TANRI SABIRLIDIR

 • Bu konu 1 izleyen ve 0 yanıt içeriyor.
1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Yazar
  Yazılar
 • #23770
  Evangelist
  Anahtar yönetici

  Tanrı o kadar sabırlıdır ki, insanların en küçük ve yavaş olan ilerlemesine karşılık aceleci davranmaz ve sakindir.

  Tanrı, Musa’ya “Yahve, acıyan, lütfeden, tez öfkelenmeyen, sevgisi engin ve sadık Tanrı” olduğunu söylüyor. [1] İşaya da Tanrı’nın sabırlı olduğunu bilerek “Tanrı’nın sabrını mı taşırıyorsunuz” diye soruyor.[2] Aynı şekilde Tanrı’nın günahlarımıza bile ne kadar sabırlı olduğunu görüyoruz. Bu yüzden İşaya kitabında (1:14) günahlarımıza katlanmaktan yorulduğunu söylüyor.[3]

  Tanrı’nın sabrına dair Romalılar Mektubu da (9:22) bize şöyle diyor:

  Eğer Tanrı, gazabını göstermek ve gücünü tanıtmak isterken, gazabına hedef olup mahvolmaya hazırlananlara büyük sabırla katlandıysa, ne diyelim?

  Tanrı’nın bu sabrına karşılık bazıları yargının geciktiğini ya da “Rab’bin gelmesi diye bir şey olmadığını” düşünebilir. Ama Kutsal Kitap bu gecikmenin Tanrı’nın merhameti ve sabrı yüzünden olduğunu söylemektedir.[4] Unutmayalım ki, Böyle kimseler Nuh gemi yaparken bile Tanrı’nın sabırla beklemesine karşılık söz dinlememişlerdi.[5]

  Tanrı’nın bizlere olan sabrını O’nun sevgisi ile değerlendirmemiz mümkündür. Çünkü Kutsal Kitap sabırlı olmayı sevgi ile ilişkilendirmektedir. [6] Aynı şekilde sabır Kutsal Ruh’un armağanları içindedir.[7] Tanrı’nın sabrını İsrail halkı şu sözlerle övüyor: “Yıllarca onlara katlandın. Ruhun’la, peygamberler aracılığıyla onları uyardın”[8]

  Tanrı’nın peygamberler aracılığı ile halkına mesaj göndermesini bile Tanrı’nın sabrı içinde değerlendirmeliyiz. Çünkü Tanrı bunu İsrail halkı Tanrı’nın gözünde kötü olanı yaptığı[9] ve gurura kapılarak Kutsal Yasanın buyruklarını çiğnedikleri halde sürdürmüştür.[10]

  Pavlus da kendisini geçmişte Tanrı’nın sabrını deneyen İsrail halkı gibi görüyor ve söyle diyor:

  I.Timoteyus 1: 15 “Mesih İsa günahkârları kurtarmak için dünyaya geldi” sözü, güvenilir ve her bakımdan kabule layık bir sözdür. Günahkârların en kötüsü benim. 16Ama Mesih İsa, kendisine iman edip sonsuz yaşama kavuşacak olanlara örnek olayım diye sınırsız sabrını öncelikle bende sergilemek için bana merhamet etti.

  Pavlus’un sözlerinin Nehemya (9:28-30) kitabındaki sözlere olan benzerliğine dikkat edin. Günaha düşen İsrail halkına Tanrı’nın [sabrederek] peygamberler göndermesi ile en kötü günahkar olan Pavlus’a bu defa İsa Mesih geliyor ve sınırsız sabrını gösteriyor. Bu yüzden II.Petrus Mektubu (3:15) Tanrı’nın sabrı ile kurtuluşumuz arasında bir ilişki olduğunu vurgulamaktadır.[11]

  Romalılar 3: 25‑26Tanrı, Mesih'i, kanıyla günahları bağışlatan ve imanla benimsenen kurban olarak sundu. Böylece adaletini gösterdi. Çünkü sabrederek, daha önce işlenmiş günahları cezasız bıraktı. Bunu, adil kalmak ve İsa'ya iman edeni aklamak için şimdiki zamanda kendi adaletini göstermek amacıyla yaptı.

  II.Petrus 3: 9 Bazılarının gecikmiş saydığı gibi Rab, vaadini yerine getirmekte gecikmez; ama size karşı sabrediyor. Çünkü hiç kimsenin mahvolmasını istemiyor, herkesin tövbe etmesini istiyor.

  Bizler Tanrı’nın sevgisini bildiğimiz zaman sevginin de sabırlı olduğunu öğreniyoruz:[12]

  Koloseliler 3: 12Böylece, Tanrı'nın kutsal ve sevgili seçilmişleri olarak yürekten sevecenliği, iyiliği, alçakgönüllülüğü, sabır ve yumuşaklığı giyinin. 13Birbirinize hoşgörülü davranın. Eğer birinizin ötekinden bir şikâyeti varsa, Rab'bin sizi bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın.

  Öyleyse bizler de İsa’ya ait olarak [sıkıntıda] sabırla[13] durabilmeliyiz. Çünkü sabır ve cesaretimizin kaynağı Tanrı’dır.[14]
  [1] Çıkış 34:6 (Mezmur 108:4), Romalılar 2:4

  [2] İşaya 7:13 (İşaya 1:14)

  [3] İşaya 1:3-14

  [4] II.Petrus 3:9

  [5] I.Petrus 3:20

  [6] I.Korintliler 13:4 (II.Korintliler 6:6)

  [7] Galatyalılar 5:22-23

  [8] Nehemya 9:30

  [9] Nehemya 9:28

  [10] Nehemya 9:29

  [11] Romalılar 2:4 ayeti ile II.Petrus 3:15 ayetinin benzerliğine dikkat edin (Romalılar 10:21, Tekvin 18:16-33, Yunus 4).

  [12] I.Korintliler 13:4 , 7

  [13] Vahiy 1:9

  [14] Romalılar 15:5


  Rab İsa, sana iman ediyorum. Beni korkutan herhangi bir şeyin beni ezmeyip,
  sana itaat etmeme engel olmaması için, imanımda beni destekle! Kilisene eşlik et,
  kilisenle beraber kal, çobanların ve müminlerin imanını güçlendir.
  Senin yardımınla kutsal Adını, duymak istemeyenlere bile duyuracağız!

1 yazı görüntüleniyor (toplam 1)
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.