tann’ya bunca zaman sonra bile hâ*lâ var olup olmadığı hakkındaki bütün bu tartışmalardan bıkkınlık gelmişse pek de şaşmamak gerek!”

  1988’de böyle düşünmüyordu

  Hawking, yeni kitabında Büyük Patlama’nın fizik yasalarının kaçınılmaz so*nucu olduğu saptamasını yapıp evrenin hiçten var olabileceğini söylüyor. Oy*sa ünlü fizikçi geçmişte bir yaratıcıya inanmanın, bilimle çelişmeyeceğini sa*vunmuştu. 1988’de çok satan kitabı A Brief History of Time’da (Zamanın Kısa Tarihi) Hawking, evrenin yaratılı*şında Tann’nın rol oynamış olabilece*ği yolundaki görüşlere yer vermiş ve “Eğer bütün bir teori kurabilirsek bu, in*san mantığının nihai zaferi olacaktır çünkü ancak bu sayede Tann’nın aklını da anlayabiliriz” demişti.

  Hawking son kitabında İngiliz fizikçi ve matematikçi Sir Isaac Newton’ın teo*rilerini çürütmeye çalışıyor. Newton, ev*renin bir kaos sonucu oluşamayacağı*nı ve Tann tarafından tasarlanmış ol*ması gerektiğini söylemiş, “Yerçekimi gezegenlerin nasıl hareket ettiğini açık*lıyor, gezegenleri neyin yörüngeye sok*tuğunu değil… Her şeyi Tann yönetir” demişti. Hawking ise “Yerçekimi diye bir yasa olduğu için, evren kendi ken*disini hiçten yaratabilir ve yaratmaya devam edecektir” diyor.


  RAB’bimiz böyle bilim adamların acısın ve merhamet etsin.

  Benim değil,
  Kendi tasarılarını yerine getirip,
  Ruh’uma aykırı anlaşmalar yaparak,
  Günah üstüne günah işliyorlar.(Mez.30.1)

  Vay sana yıkıp yok eden,
  Ama kendisi yıkılmamış olan,
  Vay sana ihanete uğramamış hain,
  Yıkıma son verir,vermez sende
  Yıkılacaksın.
  İhanetin sona erer ermez,sende,
  İhanete uğrayacaksın.(Mez 33:1)

  #35493
  Anonim
  Pasif

  Bu tipleri kale almaya gerek bile yok. Yalnız şaşırdığım bir nokta var. Stephan Hawking ilk kitaplarında Tanrının mutlak bir varlık olduğunu söylerdi. Sonra hastalığı arttıkça inançsızlaştı. Ayrıca Stephan Hawking birşey yazacak veya konuşacak halde değil. Acayip ve çok kısıtlı bir makinayla yazarak konuşuyor. Bakalım o mu yazıyor? Yoksa ….

  #35203
  Anonim
  Pasif

  Bu insanlar bilim,n herşeyi açıklayabileceğini düşünüyor.Oysa ki bugün bile bilimin açıklayamadığı bir sürü olay var.Bunları açıklayamayan bilim koskaca evrenin yaratıcı olmadan yaratıldığını mı kanıtladı?Gerçekten güzel espri olurdu bu.

  #35500
  Anonim
  Pasif

  Eskilerin bir deyişi vardı ya… ‘İt ulur, kervan yürür’ diye… eh işte bu tür olaylar da bu deyişin içerdiği mana ile ilgili… :-)

  Sakın yanlış anlaşılmasın… Hawking’e ‘it’ falan deyip küfreden yok… Adamcağız zaten korkunç bir belayla hayatı boyu boğuşmuş bir can… Kimbilir Tanrı’ya karşı bir isyan ve ‘intikam’ eğilimi de beliriyordur ruhunda, insani zaafından dolayı (yerinde olsaydık, çektiği azabı çekiyor olsaydık belki bizde de olurdu öyle bir tepki). Tanrı kendisine sabır, zihin berraklığı, manevi huzur versin… kurtarsın…

  Deyişi hatırlatmaktan maksat bu tür ayartıların tarihte her zaman varolacağı ve üzerlerinde durmaya pek de gerek olmadığı yönünde.

4 yazı görüntüleniyor - 1 ile 4 arası (toplam 4)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.