TANRI İYİDİR

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #23761
  Evangelist
  Anahtar yönetici

  Tanrımız iyidir[1] ve bu yüzden bir Hristiyanın yüreğinden Tanrı’ya karşı sevinç ezgileri taşmasının bir diğer nedeni de budur.[2] Tanrı herkese iyidir[3] Tanrı’nın bütün iyilikleri gözümüzün önündedir, O’nun tarihsel olarak yaptığı iyilikler Kutsal Kitap’ta açıkça bellidir.[4]

  “Tanrı iyidir” dediğimiz zaman, tek iyi olanın yalnızca Tanrı olduğunu kabul ederiz.[5] Tanrı sonsuz iyiliği ile nimet ve armağanlarını bizlere verir, bizleri sonsuz iyiliğinden dolayı bunlara layık görür.[6]

  Tanrı iyidir, bu yüzden bizlere yol gösterir.[7] Tanrı’nın sonsuz iyiliği bizlerin yaşamlarını İsa Mesih’te tutmasıdır. Çünkü O iyi çobandır. Bu iyi Çoban bizler uğruna canını vererek, günahlarımız için ödememiz gereken bedeli bizim yerimize ödemiştir.[8] İyi Çoban dağılmış olan sürüsünü tek olan kilisesine bugünde de toplamaya devam etmektedir. Onları ait oldukları yere (göksel vatana) getirmek için kilisesinde toplayıp bu dünyasal yolculuk boyunca koruma ve kutsama ile güçlü tutmaya, galip tutmaya devam eder.[9]

  Kutsal Kitap’ta Çoban simgesiyle müjdelenen kişinin ölümden dirilişi sayesinde İsa Mesih olduğu açıklığa kavuşmuştur. O, canlarımızın büyük Çobanıdır.[10] Bir gün O kendi kilisesinde topladığı canları göksel vatana götürmeye gelecektir.[11] Böylelikle O’na ait olanların acıları sona erecektir.[12] Tanrı iyidir, sığınacağımız ve güveneceğimiz tek varlık O’dur.[13]

  O, bize verdiği her yeni gün ile lütfunu yeniler.[14] Rab iyi olduğu için bizlere yolu gösterir.[15] Rab Kutsal Ruh’u aracılığı ile iyiliğini içimizde büyütür.[16] O’nun bu iyiliği bizleri O’na yönelmeye davet eder: Tadın ve görün Rab ne iyidir, ne mutludur O’na sığınan adam.[17] Tanrı’nın iyiliği bizleri her durumda tövbekar bir yaşama teşvik eder [etmelidir].[18]

  Rab iyidir ve bu yüzden bir Hristiyan her durumda O’na şükran duymalıdır.[19] Tanrı iyi olduğu için iyilik yapar ve bu yüzden O’nun şeriatini (kuralları) öğrenmek için istekli olmalıyız.[20] Çünkü O’nun iyiliği büyüktür.[21]
  [1] Matta 19:17

  [2] Mezmur 145:7, İşaya 63:7, Yeremya 33:11

  [3] Mezmur 145:9; 100:5

  [4] Çıkış 33:18-19

  [5] Luka 18:19

  [6] Yakup 1:17

  [7] Mezmur 25:8 (34:8); 119:65, 68,

  [8] Yuhanna 10:10-14, İşaya 40:10-11, Mezmur 23

  [9] Hezekiel 34:11-16

  [10] İbraniler 13:20,

  [11] I.Petrus 5:4

  [12] Vahiy 7:17

  [13] Nahum 1:7

  [14] Ağıtlar 3:25

  [15] Mezmur 25:8

  [16] Galatyalılar 5:22

  [17] Mezmur 34:8

  [18] Romalılar 2:4; 11:22

  [19] Yeremya 33:11

  [20] Mezmur 119:68

  [21] Mezmur 31:19


  Rab İsa, sana iman ediyorum. Beni korkutan herhangi bir şeyin beni ezmeyip,
  sana itaat etmeme engel olmaması için, imanımda beni destekle! Kilisene eşlik et,
  kilisenle beraber kal, çobanların ve müminlerin imanını güçlendir.
  Senin yardımınla kutsal Adını, duymak istemeyenlere bile duyuracağız!

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.