TANRI SONSUZDUR

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #23745
  Evangelist
  Anahtar yönetici

  Kutsal Kitap Tekvin bölümünde yaratılışı anlatırken “Tanrı” (Allah) ifadesini kullanır. Yaratılış tamamlandıktan sonra “Rab Tanrı” ifadesi kullanmaya başlar. Yaratan, tek otorite olan Tanrı, yaratılışını tamamladıktan sonra insan ile ilişki içinde olan “Rab” ya da “Rab Allah” olarak bize yaklaşır[1] Tekvin Kitabında, yani Kutsal Kitap’ın başında açıklanan bu “Rab” aynı zamanda sonsuzdur.[2] Her şeyden önce (ezeli) var Olan, sonsuza dek (ebedi) var Olan’dır, sonsuzlukta yaratılışı başlatan Tanrı’dır.[3] Sonsuzdur ve sonsuzluklar boyunca var olan, daima yaşayandır.[4] Rab daima (sonsuzluklar boyunca) vardır, sonsuzluklar boyunca yaşayandır.[5] Krallığı sonsuzdur, O ebedi kraldır.[6] Hristiyan inancında Tanrı o kadar sonsuzdur ki, O’nun sonsuzluğu anlayışımızın (ya da yapabileceğimiz tüm araştırmaların) üzerindedir.[7] O’nun sonsuzluğu anlaşılamayacak surette büyüktür.[8] Çünkü Rab için bin yıl bir gün gibidir.[9]

  Sonsuz ve ölümsüz olarak krallık eden Tanrı’yı[10] bizler, gücü her şeye yeten, var olmuş, var olan ve gelecek olan Rab Tanrı[11] olarak kabul ederiz.

  İsa Mesih, Tanrı’nın insan bedenine girmiş hali olduğu için kendisi hakkında “İbrahim’den önce varım” diye tanıklıkta bulunmuştur.[12] Bu yüzden Kutsal Kitap var olan her şeyin O’nun için ve O’nun aracılığı ile yaratılmış olduğunu[13] öğretir. Zaten Kutsal Kitap içindeki kahramanlar Tanrı’nun sonsuzluğunu anlamaya çalışmaktan çok O’nun bu mükemmel sonsuzluğunu kabul etmişlerdir çünkü O’nun sonsuzluğu anlaşılamaz.[14] Kutsal Kitap’ın bize tanıttığı Tanrı bu sonsuzluğunu İsa Mesih aracılığı ile bizlerle paylaşmak istemektedir.[15] İsa Mesih bu gerçeği çarmıhtan önceki pastörel duasında sonsuz yaşamı Baba Tanrı’nın ve İsa Mesih’in kabul edilmesi olarak açıklar.[16] Bu yüzden Kutsal Kitap, kendisinde İsa Mesih olan kişiyi “sonsuz yaşama sahip olan kişi” olarak açıklar.[17] Sonsuz olan Tanrı, kendi sonsuzluğunu bizlerle birlikte paylaşmak isteyen Tanrı’dır.[18]

  Zamanla ilişkili olarak Tanrı’nın sonsuzluğu için söyleye bileceğimiz şey; O sonsuzdur, O’nun sonsuzluğu sonsuz çağlar boyuncadır.[19]

  Tanrı’nın sonsuzluğunu evren ile ilişkili olarak anlattığımız zaman, O’nu yer ve göklerin alamadığını görürüz.[20] Tanrı gökleri ve yeri doldurur ve daima evreni kontrolü altında tutar.[21]
  [1] Tekvin 1:1-2:3, Tekvin 2:4

  [2] Tekvin 21:33, Çıkış 15:18

  [3] Mezmur 90:2

  [4] Tesniye 32:40; 33:27, Mezmur 135:13; 145:13, İşaya 57:15, Ağıtlar 5:19, Vahiy 1:8; 11:17

  [5] Mezmur 33:11; 93:2, İşaya 25:1

  [6] Çıkış 15:18 (II.Tarihler 20:6), Mezmur 10:16; 22:28, Vahiy 19:6

  [7] Mezmur 147:5

  [8] Eyüp 36:26, Mezmur 9:7

  [9] Mezmur 90:4, II.Petrus 3:8

  [10] I.Timoteyus 1:17; 6:16, Vahiy 15:3,

  [11] Vahiy 4:8; 15:4

  [12] Yuhanna 8:58 (17:5 [1:1-3])

  [13] Koloseliler 1:16-17, Yuhanna 1:3

  [14] Vaiz 3:11; 8:17, Eyüp 11:7; 33:13, İşaya 40:28, Romalılar 11:34, I.Korintliler 2:16,

  [15] Yuhanna 6:40 (11:25-26)

  [16] Yuhanna 17:3 (Filipililer 3:10-11)

  [17] I.Yuhanna 5:11-12

  [18] Matta 5:3, 8, 10, 12 (Elçilerin İşleri 14:22, Romalılar 8:17, II.Selanikliler 1:5)

  [19] Mezmur 102:12, Efesliler 3:21

  [20] I.Krallar 8:27, İşaya 66:1, Elçilerin İşleri 7:48-49

  [21] Tesniye 33:27, Yeremya 23:23-24, Mezmur 139:7-10,

  Elçilerin İşleri 17:27-28


  Rab İsa, sana iman ediyorum. Beni korkutan herhangi bir şeyin beni ezmeyip,
  sana itaat etmeme engel olmaması için, imanımda beni destekle! Kilisene eşlik et,
  kilisenle beraber kal, çobanların ve müminlerin imanını güçlendir.
  Senin yardımınla kutsal Adını, duymak istemeyenlere bile duyuracağız!

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.